27. 5. 2013

Má EKOLTES ještě vůbec sekačky na trávu?

Tak si kladu otázku. Kde se vůbec nacházejí sekačky společnosti EKOLTES? Kosí opět v Opavě? Nebo v Přerově? Nebo v jiném městě?
A tak město vypadá jako horská louka. Přinejmenším její okrajové části. Dokonce jsem zjistil, že tak si občané uklízí sníh, někteří kultivují městské pozemky před svými nemovitostmi.
Zastavují mě lidé a ptají se: Kdy začne Město kosit?

V některých příspěvcích čtenářů HL jsem byl kritizován, proč si stěžuji touto formou a ne na jednání zastupitelstva. Bohužel, nepomohla by ani lampárna. Vedení města, koalice i společnosti EKOLTES mlčí. Anebo se vymlouvají na počasí, které svědčí trávě. Přesto na svou obhajobu (asi ale zbytečně) chci sdělit, že své připomínky a názory sděluji na městský úřad pravidelně. Nejen na jednání zastupitelstva.
Na jedné straně je město plné zdravé zeleně, na straně druhé vázne její úprava a údržba.
Včera jsem šel na procházku. Prohlížel jsem si pozemek pod Zámeckým klubem, který by měl být upravený jako park. Chci si sednout na lavičku. A ona nemá sedací část. Prostě ji někdo poničil. A přímo pod okny radnice. A vadí to snad někomu? Možná jen občanům. A ty potřebujeme až u voleb. Tedy za rok.

Ale jsem rád, že některým lidem není lhostejné, jak město vypadá. Prakticky denně dostávám podněty a názory na vylepšení některých lokalit, životního prostředí, apod. Vlastně telefonní linka pro EKOLTES je zbytečná. A zda je vůbec funkční.
Ještě další otázka: Zda EKOLTES splní podmínky smlouvy s městem a skutečně bude kosit podle harmonogramu. Již teď je jasné, že termín nesplní.

A omluva na závěr. V jednom příspěvku jsem uvedl, že občané si sami pomohli se stromem, který ohrožoval jejich pozemky. Podle vyjádření vysokého úředníka z města, tento strom zlikvidoval EKOLTES. Oni však trvají na svém, že si sami „pomohli“ od problému. A na tom trvají. Takže zřejmě padly stromy dva.
Hezké a úspěšné dny v čistém městě přeje M. Raindl

PS. Jeden z mých příznivců v diskuzi napsal: Míro, ty jsi ale kokot. Což mě potěšilo. Manfred Kokot byl vynikající atlet z NDR. Jen více takových Kokotů. Smělých, a přitom skromných a poctivých sportovců z východního bloku.

Mgr. Miroslav Raindl

22. 5. 2013

Čí zájmy by měly mít větší váhu?

Pod nemocnicí

22. dubna 2012 jsme zveřejnili příspěvek Oprava kanalizační vpusti o stále odkládané opravě v ulici Pod nemocnicí. Současný stav je patrný na přiloženém snímku. Instalovat mříž na šachtu dešťové kanalizace je asi složitější, než postavení dopravní značky. A s tímto vysvětlením se máme spokojit?


Že to není v Hranicích nic ojedinělého, je patrné i z dalšího snímku. V tomto případě se jedná o silnici I/35 u kasáren. Dopravní značka na šachtě kanalizace tam stojí snad ještě déle, než v ulici Pod nemocnicí.


I/35 u kasáren
A bylo by možné pokračovat příklady špatně usazených, popřípadě propadajících se šachet kanalizace, opakované ničení třeba i na nedávno opravených povrchů komunikací (viz například ulice Komenského), atd.

V představenstvu společnosti VaK Přerov naše město zastupuje paní starostka Ondriášová. Nebylo by pro město lepší, aby takovou funkci vykonával a potřeby města hájil odborník, který by problematice rozuměl a který by zároveň za odměnu, kterou člen představenstva dostává, byl ochoten také trochu pracovat?  Čí zájmy by měly mít větší váhu? Zájmy města (jeho občanů), nebo privátní zájmy politiků při uplácávání místních koalic?
(jna)

19. 5. 2013

Město Hranice - nevšední zážitky- pokračování.


Jedu městskou dopravou. Málokterý řidič zastaví těsně u nástupního ostrůvku, který je tam proto, aby usnadnil nástup i výstup z autobusu.
Těším se na jízdu mého „oblíbeného“, řidiče. Nastoupím a hned sednu a držím se křečovitě oběma rukama, ať nespadnu. Je to jízda cuk sem cuk tam. Pán vedle mne s francouzskými holemi se chystá vystoupit. "Cuk" a už se válí na podlaze. Nemohu mu ani pomoci, protože 

jak se pustím, budu se válet také. Konečně jsme na místě. Doufám, že pánovi se nic nestalo a já jsem ráda, že jsem si nevykloubila křečovitě zaťaté ruce.

Žurmanová J.

15. 5. 2013

SPŠ Hranice pořádá druhý ročník TFA

Střední průmyslová škola Hranice oboru požární ochrana si Vás dovoluje pozvat na 2. ročník TFA SPŠ Hranice, který se bude konat 25. května 2013 v areálu ško­ly.

Po prvním a velmi úspěšném ročníku konaném v minulém roce, jsme se rozhodli v pořádání i nadále pokračovat. Všichni, jak z řad profesionálních, dobrovolných, podnikových hasičů nebo studentů si zde mohou porovnat své síly a otestovat svou zdatnost.

Pokud budete chtít strávit krásný sportovní den jako závodník nebo divák, jste srdečně zváni.

Plakát si můžete zvětšit a další informace naleznete ZDE

12. 5. 2013

Kontrola systému účtování a přebírání prací prováděných a.s. Ekoltes pro město

Vedení města nechalo z oficiálních stránek města  odstranit výsledky kontrol kontrolního výboru při zastupitelstvu z prvního roku tohoto volebního období (jak známo, tehdejší kontrolní výbor po jednom roce rezignoval na protest proti obstrukční politice voleného vedení města). Protože  zjištěné nedostatky dosud vesměs nebyly odstraněny, budeme je postupně připomínat na těchto stránkách. Celý komentář, který byl na zasedání zastupitelstva promítnut naleznete ve formě videa ZDE (časování 5 sec. je u delších textů krátké, přehrávačem si je můžete pozastavit).

Kontrola systému účtování a přebírání prací prováděných a.s. Ekoltes pro město na základě uzavřené Rámcové smlouvy
_____________________________

Zjištěné nedostatky:

Běžná údržba ploch veřejné zeleně
Smlouva obsahuje výčet ošetřovaných ploch veřejné zeleně, jejich velikost v m², četnost jejich údržby a roční částku za tyto služby. V rozporu s tím však měsíční fakturace probíhá na základě odpracovaných hodin pracovníků a mechanismů. Přitom není respektována např. dohodnutá četnost údržby ploch.
Používaný systém účtování ze strany dodavatele navíc neumožňuje provádět objektivní kontrolu správnosti výše vyúčtovaných nákladů (fakturace postavena na přehledu odpracovaných hodin, předkládaných k podpisu po skončení měsíce).
Smlouva neobsahuje technické podmínky k prováděným činnostem.

Údržba komunikací
Neumožňuje reálnou odběratelskou kontrolu naběhlých měsíčních nákladů (fakturace postavena na počtu odpracovaných hodin a nákladech vykázaných Ekoltesem a předkládaných k podpisu odboru dopravy po skončení měsíce).
Neobsahuje technické podmínky k prováděným činnostem (volbu použité technologie).

Kontrolu provedl: Ing.Z.Špiřík
Starostka města byla seznámena s výsledkem kontroly a se zněním §119 Zákona o obcích (včetně výkladu Odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR) dne: 15.8.2011

Návrh usnesení zastupitelstva města:
V právním vztahu mezi městem a dodavatelem služeb pro rok 2012 odstranit nedostatky zjištěné Kontrolním výborem v tzv. Rámcové smlouvě.
T: 31.12.2011
O: Ing.R.Ondriášová

11. 5. 2013

Festival vojenské historie

Plakát si můžete zvětšit
Adorea šermíři Olomouc pořádá, 25.5-26.5.2013, ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově a za podpory Olomouckého kraje již čtvrtý ročník Festivalu vojenské historie na hradě Helfštýně. Festival je tradičně zaměřen na vývoj vojenství v Čechách a na Moravě od českého pravěku po 30. léta 20. století. V průběhu dvou dnů se Vám v podání špičkových spolků vojenské historie a profesionálních šermířských uskupení představí římští legionáři, gladiátoři, rytíři, žoldnéři, kavalíři, mušketýři, četníci, markytánky, kejklíři, komedianti, pouliční divadlo i tanečnice. Na hradě se vystoupí více než sto kostýmovaných účinkujících. Budete mít jedinečnou možnost nahlédnout do života vojáků v poli i ve vojenském táboře, řemeslníků a prostých lidí.
Na jeden z největších historicky zaměřených festivalů na Moravě Vás srdečně zve Adorea šermíři Olomouc.
Festival vznikl za podpory Muzea Komenského v Přerově a Olomouckého kraje. V Současné chvíli se festival rozrůstá a snaží se divákům nabídnout příjemně a kulturně strávený den na hradě, který svou rozlehlostí patří k největším a nejkrásnějším hradům v České republice.

4. 5. 2013

Hranická cyklomagořina


Jedu si takhle z práce v tzv. vyhrazeném pruhu pro cyklisty za plnou čarou při pravé krajnici po Tř. 1. máje od Města směr Olšovec.
Chystám se odbočit vlevo k prodejně fy. Hruška, ale nejde to. Chlápek, který přede mnou v tomto pruhu jede, najednou zastaví a opře se nohou o obrubník vpravo.
Říkám si: nějaký zdravotní problém? Nebo to vezme doprava do trávy? Nic takového!
Zahleděl se dopředu, vytočil hlavu přes rameno doleva a v tomto tzv. vyhrazeném pruhu čekal, až projedou všechna vozidla v dohledu před ním i za ním. Objíždět ho ke středu vozovky bylo příliš riskantní. Zrak měl asi dobrý, chvilku jsem musel čekat. Ničehož ho pak už nezajímalo, že ostatní, kteří jeli za ním, ať už na kole či v autě, si nevědí s jeho počínáním rady. Viditelně se bál přejet bílou nepřerušovanou čáru pod dohledem svědků a nestihl odbočit na přechodu pro chodce do vozovky. Nicméně, dočkal jsem se.

Nemířím zde na věk onoho cyklisty, ani na tyto cyklopruhy, které se mně zdají pro všechno malé zlo užitečné (nezaznamenal jsem kvůli nim v Hranicích žádnou větší nehodu). Spíše by to chtělo osvětu jak je používat. A to nejen pro adolescenty, ale i pro seniory.

S nastávajícím létem je tohle příklad k šíření povědomí o tomto pro Odbor dopravy MÚ, MP policii a také policii ČR.

Krucifix
P.S.
 
Přikládám ilustrační foto zmíněné křižovatky.Obrázky si můžete zvětšit

2. 5. 2013

Město Hranice - nevšední zážitky.

Jdu na poštu. Pokaždé se děsím jak dlouho budu muset čekat než na mne příjde řada. Žádná klimatizace, natož větrání, jen hučí dva, někdy tři větráky, které nic neřeší.Je mi špatně, potím se. Konečně jsem na řadě! Přežila jsem. Honem ven na vzduch a zhluboka se nadýchat.
Žurmanová Jarmila