25. 12. 2013

Vánoční glosa

Včera jsem v podvečer navšívil s manželkou náměstí, když jsme se vraceli od Kostelíčka, kde jsme si byli vyslechnout krásné vánoční koledy.

Ovšem náměstí zklamalo. Plné odpadkové koše, nepořádek. Podle prodejců ve stáncích časté výpadky elektřiny, nesvítil proto vánoční stromek, ap. A to se chystaly náměstí navštívit stovky lidí u příležitosti půlnoční mše. A tak se klade na jazyk otázka: Kdo je na vině?

Když to srovnám s Přerovem, máme "mrtvé náměstí". A to jeho úprava stála nezanedbatelnou částku.

Stálo by za úvahu, jak alespoň v časech vánočních udělat náměstí přitažlivější. A při rozhovoru s přítomnými mladými lidmi padaly i zajímavé návrhy, jak náměstí oživit. Jejich názory mě potěšily. Máme na to celý rok, jak to změnit.

Dále bych chtěl občanům sdělit, že rok 2014 bude i bohatý na některá významná výročí. V roce 1514 byl založen hranický zámek (Jan z Perštýna), 1544 daroval městu svůj dům krejčí Skřítek, který byl přeměněn na radnici. V květnu 1924 otevřen Českobratrský kostel, v červnu 1924 navštívil město prezident Masaryk. To jen z kroniky V. V. Bartkovského.

Bohužel, jedno výročí upadlo v zapomnění: 24. srpna 1323 navštívil město král Jan Lucemburský se synem Karlem.

Jistě zajímavá výročí pro školy, spolky i kulturní komisi.

Krásné pohodové dny a hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2014 přeje všem občanům
Mirek Raindl st.

19. 12. 2013

K výsadbě křovin

Zasílám Vám též jeden postřeh k probíhající výsadbě městské zeleně v Hranicích, která vysála z městského rozpočtu 1,65 milionu. Konkrétně se mi jedná o část výsadba křovin, zejména podél chodníků pardon – křovníků. Jinak se to nazvat nedá, protože chodníky jsou všude budovány pro chodce, v Hranicích pro růst křovin. Kdo někdy šel například z nádraží se zavazadly v každé ruce a potkal dalšího se zavazadly, tak ví o čem mluvím. Když to není v zimě a nejsou sněhové bariéry u silnice, tak to ještě jde. Teď konkrétněji.
Na to aby bylo možno využívat celou plochu chodníku je třeba volný prostor za okraj chodníku pro chodce bez zavazadel přibližně dvacet centimetrů (rameno a paže přečnívá), se zavazadly alespoň třicet centimetrů.

Většina křovin používaných jako živé ploty vyrůstá do šířky kolem  jednoho metru.
Když to teda sečteme, tak křoví má v průměru metr, poloměr – odkud roste je padesát centimetrů. K tomu připočteme třicet centimetrů na ramena a zavazadla a máme osmdesát centimetrů.
Křoviny by se tedy u chodníků měly sázet nejblíže osmdesát centimetrů od obrubníku!
Většina křovin vysázených v Hranicích, byla (včetně poslední výsadby v prosinci 2013) vysázena asi 30 centimetrů od obrubníku.

Nejmarkantnější příklad je na Třídě 1.máje, třeba podél parkoviště u prodejny Albert. Z jedné strany, od parkoviště, křoví menšího vzrůstu a přesto je převislé nad chodník asi dvacet centimetrů. Vysázeno bylo asi třicet centimetrů od obrubníku. Z druhé strany nově vysázené křoviny opět pouhých třicet centimetrů od obrubníku. Chodník je tam široký asi metr, tak jestli to křoví vyroste jak tam je teď, dva chlapi se na chodníku nevyhnou a dvě ženské s taškami už vůbec ne!

A že je možno vysázet křoví u chodníku i pro lidi, se v Hranicích můžeme přesvědčit snad na jediném místě a to na ulici Nová, u garáží.
Jestli výsadbu zeleně plánoval zahradní architekt, měl by vrátit diplom, jestli zahradník, ať vrátí výuční list!

