24. 6. 2018

Povýšenost byla potrestána.

Nedávno jsme v našem článku “Kdo velí tomuto městu “ upozornili na nesplnění usnesení zastupitelstva klubem Otevřená radnice, který nerespektoval doplnění dozorčí rady společnosti Ekoltes o pana Liedermana z opozičního klubu ČSSD. 

Zvukový záznam z jednání posledního zastupitelstva nám potvrdil, že tento krok byl nejenom důrazně kritizován, ale toto jednání bylo nazváno až politickou arogancí. Zcela mimo byla výmluva pana Selzera, že to kluby neprojednaly, přestože vše bylo projednáno na predešlém zastupitelstvu, jak dokládá zvukový záznam, za účasti všech politických klubů a tyto rozhodly 19 hlasy z 23 možných. Trochu naivně vyznělo vystoupení pana doktora Poláška z klubu Otevřená radnice, který nevyslovil žádný názor na vlastní postoj, ale napadl starostu města, který v této věci hlasoval pro splnění rozhodnutí zastupitelstva a pana Liedermana osobně nenavrhoval. Návrh na kandidaturu podal jenom klub ČSSD, tento návrh byl jediný a také 19 zastupiteli akceptován. 

Zdá se, že pan starosta má nervy ze železa, protože na osobní útok téměř nereagoval. Pouze poukázal na to, že by si nikdo neměl přivlastňovat jednotlivé investiční akce, které rada města vybere a zastupitelstvo schválí. Za skutečně provedenou práci pak pochválil paní Vlastu Zapatovou, která měla na starost vybudování infocentra v Teplicích a oddělení rozvoje a investic, kde bylo například v roce 2017 realizováno přes 60 investičních akcí a připravováno kolem 50 projektů. Také obchvat není zásluha pana Selzera jak je dnes podsouváno. Tento byl naplánován již v roce 2010, schálen přijetím nového územního plánu v roce 2016 a nyní celou přípravu vede a provádí paní ing. Hynčicová z odboru rozvoje města. 

6. 6. 2018

Podnikatelé z Otevřené radnice nám začínají podsouvat své zájmy.

Již čtvrtý rok sledujeme rozhodovací procesy v oblasti investic našeho města. V návaznosti na volební období 2010 – 2014 převzala koalice ČSSD, Hranice 2000 a Otevřená radnice závazek dokončit například rekonstrukci ulice Zborovská z centra k nemocnici. Pak Otevřená radnice v čele s panem Lesákem ustavenou koalici rozbila, ale také zastavila zmíněnou rekonstrukci.

            V posledním Hranickém zpravodaji se od pana Lesáka dozvídáme všeobecně známé informace, že Palačovská spojka stále nebude, rodiny zvyšují zátěž města tím, že mají dvě osobní auta v rodině (Poznámka – pan Lesák má taktéž dvě osobní auta v rodině) a řešením dopravní situace je výstavba Severovýchodního obchvatu. Tento obchvat města se staví cituji: „ ..pro zásobování průmyslových areálů Sigma II a areálu Jaslo“. Viz úvodník – Doprava v Hranicích potřebuje koncepční řešení.