29. 5. 2014

Situace v Ekoltesu vyžaduje změny

Zkrácený záznam vystoupení pana Jiřího Kudláčka na zasedání zastupitelstva města 22.května

V úvodu svého vystoupení pan J. Kudláček uvedl, že není v dané chvíli oprávněn na zasedání zastupitelstva hovořit jako člen Kontrolního výboru. Protože však delší dobu dostává od občanů města řadu informací, které ho znepokojují a tyto informace korespondují se zjištěními z první části prováděné kontroly v Ekoltesu, konkrétně na plovárně, rozhodl se s některými z nich zastupitele seznámit.

27. 5. 2014

Tradice nebo neschopnost?

Ač v pátek konečně začalo sečení trávy na Cementářském sídlišti, přesto si neodpustím krátký komentář. Mimo jiné, každoročně stejný.

Jaro začalo o měsíc dříve, tak bych čekala, že sečení skončí také dříve. Tráva byla až 80cm vysoká. Ale překvapení se nekonalo, tradice zvítězila. Soukromí majitelé už mají posečeno nejmíň 3x a také uklizeno. Na městských pozemcích to však nejde. Stále slyšíme různá odůvodnění, proč to nejde. Už to začíná být směšné pánové z Ekoltesu. V soukromém sektoru byste dostali pro neschopnost okamžitého padáka..

Také s čistotou města jsme celoročně na štíru. Stejně jak se hovoří o jeho  historické hodnotě, tak stejně by se mělo hovořit o jeho čistotě, aby bylo radost na památky pohledět. Podloubí v Zámecké ulici je špinavé, potečené zbytky zmrzlin, sloupy jsou místy  okopané.. Strojem prý údržba jen 2x ročně. Tak s takovým přístupem se do Evropy nedostaneme. Určitě úklid 1-2x týdně,..O náměstí už jsem jednou hovořila, stav taky mizerný. Safra, to se nenajde nikdo schopný, kdo by to zajistil a zkontroloval ??  Odpovím si sama. Vypadá to, že ne!

Nezbývá než zrušit Ekoltes a zavést  Technické služby města a vybrat si schopné pracovníky.
Nebo se také může přihodit katastrofický scénář:
Zahyneme ve vysoké trávě, poštípaní od klíšťat a přidušení PM10.
J. Žurmanová


17. 5. 2014

Ing. Karel Hübl navrhuje východisko ze slepé uličky

Na únorovém zasedání zastupitelstva protlačila starostka města většinou jediného hlasu usnesení, které posouvá k realizaci diskutabilní projekty nové kanalizace Pod Hůrkou a ve Velké. Přikládáme vysvětlení a návrh řešení, které zaslal Ing. Karel Hübl radě města a zastupitelstvu.
(red)


V úterý 15.4.2014 byl ve veřejné soutěži vybrán zhotovitel stavby „ Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice“ za cenu 35,2 mil. Kč bez DPH. Stavba bude financována s využitím dotací fondu soudržnosti EU v rámci programu operačního programu životní prostředí (OPŽP a SFŽP), kde je možno získat dotace až do výše 90 %. Bohužel, žádost o dotaci města Hranice nebyla zpracována v souladu s implementačními podmínkami OPŽP. Nyní proto město musí dodatečně požádat o změnu rozhodnutí o přidělení dotace. Dotace bude výrazně krácena a je i značné riziko, že dotace bude úplně zrušena.

16. 5. 2014

O zveřejňování smluv

Starosta Semil Jan Farský pro Hospodářské noviny:

„…Od začátku, co jsem v politice, mi přijde naprosto logické, že jsem vždy jen dočasným správcem prostoru, kde jsem starostou nebo poslancem. A protože spravuji věci veřejné, přijde mi zcela automatické, že to dělám veřejně. Zveřejňování smluv, faktur a objednávek zatáhne do kontroly nakládání s veřejnými prostředky konkurenci, opozici i běžného občana. Plná transparentnost vede nejen k úsporám, ale zvyšuje důvěru občanů v politiku…“

Starosta Semil používá registr smluv už několik let. Pokud by někdo namítal, že Semily jsou menší než Hranice, doporučuji nahlédnout například do webu Nového Jičína. Za několik vteřin máte všechny smlouvy jako na dlani. A pokud někdo namítá, že skenování smluv zabere hodně času, pak ho ubezpečuji, že to zveřejňovat smlouvy jde i naprosto automaticky, pokud město provede úpravu svého informačního systému. Nebo snad dnes někdo píše smlouvy na psacím stroji? A podpisy na smlouvách můžeme klidně oželet. Kontrolní výbor zastupitelstva může důvěryhodnost zveřejňovaných dokladů namátkově zkontrolovat.
Volené vedení našeho města na počátku tohoto volebního období slibovalo mnohé pro zvýšení transparentnosti svého působení na radnici. V některých případech je však situace na konci volebního období horší než na začátku.
(red)

10. 5. 2014

Mrtví je už volit nemohou podruhé

 4.listopadu 2013 jsme zveřejnili příspěvek o názvu Mrtví je už volit nemohou. Autor upozornil na neúnosný (slušně řečeno) stav městského hřbitova. Vedení radnice nereagovalo. Až po následné zmínce Hranického deníku na totéž téma, se starostka města Ing. Ondriášová bez jakéhokoli uzardění vyjádřila v tom smyslu, že se nepočítá s nápravou ani v letošním roce, protože není zpracovaný projekt. Předpokládali jsme však, že volené vedení města přesto učiní kroky k postupné nápravě. Nestalo se.
Takže rekapitulujme:

-          Není pravdou, že projekt pro hřbitov není zpracován. Kromě parkoviště se zabývá ale tamním nepoužívaným zahradnictvím, které uvádět do provozu je naprostý nesmysl. A kolik by stála jeho realizace? 10, 20, nebo ještě více milionů? Ten, kdo zadal zpracování takového projektu, by se měl podílet na aspoň částečné úhradě zbytečně vynaložených prostředků. To však nebyli technici Městského úřadu. Paní starostka jistě ví, že takové rozhodnutí je v rukou voleného vedení města.
-          Přikládáme několik fotografií stavu tamní zeleně. Na její ošetřování je zřejmě podle paní starostky Ondriášové rovněž třeba projekt!
-          Za co vlastně zodpovídají místní samozvaní koaliční politici ve vedení Ekoltesu? Jinak řečeno, za plnění jakých povinností je rada města plnící roli valné hromady Ekoltesu nechává odměňovat? Ročně nás jejich „práce“ v Ekoltesu stojí asi třičtvrtě milionu korun. Za takové drobnosti, jako je neplnění Rámcové smlouvy uzavřené mezi městem a Ekoltesem asi nemohou, protože ještě nikdy rada města na jejich vedlejší přivýdělek v Ekoltesu nesáhla.  Možná proto, že část z nich jsou současně radními.
Paní starostce i členům rady města přikládáme pár obrázků … aby se na hřbitov nemuseli jít podívat sami.
(jna)

A nyní ke stavu zeleně, který prý není možné změnit, protože není projekt na hřbitov a politici v Ekoltesu ani nikdo jiný za jeho stav není zodpovědný (obrázky si klepnutím zvětšete):