22. 7. 2011

Ad: Stanovisko k bodu č.19 Zásady transparentnosti města Hranic na posledním zasedání zastupitelstva

Reakce místostarosty města na předchozí stanovisko Ing. Karla Hübla:
Žádné komentáře: