25. 6. 2011

Omyl č. 1- Kdo nedá stanovisko, je nekontrolovatelný

Ivo Macháček

Na minulém zasedání zastupitelstva předkládal Kontrolní výbor několik zpráv z kontrol, z nichž některé obsahovaly závažná zjištění o pochybení vedoucích představitelů města. Zároveň zprávy obsahovaly i návrhy nápravných opatření, která je třeba učinit pro narovnání situace. Cílem Kontrolního výboru nebylo dotyčné „sejmout“, nýbrž po přiznání pochybení spolupracovat na nápravě. Nicméně koalice opět nezklamala. Zvolila taktiku napadání neúplnosti předkládaných materiálů. Jako spojence si vzala na pomoc už klasicky- lež.
Na zmíněném zasedání koalice ruku v ruce svorně lhala, že zprávy z kontrol nejsou úplné, protože neobsahují stanoviska kontrolovaného. Toto pak použila jako krásnou záminku ke shození daných materiálů. Problém je ovšem v tom, že dotčení kontrolovaní žádná stanoviska nevypracovali. Kontrolní výbor tedy neměl co ke zprávám připojit.

Kontrolní výbor postupuje seriózně a dodržuje zákon. Zjištěné nedostatky vždy projedná s příslušným zaměstnancem kontrolovaného odboru a nechá si od něj protokol podepsat. V případě, že dotyčný se závěry nesouhlasí nebo se chce ke kontrole vyjádřit, má možnost zpracovat své stanovisko a poslat jej tajemnici Kontrolního výboru. Takto to udělal jako jediný vedoucí Odboru školství a jeho stanovisko ke zprávě samozřejmě připojené je.

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR ve svém stanovisku k tomuto tématu říká: „Vyjádření orgánu či zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala, nelze vykládat jako jejich úkol, který by měl výbor vynucovat, nýbrž poskytnutí možnosti vyjádřit se ke kontrolním zjištěním výboru.“

Koalice se však zřejmě řídila heslem, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou, a tak neustále svorně přeříkávala svou mantru. Na tomto videu jsem se paní starostce snažil opakovaně vysvětlit, že povinností Kontrolního výboru je seznámit kontrolovaného se závěry kontroly, nikoliv jej nutit k sepsání stanoviska.Ve videu zmíněná vedoucí Odboru životního prostředí paní Zaoralová žádné stanovisko 14 dní nevypracovala! Paní starostka tedy v závěru své řeči průkazně lže, když říká, že stanovisko paní Zaoralové Kontrolní výbor do zprávy nezapracoval. 

Možná by paní starostka lépe zhodnotila pracovní dobu, za kterou je daňovými poplatníky placena, kdyby se místo vymýšlení dětinských strategií proti Kontrolnímu výboru raději seznámila s platnými zákony a předpisy.

Žádné komentáře: