30. 9. 2014

ODS inzeruje na městském zařízení

Už mnohokrát jsme si říkali, že se komunální politika v Hranicích ocitla na samém dně politického bahna . Mýlili jsme se. Potápění do stále větší hloubky dál pokračuje, jak dokumentujeme na informační tabuli umístěné na místní plovárně. 

Připomínáme, že městskou plovárnu svěřilo město do péče Ekoltesu. Předsedou představenstva Ekoltesu je R. Hlavinka, člen rady města za ODS. Členem představenstva Ekoltesu je R. Průcha, předseda místní ODS.

Z informační tabule městské plovárny si oba pánové a s nimi celá místní ODS bezplatně vytvořili (nechali vytvořit) svoji politickou předvolební propagační tabuli.

28. 9. 2014

Bojujme za rozvoj našeho města, Hranice si to zaslouží

Od roku 1991 jsem podporoval ODS. Zdálo se mi to jako rozumné řešení. Název byl zvolen pro potřeby doby. OBČANSKÁ (široká platforma) , DEMOKRATICKÁ (organizace respektující širší názor), STRANA (nástupce Občanského fóra, které bylo třeba názorově profilovat). Jsem výhradně pro občanskou svobodu, pro demokratickou diskusi, pro společnost kreativních lidí i pro zařazení našeho státu mezi vyspělé, otevřené ekonomiky. Mé nadšení se postupně vytrácelo.
Věnoval jsem se 20 let stavebnictví, stavebním technologiím a řízení společnosti se dvěma stovkami lidí. Už v roce 2000 jsem se ptal sám sebe, kam to směřujeme.
Vykradené banky. Bylo založeno šest desítek bank, které postupně zanikly  s výsledkem hospodaření miliardových ztrát ( 1990 -  2010 ). Stavební zakázky začaly být zpolitizované  a politika samotná se postupně  stala větší byznys než normální práce a tvorba hodnot.  Nemám rád převlékání kabátů. Nejde o názvy.  Jde o to, kolik normálních lidí bude chtít dělat normální práci.  Nechal jsem se zvolit do Finančního výboru a pak na čtyři roky do Kontrolního výboru města Hranic. Chvíli trvá, než se zorientujete a z tohoto důvodu dnes prosazuji změnu. Je nutná.  Je nutné chránit veřejné prostředky, naše prostředky.
Město Hranice zaostává. Stačí se podívat na nákladovost  a rentabilitu EKOLTESU. Při návštěvě městského hřbitova, při památce zesnulých, mi bylo smutno. Porovnejte toto pietní místo například  s obdobným v Bystřici pod Hostýnem. Hrobky významných osob, veřejně spravované,  v Hranicích jsou v dezolátním stavu. Městské muzeum a jeho stacionáře skomírají.  Obdobná města mají například počítačem řízené veřejné osvětlení  s osazením ledkových svítidel, my nemáme ani koncepci. Osazujeme zastaralá svítidla na prorezlé sloupy. Jako odborník na stavební činnost jsem několikrát upozornil na slabou práci externích dozorů staveb. V budoucnu to všichni zaplatíme  a budeme opravovat a opravovat. 
Pět let  předseda představenstva EKOLTESU obhajuje  centrální systém vytápění. Tepelná čerpadla jsou prodělečná a plynové kotelny nerentabilní tvrdí. Asi se bude v budoucnu červenat. V Hranicích už je několik plynových lokálních kotelen a lze prokázat, že by neměnili ( 450 Kč/GJ ).  Nastupují tepelná čerpadla vzduch/voda s finálním nákladem na teplo 350 Kč/GJ pro panelový dům. Jsem zvědav, jak bude v budoucnu obhájen prodej  centrálního zdroje,  až pomine  ochranná lhůta pro stanovení ceny za teplo.  Ptejte se, jak dlouho bude tato ochrana trvat.
Řízení města není jen o práci úřadu. Ten, dle mého soudu, je veden  dobře .  Řízení města je o přípravě budoucnosti, o plánu rozvoje, o rozvoji podmínek pro hospodářské jednotky, o kvalitě a rentabilitě  hospodaření . V tom jsme v Hranicích velmi slabí. Hrozí nám ponížení služeb nemocnice s ohledem na zájmy firmy AGEL, která již skoupila všechny okolní nemocnice.  Jsme nedůslední v řešení ochrany povodňových území v oblasti za sokolovnou.  Infrastruktura města potřebuje širší diskusi.
Je toho mnoho a je třeba pracovat.  Stačí dosazovat zkušené lidi, kteří  pracovat chtějí  a mají výsledky.  Pokud nemají a neodejdou,  je třeba je měnit.
Za hnutí ANO HRANICE
Jiří Kudláček, koordinátor
ředitel společnosti MBC Futurum expert s.r.o
člen Kontrolního výboru města Hranic

Převzato z http://hranice.anobudelip.cz/

24. 9. 2014

Nebojme se hájit svá práva a společný majetek.

Na zasedání Zastupitelstva města Hranic v květnu tohoto roku jsem navrhl odvolání předsedy představenstva akciové společnosti EKOLTES pana Hlavinky a předsedy dozorčí rady pana Úlehly. Důvodů je několik. 

Na podzim loňského roku byla provedena anketa mezi zaměstnanci společnosti EKOLTES. Výsledky zpracovala současná místostarostka města paní Pavla Tvrdoňová a předložila je Radě města Hranic.
Cituji z tohoto materiálu : „Vedení společnosti nic neřeší, neřídí, jen přežívá, připomínky řeší nabídnutím výpovědi. Je třeba  nové vedení firmy, firma se má rozvíjet ne stagnovat.“
Bohužel reakce žádná. Nebo snad jedna, zaměstnanci do toho nemají co mluvit a dle nás se jich vyjádřilo málo, sdělilo vedení Ekoltesu na jednání zastupitelstva..
Začátkem roku 2014 byla společností Ekoltes vyhlášena veřejná soutěž na pomocné práce v oblasti služeb ve výši 3 mil. Kč.  Poukázali jsme na možnost zneužití a rodinné vazby ředitele Ekoltesu. Opět bez odezvy.
V období měsíce dubna a května bylo nařízeno Kontrolním výborem prověření hospodaření plaveckého bazénu. Tato hospodářská jednotka je dlouhodobě v účetní ztrátě. Město tento provoz dotuje. Kontrolní zpráva však poukázala na účetní operace, které tento výsledek zkreslují částkou 2,5 mil. Kč. ( Rozúčtované náklady ředitelství.)
Pan Hlavinka se nyní nezabývá nápravou věcí. Zabývá se  tím, jak znevěrohodnit osoby, které na tyto stavy poukazují. Nazývá se to politické nástroje. Já věřím na morálku. V soukromé firmě je to snadné. Pokud nemá kvalitní program, nemá odbyt, ukončí svoji činnost. Správu našeho majetku má provádět Zastupitelstvo města Hranic. Neprovádí. Skutečnou pravomoc má lobby, které říkáme koalice. Dvanáct lidí, kteří zvolí starostu, rozdělí si  placené funkce a po dobu čtyř let jsou nedotknutelní.
Jediným zákonným nástrojem je možnost občanů našeho města vystupovat na jednáních zastupitelstva, v diskusi. Druhou možností je změna  ve volbách. Tradiční  strany se již naučili v těchto podmínkách slušně prosperovat.
Jak je vidět z krátkého nástinu o práci jim moc nejde. Je třeba se chodit ukazovat. Předávat ceny, navštěvovat veřejná vystoupení, zajišťovat sponzoring z veřejných prostředků a planými projevy opět získat dvanáct lidí pro dohodu v zastupitelstvu na další období.

Do konce září letošního roku se nic nezmění. Současná koalice ODS a ČSSD bude jednotně zvedat ruku při hlasování. Ekoltes funguje bez chyb, jak ukázal odborný audit v hodnotě statisíců. Veřejná zakázka je sice vyhlášena pro předem vybranou firmu, jak potvrdil do zvukového záznamu pan Úlehla, jinak bez závad. Zaměstnanci ať mlčí  a Kontrolní výbor je jen poradním a informačním orgánem.
Pokud hnutí ANO dostane v Hranicích důvěru občanů, změníme tento stav věcí. Již dnes je třeba jasně říci, že otevřeme informace. Město opět bude řídit zastupitelstvo a na odborné úseky vyšleme odborně kvalifikované osoby. Každá osoba zastupitelstva má svůj mandát občanů, tedy právo se vyjadřovat a být vyslyšena. Pokud něco nefunguje, je zneužíváno nebo není v souladu s potřebou města,  je třeba to řešit bez ohledu na nějaké koalice.
Jiří Kudláček
Předseda  hnutí ANO bude líp Hranice
Člen kontrolního výboru města Hranic
Jednatel společnosti MBC Futurum expert s.r.o Hranice

Převzato z http://hranice.anobudelip.cz/

21. 9. 2014

Volby v našem městě Hranice.

V minulém volebním období jsme se snažili změnit principy komunální politiky v našem městě, bohužel ne vždy se nám to podařilo. Vzniklé koaliční uskupení bylo ovládáno všem známými osobnostmi, které určovaly chod radnice. Kandidáti  KSČM na zastupitele, kterým dáte při volbách svůj hlas, budou usilovat o realizaci našich programových cílů. Nemohu vám slíbit ani zákusek, pivo či atrakce, jen to, že budeme poctivě pracovat ve prospěch našich občanů.

Naším cílem mimo jiné je :

-  neinvestovat do projektů, které městu přinesou pouze ztráty a zatíží městský rozpočet
-  podporujeme otevřené a transparentní vyhlašování veřejných soutěží a kontrolu jejich realizací
-  v případě Ekoltes a.s požadujeme, aby v dozorčí radě pracovali nezávislí odborníci a ne zastupitelé města
-  navrhujeme snížit počet členů představenstva Ekoltesu z 5 na 3
-  nezaměstnaným spoluobčanům umožnit zapojení formou veřejně prospěšných prací iniciovaných městem
-  zachování stávajícího bytového fondu ve vlastnictví města a doprodej bytů jen  v domech, kde již došlo k privatizaci
-  nesouhlasíme s prodejem bytů s podnájemníkem, jenž si byt nezakoupil, pokud město nemá k dispozici jeho výslovný souhlas
-  ve spolupráci se státem a Olomouckým krajem se budeme snažit o výstavbu tzv.startovacích bytů pro mladé
-  dostupnost sociálních služeb pro všechny potřebné občany
-  vytvářet podmínky pro zřizování nových míst v zařízeních poskytujících sociální služby- v Domě s pečovatelskou službou, v Domově seniorů
 také zvážit přestavbu domu Bělotínská 1297 na malometrážní sociální bydlení.
-  vrátit jako samostatné organizace pod samostatné řízení Měst. knihovnu, Měst. muzeum a Kulturní zařízení.
-  pokračovat v opravách záklaních a mateřských škol včetně ZUŠ Hranice
-  usilovat o vybudování vlastního kulturního zařízení
-  cílevědomě se zapojit do boje proti znečistování životního prostředí
-  velký důraz položit na opravy a údržbu stávajících komunikací a chodníků
-  polupracovat s Ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic o dokončení Palačovské spojky
-  realizovat protipovodňová opatření na řece Bečvě, na Veličce a Ludině a na dalších tocích hrozících povodněni
-  odborně udržovat zeleň, aby město Hranice bylo městem zeleně , stromů a květů.
-  zjednodušit umísťování smluv na webu města
-  zaměřit se činnost Měst. policie a položit důraz na problémové lokality před Ubytovnou, na Cementářském sídlišti a před obchodními centry
-  intervenovat České dráhy k lepší údržbě nádražních budov a jejich okolí
      
Realizace našich cílů bude plně záviset na výsledku voleb. Chceme, aby se radnice konečně stala skutečným sloužícím a poradním centrem občanů.

Jmenuji se Jarmila Žurmanová a kandiduji do zastupitelstva za KSČM.

Radniční politici v nedbalkách

Kontrolní výbor předložil na zasedání Zastupitelstva 26. června závěry z ukončené kontroly v Ekoltesu. Podrážděná reakce představitelů Ekoltesu se dala vzhledem k výsledku kontroly očekávat. Pro posluchače zvukového záznamu i většinu přítomných však byla zklamáním nechutná snaha předsedy představenstva Ekoltesu R. Hlavinky převést diskuzi o závěrech kontroly vesměs na rovinu osobního napadání Jiřího Kudláčka, vedoucího kontrolní skupiny. Výsledkem bylo přerušení a vrácení diskuze na úroveň vedení Ekoltesu a Kontrolního výboru.

Následné jednání Kontrolního výboru s dozorčí radou a představenstvem Ekoltesu proběhlo 30. července. Nezainteresovanému čtenáři, který si stáhne z webu města zápis z tohoto jednání je zřejmé, že Kontrolní výbor obhájil svá zjištění z kontroly. A protože ing. Hlavinka a další místní politici podílející se na „řízení“ Ekoltesu nebyli schopni vyvrátit konkrétní zjištění kontrolní skupiny, dostávali členové KV převážně takové otázky:
„Kdy byla kontrola zahájena“, „Kdo a kdy se kontroly za kontrolní komisi zúčastnil“, „Kdo a kdy se jednotlivých projednávání zúčastnil - jmenovitě“, atd.

Zápis z uvedeného jednání z 30. července naleznete v materiálech pro zasedání ZM konaného 4. září pod bodem 35. Kontrolní výbor v něm rekapituluje tyto zjištěné nedostatky a doporučení:

1) KV navrhuje Zastupitelstvu města (dále ZM) provést samostatnou prověrku nákupu a provozu informačního systému společnosti EKOLTES, který je dle nás jednoznačně předražen.

2) Na základě výpisů z Obchodního rejstříku KV trvá na svém závěru, že smlouva na úklid na plovárně uzavřená Ekoltesem vykazuje jednoznačně známku hospodářské spřízněnosti a KV ji doporučuje zrušit.

3) Náklady vytvořené na hospodářském účtu ředitelství jsou neadekvátní a zdůvodnění pana Hlavinky je neprůkazné.
KV navrhuje provést kontrolu tohoto účtu včetně celé transakce rozdělení společnosti na společnost Teplo Hranice a zbytek.

4) V účetnictví společnosti se objevují transakce na FK Hranice, které nemají oporu v rozhodnutích Zastupitelstva.

5) KV doporučuje Zastupitelstvu, aby svým usnesením nařídilo vypracovat důslednější plány údržby a budoucích investic na rozhodujících objektech města.

6) KV doporučuje, aby výběrová řízení na společnosti Ekoltes podléhala větší kontrole dozorčí rady a veškeré informace o výběrových řízeních byly k dispozici ZM, Kontrolnímu a Finančnímu výboru zastupitelstva.

Zatímco se rada města v čele se starostkou města ing. Ondriášovou v průběhu zasedání ZM 4. září osobně angažovala například ve prospěch poskytnutí milionového daru společnosti Naparia (sportovní hala) i přesto, že by si město na tento dar muselo vzít úvěr, ponechala zcela bez povšimnutí doporučení Kontrolního výboru…. Toto Zastupitelstvo se závěry z kontroly vůbec nezabývalo!

Možná je to tak i lepší. Pokud ovšem přestaneme být ovčany a půjdeme jako občané k volbám. Pouze v tom případě máme naději, že se podaří sestavit vedení města, které bude méně myslet na svůj osobní prospěch a více na prospěch města.

(red)

19. 9. 2014

Předáme jim opět svými hlasy klíče od městské kasy...

...a nebo je při volbách vystřídáme?

Na plovárně má město nesplacený úvěr ve výši 40 milionů korun a místní koaliční politici v zastupitelstvu prosazují milionové příspěvky z městských peněz na soukromé projekty podnikatelských subjektů – Naparii, Sokolovně a Staré střelnici. Kteří politici si krátce před komunálními volbami pomocí našich společných peněz vylepšují svoji osobní pozici? Podívejme se například na přehled hlasování zastupitelů 4.září o návrhu na poskytnutí příspěvku z městského rozpočtu Sportovnímu centru NAPARIA. Byli to zastupitelé Zima, Ondriášová (oba ČSSD), Wildner, Hlavinka, Kutý (všichni ODS), Sedláček (Nezávislý), Hübl, Jemelík (VV), Haša (lidovci). Další informace naleznete ZDE .

Představitelé města by měli svoji pozornost věnovat především tomu, k čemu jsme je zvolili – řádnému zabezpečování funkcí města. Nebylo by logičtější, kdyby město peníze, které chtějí současní koaliční politici uvolnit pro soukromé subjekty, raději použilo například pro výstavbu řádného parkoviště na městských pozemcích v prostoru mezi Sokolovnou a parkem? Mohli by je používat návštěvníci akcí pořádaných nejen v parku, ale i v Sokolovně a na Staré střelnici.
Domnívám se, že toto je jedna z rolí města – prostřednictvím budování inženýrských sítí, parkovišť, komunikací, atd. vytvářet podmínky pro rozvoj a zkvalitňování života ve městě.

Ing. Ivo Holec, kandidát ANO

17. 9. 2014

Pozvání

Starost o klenoty v Hranicích.

Hnutí ANO BUDE LÍP nezajímají funkce nebo posty, cílem naší práce musí být rozvoj města, řešení zásadních problémů a hospodárné využití prostředků městského rozpočtu.
V sobotu 13. září proběhl v Lázních Teplice „Den srdce“. Přestože to není přímá součást našeho města, tato oblast bezesporu přispívá k naší propagaci a já ji jako naši cítím.
Ministr v našich lázních
Prvé zmínky o lázeňském využití podzemní vody jsou datovány do šestnáctého století. V roce 1711 byla tehdy postavena první lázeňská budova a my se dnes staráme o pokračování třistaleté tradice.

Na tento den jsem přivezl do našich lázní ministra dopravy České republiky pana Ing. Antonína Prachaře. Seznámil se s náplní celého zařízení a slíbil řešit stěžejní záležitosti. Celá lokalita je zatížena hlukem silnice 1. třídy a železničním koridorem. Budeme usilovat o výstavbu protihlukových stěn. Tragické je propojení lázní a lokality propasti, která patří ke světovým unikátům. Je nutné vyřešit úroveň nádraží, zajistit rekonstrukci a přechod kolejiště. Oblast nemá odpovídající parkoviště a celkově okolí lázní je neudržované. 

Věnujeme se lidem
Ministři vlády, které potřebujeme ke změnám v Hranicích, mají pro období roku 2014 – 2020  finačních prostředků dost. Je na nás, abychom s nimi spolupracovali a připravili projekty, které potřebujeme. Dnes jsou to již ministři hnutí ANO bude líp a proto můžeme být úspěšní. Tito lidé mají stejné cíle – rozvoj, za který se nebudeme stydět.

Stejně jako obyvatelé Hranic i pacienti a návštěvníci lázní právem očekávají zdravé, klidné a čisté prostředí. Proto ve spolupráci s místními podnikatelskými subjekty budeme prosazovat opatření ke zlepšování životního prostředí.

Je nutné si uvědomit, že celoevropsky uznávaný komplex Lázně Teplice se zaměřuje na kardiorehabilitační činnost pro lidi po operacích, na léčbu cukrovky a pohybového ústrojí. Z tohoto důvodu chceme této oblasti věnovat zvýšenou pozornost a zajistit i našim občanům důstojné napojení na tuto oblast. Nedělní procházka je přínosná, když bude možné se procházet mimo silniční provoz. 
         
            Dne 21. září máme v neděli na náměstí setkání s občany. 

Zvu Vás všechny. Budeme tam od 13 hod. do 18. hod. Chceme mluvit s lidmi, kteří chtějí v Hranicích cokoli změnit, přidat ruku k dílu nebo si jen popovídat o našem městě. Nechceme politické show. Vezměte děti – sami pečeme. Když nenajdete čas k diskusi, organizujeme písemnou anketu. Zašlete nám své připomínky písemně. Hnutí ANO Hranice P.O.BOX 61, pošta Hranice

Sledujte naši práci                                www.hranice-ano.cz

Jiří Kudláček
předseda hnutí MO ANO 2011 Hranice
Lídr kandidátky ANO pro volby do Zastupitelstva města Hranic,
které se konají 10. – 11. října letošního roku.  


16. 9. 2014

Je město dobrý hospodář?

Když v roce 1998 radnice změnila své působiště a o dva roky později rozšířila své působení i do vedlejší budovy, převzala na sebe závazek kvalitní údržby. Obávám se, že někde se stala chyba.
V okapu v budově na Janáčkové ulici máme takový mini lesopark. Mladé břízky a další rostliny "zkrášlují" úřední budovu velmi mile a romanticky.
Bohužel, současně však narušují jak střechu, tak postupně ničí i stávající okap. Neruda psal "Co s ním"? Já kladu otázku: "Co s tím"? 
Hezké babí léto přeje
                                               M. Raindl

12. 9. 2014

K investičním příspěvkům soukromým firmám

Na Zastupitelstvu města Hranic se dne 4. září rozběhla emotivní diskuse zastupitelů na téma investiční příspěvky do soukromých firem. Žádost podaly 4 subjekty. Pan Vlasák zažádal o 5,5 mil. Kč na rozšíření svého stávajícího víceúčelového kulturního zařízení, Sportovní centrum NAPARIA žádalo 6 mil. Kč, TJ Sokol Hranice požadoval 10,5 mil Kč a peníze požadoval i FK Hranice. Celkem 23 mil. Kč. V minulosti už koalice ODS a ČSSD takovéto milionové soukromé investice odsouhlasila.

            Pro budoucnost je nutné k této záležitosti přijmout jasná pravidla. Položme si otázku, jak je financováno město, jaké má hlavní povinnosti a k čemu je vlastně určeno. Hranice a místní části mají přibližně 18,5 tisíce obyvatel a zhruba 7 tis. domácností. Každý občan produktivního věku má svoji práci, koníčky a zájmy. Jsou zde evidovány stovky firem od živnostníků po největšího zaměstnavatele, kterým je Schäfer Hranice. Město jako správní celek je financováno řadou položek, které se vztahují k počtu obyvatel i počtu firem. Vše je koncipováno tak, aby příjmy zabezpečily provoz a údržbu společného majetku dané oblasti.  Jenom úspory nebo ostatní příjmy mohou být investičním kapitálem.  Společným majetkem ve městě je tedy vše, co není soukromé. Pro jeho správu si volíme orgán, kterým je Zastupitelstvo města.

Jiří Kudláček a ministr dopravy Antonín Prachař
Pokud každý soudný člověk sestaví seznam skutečných potřebných investic města i místních částí, dojde k výsledku, že je z finančních úspor nejsme schopni realizovat ani za deset let.
Dnes jsme dokonce v situaci, kdy je město Hranice zadluženo díky ODS a ČSSD tak, jak v minulosti ještě nebylo.  Nikdo z těchto stratégů nemá rozbor toho, co bude skutečně třeba financovat v budoucím období. Neexistuje fond oprav ani systémových investic, například do bazénu. Nevytváří se protipovodňový fond, hudební škola nám padá na hlavu a o prostorech jako hřbitov ani nemluvím.

Žádné město není Evropská centrální banka, investiční fond nebo soukromá firma. Na každou potřebnou investiční akci škemráme dotaci a dnes si už na zbytek bereme úvěry. Nemáme splacen úvěr poskytnutý na stavbu bazénu (40 mil. Kč) a my jednáme o tom, že budeme financovat nadstandardní soukromé projekty. Žádám občany, aby už lidi s tímto přístupem nevolili.

Funkce města je starat se o podporu všech. Poskytovat k využití svůj již nabytý majetek, pokud mají aktivity kladný dopad.  Pomáhat a vytvářet podmínky rozvoje.  Co by však zásadně nemělo být je rozhodování jednotlivců koalice o milionových investicích do soukromého majetku z naší společné peněženky.  Každý soukromý podnikatelský subjekt dokáže napsat projekt zabalený do starosti o mládež, prevence kriminality, využití volného času a požadovat taktéž finanční dotaci.

Hnutí ANO je tu proto, aby se investovaly především potřebné společné věci celého města. Pokud nám něco zůstane, odpusťme všem například poplatek za popelnici, ale pokud přijede do Hranic velká kulturní hvězda, tak si to příznivci tohoto zážitku musí prostě zaplatit ze svého.  Mám rád kulturu, jsem bývalý vrcholový sportovec, udělám pro děti maximum, podnikám, ale toto nesystémové lobbystické rozdávání našich společných peněz žádnému zastupiteli nepřísluší.

Jiří Kudláček
Předseda MO hnutí ANO 2011 Hranice 
www.hranice-ano.cz

9. 9. 2014

Je Vám jedno, že i děti našich dětí budou dále snášet prach a hluk z dopravy kamene z Hrabůvky?

V pondělí 8.9.2014 Rada města Hranice projednala záměr k realizaci další etapy dobývání stavebního kamene v dobývacím prostoru Hrabůvka. Stanoviska Hrabůvky, osadního výboru Velké a Lhotky byla k pokračování těžby negativní. Bohužel Rada města pokračování těžby schválila. Jako člen rady jsem s pokračováním těžby zásadně nesouhlasil, ale moje námitky nebyly vyslyšeny a odmítám za toto špatné rozhodnutí nést zodpovědnost.

7. 9. 2014

Reakce na článek Bc. Radky Kubíkové

Nedá mi to, abych ještě jednou nereagoval na dění, které se týká budoucnosti kultury v Hranicích. Donutil mě k tomu článek studenky Dějin umění v Brně Bc.Radky Kubíkové, který se týká činnosti Městského muzea a galerie. Autorka je studentkou výtvarného umění, tudíž má předpoklady k odbornému hodnocení výtvarných děl, ale to neznamená, že má vždy pravdu. Je všeobecně známo, že i zkušení odborní kritici se liší v hodnocení výtvarných prací. Proto nemohu souhlasit s jejím názorem, že všechny výstavy pořádané MMG jsou “výtvarným paskvilem“. Její názor tady hraničí s hrubou urážkou vystavujících autorů.

5. 9. 2014

Výstavy v Městském muzeu a galerii v Hranicích

Úvahy nad stavem současným a budoucím

Koncepce v jámě lvové

Na internetu (viz Hranické listy) se v poslední době objevuje mnoho negativních příspěvků a reakcí na téma „Sloučení kulturních zařízení města“, což je jeden ze záměrů koncepce rozvoje kultury města Hranic 2014-2020, kterou schválilo zastupitelstvo a na níž má lví podíl pan doktor Vladimír Juračka. Posledním takovým příspěvkem je text Bronislava Ludmily, zastupitele, který hlasoval proti tomuto návrhu. Pan Ludmila ve svém článku (http://www.hranicke-listy.cz/2014/09/muj-nazor-na-slouceni-kulturnich.html) mimo jiné píše, že „...Městské muzeum a galerie má dlouholetou úspěšnou tradici,“ s čímž nemohu souhlasit. Dlouholetou – bezesporu, ale úspěšnou? Snad v jejích začátcích... Výhody tohoto sloučení a další informace podá v blízké době formou článku na webových stránkách Hranice 2000 fundovanější člověk, než jsem já, tedy navrhovatel celé koncepce pan doktor Vladimír Juračka.

4. 9. 2014

K úhradě skrytého dluhu města nestačí jen desítky milionů korun.

Zastupitelstvo města bude na dnešním zasedání rozhodovat o milionových darech místním podnikatelským subjektům působícím v oblasti kultury a sportu. Při této příležitosti si dovoluji připomenout mnohaleté dluhy, které má samo město vůči svému majetku i zdůvodnění odmítavého stanoviska nedostatkem peněz při odmítání odkoupení budovy bývalého kina a třeba jen části areálu bývalých kasáren Jaslo. Stejně tak 8 let na radnici působící koalice zdůvodnila odmítnutí postavení městského kulturního zařízení atd.

Nesčíslněkrát občané města i my, zastupitelé za KSČM jsme upozorňovali na špatnou údržbu některých městských objektů, nedostatečnou péči o zeleň, až havarijní stav některých komunikací zejména v okrajových částech města. Stačí si zajet pár kilometrů do okolních obcí, projít i sebemenší uličky, aby se koaliční sociální demokraté, zastupitelé za ODS, či lidovci z Hranic podívali, jak mají vozovky, zeleň a obecní objekty v obci vypadat.

Na zastupitelstvu se už několik volebních období hovoří o potřebě rekonstruovat autobusové nádraží, nikdy však nedostalo prioritu. Pro nedostatek peněz v rozpočtu. Stejné zdůvodnění slyšíme v souvislosti s velkými nedostatky v péči o městskou zeleň, očistu města a to se ani nehovoří o neexistenci skutečně reálných, tedy účinných opatřeních pro snížení prašnosti a hlučnosti ve městě. Stálo by to hodně peněz. A naše děti při cestě do školy mnohokrát za rok dýchají vysoce nadlimitní hodnoty polétavého prachu.

3. 9. 2014

Nestydatost.

Před čtyřmi lety, na posledním zasedání předchozího zastupitelstva, prosadila tehdejší místostarostka a současná starostka Hranic ing. Ondriášová uvolnění několika set tisíc korun na dovybavení skate parku. Kritizovali jsme to jako formu osobní předvolební propagace za peníze města – rozhodnutí mohli učinit o měsíc později noví zastupitelé.

Pár týdnů před koncem funkčního období současných zastupitelů se v ještě podstatně horší podobě odehrává jiná varianta „využití“ městské pokladny pro soukromé zájmy. Skupina místních podnikatelů a politiků, z nichž se dokonce někteří ucházejí o hlasy voličů v rámci volebního uskupení „Otevřená radnice“, uplatnila žádosti na finanční příspěvky na podporu svého podnikání. Celkem se má jednat o částku mezi 10 a 20 miliony korun.

Ve čtvrtek 4. září proběhne v zastupitelstvu hlasování o těchto požadavcích. Končící zastupitelé měli k dispozici na podobná zásadní rozhodnutí 4 roky. V případě, že zmíněné žádosti schválí, převezmou noví zastupitelé, kteří vzejdou za pár týdnů z komunálních voleb, k realizaci svých představ o nejakutnějších potřebách našeho města prázdnou městskou pokladnu. Přitom nic nebrání, aby tyto požadavky komplexně posoudili zastupitelé až po komunálních volbách.

M. Raindl, zastupitel

1. 9. 2014

Můj názor na sloučení kulturních zařízení města

Dnes, 1.září 2014, jsem osobně požádal redakci Hranického týdne o zveřejnění níže uvedeného příspěvku, který se týká rozvoje kultury v našem městě, a přímo reaguje na zastupitelstvem schválený program  Dr.Juračky  - PROGRAM  ROZVOJE  KULTURY  MĚSTA  HRANIC 2014-2020.
Redaktorkou Hranického týdne mi bylo sděleno, že k obsahu tohoto příspěvku se musí nejdříve vyjádřit Dr.Juračka. S tím jsem nesouhlasil. Můj názor je ten, že Dr.Juračka  má možnost reagovat na můj příspěvek až po zveřejnění v tisku..

Dále mi byla dána možnost zaplatit si tento příspěvek v rámci předvolební kampaně. Také jsem byl dotázán, zda-li  kandiduji v následujících komunálních volbách. Jelikož jsem řekl, že ano, dostal jsem odpověď, že v tomto případě si nemohu dovolit nechat tento příspěvek v tisku zveřejnit.
Podtrhuji, že jsem vnitřně nesouhlasil s obsahem tohoto programu, proto jsem se k tomu tímto způsobem vyjádřil. S předvolební kampaní nemá obsah mého příspěvku nic společného.
                                                 _____________________               

Na předprázdninovém zastupitelstvu města Hranice byl schválen Program rozvoje kultury města Hranic 2014-2020. Tento projekt zpracoval Dr.Vladimír Juračka za podpory Kulturní komise s realizačním týmem.
Nechci v žádném případě hodnotit kvalitu zpracování tohoto projektu, chci se pouze vyjádřit k samotnému závěru, to je sloučení tří stávajících kulturních zařízení v jednu organizaci zřízenou městem. Jde o Městské kulturní zařízení, Městské muzeum a galerii a Městskou knihovnu.