11. 9. 2018

PROHLÁŠENÍ KSČM KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM 2018

Dovedeme naše krásné město nejen budovat a zvelebovat, ale také řídit a spravovat.

   KSČM působí na politické scéně města Hranic od roku 1990. Tvoříme zkušenou, důsledně levicovou formaci, která prioritně řeší problémy denního života občanů. Hájíme poctivé a pracovité lidi, prosazujeme základní sociální a životní jistoty. Léta jsme působili jako strana opoziční a byl nám upírán jakýkoliv podíl na řízení našeho krásného města.
   V roce 2015 jsme byli osloveni dvěma dalšími politickými subjekty – HORA a ANO - s nabídkou vytvořit koaliční seskupení a převzít tak díl zodpovědnosti za rozvoj a chod města.
Vždy jsme prosazovali kolektivní účast všech do zastupitelstva zvolených politických subjektů na řízení města a cítili nutnost narušit existující a dlouhá léta budované klientelistické vazby, jež vedly v důsledku ke stagnaci a k jednostrannému rozvoji.
Vědomi si své zodpovědnosti vůči voličům, reagovali jsme vstřícně a společně s výše jmenovanými subjekty jsme vytvořili koaliční seskupení nového typu, otevřené i dalším volebním stranám a hnutím v zastupitelstvu.
   Uskutečnění této změny jsme bez váhání obětovali i místo v radě města pro KSČM. Tak totiž zněla nepřekročitelná podmínka politické strany HORA, která jednoznačně proklamovala, že se raději vzdá možnosti zásadní a tolik pro občany potřebné změny v řízení města, než aby připustila účast, byť jediného komunisty v radě…
   Následný tříletý dynamický rozvoj města nám dal za pravdu a potvrdil správnost našeho rozhodnutí. V čele města stanuli potřební odborníci-technici a ekonomové, došlo k zásadní změně stylu práce. Ke zrychlení, racionalizaci a mnohomilionovým úsporám v realizaci akcí, k zefektivnění chodu městského úřadu. Bylo projektově připraveno a částečně již realizováno mnoho záměrů a akcí, vyřešeno velké množství problémů, palčivých pro občana. Výrazně se zlepšilo čerpání dotačních titulů městem. Přesto není vše ideální...
   Jako podstatný a narůstající problém vnímáme snahu podnikatelských kruhů ve vedení města o absolutní politickou dominanci. Silná pozice tohoto uskupení ve vedení města bohužel již nyní brání úspěšně dokončit restrukturalizaci a racionalizovat činnost největší městské společnosti EKOLTES a.s. a konečně tak přiblížit její služby potřebám občanů.
     Chceme Hranice přívětivé, vstřícné pro všechny občany a řízené politiky, těšícími se všeobecné důvěře. Nelíbí se nám vize města, ovládaného technokraty a sloužícího prioritně jako nástroj a zdroj pro privátní záměry. Denně prokazujeme, že město umíme řídit, že jsme připraveni se na jeho vedení i nadále podílet a konstruktivně spolupracovat se všemi ostatními politickými subjekty v zastupitelstvu. Jsme odhodláni převzít svůj díl zodpovědnosti za rozvoj města Hranic, za uspokojování potřeb a zájmů jeho občanů. Možnost realizace našich záměrů samozřejmě závisí na výsledku komunálních voleb. Neklademe si při tom úkoly nesplnitelné.
    Chceme v našem městě obnovit městskou bytovou výstavbu. Jsme připraveni poskytnout bydlení mladým, seniorům i sociálně slabým. Budeme dále budovat bezbarierové bydlení a rozšíříme kapacitu Domu s pečovatelskou službou. Budeme do důsledku řešit problematiku sociálního bydlení. Plánujeme postavit krytou ledovou plochu a pokusíme se dát po letech Hranicím důstojný a reprezentativní vlastní kulturní stánek. Budeme neodkladně a důsledně řešit přezrálou a již urgující situaci při nakládání s městskými komunálními odpady, jejich zpracování a řešení úložišť. Chceme Hraničákům konečně nabídnout vytoužené stavební parcely pro individuální bytovou výstavbu a podporovat družstevní stavebnictví, pokračovat v revitalizaci sídlišť, rekonstrukci cest a chodníků, v řešení MHD a dopravy jako celku, v řešení parkovacích ploch. Neopomeneme řešit strategické úkoly, jako je Severovýchodní obchvat či Palačovská spojka. A plánujeme pro Vás ještě mnoho dalšího …
       Zastupitelé za KSČM v zastupitelstvu budou usilovat o realizaci našich programových cílů, o rovný dialog a spolupráci se všemi, kdo mají nezištný a poctivý zájem na rozvoji města, a hlavně s Vámi, s občany. Věříme, že se dočkáme situace, kdy vládnoucí městská koalice bude složena pouze podle schopností a kvalit zastupitelů a jejich odhodlání prospět občanům, a ne na základě finančně ekonomických popudů a osobních a skupinových cílů. Město je tu přece pro nás – pro všechny občany - rovným dílem…
Zveme Vás k volbám, přečtěte si náš volební program a pomozte nám svou účastí a rozhodováním naši vizi uskutečnit...


Za Klub zastupitelů KSČM města Hranic                   
                   MUDr. Ivan Sumara

Žádné komentáře: