30. 3. 2012

Zbožná přání vládců města

   Tak jsem si přečetl článek v MF DNES z 27.března 20012, strana 4 B „Se zelení, bez prachu a s davy turistů. To jsou Hranice za pár let.“. Ten málo pravdivý článek mě přiměl k napsaní tohoto příspěvku.
   Nepravdu uvádí mluvčí hranické radnice - cituji – hlavními problémy Hranic jsou prašnost, přetížená doprava a pak samozřejmě povodně.  Mluvčí má krátkou paměť. V druhé polovině devadesátých let minulého století tehdejší starosta Juračka s místní tzv. podnikatelskou  lobby a místními kmotry upekli vybudování mimoúrovňového křížení Hranice na dálnici D 47(dnes D 1). Vůbec je nezajímalo, jaké bude pokračování směrem k Hranicím.

29. 3. 2012

Hranické kotelny

V poslední době pronikají na veřejnost informace, že rada města -Ekoltes chce prodat kotelny. Potenciálním kupcem má být údajně ČEZ. Co vede Ekoltes- radu k prodeji? Zájem zlevnit cenu? Že by ČEZ měl hrát dobročinného sponzora, aby občanům zlevnilo teplo? Tomu snad nikdo nebude věřit. Pokud bude ČEZ investovat do jakékoliv společnosti, tak jen za účelem rychlé návratnosti investice. Nebo se staly kotelny přítěží pro Ekoltes. Možné je, že v pozadí je potřeba získat zdroje na dluh bazénu…kdo ví? V každém případě snaha vyvolat prodej klade spoustu otázek, na které by měli odpovědět ti zastupitelé, kteří prodej prosazují. Už se těším na odpověď, protože nevidím jediný důvod, proč by ČEZ kupoval kotelny za účetní hodnotu bez jistoty dlouhodobých smluv s odběrateli tepla. Ať je důvod jakýkoliv, určitě to není zlevnění ceny tepla. V každém případě by si odběratelé tepla zasloužili být o chystaném prodeji kotelen předem informováni.
I. Navrátil

28. 3. 2012

I obecní prostředky lze použít v boji o hlasy – závěr

Zdeněk Špiřík
Před několika dny jsem zaznamenal, že v skateparku konečně stojí nová překážka. Ano, je to ta překážka, kterou slibovala těsně před komunálními volbami 2010 současná starostka ing.Ondriášová tak přesvědčivě, že
 například Hranický deník 16.8.2010 napsal:
„Na pondělní schůzce v zasedací místnosti hranického zámku mimo jiné zaznělo, že
nová překážka do skateparku by mohla na svém místě stát už v polovině letošního prosince.“
Pravdivost této informace ing.Ondriášová nepopřela. Vysvětlení obrovského časového rozdílu mezi předvolebním slibem a skutečností, které bylo zveřejněno na webu radnice, je prozaické – zajistit projekt, výběrové řízení, dotaci atd. nebylo do konce roku 2010 vůbec reálné. S tím lze souhlasit. Pokud to tehdejší místostarostka a dnešní starostka nevěděla, bylo by to špatné. Pokud věděla, tak ještě horší.

Výsledkem její předvolební aktivity za obecní peníze byla změna rozpočtu města na rok 2010 !, předložená zastupitelům 1 (slovy jeden) den před komunálními volbami. Změnou rozpočtu 2010 bylo v souladu s předchozími sliby ing.Ondriášové uvolněno 600 tis.Kč, tedy částka na plné profinancování z prostředků města.

Většina z nás se zřejmě shodne, že péče o naše naše děti a mládež 
by měla být při sestavování obecního rozpočtu jednou z priorit. Tím spíš by se tímto směrem vynaložené prostředky neměly stát součástí financování předvolební agitace.
Další informace naleznete ZDE

13. 3. 2012

…panáci a loutky vystupují a mravnostně své fráze papouškují…

V posledních dnech jsme svědky dodatečných reakcí místního sdružení ODS Hranice (dále MS ODS) na odvolání Mgr.M.Wildnera z funkce místostarosty města. M.j. podalo MS ODS kontrolnímu výboru při zastupitelstvu města podnět k prověření podezření z porušení Etického kodexu zastupitelem PhDr.V.Juračkou.

Myslím, že je vhodné se nejdříve seznámit se zněním Zákona o obcích, paragraf 119, odst.(3) Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

5. 3. 2012

Jarní pel – mel

Marně si kladu otázku, proč se někteří občané tak nevhodně chovají k čistotě a pořádku v našem městě? Pravidelně v kontejnerech na tříděný odpad se objevuje směsný odpad, který se musí následně třídit. Parkování na travnatých plochách je dnes běžným jevem. To snad lze omluvit nedostatkem parkovacích míst. Ale také je to zřejmě tím, že zejména u rodinných domů přibývá počet aut a prostě se na dvorek nevejdou. Sice je to výzva pro kompetentní pracovníky městského úřadu rozšiřovat parkovací plochy, ale vše je tzv. o penězích.