19. 10. 2018

Ještě jednou k problematice řízení Ekoltesu

Již delší dobu upozorňujeme na skutečnost, že zajišťovat městu komunální služby prostřednictvím akciové společnosti plně vlastněné městem je ve své podstatě nesmysl sloužící výhradně několika jednotlivcům ke zviditelnění, posílení jejich nízkého sebevědomí, či rodinného rozpočtu. Dokumentují to i další snímky, které jsme obdrželi od jednoho z našich čtenářů, jehož jméno je redakci známo. To, že autor nechce zveřejnit své jméno dokumentuje navíc i atmosféru, kterou představitelé Ekoltesu a někteří s nimi spojení místní politici ve městě navozují. Takže to shrnujeme: městské akciové společnosti Ekoltes byly ze strany města navýšeny finanční prostředky pro svoz tříděného odpadu, nic se však nezměnilo… jen město je chudší…
(red)
Pozn.: Obrázky si podle potřeby můžete zvětšit. To doporučujeme například těm politikům, kteří se tak v Ekoltesu "angažují".

4. 10. 2018

Ke koaliční problematice v Hranicích …...

Vážení spoluobčané,
jsem člověk od přírody zvídavý, s nevšedním  zájmem čtu volební a agitační materiály ostatních politických seskupení. Často nad nimi hloubám a to i před nadcházejícími komunálními volbami. 
       Dělám to rád, politice se totiž ve svém volném čase věnuji celá desetiletí a člověk se poučí a někdy i mnohému přiučí. Navíc jsem z nemalé  části tvůrcem a architektem nejen současného komunálního volebního programu KSČM / se kterým se můžete seznámit níže na tomto serveru / ale i doposud platného Koaličního městského volebního programu města Hranic, který si můžete vyhledat na stránkách města.  Rád při tom srovnávám a je to většinou poučné.
Ani netušíte, jak velké jsou průsečíky jednotlivých volebních programů, kolik mají společného.
Je to pochopitelné, žijeme v jednom městě, pracujeme v jednom zastupitelstvu, řešíme stejné úkoly, známe potřeby , organizační i ekonomické možnosti města, chápeme , co by bylo ještě třeba udělat pro město a pro jeho občany.
Rozhodující není tedy to co voličům naslibujeme ( viz ono „ modré z nebe“), ale co se ukáže jako reálné a  realizovatelné v konkrétní praxi a co se nám při omezené délce volebního období a při daných ekonomických možnostech města a možnostech čerpání dotačních titulů podaří pro občany  uskutečnit.
Stejnou cestou se mi dostaly do rukou graficky vkusně provedené agitační noviny volební strany HORA – Otevřená radnice Hranice. Zahloubal jsem se tedy do jejich obsahu . Ten je opravdu nad míru pestrý….
Nutno dodat, že zvykem u podobných materiálů bývá prezentovat především svou práci a své vlastní strategické cíle. Volební noviny bývají většinou laděny pozitivně, nikoliv konfrontačně. Voliči oceňují nabídku a vstřícnost, nikoliv konfrontační tón a kritiku,  zvlášť když se jedná o kritiku druhých, vedenou mimo vlastní řady a na adresu jiných politických subjektů . A to dokonce těch, se kterými jsem strávil více než 3 plodné roky v koaličním svazku. Volič by takto mohl získat jistě zcela chybný a nepodložený názor, že pravděpodobně nemám příliš co nabídnout a chci tedy odvést pozornost od sebe a jsem si nucen vylepšovat vlastní immage formou útoků a kritiky těch druhých.
Nad takovou maličkostí , že čtenář je utvrzován, že vše, co se ve městě v posledních 3-4 letech pozitivního událo, vytvořila pouze a jedině  HORA, bych se příliš nepozastavoval. Podobný lapsus se snadno může přihodit při křečovitém pokusu o sebe prezentaci. Vnímavý čtenář si logicky doplní, že se jedná o práci společnou, kolektivní, že se na ní jistě podílelo mnoho kolegů zastupitelů a především nejmenovaných ale o to důležitějších pracovníků MěU Hranice . Ostatně  podobné  případy známe již ze Starého zákona ( „ Na počátku byl pouze bůh.“ Bůh řekl:“ Budiž světlo- a bylo světlo...“)    
To, co mi ale na volebních novinách HORA asi nejvíce vadí, a co se mne i KSČM velmi nemile dotklo je to, že se o nás naprosto mlčí. Tedy s výjimkou  fantaskního tvrzení, že jsme  měli být součástí komplotu s ČSSD ohledně volby do rady města Hranic a do dozorčí rady Ekoltesu.
Krátce před tímto tvrzením  MUDr Ctirad Polášek prezentuje politické spojenectví  HORA, ANO a KDU/ČSL  .Ani slovo o KSČM..
Vážení  a milí  kolegové, zastupitelé za HORA.  Vaše paměť je skutečně tak krátká, že si nepamatujete, kdo byl poslední tři roky Vašim loajálním a věrným koaličním partnerem ? Já to velmi dobře vím, neboť jsem těžká koaliční jednání s Vámi a s ANO absolvoval  a  spolupodílel se kromě volebního programu  i na tvorbě trojkoaliční smlouvy mezi subjekty HORA, ANO a KSČM. Mohu při ztrátě paměti posloužit  případně přesným zněním této smlouvy i jejím parafovaným originálem který podepsali  Jiří Kudláček, Mgr. Ivo Lesák a MUDr Ivan Sumara.
Na základě koaličních jednání a na tvrdý nátlak právě HORA se KSČM musela vzdát logického práva zastoupení v Radě města Hranic neboť pouze tímto krokem jsme umožnili realizaci změn, prospěšných pro občany,ke kterým následně i došlo. HORA  totiž dala Vás občany v šanc a jasně proklamovala, že tato podmínka je její nepřekročitelný limit  a jí obětuje možnost změny ve vedení města.
Souhlasili jsme a vznikla trojkoalice. Ačkoliv jsme koaliční smlouvu formulovali jako otevřenou pro další politické strany , k jejímu oficiálnímu rozšíření o další politický subjekt podpisem přístupového protokolu nikdy nedošlo. Součástí koaliční smlouvy bylo při tom místo v radě města pro ing Hašu ( pro komunistu bohužel ne) .
Po úmrtí zastupitele, člena Rady města Hranic a skvělého, poctivého a a charakterního  člověka ing Ivo Holce (mimochodem vůli abych jej nahradil v Radě města tlumočil mě osobně i starostovi na smrtelném loži), jsem byl na jednání Zastupitelstva města Hranic řádně svým klubem navržen a ve volbě s protikandidátem výraznou převahou hlasů zvolen členem Rady města Hranic, Nutno konstatovat, že kolegové a koaliční partneři z HORA pro mne ani tentokrát nehlasovali, ale rozhodla jasná převaha hlasů napříč politickým spektrem . Žádného kupčení ani vyjednávání například výměnou za místo v dozorčí radě Ekoltes  jsem se já ani nikdo z našeho klubu nikdy neúčastnil a nic takového nebylo ani zapotřebí.
Tolik tedy, aby pravdě bylo konečně učiněno za dost.
Máme za sebou plodné volební období, pro Hranice bylo uděláno spoustu pozitivního ovšem zdaleka nikoliv pouze nebo většinovou  zásluhou zastupitelů HORA.
Snažili jsme se po celé volební období o poctivou a vstřícnou koaliční spolupráci a nebyli jsme to rozhodně my, kdo se začal vymezovat vůči svým koaličním partnerům, Zkrátka s jídlem roste chuť..
Jako rozhodující vnímáme skutečnost, že poslední roky zastupitelstvo pracovalo jako kolektiv, a takové bychom je viděli rádi i nadále . Dělný spolupracující kolektiv, nikoliv sólující hvězdy a primadony.
Snad k tomu napomohou nadcházející komunální volby a soudnost a racionalita voličů, ve kterou pevně věříme...

za klub KSČM v Městském zastupitelstvu Hranice                 Hranice 3.10.2018
MUDr Ivan Sumara, člen Rady města Hranic
předseda komise sociální a bytové

3. 10. 2018

Ekoltes versus Hraničáci

Ačkoliv mi to poznání nečiní sebemenší radost, musím bohužel konstatovat, že pokud se týká čistoty města a jeho pravidelné údržby, je situace závažnější, než jsme předpokládali.
Oslovilo mne několik známých. Měli starost, co se to proboha děje s Ekoltesem, proč tato městská organizace, která má provádět údržbu města, neplní to, k čemu se tak halasně veřejně a před občany zavázala a co jim slíbila. Nenacházím na to bohužel uspokojivou odpověď.
Ať tedy za mne mluví pouze fakta....
Chodníky jsou zarostlé, například ten do Drahotuš směrem od autoservisu brzy už asi pod travním o porostem nenajdeme. Tráva v některých lokalitách přerostlá a práší se na ni ze sporadicky kropených cest. Zřejmě za to může nedůsledná kontrola prováděných prací. Pochopím, že někdy může nastat problém se vejít do harmonogramu úkolů, ale nedostatků v údržbě s příchodem nového vedení EKOLTES a.s. výrazně přibylo. Při tom občanům slibovali, že se bude vše dělat lépe.
      Pánové z vedení Ekoltesu, předpokládám, že asi nemůžete najít mapu města, protože v opačném případě hravě problémové lokality najdete a situaci vyřešíte. Bohužel stále ještě platí pořekadlo „Jaký pán, takový krám“.

2. 10. 2018

K bytové problematice, a to nejen v Hranicích ....

Mezi základními potřebami každého z nás dominuje potřeba vlastního domova. Bydlení patří k základním lidským právům a beze sporu i k základním podmínkám spokojeného života, byť někdy námi samými podceňovaným. 

Mnozí z nás pamatují dobu, kdy v naší zemi probíhala rozsáhlá státní a družstevní bytová výstavba. Stát plánovitě budoval byty pro občany, pro mladá manželství. Byla to také doba, kdy poskytoval stavebníkům bezúročné a nenávratné stavební půjčky, novomanželské půjčky, půjčky mladým manželstvím na vybavení bytu. Jsem si velmi dobře vědom, o čem mluvím, a rozhodně neagituji. Obdobným způsobem si pořídili rodinné domky moji rodiče i rodiče mé manželky. Státem byla podporována individuální bytová výstavba, rostla sídliště s příslušnou občanskou infrastrukturou (ta dnes již většinou beznadějně chátrá) a aktuálně zateplované a tolikrát pomlouvané „králíkárny“, jak je vidět velmi dobře slouží a dodnes řeší bytový problém statisíců našich spoluobčanů. Tedy právě ten problém, který český stát v potřebném rozsahu neřeší a evidentně asi řešit schopen není. Když k tomu připočteme uvolnění regulace nájemného na tržní mezi lety 2007 až 2012 (přičinily se o to nálezy našeho ústavního soudu i Soudu pro lidská práva ve Štrasburku, stranící samozřejmě nájemcům), příchod silných „Husákových“ populačních ročníků a současnou hospodářskou konjunkturu, umožňující mladým uvažovat o bytové investici v kontrastu s nedostatečnou nabídku bydlení –  problém je dovršen. Bytové nájemné, ceny bytů, nemovitostí a stavebních pozemků šplhají do závratné výše, rychle se v celosvětovém měřítku řadíme ke státům s nejdražšími nemovitostmi a s nejvyššími náklady na bydlení. Z bydlení se bohužel stává luxusní artikl a pro určité podnikatelské skupiny „výnosný kšeft“ a doplácejí na to, jako vždy, ostatní občané. Bují špinavý kšeft s předraženým sociálním bydlením a každá polorozpadlá sociální ubytovna se stává v rukou patřičně bezohledného majitele diamantovým dolem. Doplácí na to samozřejmě sociální systém, stát a ti skutečně potřební. Lobby prodejců a nájemců nemovitostí je zjevně velmi vlivné, neboť na státní úrovni se stále nic podstatného neřeší, i když se o problému ví a veřejně o něm mluví a doba dozrála pro přijetí účinných zákonů nejen o „O sociálním bydlení „, ale především „O dostupném bydlení“.

