6. 6. 2018

Podnikatelé z Otevřené radnice nám začínají podsouvat své zájmy.

Již čtvrtý rok sledujeme rozhodovací procesy v oblasti investic našeho města. V návaznosti na volební období 2010 – 2014 převzala koalice ČSSD, Hranice 2000 a Otevřená radnice závazek dokončit například rekonstrukci ulice Zborovská z centra k nemocnici. Pak Otevřená radnice v čele s panem Lesákem ustavenou koalici rozbila, ale také zastavila zmíněnou rekonstrukci.

            V posledním Hranickém zpravodaji se od pana Lesáka dozvídáme všeobecně známé informace, že Palačovská spojka stále nebude, rodiny zvyšují zátěž města tím, že mají dvě osobní auta v rodině (Poznámka – pan Lesák má taktéž dvě osobní auta v rodině) a řešením dopravní situace je výstavba Severovýchodního obchvatu. Tento obchvat města se staví cituji: „ ..pro zásobování průmyslových areálů Sigma II a areálu Jaslo“. Viz úvodník – Doprava v Hranicích potřebuje koncepční řešení.

            Je až úsměvné, jak se pan místostarosta vyhnul informacím, že pan Ing. Selzer, který převzal odpovědnost za investiční komisi města pozastavil rekonstrukci Zborovská a začal směřovat významné prostředky města do obslužné komunikace jeho firmy, tedy Severovýchodního obchvatu města Hranic.  Také nebylo zmíněno, že významnou část areálu Jaslo firma pana Ing. Selzera kupuje a zmíněná komunikace je tedy stavěna především pro společnost SSI Schafer.

V této chvíli také prověřujeme další rozhodnutí, neposkytovat služby zahrádkářským koloniím města. Za tímto stojí opět Otevřená radnice, která začala uplatňovat heslo „Na občanech nezáleží, budou donuceni, jako ve firmách“.  Vypadá to, že podnikatelské peníze začnou rozhodovat, a to pro běžného občana není dobrá zpráva.
(red)

12 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Pan Lesák zahájil svoji volební kampaň na facebooku. Pan učitel si nasadil oranžovou helmu a dělá, že rozumí stavbám. Mluvil jsem v hospodě s lidma s úřadu a klepají si na čelo. Jestli si myslí, že nás tím divadýlkem oslní, tak má fakt nízký intelekt. No nic, šašky potřebujeme, jinak bychom se ani nepobavili.

Anonymní řekl(a)...

Zajímavé jak ohýbáte realitu. Ano, obchvat Hranic je důležitější stavba. Palačovská spojka už se chýlí ke stavbě. Bohužel nebyla včas aktualizovaná EIA (asi ani být nemohla), pozemky se vykupují. Do roka se začne (vše lze sledovat skoro on-line).

Pokud jde o opravu Zborovské, tak asi by si rekonstrukci zasloužila, ale pokud si jako občané můžeme vybrat jestli mít obchvat nebo tuto rekonstrukci, tak každý rozumný chápe, že obchvat je důležitější - už protože rekonstrukce Zborovské potom déle vydrží, protože bude méně vytížená.

Anonymní řekl(a)...

Jako problematická se jeví představa, že úspěšný podnikatel umí úspěšně spravovat i věci veřejné. Spíše tento podnikatel využije možnosti ovlivnit věci veřejné ve svůj prospěch. Proč se místostarosta za roky na radnici nerozhodl, zda chce dělat byznys a nebo zda chce dělat místostarostu na plný úvazek?
Podnikatelé jsou dobří v ekonomickém nadhledu, v tvrdosti vyjednávání, v získávání kontaktů. Chybí jim většinou empatie, schopnost hledat konsensus a vytvářet příjemné prostředí k žití. A to jsou dle mého nezbytné vlastnosti pro práci ve veřejných službách.

Anonymní řekl(a)...

Podnikatelé chtějí ovládat úřední moc, zneužívat informace a mít pod kontrolou finanční veřejné zdroje. Babiš to zavedl ve vekém a kluci z Hranic už opisují. Lidem za práci by raději nedávali nic a sami hrabou a hrabou.

Anonymní řekl(a)...

Skvělým příkladem takového politika - podnikatele je náš premiér. Lidi zkrátka nemají rozum.

Anonymní řekl(a)...

Ke komentáři z 8.června,09:39:
Mluvíte o "ohýbání reality", což platí spíše na Vaši formulaci "obchvat je důležitější"- už protože rekonstrukce Zborovské potom déle vydrží, protože bude méně vytížená".
Tzv. severovýchodní obchvat (spíše však dopravní napojení fy Schaefer), intenzitu provozu na Zborovské spíše zvýší o zaměstnance zmíněné firmy, dojíždějících do zaměstnání z jižní části města. Bude pro ně výhodnější projet po Zborovské na kruháč u Cementářského sídliště a na napojení tzv. obchvatu na I/47.
AB

Anonymní řekl(a)...

Na komentáři z 08 června, 2018 09:39 mě zaujala tato pasáž: …Pokud jde o opravu Zborovské, tak asi by si rekonstrukci zasloužila, ale pokud si jako občané můžeme vybrat, jestli mít obchvat nebo tuto rekonstrukci, tak každý rozumný chápe, že obchvat je důležitější…“
Vážený představiteli Otevřené radnice, tedy toho subjektu ve vedení města, který prosazuje zmíněný tzv. obchvat, já mám jiný názor. A z reakcí spoluobčanů Hranic se kterými se setkávám zjišťuji, že zdaleka nejsem, v duchu Vaší terminologie, „hloupý“ sám. Většina stavbu bere jako zájmovou akci skupiny podnikatelů z tzv. Otevřené radnice, kteří chtějí pod názvem obchvat města postavit především nadstandartdní dopravní připojení ke svým firmám v severovýchodní části města. Nikdy jsem od představitelů Otevřené radnice neslyšel, že by veřejně občany města informovali o tom, co tento bombastický projekt bude stát město. Žádná dotovaná stavba není postavena jen z dotace. A i případně procentuálně minoritní podíl města na financování této investice město silně zadluží.
Občan Hranic

Anonymní řekl(a)...

S otevřenou radnicí nemám nic společného. Obchvat je potřebný. Nějakého bezmozka napadlo rozpůlit město. To doteď dělá problémy. Zborovská rozhodně nebude vytíženější. Říkat, že pár zaměstnanců vytíží tu ulici je až sprosté.

Anonymní řekl(a)...

Občane z Hranic, zkoušel jste někdy jet např. z ul. Nádražní do města v době, kdy končí směny ve firmách na Tovární? Každý den fronta, každý den hromada nervózních řidičů. Na Zborovské jsem nikdy žádnou opravdovou frontu neviděl.

Hranické listy řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Hranické listy řekl(a)...

Cituji z předposledního diskuzního příspěvku:
„…Zborovská rozhodně nebude vytíženější. Říkat, že pár zaměstnanců vytíží tu ulici je až sprosté…“
Má to být reakce na tuto formulaci z příspěvku z 13.6.:
Tzv. severovýchodní obchvat (spíše však dopravní napojení fy Schaefer), intenzitu provozu na Zborovské spíše zvýší.“

Anonymní řekl(a)...

Ke komentáři z 14.6. 7:05:
Souhlasím s vámi. I já považuji propoj k silnici I/47 za rozumný. Přitom jeho realizaci město finančně přežije. Nerozumím ale tomu, jak s tímto problémem souvisí stavba zdaleka nejnáročnější a nejdražší části tzv. obchvatu. Tedy propojení průmyslového areálu s dálnicí, o kterém se nehovoří a které velmi vážně zatíží finanční situaci města.
J.