25. 1. 2016

Postřehy z Hranic z 25. 1. 2016

Tak další zásek. Minulý rok jsme vás upozorňovali na každopondělní  skládku na Masarykově náměstí, před restaurací Archa. Na základě našeho upozornění došlo od ledna k nápravě. Stačilo přidělat jednu popelnici (kontejner) a hned to vypadá jinak. Není to záležitost pouze dnešního pondělí, tento stav je již od začátku roku, místo jedné popelnice a velké volně ložené hromady smetí, přímo na chodníku uprostřed náměstí, byly zde buď dvě popelnice, nebo popelnice a kontejner. Jak se říká, když se chce, tak to jde. A v současné době, se městským úředníkům, pod novým vedení radnice, chce.


minulost
současnost


19. 1. 2016

Očista města není jednoduchá, obsahuje řadu oblastí.

V úvodu je potřeba definovat co vše obnáší očista našeho města a místních částí.

Očista města je náročná a rozsáhlá oblast, vyžadující mnohdy improvizaci a schopnost reagovat na nastalou situaci. Součástí města jsou hospodářské subjekty s dopadem na své okolí, automobilový provoz, zeleň a její údržba, travní plochy, starost o čistotu ovzduší, odpadové hospodářství – třídění a likvidace, veřejná prostranství a jejich neustálý úklid. Dále jsou potřebné sezónní úklidy, například při spadu listí i větví po silných větrných dnech. Je nutné sbírat a uklízet psí exkrementy a zajišťovat úklid po společenských akcích. Také sběrná místa odpadu vyžadují stálý dohled.

Společnost EKOLTES a.s. od nového roku 2016 rozbíhá nově koncipovaný program údržby a očisty města. Tento však musí být ve spolupráci s vedením města. Samospráva musí přijímat potřebná opatření a samotný Ekoltes pak musí zajistit nově stanovený plán služeb. Ve všech oblastech se tedy snažíme navyšovat investice tak, abychom všichni společně eliminovali co největší rozsah znečištění. Vyššími náklady na tuto činnost se tedy rozumí, po důsledné analýze, zkvalitnění organizace, provádění větší četnosti úklidu a to vše ve vyšší kvalitě.

Hned po nástupu do funkce starosty jsem, spolu s novým vedením, začal inventarizaci zdrojů znečištění a postupně upravujeme nebo rozšiřujeme systém očisty města včetně maximální eliminace původu znečištění.

Nelze se však jenom soustředit na úklid, je nutné snažit se problémům předcházet. Jednáme s Lomem Hrabůvka o řadě opatření při přepravě kamene a drtí. Ovzduší města zhoršuje provoz cementárny. V letních měsících nejsou dostatečně čištěny komunikace od nánosů silničního prachu. V minulosti jsme nebyli spokojeni s údržbou travních ploch aj. Dopad na čistotu má také stav vozovek a četnost úklidu chodníků. K jednání s významnými nositeli znečištění tak musí být ve zvýšené míře naplňovány i běžné každodenní potřeby města.

Budou se instalovat nové psí koše a tyto se budou častěji vyvážet. Již jsme objednali novou nástavbu na vozidlo Multicar. Zabýváme se výběrem optimální technologie na likvidaci nedopalků. Kuřáci stále nepochopili že, přestože je respektujeme, odhozením každého nedopalku si vzájemně zhoršujeme  prostředí ve kterém společně žijeme.

Od 18. ledna zkoušíme stálého pracovníka v Drahotuších, s cílem zajistit stálý úklid a dohled této části. Pokud se plánovaný přístup vyhodnotí jako přínosný, budeme jej rozšiřovat.  Nejvíce změn však bylo provedeno v přípravě plánu sečí na veřejných plochách. Provedli jsme rozdělení ploch dle užitných vlastností a umístění a připravili plán pro častější  sečení. Na některých plochách je ekonomické mulčovat, někde je třeba hlídat výši travního porostu. Seče budeme provádět nejenom dle plánu, ale také dle počasí a růstu vegetace. Na tuto aktivitu navazuje budování provozu kompostárny, která by měla zároveň sloužit k likvidaci zeleně ze soukromých ploch.  Ekonomický rozběh této aktivity by  měl v budoucnu zvýšit počet kontejnerů pro likvidaci soukromé zeleně ze zahrad občanů.

Spolu s chodníky je také důležité dohlížet na úklid zastávek pro autobusovou dopravu. Pro vyšší míru kontroly celého systému byla Radou města Hranic  ustavena zvláštní komise pro dohled a vyhodnocování služeb společnosti Ekoltes, které předsedá Mgr. Miroslav Raindl.  Tato komise připomínkuje skutečný stav města, vyhodnocuje naplánované služby a připravuje doporučení pro nárazové potřeby při úklidu. 

Samostatnou kapitolou je zajištění svozu komunálního odpadu. Zde jsme podepsali smlouvu na rozšíření a výměnu starých sběrných nádob s firmou EKO-KOM. Vstoupili jsme jako město do společnosti Odpady Olomouckého kraje, která má za cíl řešit naplnění nového zákona o odpadech. Konkrétně je nutné vybudovat nové centrum pro třídění a přípravu odpadu k likvidaci. V roce 2024 totiž končí povolení ukládat směsný komunální odpad na skládky.

Pro občany našeho města
Jiří Kudláček – starosta města Hranic   

17. 1. 2016

Pohled do historie - hranické pivní tácky

Víte, jaké se v minulosti používaly v Hranicích pivní tácky? Aneb pohled do historie sedmdesátých a osmdesátých let, tentokráte z pohledu tácků, které se používaly v hranických hospodách pod pivo.


tácek k 800 let města Hranice

Tajemství hranického depozitáře aneb Od tolaru po kostitřas

Chtěli bychom Vás pozvat:

Kdy:  21. ledna až 6. března
Vstup: ZDARMA 
Výstavní síň Stará radnice
Radniční 1
753 01  Hranice
tel: 581 601 390
Otevírací doba:
út - so   09.00 - 12.30   13.00 - 16.00
      ne   09.00 - 12.30    13.00 - 17.00
Výstava představí vybrané sbírkové předměty, které jsou běžným návštěvníkům ukryty v místnostech depozitáře. K vidění bude nejen nábytek, ale také výtvarné umění, předměty patřící do oblasti mineralogie, numismatiky, militarií, archeologie, užitého umění či tzv. Gallašovy knihovny.

13. 1. 2016

Noví obyvatelé města Hranice

V uplynulých dnech se rozrostly Hranice o nové obyvatele. Po delší době se na řeku Bečvu vrátila Labuť velká, napočítali jsme celkem 6 dospělých labutí a jedno mládě.


Tak tento pár labutí nám dal jasně najevo, co si o našem focení myslí.


Starosta Kudláček: Hranice musí podpořit živnostníky, aktivní dění i stavbu bytů

Starý rok je za námi a před námi rok nový. Co shledává starosta Hranic Jiří Kudláček (ANO) jako klíčové pro rok 2016 v oblastech hospodaření, bezpečnosti či nezaměstnanosti?
 „Veškeré dění je závislé na dobrém hospodaření a také na schopnosti čerpat podporu určenou státem," stojí mimo jiné v prohlášení starosty Jiřího Kudláčka.

Předpokládané příjmy města by se měly v roce 2016 pohybovat okolo 300 miliónů korun.Vzhledem k provozním nákladům, jež spolknou 220 miliónů, a dalším 80 miliónům, určeným na plánované investice, pak město počítá s vyrovnaným rozpočtem.
Nezaměstnanost se na Hranicku podle posledních údajů pohybuje těsně pod hranicí pěti procent.

Pokračování naleznete ZDE

Postřehy z Hranic z 13. 1. 2016

Značka zákaz vjezdu na trávník v parku Československých legií o které jsme Vás v minulosti informovali, odstraněna! Je vidět, že když se chce, tak to jde.

minulost
současnost

12. 1. 2016

K prosincovému zasedání zastupitelstva města

Někteří liberální intelektuálové jsou jako vlaštovky: Hezky švitoří, vychytají něco much, mají čmelíky a podělají fasádu (Miroslav Holub)

Pan Juračka, zastupitel zvolený za TOP 09 a Hranice 2000 na posledním zasedání zastupitelstva města svůj stín nepřekročil. Předvedl se opět v plné kráse, neschopen vyrovnat se s tím, že předkladatelé petice týkající se vánočního stromu na náměstí vzali na vědomí a nerozporovali další postup v této otázce, se kterým je seznámil starosta města, pan Kudláček.

V nastalé situaci zmíněný zastupitel, pečlivě si budující image intelektuála, nejenže rétorikou ke své škodě velmi připomínal Kalouska, šéfa strany, za niž opakovaně kandiduje ve volbách. Popletl snad všechno, co měl předem připraveno.

Reakce na komentář u příspěvku Lidé musí pro své město pracovat srdcem, ne pro funkce.

Vážení, 
k  připomínce, že v termínu do 15.12.2015 nedošlo k osazení odpadkových košů a košů na psí exkrementy u chodníkové trasy kolem rybníku Kuchyňka, Vám sdělujeme následují:

10. 1. 2016

Postřehy z Hranic z 10. 1. 2016

Dneska se nám udělalo celkem teplo, tak byl čas vyrazit do města, co je ve městě nového.

Nové opravené zábradlí - Třída Československé armády, před domem č. 184.

minulost
současnost


9. 1. 2016

Informace od starosty za leden 2016

Vážení občané,
na konci roku je vždy dobré podívat se na některé údaje, vyhodnotit je a přijmout opatření pro další období.
Nezaměstnanost
Okres Přerov má rozlohu přibližně 850 km2. Na této rozloze je umístěno 104 obcí a v nich žije  131 300 obyvatel (k 1. 1. 2016).  Počtem obyvatel jsme druhým nejlidnatějším okresem v Olomouckém kraji.  Samotný okres Olomouc eviduje v této chvíli 233 569 obyvatel. Pro zajímavost, celý Olomoucký kraj má 635 tisíc obyvatel.
Přerovsko je v této chvíli zatíženo průměrnou nezaměstnaností ve výši přibližně 8 %. Oproti roku 2014 tedy nezaměstnanost klesla o 1.7 %, protože ke 30. 9. 2014 byla uváděna přesně 9.71%. V porovnání oblastí z toho Hranice nevychází špatně. Nezaměstnanost je zde uváděna ve výši 4,8%.
Pokračování naleznete ZDE

8. 1. 2016

Hranice a Lipník kvetou, Přerov uvadá

Úpravy sídlišť a komunikací, zateplení škol a řada dalších investic, které lidem zlepší život. Některá města na Přerovsku se letos mohou rozmáchnout více, jiná budou ještě dlouho přepočítávat dluhy z minulých let.

V Hranicích se chtějí zaměřit nejen na přípravu větších investičních akcí, jako je rekonstrukce autobusového nádraží nebo revitalizace hřbitova, ale v plánu jsou i konkrétní projekty, které pomohou zlepšit život ve městě.
„Tím prvním je regenerace sídliště Struhlovsko za zhruba patnáct milionů korun. Součástí investice je rekonstrukce cest a chodníků, vybudování nového parkoviště, úprava kontejnerových stání, v plánu je i dětské a sportovní hřiště, výměna osvětlení a mobiliáře," vyjmenoval mluvčí hranické radnice Petr Bakovský. Město bude na tuto akci žádat o dotaci.

Pokračování příspěvku zde.

7. 1. 2016

Lidé musí pro své město pracovat srdcem, ne pro funkce, říká starosta Kudláček

Rok 2015 přinesl mnohé. Ať už ve sféře světové, místní či osobní, připsal na své konto řadu významných událostí a změn. Někomu obrátil život naruby, jiný ho prožil jako těch deset před ním.


Co se za uplynulých 365 dní událo v Hranicích? Místnímu klenotu, renesančnímu zámku, přibyl zbrusu nový zámecký park, dobrovolným hasičům vyrostla zbrojnice, řada okolních komunikací dostala nový hábit, rybník Kuchyňka prošel revitalizací a celý prosinec patřil pestrým a nabitým Vánocům. Zásadním převratům se nevyhnula ani radnice, v jejíž čelo na začátku května usedl Jiří Kudláček spolu s místostarostou Ivo Lesákem. 

Jak současné vedení města vidí Hranice v roce 2015, co za dobu své vlády stihli a co chystají do budoucna? Na to nám v bilančním rozhovoru odpovídal starosta Jiří Kudláček.


Pokračování ZDE.

Lidé mohou ovlivňovat budoucí vývoj a podobu našeho města, tvrdí místostarosta

Co se podařilo, nepodařilo a jaké jsou další plány, jsme si na sklonku roku popovídali s Ivo Lesákem, místostarostou města Hranice. „Intenzivně se teď věnujeme parkování na náměstí, u nádraží a u škol. Také bychom chtěli odlehčit provozu v historickém centru města, odklonit dopravu z průmyslových zón," prozradil jeden ze záměrů.

Pokračování ZDE.

Reakce na předchozí článek

Zdravím Vás a sděluji,

že dopravní značky 3,5 tuny odstraní EKOLTES Hranice a.s. do 14 dnů (občan má pravdu).

Na nevhodně umístěnou (nutnost opravy) a špatně „vidící“ značku „Dej přednost v jízdě“ jsem upozornil jejího majetkového správce, kterým je Správa silnic olomouckého kraje.

Hezký den.

Pavel Slovák
referent odboru správy majetku

Město Hranice
Pernštejnské nám. 1
753 01 Hranice
Tel.: +420 581 828 238, mob. 778 403 744
Fax: +420 581 828 650

5. 1. 2016

Napsali jste nám - dopravní značení v obci Drahotuše

Dobrý den
Chtěl bych poukázat na špatné umístění dopravní značky v obci Drahotuše. Při jízdě v noci tato značka dej přednost v jízdě je velmi špatně viditelná. Rád bych byl jako řidič kdyby se to napravilo.
A poslední věc.
Do naší obce může vjet jakékoliv vozidlo nad 3,5 tuny, ale vyjet z obce není povolen. Značku prosím raději odstraňte.
Děkuji za nápravu nesmyslností.
Občan této prosperující obce.
Cekota Břetislav