1. 10. 2018

Lež a špína aneb Lesk a bída .. už je tady. ( Honoré De Balzac )

Jiří Kudláček – starosta města Hranic


Politický klub OTEVŘENÁ RADNICE  špiní ve svém volebním programu  moje jméno.
Za čtyři roky mé práce jako jediný politický klub. Kladu si otázku zda se bojí, nebo chtějí ještě větší moc, překážím nebo chtějí prosazovat své zájmy ve kterých jim bráním.

Pokud je člověk ve funkci starosty, musí bohužel počítat s tím, že bude špiněn.
Je to způsob mocných nebo dravých, jak odstavit vybrané lidi, kteří nechtějí sloužit moci, ale pracují pro své lidi. Poslední roky jsme toho bohužel svědky na všech stupních politiky.
Že tento útok přijde od subjektu, se kterým jsem téměř 4 roky spolupracoval, mě překvapilo. Ve volebním programu NAŠE KRÁSNÉ HRANICE jsme se věnovali práci v budoucím období a takovéto praktiky jsme nepřipustili. Od subjektu, který vyhlašoval korektní kampaň, jsme to neočekávali. Ještě to dali do úst člověku, kterého si jako lékaře vážím. Možná jsem lidskou vyzrálost pana doktora Poláška přecenil. Pokud někdo kamarády staví nad společenskou morálku a přínos pro celé město, není prozatím připraven být odpovědný.
Politický klub OTEVŘENÁ RADNICE ústy pana Poláška napsal, že jsem intrikán, rozdávám politické funkce a cosi organizuji. Myslím, že toto jsou důvody : 
  1. Před třemi roky to bylo právě toto politické uskupeni, které za zády svých politických spojenců rozehrálo hru, po které byl odvolán starosta města pan Vladimír Juračka a odstoupila paní místostarostka Radka Ondriášová.

30. 9. 2018

Malá pohádka doktorská.

Vážení čtenáři,

není opravdu náhodou, že při dnešním pohledu na městské kandidátní listiny do komunálních voleb mi v mysli vytanula parafráze názvu krásné pohádky Karla Čapka. Pacientem ale není princezna Solimánská. Jde o město Hranice, o jeho rozvoj a směřování na další čtyřleté období, což určitě nevyřeší pouze kácení stromů pro vytvoření nové cesty Slunci.

Další čtyři roky života kolem nás tryskem přeletěly a na dveře klepou volby do městských a místních zastupitelstev … Volby tradičně občanovi nejbližší, kterých se také častěji a ve větším počtu, než jak je tomu v těch dalších případech, účastní. Je to lidsky a občansky plně pochopitelné. Nerozhoduje se zde o abstraktních a odtažitých tématech, řeší se problémy konkrétního místa, kde trávíme svůj život, kde pracujeme, kde vychováváme své děti, kam nás osud a život zasadil. Jedná se tedy o problémy, které každý z nás bytostně vnímá. A věřte, nejsou to v očích občana pouze velkolepé koncepční a drahé projekty (které jej mají vždy ve volebních programech ohromit) typu dopravních obchvatů a zastřešeného zbrusu nového zimního stadionu.

Občana především zajímá, v jakém městě žije, zda denně chodí po opraveném chodníku, zda jezdí po cestě bez výmolů, zda se pravidelně kropí před polétavým prachem, jestli probíhá pravidelná údržba zeleně, zda není vystaven prudkému slunci, pokud všechny vzrostlé stromy byly vykáceny a nové rostou mnoho let, zda má se svým autem kde v blízkosti svého bydliště zaparkovat, zda všechny jistě vítané rekonstrukce a revitalizace přinášejí skutečně pouze radost a zda se vlivem nekompetentnosti a nekvality nemohou proměnit v noční můru pro obyvatele celého blízkého okolí. Občan žádá město zdravé, zelené, s příjemným prostředím, s vyřešenou obchodní, dopravní i sociální infrastrukturou, s dostatkem sportovního, kulturního i společenského vyžití, město, kde se dobře žije (nikoliv pouze bydlí).
Každý z nás touží po přívětivém městu vstřícném k občanovi a k tomu zaměřená by měla být i práce dobrého městského zastupitele – neexistuje pro něj totiž „malý“ úkol. A velké úkoly a výzvy naopak předpokládají předchozí brilantní zvládání i těch nejmenších.

11. 9. 2018

PROHLÁŠENÍ KSČM KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM 2018

Dovedeme naše krásné město nejen budovat a zvelebovat, ale také řídit a spravovat.

   KSČM působí na politické scéně města Hranic od roku 1990. Tvoříme zkušenou, důsledně levicovou formaci, která prioritně řeší problémy denního života občanů. Hájíme poctivé a pracovité lidi, prosazujeme základní sociální a životní jistoty. Léta jsme působili jako strana opoziční a byl nám upírán jakýkoliv podíl na řízení našeho krásného města.
   V roce 2015 jsme byli osloveni dvěma dalšími politickými subjekty – HORA a ANO - s nabídkou vytvořit koaliční seskupení a převzít tak díl zodpovědnosti za rozvoj a chod města.
Vždy jsme prosazovali kolektivní účast všech do zastupitelstva zvolených politických subjektů na řízení města a cítili nutnost narušit existující a dlouhá léta budované klientelistické vazby, jež vedly v důsledku ke stagnaci a k jednostrannému rozvoji.
Vědomi si své zodpovědnosti vůči voličům, reagovali jsme vstřícně a společně s výše jmenovanými subjekty jsme vytvořili koaliční seskupení nového typu, otevřené i dalším volebním stranám a hnutím v zastupitelstvu.
   Uskutečnění této změny jsme bez váhání obětovali i místo v radě města pro KSČM. Tak totiž zněla nepřekročitelná podmínka politické strany HORA, která jednoznačně proklamovala, že se raději vzdá možnosti zásadní a tolik pro občany potřebné změny v řízení města, než aby připustila účast, byť jediného komunisty v radě…
   Následný tříletý dynamický rozvoj města nám dal za pravdu a potvrdil správnost našeho rozhodnutí. V čele města stanuli potřební odborníci-technici a ekonomové, došlo k zásadní změně stylu práce. Ke zrychlení, racionalizaci a mnohomilionovým úsporám v realizaci akcí, k zefektivnění chodu městského úřadu. Bylo projektově připraveno a částečně již realizováno mnoho záměrů a akcí, vyřešeno velké množství problémů, palčivých pro občana. Výrazně se zlepšilo čerpání dotačních titulů městem. Přesto není vše ideální...

DOVEDEME NAŠE KRÁSNÉ MĚSTO NEJEN BUDOVAT A ZVELEBOVAT, ALE TAKÉ ŘÍDIT A SPRAVOVAT


KSČM pracuje na politické scéně města Hranic od roku 1990. Tvoříme pevnou levicovou formaci. Řešíme prioritně problémy denního života občanů města. Hájíme poctivé a pracovité lidi, prosazujeme základní sociální a životní jistoty. Léta jsme působili jako strana opoziční a byl nám upírán podíl na řízení našeho krásného města. V roce 2015 jsme byli osloveni dvěma dalšími politickými subjekty – HORA a ANO – s nabídkou vytvořit koaliční seskupení a převzít spoluzodpovědnost za rozvoj a řízení města.

Reagovali jsme vstřícně a s výše jmenovanými subjekty jsme vytvořili koaliční seskupení nového typu, otevřené i dalším volebním stranám a hnutím v zastupitelstvu.
Následný dynamický rozvoj města potvrdil správnost našeho rozhodnutí.  V čele stanuli odborníci, došlo k zásadním změnám stylu práce. Ke zrychlení, racionalizaci a mnohomilionovým úsporám v realizaci akcí, k zefektivnění chodu městského úřadu. Bylo připraveno a realizováno mnoho záměrů a akcí a vyřešeno velké množství problémů, palčivých pro občana. Výrazně se zlepšila práce města s dotačními tituly. Přesto není vše ideální...

Jako podstatný a narůstající problém vnímáme snahu podnikatelských kruhů ve vedení města o absolutní politickou dominanci. Silná pozice tohoto uskupení bohužel již nyní brání úspěšně dokončit restrukturalizaci a racionalizovat činnost největší městské společnosti EKOLTES a.s. a konečně tak přiblížit její služby občanům.
Chceme město pro občany, řízené všemi, kdo požívají jejich důvěru. Nelíbí se nám vize města, ovládaného technokraty a využívaného jako nástroje pro jejich záměry.

Denně dokazujeme, že město umíme řídit, že jsme připraveni se na jeho vedení i nadále podílet, spolupracovat s ostatními politickými subjekty v zastupitelstvu. Jsme plně odhodláni převzít svůj díl zodpovědnosti za rozvoj města Hranic, za uspokojování potřeb a zájmů jeho občanů. Možnost realizace našich záměrů závisí na výsledku voleb. Neklademe si úkoly nesplnitelné. Zastupitelé za KSČM budou usilovat o realizaci našich programových cílů.  Respektujeme rovnoprávný dialog nejen s politiky, ale hlavně s občany, s každým, kdo má nezištný a poctivý zájem na rozvoji města ve prospěch nás všech. Věříme, že se dožijeme situace, kdy městská koalice bude složena pouze podle schopností a kvalit zastupitelů a jejich odhodlání prospět občanům, a ne na základě finančně ekonomických popudů a osobních a skupinových cílů. Město je tu přece pro všechny občany rovným dílem…
Zveme Vás k volbám, pomozte nám svou účastí a rozhodováním naši vizi vývoje uskutečnit...

8. 9. 2018

Městská hromadná doprava v Hranicích a globální oteplování.

Jsem velmi ráda, že MHD v Hranicích je jak se říká „100% elektro“ a že konečně zmizely z našich cest již značně opotřebované a čmoudící staré autobusy. Jednomu z těch nejstarších a nejvíce rozklepaných cestující přezdívali KRAKEN. Skřípal uvnitř tak, že jsme se všichni obávali, že každou chvíli nastane jeho poslední hodinka. To vše je již naštěstí hudba minulosti. Elektrobusy jsou uvnitř čisté, prostorné, a jízdní komfort slušný. Ovšem, což mne ale nemile překvapilo, je zjištění, že nemají klimatizaci. V horkém létě (v dnešním období veder) to všichni v elektrobusech velmi palčivě pociťujeme. A bohužel bude asi ještě hůř – klimatizace se zkrátka stává nezbytností. Jak pro řidiče, tak i pro cestující je nezbytná, prostě žádný komfort nebo nadstandard, ale naprostá nutnost. Hlavně lituji řidiče – vedro mučí a nápoj není kde zchladit. Zjišťovala jsem si zkušenosti z ostatních měst, tedy jak se jinde o provoz MHD starají. Tak například Nový Jičín provozuje Arriva – mají stejný typ busu SOR 9,5 a je KLIMATIZOVANÝ. Super, tam už mysleli na budoucnost a na klienty. Ráda bych věřila tomu, že firma ČSAD Frýdek Místek a.s., která  MHD v Hranicích provozuje,  završí zatím převážně dobré zkušenosti s provozem elektrobusů v Hranicích onou pověstnou třešničkou na dortu a klímatizaci do svých vozidel v brzké době doplní. Vždyť spokojenost klientů je jistě to prvotní?!  Předem jí za to děkuji.

Žurmanová Jarmila

13. 8. 2018

Hranická Sokolovna

Nešťastné počínání místostarosty města pana Mgr. Ivo Lesáka


Autor článku : Jiří Kudláček – starosta města Hranic


Na elektronickém portálu hranický.deník.cz a v příloze deníku Hranický týden v pátek 3.8. jsem si přečetl, že bylo vydáno prohlášení panem místostarostou Ivo Lesákem v článku pana Davida Krále, že bude převzat do majetku města objekt hranické sokolovny, protože bylo podepsáno memorandum.

Takový akt je závažným majetkovým rozhodnutím a určitě by o něm muselo rozhodnout zastupitelstvo města.

V předmětných článcích bylo uvedeno : “ .. Podpisem memoranda se zástupci obou stran ( pozn. Města a Sokola Hranice ) zavázali k co nejrychlejšímu nalezení dohody, která povede k rekonstrukci místní sokolovny. Opravu zchátralého objektu by mělo zajistit jeho převedení do vlastnictví města.”

