30. 10. 2015

Hranické mauzoleum obětí první světové války

Vojenský památník v Hranicích
Dne 28. října jsme oslavili státní svátek Den vzniku samostatného Československa. Při této příležitosti byl vyjímečně zpřístupněn na hranickém hřbitově, evropský unikát, mauzoleum obětí první světové války. V podzemních prostorách, sedm metrů pod zemí, je uloženo v betonových schránkách (každá váží asi 60 kilo) ostatky 1460 obětí první světové války. Hranické mauzoleum je unikátní v tom, že vedle sebe leží ostatky vojáků obou front. Leží zde vojáci jak rakousko-uherské a německé armády, tak i ruské, italské i srbské armády. Další zvláštnost je to, že zde leží vedle sebe vojáci různého vyznání. Přestože se mluví pouze o padlých vojácích, tak mezi ostatky je i několik civilních obětí, většinou uprchlíků.

29. 10. 2015

Informace RNDr. Františka Smolky o dění v Ekoltesu

Předseda představenstva Ekoltesu, pan RNDr. František Smolka podal na zasedání zastupitelstva města 8. října přehlednou zprávu o situaci a prvních krocích nového vedení městské společnosti Ekoltes, a.s.

Celou přednesou prezentaci naleznete na adrese:
http://www.mesto-hranice.cz/cs/pro-obcany/samosprava/zapis-z-jednani-zm/zapisy-a-zaznamy-z-jednani-zastupitelstva-2014-2018/_files/08-prezentace-ekoltes-hranice.ppsx

Ze zprávy vyjímáme hlavní téze:

Představení statutárních orgánů

       K volbě došlo dne 15.6.2015
       Předsedkyní DR byla zvolena Ing. Zdeňka Kovaříková
       Členy DR jsou Simona Pechanová a Ing. Ivo Holec
       Členem představenstva je Ing. František Purgert a od 6.10.2015  i  Ing. Václav Mikšík
       Předsedou představenstva je RNDr. František Smolka
       Kromě jednoho politika se jedná o nezávislé odborníky s letitou manažersko-podnikatelskou praxí

27. 10. 2015

Postřehy z Hranic - 27. 10. 2015

Tak další strom to má v městském parku za sebou.
Hlavní část stromu spadla dne 30. září, teď šel dolů zbytek. Nic neroste věčně. Letos je to čtvrtý a celkově od otevření parku po rekonstrukci osmý strom, který musel být pokácen. Možná by bylo načase pro změnu nějaké nové stromy vysadit.
26. 10. 2015

Nové cedule - Zákaz podomního a pochůzkového prodeje

Na všech šesti vjezdech do města, nechala městská policie umístit varovné cedule "Zákaz podomního a pochůzkového prodeje, včetně poskytovaní služeb". 
Hranice se tak připojily k dalším českým a moravským městům, které se rozhodly na tuto nelegální činnost, upozornit i cedulemi. Obecně platné vyhlášky většina lidí nečte, takže cedule mají nejen varovat případné nelegální prodejce o zákazu, ale hlavně upozorňovat občany Hranic na tuto skutečnost.

Hranice běhají 2015

3. ročník běžeckého závodu Hranice běhají
Kdy? Sobota 31. 10. 2015 od 9.00 hod.
Kde? Sady Čs. legií (městský park).Postřehy z Hranic - 26. 10. 2015

Stejné místo, stejný čas, jiný den, najdete pár rozdílů?
Opět stejné místo a stejný problém, jak ve "Postřezích z města", ze dne 19. 10. 2005, Masarykovo náměstí, před restaurací Archa.
První snímek z pátku, v pátek na náměstí vyváží odpad společnost Ekoltes, jak je vidět, odpad je nachystán v popelnicích a kontejneru - a prý, že to nejde.
Druhý snímek z dneška, stejně jako před týdnem, jedna popelnice a vedle velká hromada odpadu, volně uloženého zase na chodníku. Odpad je vyvážen soukromou firmou.

pátek 23. října
dnes 26. října25. 10. 2015

Navštivte hranické mauzoleum v rámci oslav dne vzniku Československa

Ve středu 28. října, kdy si připomeneme 97 let vzniku Československa, se otevře hranické mauzoleum obětí první světové války na hranickém hřbitově, které je běžně nepřístupné. 
Mauzoleum bude otevřeno od 9.00 do 16.00 hod.

Hranické mauzoleum se otevře i dne 11. listopadu, tedy na den veteránů, což je další významný den pro vojáky a veterány.

Oznámení - Náhradní svoz odpadu

Firma Ekoltes Hranice a.s. upozorňuje, že náhradní svoz komunálního odpadu za středu 28. října 2015 (státní svátek) se uskuteční následující den, tedy ve čtvrtek 29. října.

Postřehy z Hranic - 25. 10. 2015

Třída Československé armády, před domem č. 184
Další chybějící - rozbité zábradlí, nějak se nám to v Hranicích hromadí.
MHD Hranice - pohled do historie jízdenek

Víte, že tento měsíc je to 64 let co existuje MHD v Hranicích?
Vzpomínáte? Jaké se používaly v minulosti jízdenky na MHD v Hranicích? Ne? Zde je malá ukázka používaných jízdenek na hranickou městskou hromadnou dopravu v minulosti.
Bohužel se nám podařilo sehnat pouze jízdenky používané v Hranicích za posledních 40 let, pokud máte doma starší, chtěli bychom touto cestou požádat o zaslání scanu k doplnění.

Pamětní jízdenka 50 let MHD Hranice 1951 - 2001

24. 10. 2015

Vlakové nádraží ČD Hranice na Moravě

Tak zatím co se, zelené plochy ve městě, pod novým vedením města i Ekoltesu, začínají pravidelně udržovat, tak prostory ČD, začínají "vyčnívat". Přitom každé nádraží  je i vizitka samotného města, každý návštěvník města, který vlakem přijede do Hranic, první co spatří, tak je nádraží. A není to tak dávno, co si zde nečekaně udělala zastávku i naše vláda.
Jak je vidět, máme se čím chlubit.Postřehy z Hranic - 23. 10. 2015

Najdete pár rozdílu?
Tak zatímco před vlakovým nádražím Hranice na Moravě, je plno a není možnost kde zaparkovat, tak kousek opodál, na autobusovém nádraží, které je daleko větší, tak ve frekventovanou dobu zeje skoro prázdnotou. Autobusové nádraží umožňuje stání až 23 autobusů, včera v pátek kolem 13.30 hod., tam stály čtyři autobusy.

prostor před vlakovým nádražím
prostor před autobusovým nádražím

20. 10. 2015

19. 10. 2015

Postřehy z Hranic - 19. 10. 2015

Dnes ráno, Masarykovo náměstí naproti restauraci Archa.
Poklepáním obrázek zvětšíte
Tak to vypadá prakticky každé pondělní ráno, někdy jsou to krabice, jindy prázdné láhve od alkoholu, někdy obojí. Zdá se to nenormální pouze nám, tedy redakci Hranických listů? Nebo je to běžné dělat skládku na chodníku, uprostřed historického náměstí? A nikomu to nevadí? 
Podle nás, by normální bylo, pokud vyprodukujeme větší obsah odpadu, než je obsah používané popelnice, si zapůjčit ještě jednu popelnici, popřípadě zbytek odpadů, které se nevejdou do popelnice/popelnic, zanechat v plastových pytlech na to určené.

18. 10. 2015

Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic

Dnes v neděli bylo odpoledne pěkně, tak byl čas vyrazit na výlet. Tak jsme vyrazili do "lesa". 

Už po cestě jsme na ulici Teplická narazili na chybějící zábradlí u Bezejmenného potoka (viz dnešní Postřehy z Hranic). A pokračovali jsme dál a nestačili jsme se divit.
Vstupujeme do Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic, vstup od Autokempinku.

Postřehy z Hranic - 18. 10. 2015

V postřezích města ze dne 11. 10. jsme poukazovali na chybějící zábradlí u autobusové zastávky Pod farou, podle zpráv z města, zábradlí bude opraveno po neděli. Při dnešní procházce městem jsme narazili na další "úlovek".
 Ulice Teplická a chybějící zábradlí u Bezejmenného potoka.

16. 10. 2015

Sběr nebezpečného odpadu v místních částech Hranic - podzim 2015

Pravidelný podzimní sběr nebezpečného odpadu z domácností proběhne v již zítra v sobotu 17. října 2015 v hranických místních částech Slavíč, Drahotuše, Rybáře, Uhřínov, Středolesí, Velká, Lhotka a Valšovice.
Bezplatně budou odebírány výhradně tyto odpady:
Sklo a keramika znečištěné škodlivinami, olejové filtry, olověné akumulátory, suché baterie, monočlánky, zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť, obaly a nádoby ze žel. a neželezných kovů se zbytky škodlivin, pesticidy, odpadní oleje motorové a převodové, ředidla, staré nátěrové hmoty, kosmet. přípravky s prošlou záruční lhůtou, obaly a nádoby z plastů se zbytky škodlivin, pneumatiky z osobních automobilů, textilní materiál znečištěný, vyřazené chemikálie, obaly od sprejů, rádia, televize, monitory, ledničky aj. elektrospotřebiče.
Podrobnosti a harmonogram ke stažení zde

Zastávkový svoz biologického odpadu z podzimního úklidu zahrádek

Upozorňujeme občany, že se budou v podzimních měsících 2015 přistavovat velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek. Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány zastávkovým způsobem, dle níže uvedeného harmonogramu, v zástavbě rodinných domů ve městě Hranice a v místních částech města Hranic.
Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady. Větve je vhodné rozřezat na menší kousky. Přistavení kontejnerů bude přítomen pracovník společnosti EKOLTES Hranice, a.s., který bude dohlížet na ukládání pouze biologicky rozložitelných odpadů.
Harmonogram svozu ke stažení zde

Zámecká dvorana - výstava

Babičky a holčičky s růžovou mašlí
13 portrétů ženských osudů - vyznání lásky


Byli jsme u toho.

Stará radnice - výstava Ondřej Strnadel

Výstavní síň Stará radnice, výstava Ondřej Strnadel - Nejen dechem, 
výstava trvá od 15. října do 15. listopadu.

Byli jsme u toho.Postřehy z Hranic - 16. 10. 2015

Krasavec na Pernštejnském náměstí.

Výročí popravy purkmistra Adama Purkeše

Dnes je to přesně 388 let co byl na náměstí v Hranicích sťat primátor Adam Purkeš a Lukáš Kremž za odboj proti kardinálu Františku Dietrichštejnovi. Místo popravy dnes připomíná pamětní deska na chodníku, uprostřed náměstí. 


Co se tenkrát vlastně stalo?

15. 10. 2015

Skupina Citron se rozdvojila

Na české rockové scéně došlo v minulých týdnech k rozdvojení legendární skupiny Citron, se silnou Hranickou stopou. Z kapely, jejíž počátky spadají do roku 1976 a v osmdesátých letech se stala nejzásadnějším tělesem na rodící se československé heavymetalové scéně (v roce 1988 kapela vyhrála v anketu Zlatý slavík), odešli hned čtyři členové. 

Zpěvák Fany Michalík, kytaristé Jaroslav Bartoň a Jiří Šperl a baskytarista "Hranická ikona" Václav Vlasák opustili bubeníka a majitele ochranné známky na jméno Citron Radima Pařízka a založili novou formaci Limetal. Speciálním hostem jejich sestavy je bubeník Lukáš Pavlík.
  

Pozvánka - koncert Titanic & Hysteria

Kdy: 27. listopadu ve 20.00 hod

Kde: Zámecký klub Hranice

Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč

Máte jedinečnou možnost opět zažít pořádnou Hysterii na Titanicu. Spojení mladé našlápnuté mašiny (se zpěvákem z Hranic) s brněnskou „nepotopitelnou“ legendou slibuje pořádnou porci řemeslného heavy metalu.

Galerie Synagoga - Antonín Střížek

Výstava obrazů 
výstava trvá do 22. října 2015
   
Byli jsme u toho.

12. 10. 2015

Postřehy z Hranic - 12. 10. 2015

Kde všude se dá v Hranicích parkovat II.

Ulice Teplická, před budovou firmy Železo Hranice, s.r.o.

11. 10. 2015

Skupina Traktor, opět na TV Rebel.

Hranická skupina Traktor byla opět na TV Rebel, a to dne 9. 10. 2015, tentokráte v pořadu Fesťák. Hostem pořadu byl zase zpěvák kapely Martin Kapek a kytarista Standa Balko.
  
  
Na tento díl Fesťáku, kde kromě rozhovoru se členy skupiny Capcem a Standou můžete zhlédnout i jejich poslední dva klipy, se můžete podívat na:    

Postřehy z Hranic - 11. 10. 2015

Je to sotva pár dnů, co Ekoltes opravil rozbité zábradlí u světelné křižovatky (Smetanovo nábřeží a ulice Mostní). 


A už je zase co spravovat. Někdo si o pár desítek metrů dál, u autobusové zastávky pod farou, hned na dvou místech, kus zábradlí vypůjčil :-(.9. 10. 2015

Oznámení Ekoltesu

Prodej kompostu 

Upozorňujeme občany, že budeme od 16.10.2015 prodávat kompost.
KDY?     Každý pátek v čase od 10:00 - 13:00
KDE?     Kompostárna v areálu Skládky TKO Jelení vrch
CENA?  100 Kč za standardní vozík za auto, platba v hotovosti.

Postřehy z Hranic - 9. 10. 2015

Když podzim přichází...

Tak nám začalo padat listí, šli jsme se podívat do parku, jestli Ekoltes nezaspal.

Poklepáním obrázky zvětšíte


8. 10. 2015

Dražby finančních úřadů

Územní pracoviště v Hranicích oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb
Číslo jednací: 1558425/15/3102-00540-807690
Datum a čas: 20.10.2015 od 10:00 hodin
Místo: Územní pracoviště v Hranicích, Nádražní 332, zasedací místnost v 2. patře
Zápis dražitelů: od 9:30 do 10:00 hod v místě dražby
Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 27 000 000,00 Kč
Dražební jistota 12 000 000,00 Kč

č.PředmětPočetZjištěná/Výsledná cena v KčVýše nejnižšího podání v KčMin. příhoz v Kč
1kasárna Jaslo40 500 000,00 Kč27 000 000,00 Kč100 000,00 Kč
Podmínky:
Popis: soubor pozemků a budov v areálu bývalých kasáren Jaslo
Pokračování ZDE

5. 10. 2015

Výstava fotografií - Plné ruce práce

Výstava fotografií z kávových pěstitelských družstev, 3. - 10. října 2015, Zámecká zahrada.

Byli jsme u toho.

Poklepáním obrázky zvětšíte


1. 10. 2015

Kameny zmizelých v Hranicích

Město Hranice se připojily k evropským městům, která si připomínají oběti holokaustu kameny zmizelých, tzv Stolpersteiny.

prázdninách, dne 5. srpna bylo osazeno na Masarykově náměstí, před domem č. p. 8, pamětní kameny, které připomínají, že v tomto domě žila židovská rodina Maxe Gesslera, který společně s manželkou Terezií, byl zavražděn v roce 1944 v Osvětimi.
Stolpersteiny, česky kameny zmizelých, jsou projektem Němce Guntera Demniga, který je vyrábí a většinou sám osazuje. Byl i u nás v Hranicích. První kameny usadil v roce 1995 v Kolíně nad Rýnem. Celkem jich vyrobil přes 53 tisíc. V současné době jsou jeho kameny ve stovkách měst devatenácti států.
První kameny zmizelých v České republice byly položeny v roce 2008 a to v Praze a v Kolíně.