S pozdravem
                F. Hrdina

12. 12. 2013

Chyby není dobré vytloukat dalšími chybami

Mezi nejvážnější témata dnešního zasedání zastupitelstva nepochybně patří městské investice do kanalizací Pod Hůrkou a ve Velké. Inž. Karel Hübl opakovaně v přípravných materiálech podrobně vysvětluje své připomínky ke zpracované projektové dokumentaci, upozorňuje na neplnění platné legislativy a připomíná riziko ztráty přislíbených dotací se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Protože se jedná o investice v řádu desítek milionů korun, představuje eventuelní ztráta dotací pro město vážné finanční riziko. Veškeré materiály, které pan inž. Hübl zastupitelům předkládá, jsou na webu města k dohledání. Čtenář nemusí být velkým znalcem, aby si položil řadu otázek:

10. 12. 2013

Smlouva mezi městem a Ekoltesem

Obrázek si zvětšete

Nerozumíme, proč na webu Ekoltesu nejsou vyvěšeny informace, za co konkrétně při péči o zeleň v Hranicích zodpovídá. Snad by mělo být i v zájmu sedmi politiků, kteří tam "hájí zájmy občanů města" budovat důvěru občanů k městské firmě. Přikládáme malý výtah z tzv. Rámcové smlouvy, kterou se Ekoltes zavazuje zajišťovat městu některé služby. V tomto případě se jedná o sekání trávy. Navazujeme tím na naše 2 předchozí příspěvky.

Jak už mluvčí města zmínil, jsou ozeleněné plochy rozděleny do tří kategorií. Rozdělení je patrné z prvního obrázku.
Kolikrát mají být plochy jednotlivých kategorií a kdy ošetřeny je patrné z druhého obrázku. V této části mluvčí města ve svém článku v Deníku plácal. Podívejme se tedy na harmonogram sečení podrobněji.

9. 12. 2013

Tak co je pravda?

Mluvčí města ve vyjádření pro Deník, kterým jsem se zabýval v předchozím příspěvku, tvrdí, že město udělilo Ekoltesu letos poprvé v historii pokutu za neplnění uzavřené smlouvy o údržbě veřejné zeleně. V archivu usnesení rady města jsme však narazili na další případ z roku 2011.  Dokonce vyšší než ta letošní. A co vlastně z oficielního vyjádření vedení radnice bylo pravda  ........?    

8. 12. 2013

Starostka města má jiné starosti?

Již v říjnu se pan Michal Vařeka obrátil otevřeným dopisem na starostku města. Znění dopisu naleznete ZDE. Po několika týdnech mlčení se místo starostky města 6. prosince na stránkách Deníku ozval Petr Bakovský.

Pokud by pan Bakovský touto formou prezentoval svůj osobní názor, nebylo by třeba se jeho článkem v Deníku zabývat. Má na osobní názor právo, i když většina Hraničáků má pravděpodobně názor jiný. Pod jeho jménem je však uvedeno „mluvčí města Hranice“, prezentuje tedy oficielní názor vedení radnice, tedy i paní starostky Ondriášové.
Z čistě lidského pohledu by snad šlo pochopit, pokud by paní starostka před rychle se blížícími komunálními volbami nechtěla být spojována s problémem ŘÍZENÍ EKOLTESU. To však jen do chvíle, než si čtenář uvědomí, že stojí v čele rady města, která je současně nejvyšším orgánem (valnou hromadou) zmíněné městské firmy.

29. 11. 2013

Na koho přehodit vinu?

Se souhlasem autora opakovaně zveřejňujeme jeho příspěvek o názvu „Dilema místních politiků v Ekoltesu, aneb na koho přehodit vinu“ z 10.dubna 2011. Reagujeme tak to, že politici ve vedení Ekoltesu v tomto hledání „všude jinde, jen ne u sebe“ pokračují dodnes. Nepřipomíná vám to ono známé volání „chyťte zloděje“?
Redakce
______________________________________

Pokud si Společenství vlastníků jednotek (SVJ) v panelových domech chce postavit svoji vlastní domovní kotelnu, musí respektovat Zákon o ochraně ovzduší, který v § 3 uvádí:


„Právnické a fyzické osoby jsou povinny, je-li to pro ně technicky možné a ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít centrálních zdrojů tepla, popřípadě alternativních zdrojů, pokud je jejich provozování v souladu s tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. Současně jsou povinny ověřit technickou a ekonomickou proveditelnost kombinované výroby tepla.“

Uvedené ustanovení obsahuje 3 povinnosti:
  1. Prokázat technickou nebo ekonomickou nepřijatelnost využívání tzv. CZT Ekoltesu.
  2. Prokázat, že postavením nové kotelny nedojde ke zhoršení čistoty ovzduší.
  3. Ověřit technickou a ekonomickou proveditelnost kombinované výroby tepla a energie.

26. 11. 2013

Rekonstrukce státu podle Hranic

Občanská iniciativa Rekonstrukce státu, jejímž cílem je prosazení devíti
protikorupčních zákonů, má po předčasných volbách pro své záměry ve sněmovně dostatek hlasů.  Například zveřejňování smluv na internetu by mělo podpořit 140 poslanců. Občanská iniciativa na svém webu uvádí:
„Není žádný důvod, aby všechny smlouvy státu a veřejných institucí nebyly jednoduše dostupné všem – je to nejlepší obrana proti předraženým zakázkám, zbytečným nákupům nebo nevýhodným prodejům majetku. Tyto smlouvy si občané sice už dnes mohou vyžádat podle zákona o svobodném přístupu k informacím, úřady je ale často neposkytují s odvoláním na obchodní tajemství či jiné záminky. Nejjednodušší a nejúčinnější opatření zavedli třeba na Slovensku: každá smlouva začne platit až tehdy, když je zveřejněna na internetu v takzvaném registru smluv“.
Jaká je situace v Hranicích?
Bezprostředně po posledních komunálních volbách, kdy ještě měli občané města v živé paměti předvolební sliby, se započalo se zveřejňováním seznamu uzavíraných smluv a tím to skončilo. Občanovi města, který chce do smlouvy nahlédnout, nezbývá, než o text smlouvy žádat s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím. Doufali naši radní, že se „vlk nažere a koza zůstane celá“? Předpokládám, že tato forma nevyhovuje ani úředníkům na radnici. Znamená pro ně asi jen práci navíc. Jak snadné je v době totálního nasazení výpočetní techniky zavést integrovaný informační systém, do kterého se každá informace zavádí jen jednou a občanům v systému například umožnit nahlédnout do textů uzavřených smluv. Nebo se snad na radnici ještě píše na klasických psacích strojích?
                                                                                              (jna)

18. 11. 2013

Kde jsou příčiny prodeje městských kotelen?

Ekoltes nejsou samozvaní politici v jeho vedení. Ekoltes jsou především jeho zaměstnanci. A v tomto pojetí zaměstnanci z dnes už bývalého provozu tepelného hospodářství nezklamali. Selhal systém založený na účelových uskupeních komunálních politiků, která ovládají po řadu let všechny 3 klíčové orgány Ekoltesu současně – valnou hromadu (rada města), dozorčí radu i představenstvo.
A protože zmíněné orgány Ekoltesu po celá léta poskytují pouze vybrané části informací, ze kterých nelze sestavit ucelený obraz o hospodaření Ekoltesu, jsou prakticky nekontrolovatelné ze strany opozice v zastupitelstvu i ze strany občanů města.

Při přípravě prodeje bývalého provozu tepelného hospodářství Ekoltesu musely být zveřejněny aspoň základní informace ze zákulisí této městské společnosti. Jsou z nich patrné hrubé chyby řídících a kontrolních orgánů Ekltesu. Tedy chyby místních politiků, kteří si vítězství v komunálních volbách zhmotnili do podoby placených míst ve vedení Ekoltesu.
Strategické chyby se projevují se zpožděním, v tomto případě, jak vyplývá z nyní zveřejněných ekonomických informací, musely být zřejmé už před lety. I potom však politici v Ekoltesu nereagovali a soustředili se jen na obhajování neobhajitelného. Jeli dál ve vyjetých kolejích, odčerpávali i nadále z provozu tepelného hospodářství desítky milionů korun zaplacené spoluobčany - odběrateli tepla a koncentrovali se na vymýšlení překážek výstavbě domovních kotelen.
Namátkou vzpomenu neschválení prodeje snad 1 m² městského pozemku pro komín domovní kotelny, pokus o zabránění staveb domovních kotelen pomocí Územní energetické koncepce města a nakonec řadu právních sporů vedených proti stavebním povolením staveb domovních kotelen vydaných stavebním odborem města.
Nereagovali na upozornění kontrolního výboru zastupitelstva z roku 2010, které si můžete přečíst ZDE. A nereagovali ani na upozornění Energetického regulačního úřadu, že konkurenční cena tepla z domovních kotelen je mnohem nižší.
A za vrchol zoufalého odvádění pozornosti od selhání politiků považuji požadavek předsedy představenstva Ekoltesu z března 2011, aby kontrolní výbor zastupitelstva provedl kontrolu správnosti vydávání stavebních povolení na stavby domovních kotelen (tento požadavek zastupitelstvo odmítlo). Ještě jednou v této souvislosti připomínám, že představenstvo, dozorčí rada a valná hromada Ekoltesu (rada města v čele se starostkou města) v té chvíli i dlouhou řadu let předtím byly jedno a totéž – koalice na radnici.
Převážně laické „řízení“ firmy nemůže efektivně fungovat. Úplnou katastrofou se tento „systém“ stává v okamžiku, kdy se dostane do rukou politiků. Dejme tomu, že politici jsou dobrými politiky, to ale neznamená, že jsou zároveň vhodnými odborníky na vrcholových funkcích v Ekoltesu. Na „hájení zájmů občanů města“ je jich tam nějak moc. A na odbornou, koncepční, skutečnou práci potom nezbývá asi nikdo.
Upozorňuji na tuto situaci léta. Neřeší se. Další plody tohoto řízení x neřízení jsou skryté pod pokličkou. Zatím. A informace dostaneme opět pozdě.

Zdeněk Špiřík

13. 11. 2013

Odpověď na otevřený dopis starostce města

Ing.  Kateřina Hlochová
odpadové hospodářství, veřejná zeleň, hřbitovnictví
Městský úřad Hranice
Pernštejnské nám. 1
753 01   HRANICE 

Otevřený dopis sečení – vyjádření 

1) EKOLTES Hranice, a.s. disponuje několika druhy mechanismů, jež jsou schopny vykonávat sečení. Celkem je to 13 ks zařízení, které umožňují mulčování travní hmoty a většina i sekání se sběrem travní hmoty (tato technologie byla EKOLTESem upřednostněna oproti technologii mulčování na požadavek města Hranic).

7. 11. 2013

Za několik hodin bude rozhodnuto o prodeji s.r.o. Teplo Hranice

Rok a půl trvající masáž veřejného mínění v Hranicích končí, dnes bude v zastupitelstvu města rozhodnuto. Výsledek je již dlouhou dobu předvídatelný – koalice v zastupitelstvu se zjevně ráda zbaví výbušného tématu tzv. Centrálního zásobování teplem před vstupem do volebního roku 2014.
Novinkou z toho, co jsme se za těch 18 měsíců dozvěděli, bylo jen „vysvětlení“ vedení Ekoltesu, že snížení vysoké ceny za dodávky tepla nebylo možné kvůli příliš vysokému ocenění majetku v době zakládání Ekoltesu. Jeho snížení při zakládání nové společnosti TEPLO snížilo odpisy kalkulované do ceny za dodávky tepla, situace se měla stabilizovat, další odběratelé by se již neměli odpojovat. Napomoci tomu má i nový, kvalifikovaný vlastník, který bude dnes koalicí v zastupitelstvu schválen.

6. 11. 2013

Prodej kotelen Ekoltesu

Kam mi paměť sahá, brání se vedení Ekoltesu zuby nehty uvolňování ekonomických informací. Pokud je už například na přání zastupitelů v minulosti poskytlo, připomínaly křížovku, ve které však tajenku nebylo možné vyplnit. Snad poprvé za dobu existence této městské společnosti jsou uvolňovány, byť postupně, informace poskytující základní pohled na situaci aspoň části Ekoltesu – bývalého provozu tepelného hospodářství. Relevantní informace je však třeba ze současně vypouštěné mlhy všelijakých dezinformací vyseparovat.

Vedení Ekoltesu nyní vyvíjí horečnou aktivitu, aby pozornost zastupitelů, odběratelů tepla i hranické veřejnosti soustředilo na jediné téma. Tím, co údajně vyvolalo celý problém, tedy nespokojenost odběratelů tepla dodávaného Ekoltesem, doprovázená v řadě případů odpojováním od tzv. centrálního zásobování teplem, mělo být příliš vysoké ocenění majetku Ekoltesu při jeho zakládání. Stačí prý snížit odpisy promítané do ceny tepla, což se už stalo při vyčlenění bývalého provozu tepelného hospodářství do nové společnosti Teplo, a problém je vyřešen. Cena tepla klesla, zákazníci budou spokojeni, odpojování od CZT ztratí smysl. Toto tvrzení však vyvolává řadu otázek, na které odpověď zatím chybí.

A základní otázka zní: Pokud je v čele Ekoltesu skutečně výkvět odborníků dvacetitisícového města a stačilo snížit odpisy, proč nyní (po snížení odpisů) tento majetek města vůbec prodávat? Nějaké nestability se prý nemají odběratelé tepla obávat - pro nového vlastníka má být tato investice nyní ekonomicky návratná, tzn. se zajímavým ziskem. Tím spíše, že však město nemusí zisk vůbec, popř. v menší míře do ceny tepla zahrnovat, postrádá prodej kotelen smysl.
Zdeněk Špiřík

4. 11. 2013

Mrtví je už volit nemohou

Máme příbuzné pohřbené na hřbitovech v několika místech naší republiky. Můžeme tedy srovnávat stav hřbitovů a úroveň péče o ně ze strany místních radnic. S lítostí musím konstatovat, že ten zdaleka nejzanedbanější je městský hřbitov v Hranicích. Těžko slušně popsatelný stav chodníků a cest i stav zeleně ve správě hřbitova. Ještě v srpnu z okrasných jehličnanů rostoucích mezi příjezdovou a odjezdovou cestou před Smuteční síní trčelo více než metr vysoké bodláčí a jiný plevel, tráva na hřbitově se seče snad jen jednou ročně. K sečení se musí používat křovinořezy, protože volný terén na hřbitově nebyl zřejmě nikdy srovnán. Vy, kteří na radnici rozhodujete o použití milionů korun, se můžete stydět. Stejně tak vy, kteří řídíte Ekoltes.        (jna)
Poklepáním obrázky zvětšíte
                                                                                                                                

27. 10. 2013

Hranice - nevšední zážitky - pokračování.

Jsem u ambulantního lékaře. V průchozí společné chodbě /čekárně / usednu a čekám. Jsem asi desátá. Na dveřích ambulance čtu : O pořadí pacientů rozhoduje lékař . Jinak žádné instrukce pro nově příchozí. Naivně si myslím, že to, co mne trápí, sdělím až sestře v ordinaci, případně předložím průkaz pojišťovny. Pak si mne sestra najednou všimne, asi jsem vypadala zdravě, co prý chci a jestli někoho doprovázím. Odvětím, že jdu na ošetření a jsem tu poprvé. A teď to přišlo!!!  Sdělila mi, že mne nevezme, protože jsem jí nepředložila průkaz VZP. Odpovím, že jsem tu poprvé a nevím, jaké tu jsou postupy, natož jestli to mají někde napsáno (průkaz VZP jsem samozřejmě u sebe měla). Za TREST rozhodla, že budu poslední. Fakt mne vzala až kolem 14 hodiny jako poslední. Seděla jsem  tam od 8.45 hodin. Doporučuji vyměnit ceduli na dveřích ambulance: O pořadí pacientů rozhoduje arogantní sestra.
P.s. Je  dobře, že znám spoustu jiných zdravotních sester, které jsou milé a ochotné.                              
Žurmanová Jarmila

24. 10. 2013

Pánové z Ekoltesu, přijďte se sklouznout...

Za celý letošní rok se nikdo z Ekoltesu neobtěžoval zamést chodník kolem Pečovatelského domu v ulici Tovačovského. Brouzdáme se po kotníky v listí, které když navlhne klouže, ale zřejmě to Ekoltes bere jako zkoušku na zimu, kdy se neposype,  natož aby se uklidil sníh. Cesta do kopce na zastávku autobusu nebo k obchodu na druhé straně je jeden velký rébus. Buďto vyjdeme ve zdraví nahoru a zpátky, nebo si něco zlomíme. Cesta se sype jen uprostřed pro auta. V loňském roce to bylo totéž. Chodník byl posypán jen když byly volby. Pánové z Ekoltesu, přijďte se v zimě sklouznout, jste mladší než my, tak Vám to třeba půjde bez úrazu. 
Pavlíková Marie                                
                                                                                                                                   

20. 10. 2013

Údržba zeleně a sečení trávy v Hranicích

Otevřený dopis starostce města

Vážená paní starostko,

dovoluji si Vás oslovit, jakožto občan tohoto města, kterému není lhostejná situace v našem městě se sečením trávy a údržbou zeleně.
Na základě několikaleté nespokojenosti občanů s údržbou zelených ploch v Hranicích jsem se rozhodl, že se pokusím zjistit více informací k této problematice. Měl jsem informace, že firma Ekoltes provádí mnohem častěji tuto údržbu v jiných subjektech a organizacích. Proto jsem oslovil firmu Ekoltes. V příloze Vám zasílám seznam těchto subjektů, kde Ekoltes provádí údržbu. Toto samotné by bylo v pořádku, jen kdyby si tato firma plnila své povinnosti vůči městu a občanům. Dále jsem na základě tohoto seznamu znovu oslovil firmu Ekoltes a požadoval informace, kdy byla u těchto subjektů a organizací prováděna údržba zeleně a sečení trávy, a to v období 1. dubna až 30. června 2013. Opět mi bylo vyhověno a jejich odpověď mě doslova šokovala. Zasílám taktéž jako přílohu.
Jak se sama můžete v příloze přesvědčit, tak z uvedeného vyplývá, že zde bylo 62 pracovních dní. Pokud si odmyslíme prvních 14 dní v dubnu, kdy 1. dubna napadl ještě sníh a sekat nebylo co, zbývá 52 pracovních dní. Z těchto 52 dní se Ekoltes věnoval cizím subjektům ve 44 dnech a z toho 22 dní byl u více jak dvou firem!
Pak je tedy možné, považovat vyjádření pana Vinklera v tisku za lež. Tvrdit totiž, že stroje nemohou vykonávat svou práci pro nepřízeň počasí a obdobné výmluvy mi už nepřipadá opodstatněné, když tuto práci vykonávají jinde.
Vím, že dostala firma Ekoltes od města pokutu, ale je na místě se zeptat, zda není taktéž chyba na straně města Hranic a v přístupu k firmě Ekoltes? Vždyť sečení trávy jen ve třech cyklech je podle mnohých nedostatečné. Samotnému trávníku to neprospívá a jak je možné vidět na mnoha místech, je touto údržbou neúdržbou postižen. Začíná zde převládat plevel, který postupně trávu vytlačuje. To nemluvím o téměř metrové trávě, která je ostudou pro naše město. Určitě by mělo být pečováno o tyto plochy ve čtyřech nebo i pěti termínech. Stačí se podívat, kolikrát se provádí tato údržba v Teplicích. Je také možné se podívat kdekoliv jinde a situace s přerostlou zelení není na pořadu dne.
Dále jsem oslovil několik firem ze seznamu, pro které Ekoltes provádí zmiňované služby a všechny mi potvrdily, že si tuto firmu dokážou ohlídat.
Proto se ptám na následující:
1. Zda jsou Vám známy tyto informace?
2. Proč si město Hranice lépe nehlídá firmu Ekoltes?
3. Proč je v plánu seč na sídlištích pouze ve třech termínech?

Závěrem chci dodat, že obdobná situace platí i v zimě. Zase tu existují firmy a organizace u kterých je prováděna tato údržba přednostně a občané musejí počkat. Několikrát jsem byl svědkem, kdy jede malý pluh ke Kauflandu a místo po zasněženém chodníku od kruhového objezdu k autosalonu Pilař, jede po cestě a až za autosalonem vjede na chodník a začíná s úklidem. To, že je brzy ráno uklizeno u téměř všech marketů považuji za zde známé.
Považuji za slušné Vám oznámit, že se chystám oslovit i některé zastupitele a také místní tisk.
Pevně věřím, že se tato situace podaří zdárně vyřešit ku prospěchu všech.
Michal Vařeka, Hranice

Výčet subjektů pro které EKOLTES Hranice, a.s. v roce 2013 prováděl sečení:

13. 7. 2013

K zamyšlení

Vážení čtenáři Hranických listů, obrátil se na redakci občan, který chce slovy Karla Čapka apelovat na současnou situaci nejen ve státě, ale také na mravní hodnoty našich zastupitelů. Jeho citace z Lidových novin i nám připadají trefná a výstižná. Věříme, že každý zastupitel, vedoucí pracovníci v představenstvech, dozorčích radách a na dalších významných místech si vyberou, co se jich týká.
                                                                                  Redakce

Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky, kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točil s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky jen na sebe.
Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jim nebyl vždycky, kdo měnil víru, neměl žádnou. Člověka nepředěláš, jenom se ti vybarví. Národ nepředěláš, ledaže bys měl na to století. Jenom davy můžeš vést tak a zítra tak.
Kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky. Kde by se v něm najednou vzala!
Kdo sloužil, bude sloužit dál. Kdo chtěl dobré, bude chtít zase dobré. Ani vůle se nezmění. Nedívej se do tváře, která se změnila. Nikdo se nestane krásnější tím, že změní tvář.
Tvrdá zkouška je i tvrdé poznání. Budoucí foliant našich dějin bude mít jednou podtitul: Kdo byl kdo, i dobrá paměť patří k těm stálým věcem, jichž je a bude třeba.

                                                                  Karel Čapek, Lidové noviny 4. 12. 1938
foliant - velká kniha (našich dějin)

Z redakční pošty

12.7.13 sekali trávu pracovníci městské firmy na tř. 1.máje a okolí. Když řeknu, že prase by neudělalo takový svinčik (bordel) jako sekáči Ekoltesu, tak nebudu daleko od pravdy. Na cestě zůstal po nich bordel! Na chodnících, které sousedí s trávníky zůstal super bordel! To nemá povinnost firma, která seká trávu, dát vše po ukončení práce do původního stavu? V Hranicích asi ne! Co dělá výkvět Hranické radnice s kontrolou vykonané práce. To není ve smlouvě o dílo, že se musí také uklidit? Stačilo by se jít podívat do "akademie", jak se seká a jaký zůstane stav po sekání. To by se občan města divil! No ono stačí přísloví "Jaký pán, takový krám". Sakra, to není v Hranicích síla občanů, aby ten zaneřáďěný svinčik z radnice již jednou vykopala? Stejně by to potřebovalo udělat s vedením Ekoltesu. To stejné platí o prováděném úklidu ve městě. Prachu všude plno a nad tím poletují usměvaví uživatelé zámku a tváří se, že je všechno v pořádku! Je ale jeden problém v občanech města, protože se neozvou a "Kdo mlčí, souhlasí"!
Od anonymního autora

A vedení města tvrdí, že je město čisté...Vážená redakce, dovolte mi abych se prostřednictvím Vašich stránek podělil o zkušenost při blokovém úklidu dne 12.7.2013. Dnes ráno, tj 12.7.2013 měl proběhnout blokový úklid na Tř.1.máje na příjezdové cestě a parkovišti za "Albertem". Parkoviště v 7h hodin ráno bylo skoro prázdné. V 8h sice bylo slyšet zametací vůz, ale to bylo asi tak všechno. Když okolo 9 h  hluk ustal, nevěřil jsem vlastním očím. Kopky listí byly pořád na stejných místech jak včera, předvčírem a bůhví jak dlouho. Ve 13 h z parkoviště odjížděl "vrak" vozu
Fotky si můžete zvětšit
Ekoltesu se třemi sekáči s křovinořezy, kteří však nesekali u parkoviště, ale někde na Hrázi. Nikde žádná kontrola z města, z Ekoltesu , prostě nádherně vydělané peníze imitací činnosti. Bohužel si není kde a komu stěžovat, tedy to zkouším zde, na lampárně a přidádám pár fotek:-).


Hezký den
Daňový poplatník


P.S. Možná úklid platila firma Albert v omezeném rozsahu, která má parkoviště v pronájmu, ale v kažkém případě jde o vyhozené peníze a buzeraci řidičů. Má tvrzení se dají dohledat na kameře městské policie, která je umístěna nad vchodem číslo 1725.

2. 7. 2013

PozvánkaKlub zastupitelů KSČM zve všechny občany do Parku Čs. Legií k uctění památky mistra Jana Husa dne 6. 7. v 10:00 hod.

20. 6. 2013

Hranice

Tak jsem si to naše městečko prošla i projela autobusem. Spousta domků, bytových domů i paneláků je opravená a tvoří pěkné panorama Hranic. Ovšem tento stav není zásluhou vedení města. V domech, kde město byty prodalo, začali majitelé opravovat a zateplovat a to znamená zadlužit se úvěrem. Však za ta léta, co město - potažmo Ekoltes - vlastnilo tyto domy, bylo opraveno jen velmi málo.
V každém takovém domě pracuje zvolený výbor, jehož práce je nelehká a nevděčná. Člověk musí mít pevné nervy na některé jedince. Remcalům doporučuji, ať si to zkusí sami.

Očekávala bych, že když se Ekoltes zbaví většiny bytů, zaměří se aspoň na to nejdůležitější a to je očista města. Už mne opravdu nebaví poslouchat, že klimatické podmínky ovlivnily v zimě sníh, v létě trávu, na podzim spadlé listí. Každý rok je to stejné. Tak se ptám, kde je asi chyba? 
Jako zodpovědný vedoucí bych pátrala a napravovala a také se rozloučila s neschopnými. Tak by to udělal v dnešní době každý manažer či ředitel firmy. Podle mého názoru tady chybí důsledná kontrola provedených prací. Změnit úklidové pracovníky, zadat jim jejich úsek, řádně je zkontrolovat a dobrou práci také náležitě odměnit. Řeknete si, že to mu nerozumím. Možné to je. Ale pokud jsem si já nějakou práci zadala tak jsem si ji důkladně zkontrolovala a pak zaplatila. A tak to prostě dnes funguje.

p.s. pro případné kritiky článku
     -nestěžuji si
     -jen konstatuji
     -jsem přesvědčena, že v současné době nic nezměním

      pro R.R.
     -doporučuji Vám přihlásit se do příštích voleb a pak uvidíme, co dokážete Vy
     - tam však nebudete anonym, ale budete mít nějaké jméno
Jarmila Žurmanová

18. 6. 2013

Ještě jednou k přerostlé trávě

Před chvílí jsem si přečetl článek v dnešním Hranickém deníku, ve kterém pan Rotrekl právem kritizuje letos ještě neposečenou trávu u
cedule pro turisty, která má v Nádražní ulici v Hranicích lákat na krásy místní městské památkové zóny“ (tedy podobné místo, jaké právem kritizuje pan Raindl v příspěvku ze 17.června). Současně pan Rotrekl cituje reakci ředitele Ekoltesu:


„Dnes končíme seče sídlišť a přecházíme do integrovaných částí. Paralelně musíme provést druhé posekání v centru města a vybraných frekventovaných ulicích," nastínil harmonogram Milan Vinkler.
Podle jeho slov pracují jeho lidé až dvanáct hodin denně včetně víkendů.
„Pracujeme ale s živou přírodou," upozornil Vinkler na skutečnost, že na mokro jsou stroje krátké.

Pan Vinkler jako obvykle plácá nesmysly. Tráva v místech podobných tomu v Nádražní ulici, které Deník ukazuje na fotce,  se nedá sekat mobilními sekačkami.  A s křovinořezy, které Ekoltes běžně v podobných místech (i na 1.máje) používá, se tráva vlhká seče snadněji, než suchá. Vymlouvat se na vlhké počasí je tedy v tomto případě úsměvné. Možná by svému řediteli obsluhy měly jednou své sekačky půjčit, ať si to vyzkouší.

Pokud by byla pravda, že pracovníci pracují se sekačkami 12 hodin denně, pak nerozumím již léta obvyklým výmluvám, že kvůli počasí nemohou sekat.
Vysvětlení těchto trapných výmluv? Běžte se podívat například do kasáren, jaké sečení umí pravidelně pan ředitel „za jistých podmínek“ zajistit.
Základní problém neleží na straně obsluh sekaček. Špatné je vedení Ekoltesu, protože ani po řadě let neumí organizovat práci.
(mpok)

Opět TEPLOTECHNA Ostrava.


"Listinné akcie na majitele mohou být prostředkem, který umožňuje snadné, nízkonákladové a v podstatě neodhalitelné provádění korupčních jednání. Tyto společnosti mohou sloužit k zakrytí skutečných vlastníků a mohou být nástrojem korupčních jednání," stojí v důvodové zprávě k vládnímu návrhu zákonné úpravy akcií na majitele…

Svým usnesením ze 16. dubna rada města rozhodla o přidělení městské zakázky o názvu „Energetické úspory – ZŠ Šromotovo náměstí Hranice“  firmě TEPLOTECHNA Ostrava. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby …

V příspěvku A veřejnou zakázku vyhrává... firma s anonymními akciemi z 29.3.2013 jsem upozornil, že TEPLOTECHNA Ostrava je typický představitel společností s neprůhlednou vlastnickou strukturou zmiňovanou v úvodu. Nikdo z vedení radnice neoponoval.
 
Pokud byste se dnes, po bezmála dvou měsících od výše zmíněného rozhodnutí rady města chtěli podívat na Protokol o otevírání obálek s nabídkami potenciálních uchazečů o tuto zakázku, nehledejte ho. Na rozdíl od všech ostatních veřejných zakázek dodnes v příslušné složce na webu města není k nalezení. A pokud byste se chtěli podívat na Protokol o posouzení a hodnocení nabídek, dopadnete stejně.
A to už vůbec nezmiňuji současný místní stav se zveřejňováním uzavřených smluv. V době, kdy vše písemné na radnici existuje v elektronické podobě, je neřešitelné smlouvy programově na web tohoto města umístit.

A co si v těchto souvislostech myslet o představitelích města, kteří mají plné pusy hesel o transparentní radnici?
 
(mpok)

17. 6. 2013

"Vítejte v Hranicích"

hlásá uvítací tabule při vjezdu do města od Valašského Meziříčí.
Tabule je to hezká, vkusná. Ale co z toho, když i ona zarůstá trávou.
Nevím, čí je to majetek. Ale zasloužila by si obkosit, upravit okolí.
I taková "maličkost" může znehodnotit pohled návštěvníků na
naše hezké město.
Dobrá zpráva: Kosí se! Takže už dost na téma TRÁVA?

Hezký den přeje M. Raindl

11. 6. 2013

Z Jurikovy kroniky: Hraničná lúka.

Kde bylo tam bylo, nacházela se v kotlině Valley Moravia Porta dolina, řečena Hranická lúka. Postupně ju osídlili ludé. Pracovití, lehce poddaní a smíření s osudem. A tak si tam žili, pracovali, milovali se, děti měli, občas si užili. A taky kosili a kosili, aby pro dobytek seno a píci měli.
Ale přišla doba zlá. Začalo pršeti a pršeti. A tráva narostla do obrovské výše. I panstvo z toho mělo těžkou hlavu. Všelijací inženýři, magistři a bakaláři špekulovali jak problém řešiti. Dokonce jeden vzdělaný MBA se obával, že přindou Trifidi. Což je tráva nejvyšší a navíc inteligentní. I hrůza nastala. Panstvo na Radnici horečně přemýšlelo jak problém řešiti. I představenstvo (pro neznalé vrcholový manadžment-viz slovník anglický) zakoupilo v té době vrchlovou travní techniku. Manfild, Boš, Porše, a búhví co ještě. Ale marně. Vrcholová technika se dusila, dusili se i vrcholoví manageri. Co dělat?
Vzpoměl si jeden, bez titulu. Děda říkal, že sa tráva kosila. Nástroj se jmenoval kosa. Takové zahnuté železo.
I povolali takové, co uměli s tím nástrojem pracovati. A ejhle, tráva začala mizeti. Najednou bylo všude jasno, vzdušno, a všichni byli spokojeni.
A místní managment. Připsal si odměny za dobře odvedenou práci.
Poučení? Historia říká, že žádné.
Všechny příběhy z z kotliny Valley Moravia  Porta nikde nenajdete. Jen ve svých hlavách.
 Karel Heřman Mexičan Jurik

Nemusíte mě mít rádi. Ale tak to je. S pozdravem Mirek Raindl st.