27. 8. 2014

Několik otázek k zamyšlení.

Tak nám začala konečně rekonstrukce zámecké zahrady, nebo jak tomu radní říkají.
Již na přelomu let 2006 – 7 se projednávaly studie jak účelně využít tento prostor. Konečně jsme se dočkali. Ale je tady první otázka. Proč nikde není vystavena studie, projekt, nebo model, jak bude prostor využit a co tam vlastně bude. Přitom je to tak prosté někde na zámku udělat propagaci tohoto projektu. Ani by to nic nestálo a občané by byli informováni a měli přehled, jak se dílo daří. Zatím kromě nic neříkajícího článku mluvčího v místních novinách – nula. Na to naše vznešené, moudré (možná duté) hlavy radních ještě nepřišly, informovat občany a nařídit úředníkům něco s tím udělat. Zajímavé je, že v jiných městech to bez problému soustavně funguje. Možná nějak tak jako při rekonstrukci parku. 

Jak se daří řešit protipovodňovou ochranu Hranic

Obrázky si klepnutím můžete zvětšit
  1. Poldr Teplice – nejdůležitější stavba proti povodním na Bečvě. Zajistí snížení povodňového průtoku Q 100 = 908 m3/s na Q 20 = 659 m3/s. Přípravu zajišťuje Povodí Moravy s.p. Další postup se zastavil na řešení majetkoprávních vztahů dotčených pozemků. Stavba má potřebnou prioritu a financování od MZ by zřejmě bylo zajištěné. Termín realizace stavby není možné v současné době odhadnout.

  1. Zkapacitnění jezu na Bečvě – zajistí protipovodňovou ochranu Hranic před povodněmi menšími než Q 20 = 659 m3/s. V r. 2009 občanské sdružení POM bez pomoci města zajistilo studie proveditelnosti a zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a vydání  územní rozhodnutí. Finanční prostředky na studii proveditelnosti poskytli:

26. 8. 2014

Politická hnutí – nová vlna v politice

Blíží se komunální volby a vedle tradičních, již zavedených stran, se stále častěji objevují různá hnutí a sdružení, která se úspěšně, či neúspěšně snaží etablovat na politické scéně. Zatím sice získávají určité úspěchy v komunální politice, ale některá dosáhla již určitých výsledků i v tzv. „velké politice“. Většinou však jde o jedno volební období. Máme v paměti Věci veřejné a jejich neslavný konec.
Co asi vede ke vzniku těchto hnutí? Především je to určitá nespokojenost s dosavadním vývojem na radnicích, v zastupitelstvu. Je na nich patrná snaha reagovat pružněji na názory a kritiku občanů. Umí také lépe reagovat na nálady ve městech a obcích. Účelově dokážou vybrat problém, na který již dříve např. občané upozorňovali. Mediálním způsobem jej zpracují a podsunou veřejnému mínění. A popularita je zajištěna. Pravděpodobně jsou tam také neukojené ambice jednotlivců, kteří se následně obklopují lidmi, které však potřebují ovládat. Ať již penězi, společenským postavením, specifickými osobnostními dispozicemi /charisma/, apod.

25. 8. 2014

Úklid po výkopových pracích

Zvětšete si obrázky klepnutím
Jedná se o chodník bývalé ulice Patrice Lumumby / kolem cesty za fit centrem směrem k mostu na ulici Vrchlického/. Výkopové práce skončily již koncem června, kanály nejsou vyčištěny, betonové díly pohozeny mimo kanál. Zasílal jsem fotografie před třemi týdny do deníku Hranický týden - nic se neděje. V době dešťů nelze po chodníku chodit - je zatopen.
Miloš Šebesta

24. 8. 2014

Hezký den

by měl začít optimisticky. Minulý týden mi volali z ČD, že bude proveden úklid před nádražím. A skutečně. Křoviny ořezány, tráva vykosena. I když není vše ideální, přece jen určitá snaha k nápravě. Přesto se ukazuje, že do budoucna musí odpovědní lidé být vůči ČD důraznější. Prakticky rok co rok jako zastupitel oslovuji ČD, aby si prováděli údržbu svých pozemků. Jen pro názornost přikládám dopis z roku 2011.

Ovšem sobotní procházka městem mi také ukázala nemilou skutečnost. V centru města jsou repliky historických pouličních lamp. I když člověk spíše kráčí s pohledem na zem, aby do něčeho nešlápl, občas zvedne hlavu. A zjistí, že skleněné osvětlovací části těchto lamp jsou plné pavučin a prachu. A nejhorší je to před radnicí. „Že by pod svícnem byla největší tma“?

Ale i tak to byl pěkný víkend. Trochu sluníčka, trochu deště, dobrá muzika v Bělotíně, který se neustále zvelebuje...

                                              S pozdravem M. RaindlKdo za to může?

Opakovaně jsem naléhal na příslušného úředníka na radnici, aby byla do původního stavu dána ulice Jaselská po výkopu internetu. Pan Slovák velmi aktivně problém řešil a skutečně se podařilo položit asfalt a situaci napravit.

Jenže práce je to jen poloviční. Už druhý týden jsou na místě tři hromady původního povrchu. Stačí multikára a je po problému. Prostě selhal lidský faktor. Nebo odpovídající manažér?

Pevně věřím, že příslušný odbor na radnici zadal firmě úkol, který však nebyl dotažen do konce. A tak chodíme kolem nepořádku a už nám to ani nevadí. Prostě jsme si zvykli.

Hezký den přeje M. Raindl

P.S. Samozřejmě, že čekám reakce: "Vem lopatu a ukliď si to sám". Asi mi nic jiného nezbývá.

6. 8. 2014

Anonym řekl(a)

je uvedeno v záhlaví jednoho z komentářů zveřejněného 28. července na webu Hranické listy.
Už před lety jsem dospěl k závěru, že anonymové jsou vesměs lidé plní žluče, většinou si libující v silných slovech, nezodpovědní v zacházení s informacemi a mnohdy lhaví. Připomínají brouka Pytlíka, který všechno ví a všechno zná. Neovládají pravidla věcné diskuse se zachováním respektu k odlišnému názoru. Jsou nebezpeční v tom, že vědomě manipulují čtenáře. To je také jediný důvod, proč se čas od času k některému z těchto komentářů cítím potřebu vyjádřit a uvést věci na pravou míru.

2. 8. 2014

Reakce na příspěvek Rozpaky...z 13.července

V příspěvku Rozpaky… (Hranické listy 13. 7. 2014) šifra (jno) negativně hodnotí rozhodnutí Zastupitelstva města Hranic sloučit tři příspěvkové organizace města do jednoho celku. Dodávám, že se jedná o knihovnu, muzeum a galerii a městské kulturní zařízení, které mají dohromady přibližně 15 zaměstnanců, z toho 3 (!) ředitele.