24. 7. 2011

Podpořte petici „Za obnovení přípravy Palačovské spojky“


Příprava Palačovské spojky probíhá již od roku 2001. Územní rozhodnutí bylo vydáno v r.2009 a realizace byla plánována do r.2016. Tento stav stále trvá. Na ŘSD stále probíhá proces ekonomického posuzování nákladů stavby a hledání možných úspor. Realizace se stále odsouvá a proto představitelé měst Hranic, Nového Jičína, Valašského Meziříčí a obcí Černotína, Milotic, Starého Jičína, Hodslavic, Lešné, Bělotína, Špiček a Lázní  Teplic nad Bečvou a.s. odeslali minulý týden výzvu panu ministrovi dopravy, aby se zasadil o urychlené obnovení přípravy Palačovské spojky v úseku Lešná – Palačov a o zajištění potřebných finančních prostředků na realizaci alespoň 1. etapy do r. 2015.
Stavba Palačovské spojky je dlouhodobě odkládána a s neustále narůstající intenzitou tranzitní zejména nákladní automobilové dopravy je situace již neudržitelná. Trasa silnice I/35 v úseku Hranice – Valašské Meziříčí délky 20 km a silnice I/57 Nový Jičín – Valašské Meziříčí délky 17 km jsou vedeny v dopravně nevyhovujících průtazích obcemi, které neumožňují jakékoliv zvýšení kapacity. Navíc jsou z hygienického hlediska naprosto nevyhovující. Platné hygienické limity hluku , vibrací a znečištění ovzduší, jsou trvale překračovány a zdraví obyvatel poškozováno. Současně jsou nadměrnou tranzitní dopravou ničeny i nově rekonstruované silnice III/44016 Bělotín – Kunčice – Špičky délky 5,5 km a sil.III/0487 Palačov – Lešná délky cca 6 km
Realizací stavby dojde k výrazné úspoře provozních nákladů na opravy a údržbu sil. I/35 a I/57. Jen za poslední 4 roky činily náklady na opravy cca 250 mil. Kč. Nyní je uvažováno se zahájením stavby až v r.2018. Další odkládání stavby po roce 2015 není pro obyvatele přijatelné a zdůvodnitelné.
Požadavek na obnovení přípravy a realizace mohou občané podpořit svými podpisy petice  „Za obnovení přípravy Palačovské spojky“. Podpisové archy jsou k dispozici na podatelně MěÚ Hranice ve dvoraně zámku, v informačním centru města v přízemí staré radnice na náměstí a v klubovně tenisového areálu v Teplicích. Podpisové archy je také možno stáhnout ZDE

Základní informace o Palačovské spojce můžete najít ZDE 

Ing Karel Hübl,
koordinátor pro styk s Ministerstvem dopravy a ŘSD ČR

Žádné komentáře: