23. 11. 2016

Vánoce za císaře pána. Rozsvěcení vánočního stromu.

Kdy: čtvrtek 1. prosince v 17:00 hodin 
Kde: Masarykovo náměstí  

Rozsvěcení vánočního stromu za asistence císaře pána. 
Vystoupení houslisty Jiřího Erlebacha, znít bude i panova flétna. 
Moravská Veselka. 
C. K. poštovní úřad s tiskem pohlednic. 
Mincíř, kovář, verbíři, flašinetář.

Hranice v sečení trávy za ostatními městy zaostávají. Ekoltes to chce zlepšit

Hned několik kroků, které by měly do budoucna přispět ke zlepšení sečení zeleně v Hranicích, chystá společnost Ekoltes. Kromě plánovaného příjmu nových pracovníků a navýšení finančních prostředků již firma nebude dále vykonávat seč pro Armádu ČR. Právě tento závazek Ekoltes podle vedení společnosti výrazně zatěžoval.

„Cíleně jsme se zřekli zakázky pro Armádu ČR, kvůli níž byl Ekoltes v čisté ztrátě 400 až 500 tisíc korun," uvedl na listopadovém jednání hranického zastupitelstva předseda představenstva Ekoltesu František Smolka. Od 1. ledna 2017 tak již pro armádu společnost pracovat nebude.  
„Armáda čerpala třicet procent naší kapacity, sekali jsme nejen v Hranicích ale například i v Opavě. Naši lidé tak museli v případě potřeby odjet a na týden z města zmizeli. Pak když se na nás obraceli místní, tak jsme zkrátka neměli pracovníky," prozradil František Smolka.
Pokračování příspěvku a zdroj zde.

16. 11. 2016

Cena města Hranic pro rok 2016, zná své držitele

Letošní ocenění města Hranice poputuje do rukou potápěčů z České speleologické společnosti z Hranického krasu. Cenu získá také místní rodák, kameraman a režisér Petr Čepický. Ke slavnostnímu předání by mělo dojít 25. ledna 2017.
Za výzkum Hranické propasti získají Cenu města Hranice potápěči z České speleologické společnosti z Hranického krasu, zastoupení předsedou Michalem Gubou.  Mezi oceněnými nebude chybět ani ústřední postava průlomových úspěchů Krysztof Starnawski.

Zdroj a pokračování příspěvku zde.

Postřehy z Hranic 16. 11. 2016

Hranice v proudu času - pokračování.

Tentokráte budova hranického autobusového nádraží.

nedávná minulost
současnost


15. 11. 2016

Hrob JUDr. Šromoty - prvního českého starosty města Hrance

V období dušiček si nebylo možno nevšimnout stavu hrobu JUDr. Šromoty - prvního českého starosty města Hranice - nachází se totiž tzv. na "hlavní třídě" a je nepřehlédnutelný již svým provedením a velikostí.
Nyní bohužel i svým křovinatým porostem...
Hrob je zpustlý a zarostlý (viz foto), vskutku brilantní vizitka i v podstatě našeho města, i když zřejmě jde o majetek soukromý, protože město by se snad o hrob této možná nejvýznamnější hranické osobnosti řádně staralo.
Je-li hrob soukromý, pak jeho vlastník musí mít uzavřenu nájemní smlouvu k hrobovému místu, která standardně zakotvuje i takové povinnosti jako udržovat pronajaté hrobové místo a hrobové příslušenství v řádném stavu, provádět jeho údržbu a opravy s řádnou péčí apod., přičemž neplnění může být sankcionováno, ovšem podle toho, jak je smlouva sjednána, a to za základního předpokladu, že na pronajatém hrobovém místě nejsou uloženy lidské pozůstatky v tzv. tlecí době.
Pokud je hrob soukromý, snaží se někdo odpovědný vést nájemce hrobového místa a vlastníka hrobového příslušenství k důstojné péči o tento hrob?
Příp. nestálo by za to vlastníka hrobového příslušenství (hrobu) ze strany města oslovit s nabídkou na odkoupení s tím, že by jej město převzalo a řádné a důstojně o něj pečovalo?

Mgr. L.Fojtík.


Hranice v proudu času

Přehled srovnávacích fotek "Hranice včera a dnes".

Více zde, pokračování zde
Celkem 66 páru fotek z historie a ze současnosti z našeho města.

3. 11. 2016

Postřehy z Hranic 3. 11. 2016

Tento týden v Městském parku přibyly tři nové koše, dva normální plus jeden "psí".
No, co dodat, konečně si někdo uvědomil, že vstup do parku není pouze vstup, ale i výstup. Na to páni architekti nějak zapomněli. Takže konečně po čtyřech letech, co je park v provozu, zde máme i jeden koš hned při vstupu do parku. 
Druhý koš přibyl u nového hřiště Workout, což je logické, zde je tedy jen otázka, proč instalace tohoto koše nebyla už součástí zprovoznění hřiště.

Třetí koš "psí" (se sáčky pro psy), byl umístěn hned u vstupu do parku pod schody,