1. 7. 2011

Omyl č. 2- Kontrolní výbor je výborem rady města

Ivo Macháček

I takto by se dalo parafrázovat tvrzení, které se nám někteří koaliční zastupitelé snažili neustálým omíláním vštípit a kterým rovněž odůvodňovali smetení zápisů z kontrol ze stolu. Zápisy z kontrol prý mají být předkládány starostce, místostarostovi a radě, potom až zastupitelstvu. Že se opět jedná o bezostyšnou lež asi netřeba příliš zdůrazňovat. Nicméně pokusím se problém rozebrat a ukázat proč. Nejprve doporučuji zhlédnout video s vystoupením všestranného zastupitele Jaroslava Sedláčka. Z toho je totiž možné udělat si poměrně autentický obrázek o koaliční argumentaci v této věci. 

Proč se zastupitel Sedláček mýlí?

Kontrolní výbor je orgán zastupitelstva. Dle § 118 odst. 1 zákona o obcích se výbor ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. Laicky by se dalo říci, že kontrolní výbor je jakousi prodlouženou rukou zastupitelstva, jeho nástrojem ke kontrole ostatních orgánů obce na úseku samostatné působnosti. Zákon o obcích naprosto jednoznačně určuje postup projednávání zápisů z kontrol v §119 odst. 5 tak, že Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce;…

Aplikování postupu navrhovaného panem Sedláčkem by podle mě popíralo zákonné ukotvení kontrolního výboru ve struktuře vazeb orgánů obce. Netroufnu si říci, zda je návrh pana zastupitele protizákonný, ovšem domnívám se, že v této věci přinejmenším směřuje naprosto proti záměru zákonodárce. Je logické, že když se všechny návrhy standardně projednávají po ose rada - zastupitelstvo, tak by kontrola měla jít po jiné cestě. Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny PČR také předkládá svá zjištění sněmovně, nikoliv vládě.

Dle mého názoru kontrolní výbor ani nemohl předložit své zápisy radě. Jen a pouze zastupitelstvu. To až zastupitelstvo může následně svým usnesením např. postoupit zápis radě nebo úkolovat radu, aby zajistila nápravu situace. Pokud tedy pan Sedláček chtěl, aby zápisy byly předloženy radě, měl jako zastupitel navrhnout, aby zastupitelstvo svým usnesením předložilo zápisy kontrolního výboru radě. To však samozřejmě neudělal.

Pan zastupitel by si měl vzpomenout na své zmatené vystoupení z únorového zastupitelstva, kdy se, zřejmě po přelouskání jednoho odstavce v bulvarním deníku na dané téma, pustil do rozboru právní síly norem.

Tehdy pan Sedláček vypeskoval kontrolní výbor za to, že v plánu práce uvedl i povinnosti stanovené zákonem a tím se prý nadřazuje nad zákon, tentokrát po kontrolním výboru pro změnu chce, aby nepostupoval podle zákona. Pan zastupitel by si měl možná konečně přečíst zákon o obcích. Anebo ještě lépe, mlčet.

Skončil bych citátem francouzského realisty Gustava Flauberta, který podle mě přesně vystihuje marnost snažení kontrolního výboru o zlepšení situace na radnici: „Hloupost je něco neochvějného. Všechno, co na ni zaútočí, také na ní ztroskotá.“

Žádné komentáře: