13. 7. 2011

Kontrolní výbor na válečné stezce

Radka Ondriášová

Na válečnou  stezku se  zjevně vydal kontrolní výbor zastupitelstva města Hranic.  A v politické válce neplatí žádná ženevská konvence, žádné válečné právo, žádní zajatci se neberou.
 Naopak, každý podraz je vítán.
Takže  se od členů kontrolního výboru dozvídáme, jak pečlivě kontrolovali a jak arogantně k výsledům kontrol přistupuje radnice. Ohánějí se přitom vším možným, obzvláště často a obzvláště rádi zákonem o obcích.  Možná by ale stačilo, kdyby si v něm přečetli alespoň pasáž o kontrolním výboru, která by měla být základem pro jejich činnost. Dovolím si citaci  § 119 odstavce 4 a 5.  O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
A to by v podstatě mohlo stačit. Z pěti kontrol, které výbor předložil na červnovém jednání zastupitelstva jako výsledek své práce, totiž zákonu plně vyhovuje maximálně jedna jediná. Výbor až na výjimku nemá vyjádření kontrolovaných, přičemž se vymlouvá, že všichni měli možnost se vyjádřit, ale že nikoho nemohou nutit. To po nich nikdo nechce, stačil by postup podle zákona. Stačilo by seznámit kontrolované s úplným zápisem a s návrhy opatření, tento zápis si nechat podepsat a , jak velí dobré mravy, o vyjádření požádat. Jenže u některých kontrol nechybí pouze vyjádření kontrolovaných, ale i podepsané zápisy. Jak tedy byli seznámeni s výsledky kontroly? Toto vše přitom patří mezi základní postupy, seznámení s kontrolou a  vyjádření  vám umožní finanční úřad stejně jako Nejvyšší kontrolní úřad. Jen hranický kontrolní výbor ne.
Hraničtí  „mistři kontroly“ si ale zjevně  chtěli usnadnit práci. Asi se jim při jejich „honu na čarodějnice“ vyjádření kontrolovaných osob nehodilo do krámu. Nepůsobilo by to na zastupitelstvu tak efektně. Že přitom vůbec nejde o výsledky kontroly, ale o politické nebo osobní antipatie je zřejmé i z prezentace výsledků zastupitelstva. Výbor předložil výsledky své práce, zvolení zastupitelé  a nejen ti koaliční, jim uložili tři kontroly doplnit, protože jsou neúplné.  Výbor je  zřízen a také řízen zastupitelstvem  a měl by se tedy usnesením zastupitelstva řídit. Členové kontrolního výboru však místo toho, aby  si řekli, „aha , udělali  jsme chybu, příště musíme pracovat pečlivěji,“  dští na webu oheň a síru o aroganci koalice a přikládají  pečlivě vybrané útržky z jednání zastupitelstva. Jenže když při svých kontrolách vyžadují přesné plnění všech směrnic a nařízení  (což je samozřejmě správné), musí i oni postupovat tak jak se má. Místo toho  však raději vymýšlí nyní výmluvy, proč   kontrolám chybí to či ono.   Měli by si ale uvědomit, že  nestojí  nade všemi jako poslední spravedlivý, ale že i pro ně platí zákony a pravidla. 

Žádné komentáře: