15. 4. 2013

Občané si dělají pořádky sami?

Obrázky si můžete zvětšit
Už léta usilují občané jedné zahrádkářské kolonie o odstranění nebezpečných stromů. Osobně jsem byl jimi požádán o pomoc. Opakovaně jsem chodil na příslušný odbor. Bohužel bez výsledku. Sliby – chyby jak se říká.
Nedávno jsem šel projít kolem vzpomínaného místa. A ejhle. Strom byl pryč. Jak jsem se dozvěděl, domluvili se tito občané mezi sebou a strom vykáceli. Teď je na řadě další.

Ano, nemá se to. Ale co jim zbývalo, když se cítili ohroženi. A úřad nekonal. Právě v prospěch občanů. Všechno v našem městě trvá. Jak v létě na saních. Odjel cirkus a zůstala po něm na chodníku spoušť. Viz foto. Stejně jako je potřebné již upravit přechod pro chodce před restaurací Monika. Snad navršená hlína již sedla.
Jdete po nábřeží, pod nohama kamínky ze zimního posypu. A loňské listí na sídlištích.

A někteří naši občané stále neví, že odpad se třídí. Podle informací novinářů, stává se Česká republika největším smetištěm Evropy. A krade se. Dokonce i vzrostlé ovocné stromky na silnici od splavu kolem letiště. To už není dětictví minulosti. To je současná zlodějna nevychovaných lidí.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem slušným a ochotným lidem, kteří udržují chodníky města v létě i v zimě ve schůdném stavu.
Přeji hezké dny v upraveném městě.

Miroslav Raindl

   

8. 4. 2013

Dotaz k paní starostce

Rád bych se dozvěděl důvod,proč již v letošním roce není prováděn úklid města již po léta fungující Veřejnou službou a zda o tuto službu již není zájem, když město nestála ani korunu. V uplynulých 4 letech byla totiž její činnost během roku vidět,což nelze říci o podzimu 2012 a zimě 2013,kdy nebyl proveden úklid jako v předešlé roky zásluhou Veřejné služby.Kdo chodí po městě pěšky viděl a vidí vše na vlastní oči. Důvody pozastavení činnosti Veřejné služby zveřejněné v médiích řešilo několik měst a obcí např. kompenzací stravenkami pro pracující zařazené do VS a tím si zajistili i nadále provádění úklidu.Firma Ekoltes pod jejíž vedením VS fungovala (jsem přesvědčen že solidně) zabezpečovala materiál pro úklid (na vlastní náklady) zajisťovala úklid ve městě na solidní úrovni.  Ptám se proč tak nečinít i v současnosti pro spokojenost a v zimě taktéž pro bezpečnost občanů města a přilehlých obcí?
Z.H.