24. 4. 2018

Zjistili jsme o vývoji v EKOLTESU a.s.

Na podzim loňského roku (2017) předložil předseda představenstva společnosti EKOLTES a.s. pan František Smolka Radě města Hranic výslednou kalkulaci připravované přestavby sběrného dvora.

Tato finanční rozvaha překročila schválené zadání Zastupitelstva města Hranic o 50 – 60 milionů korun. Nesplnila předpoklad celkové revitalizace podniku a navrhovala finančně nesmyslnou výstavbu objektu, který v konečném důsledku situaci v likvidaci SKO (směsného komunálního odpadu) v naší oblasti vůbec neřeší. Sběrný dvůr zabezpečuje řešení odpadu SKO z domácností pouze v rozsahu asi 5-10 %.

Po jednání Rady města byla svolána na 27.11.2017 mimořádná valná hromada společnosti EKOLTES a.s., která jednohlasně potvrdila názor rady města. Zadání nebylo splněno, záměr neodpovídá potřebám podniku a překročení finančního plánu o 50 – 60 milionů je nepřijatelné.

Bylo nařízeno zastavení nezvládnutého projektu a stanovena opětně kritéria pro revitalizaci podniku EKOLTES a.s.. V nedávné době jsme na zastupitelstvu byli svědky nové varianty.

Nikdo se však neptá, kolik peněz pan František Smolka prodělal podniku EKOLTES za zastavené projekční práce, kolik se ztratilo času a kolik celkově náprava jeho osobní chyby stojí. K čemu tedy slouží například kontrolní výbor zastupitelstva města?

Neoficielní odhady některých zastupitelů hovoří o škodě snad až 1-2 milióny korun. Tím spíše by se měly informace na toto téma v podnikatelském prostředí obvyklým způsobem prověřit a upřesnit.

A občané by měli vyžadovat osobní odpovědnost viníka (viníků) a náhradu škody.

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Po přečtení posledních článků se nemohu zbavit názoru, že existují víc než vážné indicie, že v Ekoltesu v souvislosti s přípravou této rekonstrukce došlo k vážným škodám při hospodaření s městským majetkem. Nedivil bych se ani, vzhledem k velikosti projektu, kdyby se škody pohybovaly blízko zmíněné značné výše. Ale definitivní odpověď může poskytnout přece pouze řádné šetření. A proto se naopak divím, že dosud nebyla tato záležitost řádně vyšetřena. Vždyť všichni zastupitelé i vedení města jsou ze zákona povinni hospodařit se svěřeným majetkem s péčí řádného hospodáře. A řádné vyšetření situace, ve které pravděpodobně došlo ke škodám na majetku města by mělo být naprostou samozřejmostí. Na co Rada, zastupitelstvo, kontrolní výbor atd. vlastně čekají?
Pepa

Anonymní řekl(a)...

Na co čekají? Až se na to zapomene.

Anonymní řekl(a)...

Taj toto měla být spása Ekoltesu? Běžte se vycpat. nadávali sme na předchozí takypolitiky nasáčkované v Ekoltesu, no ale ti škodili míň.