Toto vyjádření způsobilo v řadách členů jednoty sokolské značné pobouření a pan Josef Sedláček, dlouholetý člen Sokola, vyjádřil ve třech bodech tento názor, který mi následně poskytl:

1) Žádné memorandum nebylo ani vypracováno, ani projednáno, ani odsouhlaseno výborem jednoty. Nebylo dáno k vyjádření členské základně a nebyly předjednány žádné podklady pro vypracování takového memoranda.
2) Technický stav sokolovny není a nemůže být panu místostarostovi znám natolik, aby se mohl o sokolovně vyslovit ve stylu „zchátralý objekt“. O tento historický objekt se dlouhá léta s úctou staráme a v dalším období bude sloužit veřejnosti jako doposud.
3) Sokolská jednota Hranice prozatím nerozhodla, že se bude zbavovat majetku a nikomu nepřísluší tuto variantu deklarovat jako veřejnou. Toto nešťastné vyjádření znevažuje naši práci a poškozuje nás do budoucna.

5. 7. 2018

Vystoupení pana Ing. Selzera (Otevřená radnice), člena rady města, na zasedání zastupitelstva města dne 21.června 2018 a reakce na jeho vystoupení ze strany zastupitele pana PhDr. Juračky (Hranice 2000).

„Já bych chtěl doplnit, ať máte všichni stejné informace jako máme my a co proběhlo. Jestli si vzpomínáte, na tom zastupitelstvu, když se navrhoval ten člen dozorčí rady, tak my jako rada jsme nebyli informováni o tom, jestli bude nějaký kandidát nebo nebude. Tak to je bod č. 1. Bod č. 2, když tady ten kandidát a návrh padl, tak i naši, naši kolegové z naší strany hlasovali pro tohodle kandidáta. Poté bylo hlasování na valné hromadě a tam jste nebyli. A já vám přiblížím, jakým způsobem to probíhalo. A to probíhalo takovým způsobem, že když jsme se dostali k volbě tohodle kandidáta, tak nám bylo řečeno, že kandidát byl schválen všemi kluby a s všemi kluby tento kandidát byl schválen. A proto není problém, abychom zvolili tohodle kandidáta. Takže, když se na to podívám, tak my jsme nenamířili a nechceme nějakým způsobem paralyzovat fungování Ekoltesu, nebo fungování dozorčí rady.
My jsme na základě informace, kterou podal pan starosta, že všechno je projednáno se všemi kluby a že všeci souhlasili s tímto kandidátem, tak jsme se zdrželi hlasování. Takže toto je ten důvod. Není to žádný důvod namířený proti panu Liedermanovi a není to ani důvod namířený vůči nefungování Ekoltesu. Takže takovým způsobem proběhl návrh a volba člena dozorčí rady na valné hromadě Ekoltesu.“

Na vystoupení pana Ing. Selzera reagoval pan PhDr. Juračka:
„Pamatuju toho hodně od roku 1990, ale takovouto řeč také nepamatuji. Kolegové pochopil někdo z vás, co tím chtěl básník říci? Kam pan kolega Selzer mířil? Já bych tady ocitoval jednu báseň mého oblíbeného básníka o potopě, kdy nám jdou bublinky od úst a my si myslíme, že jsou to slova.
Já postrádám racionální jádro, rozumíte mu? Já ne. Nebo se pan kolega Selzer domnívá, že tím, že nás zahltí nějakými bezobsažnými frázemi, že my se unavíme, mávneme nad tím rukou a půjdeme dál?
Nevím, já jsem tím těžce zklamán, tady touto řečí.“
(red)

2. 7. 2018

Komentář


Dlouho jsem váhala, jestli moje reakce na holou skutečnost, tedy snaha vyjádřit se k tomu, co se událo při posledním jednání Zastupitelstva města Hranic, nebude nějakou formou narušovat koaliční dohodu s Otevřenou radnicí. Ale vystoupení pana Mudr. Poláška mne plně utvrdilo v rozhodnutí reagovat a svůj komentář napsat. Jeho velmi plamenný projev se nesl  v lehce nadřazeném duchu, na téma, jak si starosta dělá svou volební kampaň a z jakého důvodu Otevřená radnice a její zástupci v radě neakceptovali a nesplnili naprosto jasné a většinové rozhodnutí a zadání zastupitelstva volit pana Liedermanna do Dozorčí rady Ekoltes a.s.. Byl průběžně oceňován bouřlivým potleskem předsedy představenstva této zatím plně městské akciové společnosti pana Smolky. Ještě že ne ve stoje ….
Pokud se jedná o reakci k osobnosti pana starosty a jeho článkům /předpokládám, že to je asi ten hlavní problém a trn v něčí patě / a k věstníku „Naše krásné Hranice“, musím konstatovat: To co je tam napsáno, je výstižné a srozumitelné, podobně jako další vyjádření a články pana starosty.

Výňatek z vystoupení zastupitele PhDr. Vl. Juračky na zasedání Zastupitelsta města dne 21.června 2018

„Na posledním zasedání ZM 19.dubna 19 zastupitelů podpořilo jmenování pana Liedermanna jako nového člena dozorčí rady Ekoltesu. Nikdo ze zastupitelů nebyl proti, 3 se zdrželi. Takže mě docela překvapilo, že tento důležitý bod není uveden v přípravném materiálu, bod kontrola plnění usnesení. Zajímal jsem se proto, jak to vypadá a bylo mi řečeno, že se tento bod projednával v radě města (s působností valné hromady Ekoltesu) a pro splnění toho usnesení ZM hlasovali pan starosta, paní Mgr. Tvrdoňová a pan Dr. Sumara. Proti, anebo se zdrželi hlasování, byli Mgr. Lesák, Ing. Selzer a Ing. Haša. Nevím, jak hlasoval Dr. Polášek. Chtěl bych k tomu říci tolik, přijde vám to možná jako drobnost, mě rozhodně ne, my tady s p. Úlehlou jsme v zastupitelstvu od toku 1990 a my jsme se s takovou arogancí dosud nesetkali. Nesetkali jsme se s tím, že by se zastupitelstvo usneslo a rada toto usnesení nesplnila. Navíc se domnívám, že to bylo usnesení „nic proti ničemu“, do konce volebního období zbývá několik měsíců, byl by tam dovolen člen sociální demokracie, proti kterému asi nikdo žádné námitky nemá, takže to rozhodnutí takhle zdánlivě nemotivované si vysvětluji tím, že nám někdo takto dal výjev své vlastní arogance. Arogance moci. Jsou to 3 pánové pohybující se v podnikatelském prostředí, kde není prostor pro nějaké demokratické principy, kde se bouchá do stolu a kde se nařizuje a kde se propouští, pokud není splněn příkaz ředitele nebo nějakého manažera. Ale my teď žijeme v podmínkách samosprávné demokracie a to, že rada skládá účty zastupitelstvu, které je nejvyšším orgánem samosprávy, je zakotveno v Zákonu o obcích a já si myslím, že bychom všichni měli mít toto pod kůží. Kdyby nebylo tak krátce před koncem volebního období, věřte, že bych podal návrh na odvolání těchto členů rady a na to, aby byla rada rekonstruována takovým způsobem, aby začala plnit usnesení zastupitelstva. Doufám, že volič to nenechá bez povšimnutí.

24. 6. 2018

Povýšenost byla potrestána.

Nedávno jsme v našem článku “Kdo velí tomuto městu “ upozornili na nesplnění usnesení zastupitelstva klubem Otevřená radnice, který nerespektoval doplnění dozorčí rady společnosti Ekoltes o pana Liedermana z opozičního klubu ČSSD. 

Zvukový záznam z jednání posledního zastupitelstva nám potvrdil, že tento krok byl nejenom důrazně kritizován, ale toto jednání bylo nazváno až politickou arogancí. Zcela mimo byla výmluva pana Selzera, že to kluby neprojednaly, přestože vše bylo projednáno na predešlém zastupitelstvu, jak dokládá zvukový záznam, za účasti všech politických klubů a tyto rozhodly 19 hlasy z 23 možných. Trochu naivně vyznělo vystoupení pana doktora Poláška z klubu Otevřená radnice, který nevyslovil žádný názor na vlastní postoj, ale napadl starostu města, který v této věci hlasoval pro splnění rozhodnutí zastupitelstva a pana Liedermana osobně nenavrhoval. Návrh na kandidaturu podal jenom klub ČSSD, tento návrh byl jediný a také 19 zastupiteli akceptován. 

Zdá se, že pan starosta má nervy ze železa, protože na osobní útok téměř nereagoval. Pouze poukázal na to, že by si nikdo neměl přivlastňovat jednotlivé investiční akce, které rada města vybere a zastupitelstvo schválí. Za skutečně provedenou práci pak pochválil paní Vlastu Zapatovou, která měla na starost vybudování infocentra v Teplicích a oddělení rozvoje a investic, kde bylo například v roce 2017 realizováno přes 60 investičních akcí a připravováno kolem 50 projektů. Také obchvat není zásluha pana Selzera jak je dnes podsouváno. Tento byl naplánován již v roce 2010, schálen přijetím nového územního plánu v roce 2016 a nyní celou přípravu vede a provádí paní ing. Hynčicová z odboru rozvoje města. 

6. 6. 2018

Podnikatelé z Otevřené radnice nám začínají podsouvat své zájmy.

Již čtvrtý rok sledujeme rozhodovací procesy v oblasti investic našeho města. V návaznosti na volební období 2010 – 2014 převzala koalice ČSSD, Hranice 2000 a Otevřená radnice závazek dokončit například rekonstrukci ulice Zborovská z centra k nemocnici. Pak Otevřená radnice v čele s panem Lesákem ustavenou koalici rozbila, ale také zastavila zmíněnou rekonstrukci.

            V posledním Hranickém zpravodaji se od pana Lesáka dozvídáme všeobecně známé informace, že Palačovská spojka stále nebude, rodiny zvyšují zátěž města tím, že mají dvě osobní auta v rodině (Poznámka – pan Lesák má taktéž dvě osobní auta v rodině) a řešením dopravní situace je výstavba Severovýchodního obchvatu. Tento obchvat města se staví cituji: „ ..pro zásobování průmyslových areálů Sigma II a areálu Jaslo“. Viz úvodník – Doprava v Hranicích potřebuje koncepční řešení.

31. 5. 2018

Kdo velí tomuto městu ?

V nedávné době zemřel po těžké nemoci, k našemu velkému zármutku, člen Rady města pan Ing. Ivo Holec. Zároveň zastával funkci člena dozorčí rady společnosti EKOLTES a.s. Zastupitelstvo města v logickém kroku dovolilo dalšího člena rady města a to dlouholetého zastupitele pana Mudr. Sumaru, který se věnuje především sociální politice města. 
Dále nastolilo otázku doplnění dozorčí rady EKOLTESU a.s., protože jak bylo vysvětleno přímo na jednání zastupitelstva, dozorčí rada odpovídá za kontrolu dokladů a relevantnost činností pro následný audit společnosti.
15 hlasy schválilo nominaci člena klubu ČSSD pana Jana Liedermanna.
Je nutné podoktnout, že zastupitelstvo každého města je vždy nejvyšším orgánem samosprávné činnosti měst a z tohoto důvodu mají také zastupitelé osobní majetkovou odpovědnost za svá rozhodnutí.

Byla svolána Valná hromada EKOLTESU a.s. a světe div se, pro podnikatele z Otevřené radnice nejsou stanoviska vrcholného orgánu závazná.
1) S ohledem na postoj pana Lesáka, pana Selzera a pana Poláška nebyl nový člen dozorčí rady ustaven do funkce. Pánové zřejmě mají pocit, že budou rozhodovat za zastupitelstvo, protože našli nějaký právní háček.
2) Dopad tohoto postoje zakládá nefunkční dozorčí radu Ekoltesu, což ohrožuje kontrolu hospodaření této společnosti.
3) Pokud jimi dosazený předseda představenstva pan František Smolka nebude mít nezávislou kontrolu, klademe si otázku zda tento stav nebyl vyvolán záměrně, aby nebyla dozorčí rada funkční.
4) V současné době má kontrolní komise tedy dva členy a z toho jeden byl dosazen právě Otevřenou radnicí. Dozorčí rada je tedy zpřízněna a nefunkční.

Na závěr jsme oslovili přímo pana starostu Jiřího Kudláčka. Zde je jeho odpověď :

19. 5. 2018

A je zde opět staronová otázka „Jak s Ekoltesem dále?“

Velká část občanů Hranic dnes už nevěří, že současný model řízení městské firmy založené za účelem zajišťování komunálních služeb je ten pravý.

Již zjištění, že veškeré akcie společnosti drží jediný akcionář zvyšuje pozornost problematiky znalého čtenáře. Které z reálných předností této formy vlastnictví a řízení společnosti jsou vlastně v našem případě využívány? Žádná.
Zvolení varianty „akciová společnost“ možná mělo na počátku nějaký smysl, či cíl. Například částečný či úplný prodej Ekoltesu.

Snad jen blázen by za normálních poměrů ve městě mohl souhlasit s prodejem celé nebo jen části městské firmy zajišťující jeho komunální služby. I kdyby novým vlastníkem měl být například občan, případně skupina občanů města. Vysvětlení je nabíledni, pokud ne, můžeme se v diskuzi k tomuto tématu vrátit.

Dalším možným vysvětlením je, že někteří komunální politici nalézají v sobě zcela mimořádné schopnosti, kterých je škoda nevyužít. Takové vysvětlení má mnoho podob. Například „vyrostl jsem tady a chci svému rodnému městu nezištně pomoci“, nebo „cítím, že jsem tomuto městu hodně dlužen, a proto….“ , atd. Na internetu je takových blábolů k dispozici jistě mnoho.

7. 5. 2018

Odpověď redakce Hranických listů na článek pana Smolky z 5.května o názvu Nový sběrný dvůr a přestavba Ekoltesu .

Hned v úvodu pan Smolka naznačil své pojetí korektnosti jím sdělovaných informací, když uvádí – cituji: „Protože jak vlastní příspěvky, tak i následné komentáře pracují ze zcela nepřesnými údaji, dovolím si uvést reálná fakta. Nové vedení (včetně mé osoby) nastoupilo do Ekoltesu v druhé polovině roku 2015…“  

Takže pan Smolka, který nás i pisatele komentářů kritizuje, že pracujeme ze zcela nepřesnými údaji, je v Obchodním rejstříku veden jako předseda představenstva Ekoltesu od 15.června 2015. Gramatickou chybu v jeho textu nekomentujeme, ale konstatujeme, že i po více než 3 letech po nástupu pana Smolky do funkce předsedy představenstva bude Ekoltes vypadat podobně, jako na začátku. A to je skutečně špatné, protože stav na začátku sám pan Smolka označil za zcela dezolátní. Zamysleme se proto nad důvody.

5. 5. 2018

Nový sběrný dvůr a přestavba Ekoltesu – mýty x fakta

Hranické listy v dubnu zveřejnily několik anonymních příspěvků, které se negativně vyjadřují o projektu nového sběrného dvora a navrhují požadovat náhradu škody za „zmařený projekt“.
Protože jak vlastní příspěvky, tak i následné komentáře pracují ze zcela nepřesnými údaji, dovolím si uvést reálná fakta.

24. 4. 2018

Zjistili jsme o vývoji v EKOLTESU a.s.

Na podzim loňského roku (2017) předložil předseda představenstva společnosti EKOLTES a.s. pan František Smolka Radě města Hranic výslednou kalkulaci připravované přestavby sběrného dvora.

20. 4. 2018

Příprava rekonstrukce areálu Ekoltesu.

Na počátku byl dlouhodobě neudržitelný stav sběrného dvoru, jeden z viditelných příkladů „úspěšnosti“ řízení městské firmy způsobem „od voleb k volbám“ místními politiky, kteří v daném volebním období komunální volby vyhráli. Ekoltes je po každých volbách hračkou, či spíše něčím jako kořist pro vítěze. Ostatně kdo by odolal možnosti vyzkoušet si řízení takové firmy, což je pro mnohé jediná příležitost za život… a navíc placená ?!

Další volební období za několik měsíců končí a stav sběrného dvoru je ještě horší, než na jeho začátku. 12 zastupitelů na svém posledním zasedání těsně svými hlasy (zastupitelů je celkem 23) schválili pokračování přípravy již druhé verze rekonstrukce zázemí Ekoltesu. Práce na té první variantě totiž prostřednictvím valné hromady Ekoltesu (tvoří ji rada města) zastavil pan starosta J.Kudláček.

17. 4. 2018

SNÍŽENÍ RYCHLOSTI NA I/47 - ANO či NE

Dovolím si vysvětlit důvody, které vedou k úpravám na komunikaci I/47, tedy na průtahové silnici od Drahotuš na Bělotín. 
Tato silnice byla stavěna ve své době jako rychlostní silnice 1 třídy. Byla to tedy spojnice mezi Olomoucí a Frýdkem- Místekem, případně jako hlavní tah do Polska. Parametry této komunikace způsobily v Hranicích celou řadu problémů. 

1) Komunikace této třídy rozdělila naše město na dvě spolu nekomunikující poloviny. 

Již druhý rok probíhá odborná diskuse na toto téma. Původní tranzitní potřeby nahradila dálnice a počet vozidel na tranzitu I/47 výrazně poklesl. 
Město bude postupně připravovat plán mobility, který si klade za cíl umožnit hranickým občanům pohodlnou dopravu po pěších stezkách, na běžných i elektro kolech a tyto potřeby vyžadují přes I/47 mnohem více bezpečných napojení, což v této chvíli není možné. Není možné zbudovat nové výjezdy a napojit tak řadu možných dopravních nebo pěších koridorů ze stávajících obytných zón a sídlišť. 

9. 4. 2018

Gratulujeme panu starostovi


V nedávné době jsme se měli možnost seznámit v Hranickém zpravodaji s vyjádřením starosty města k problematice přestavby hranického jezu. Starosta pan Jiří Kudláček zde shrnul celou historii přípravy protipovodňové stavby a seznámil s obtížemi, které vydání stavebního povolení provázely.

Po třech letech snažení hranické radnice se tedy měla přestavba jezu v Hranicích zahájit v červnu nebo červenci letošního roku.
Povodí Moravy však termín zahájení přesunulo na rok 2019. S tímto posunem pan starosta nesouhlasil a byla zahájena jednání s krajským úřadem, Povodím Morava i Ministerstvem zemědělství.
Celou záležitost pečlivě sledujeme a v této chvíli jsme zjistili, že generální ředitel Povodí Moravy pan MVDr. Václav Gargulák informoval město Hranice o konečném závěru probíhajících jednání:

Vážený pane starosto,
na základě konzultací s Ministerstvem zemědělství jsme připraveni zahájit realizaci přestavby hranického jezu ještě v letošním roce ( 2018 ) a to za použití vlastních finančních zdrojů ……

Z uvedeného je zřejmé, jak je důležité, aby čele radnice byli lidé, kteří se v případě nutnosti nebojí skutečně hájit naše zájmy a nenechají obyčejné lidi na holičkách.

8. 4. 2018

Akce – úklid Hranic

V sobotu 7.4. proběhla celorepubliková akce „ UKLIĎME ČESKO 2018.“ Duchovním otcem celé akce je RNDr. Miroslav Kubásek, spojení – www.mojeodpadky.cz


V ranních hodinách se v zámecké zahradě sešlo více než padesát lidí, obdrželi mapky vybraných lokalit a skupiny dospělých i dětí vyrazily uklízet zákoutí našeho města.

Akce trvala i odpoledne, ale odsud nemám informace.

Nebyl jsem organizátor ani otcem myšlenky a tak jsem jako řadový občan vyrazil sám uklízet. Byl jsem zařazen do skupiny pískáč u staré střelnice – restaurace rodiny Zbrankových.

14. 3. 2018

Výsledek mnohaleté „péče“ Ekoltesu o městský hřbitov.

Nevím o tom, že by se v širokém dalekém okolí Hranic nacházel jiný hřbitov v tak špatném stavu, jako ten náš. Nejen malé hřbitůvky, které bývají obzvlášť pečlivě opečovávané, ale i ty mnohem větší, něž je ten náš, bývají vzorně udržované, čisté, travní plochy srovnané, s pravidelně sestřiženými trávníky a udržovanými chodníčky a potřebným vybavením. 

Stav toho našeho nelze nazvat jinak než ostuda města. Tráva je sečena křovinořezy, majitelé hrobů uklízí rozházenou trávu s hlínou z náhrobků, voda na zalévání je k dispozici u takových provizorií… Nic na věci nemění ani to, že byla letos částečně opravena opěrná zeď hřbitova podél parkoviště, která se nacházela dokonce řadu let v havarijním stavu.

Prosím proto o informaci, co Ekoltes, správce hřbitova, konkrétně udělal pro to, aby letos došlo aspoň k částečnému zlepšení neutěšeného stavu hřbitova (například jaké návrhy jmenovitě předložil při sestavování letošního rozpočtu města, co realizoval v rámci svých kompetencí správce …).

Čtenář Hranických listů (nadpis přidala redakce HL)

21. 2. 2018

Rozpaky nad připravovanou studií Ekocentrum Hranice

Asi nebudeme daleko od pravdy, když konstatujeme, že zájem občanů o dění v našem městě po turbulentním období, které následovalo po posledních komunálních volbách trvale klesá. Škoda. Jedná se nejen o velké peníze nás občanů na v titulku uvedený projekt, ale i o další směřování hospodaření v našem městě.

ZÁPIS Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 15. 12. 2016 OD 15:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE
8. bod programu: Ekocentrum Hranice
Předpokládané investice na výstavbu činí 80 mil. Kč, které by měly být financovány těmito zdroji:
-       Dotační tituly                                                    30 mil. Kč
-       Úvěr společnosti Ekoltes Hranice                    20 mil. Kč
-       Vlastní zdroje společnosti Ekoltes Hranice      15 mil. Kč
-       Příspěvek města Hranice                                 15 mil. Kč
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí prezentaci výstavby nového sběrného dvora společnosti Ekoltes Hranice, a.s., včetně předložené úvodní studie, která předpokládá celkové investiční náklady ve výši 80 mil. Kč.
2. schvaluje pokračování přípravy dokumentace ke stupni studie proveditelnosti.
V obvodové železobetonové spirále mají být umístěny nové kancelářské prostory, ve středové otevřené části jsou patrné kontejnery na odpady.


16. 2. 2018

Ještě jednou Ekoltes a doufám pevně , že už naposledy.

Ať se situace v Ekoltesu probírá ze všech stránek je to stále stejné. Žádný lepší výkon než známe z minulého vedení se nekoná, jen kecy, kecy, kecy.....  Nové představenstvo je od 15.6.2015  a to bychom předpokládali, že to co vehementně kritizovali dají během jednoho roku /a to jsem ještě přidala, protože dobrý vedoucí tým to dá rychleji/ do zcela fungujícího stavu. Přiznávám, že jsem na ty kecy a sliby také naletěla. Tak pánové nastal čas jít od válu.A situaci v této firmě ihned vyřečit, jsou i jiné možnosti jak již bylo řečeno. A také je tam řada schopných řadových pracovníků, kterým na dobré práci záleží.


Občanka JZ

3. 2. 2018

Zklamání

Mnohaletý problém řízení Ekoltesu nevyřešila samozřejmě ani změna fasády budovy ředitelství, ani diskutabilní projekt nového sběrného dvoru.

Když rozhodující postavení ve voleném vedení Hranic získali naši spoluobčané  z podnikatelského prostředí, naivně jsem předpokládal, že zajistí nápravu zlozvyků svých předchůdců. Zklamali mě.
Firma vybavená dostatečným počtem řídících pracovníků, v rukou jediného vlastníka (města), nadále zůstává akciovou společností v čele s ředitelem, tříčlenným představenstvem a tříčlennou dozorčí radou…. Absurdní!

Možná, že tento nesmysl byl při zakládání a.s. Ekoltes odůvodněn úmyslem prodeje části, nebo celého Ekoltesu jiným subjektům. V tom případě je dobře, že k prodeji nedošlo a proto již dávno nastal čas převést Ekoltes do podoby příspěvkové organizace města.

Důsledky současného řízení Ekoltesu jsou známé:
- je vážně narušena, zkomplikována a oslabena pozice odborných pracovníků městského úřadu, kteří zastupují město jako odběratele služeb poskytovaných mu Ekoltesem
- ničím neodůvodněné vytváření a obsazování nadbytečných řídících a kontrolních pozic v městské firmě politiky vítězných politických subjektů, případně jejich známými, deformuje samotné principy řízení firmy se všemi závažnými riziky a důsledky.
J. Novák