29. 6. 2011

Arogance na pokračování?


Dnes mě navštívila paní, která vychovala tři děti. Je už v důchodu a přihodila se jí nemilá věc. V zimním období utrpěla na chodníku vážné zranění. Protože vedení radnice dalo najevo, že pro případné potíže je pojištěno, doufala, že její zranění na chodníku v péči EKOLTESu bude vyřešeno v její prospěch. Omyl! I když psala osobní dopis paní starostce, dodnes nemá odpověď. Řeší to rádoby úředníci.
A řeší to zřejmě podle pokynů nejvyšších. Odmítavě.

Hranické koupaliště
26. 6. 2011

O korupci a trafikách

Zdeněk Špiřík

Je v Česku dobrým zvykem, že členství v dozorčí radě je taková klidná trafika…ve státních a městských firmách se o tom zcela oficielně licituje podle hesla „my jsme koaliční partner, tak nám patří i místo v dozorčí radě“. Otázka odbornosti a morální spolehlivosti je potom zcela nepodstatná…

25. 6. 2011

Omyl č. 1- Kdo nedá stanovisko, je nekontrolovatelný

Ivo Macháček

Na minulém zasedání zastupitelstva předkládal Kontrolní výbor několik zpráv z kontrol, z nichž některé obsahovaly závažná zjištění o pochybení vedoucích představitelů města. Zároveň zprávy obsahovaly i návrhy nápravných opatření, která je třeba učinit pro narovnání situace. Cílem Kontrolního výboru nebylo dotyčné „sejmout“, nýbrž po přiznání pochybení spolupracovat na nápravě. Nicméně koalice opět nezklamala. Zvolila taktiku napadání neúplnosti předkládaných materiálů. Jako spojence si vzala na pomoc už klasicky- lež.

24. 6. 2011

Konec demokracie na radnici

Jarmila Žurmanová, předsedkyně KV

Přesvědčení uvedené v titulku jsem nabyla po vystoupení představitelů města na posledním jednání Zastupitelstva. Členové Kontrolního výboru  předložili k projednání zápisy z provedených kontrol a nebylo jim umožněno, aby zjištěné nedostatky  mohli prezentovat. Mnohahodinová práce a výsledek NULA. Poslední zbytek naděje, že některým členům koalice jde opravdu o naše město, mne navždy opustil.

23. 6. 2011

Seriál: Koalice plná omylů

Ivo Macháček
                       
Na posledním jednání zastupitelstva postoupila místní koalice zase o stupeň výše v žebříčku arogance a válcování nonkonformních názorů. Sérií několika článků v nejbližších dnech se pokusím jednotlivé situace rozebrat a alespoň zpětně ukázat všem čtenářům, jak koalice pomocí nestydatých lží drtí vše, co jí stojí v cestě.

22. 6. 2011

Hospodaření s obecními prostředky

Zdeněk Špiřík

Pavel Kohout, Hospodářské noviny: "Pokud by se zakázky
(veřejné) lépe vypisovaly a organizovaly, ušetřené peníze by smazaly
většinu schodku státního rozpočtu."

Uvedená slova platí přeneseně i pro naše město. Jen s tím rozdílem, že by se za stejné peníze z městského rozpočtu dalo pořídit mnohem více. Vysvětlím to na příkladech.

20. 6. 2011

Když se dva perou aneb problém EKOLTES


Původně jsem chtěl reagovat na jiný problém. Ale jsem překvapen, jak se řeší situace kolem společnosti EKOLTES. Jak padají jména navrhovaná do představenstva apod. Takže více jak 17% voličů KSČM je mimo hru. Paní starostka nebo koalice oslovila vlastně koho?


Vždyť všichni víme, že sami sociální demokraté se navzájem podráželi. Proč bývalý starosta Rudolf Novák neuspěl? Protože bylo jednomu členu této strany nabídnuto místo šéfa dozorčí rady. A následně opět ten tzv. „podržel“ dalšího starostu. Za stejné místo. Jde o trafiky.
A nejen v EKOLTESu. Stačí si zjistit, jak CK Radnice vybírá účast na zahraniční cesty. Dokonce si sami radní schválí svou účast. Včetně kapesného. A to určitě mají zdarma občerstvení i nocleh. Ale možná se mýlím. Určitě si všechno hradí. Ze svého. Takže kapesné je vlastně nutností. 


Ale zpět k EKOLTESu. Kontrolní výbor poukázal na mnohá pochybení. Koalice svým hlasováním jasně dala najevo, jak chce problém řešit – nijak. Takže – vyližte si… Buď  vám jde skutečně o pořádek ve městě, nebo o prebendy. To druhé je asi pravda. A chce někdo skutečně změnu. Nebo je to jen hra?
Demokracie nebo arogance? Proč musel člen kontrolního výboru žádat písemně o slovo jako občan města, když se řešil bod programu řádně schválený zastupiteli – jeho zpráva o provedené kontrole?  A dostal jen 5 minut. Při projednávání výsledků jeho druhé kontroly slovo vůbec nedostal.  A strana druhá? Tam žádný limit nebyl. Vše je účelové, vyhovující jen jedné straně.
Kladu si otázku. Má to vůbec cenu? Jde nám o soukromé zájmy nebo o občany? Příliš mnoho otazníků. Jako obvykle. A stále přibývají.
Hezké dny přeje M. Raindl

19. 6. 2011

Znovu Ekoltes

   Magdalena Gladišová
Podle webových stránek Hranické listy to vypadá, že se rozhořel spor mezi
Hranicemi 2000 a Změnou pro Hranice ohledně požadovaných změn v Ekoltesu.
To nás velmi mrzí, protože podle našeho názoru máme v této věci stejný zájem,
tj., aby Ekoltes byl čitelný a působil ve prospěch města. To bylo také uvedeno
v našem volebním programu. Není pravdou, že nechceme změnu ve strategii  
řízení Ekoltesu, zde se jedná o nedorozumění a jsme ochotni uvažovat i o změně 
svého pohledu na věc. Případné změny ve vedení Ekoltesu mají více variant, 
pokusíme se je formulovat a následně vyvoláme se stranou Změna pro Hranice
schůzku s cílem najít společné řešení problému. Třeba se nám společnými silami
podaří zvrátit dosavadní praxi. Problémem je totiž to, že některé politické strany
ze současné koalice si vůbec nepřipouští nutnost změny vedení Ekoltesu a brání
se tomu.
Převzato ze stránek Hranice 2000

18. 6. 2011

Ekoltes v pojetí Hranic 2000

Ivo Macháček

Přečtení příspěvku Reakce na Změnu pro Hranice… na webové stránce Hranic 2000 mě rovněž inspirovalo k několika řádkům. Příspěvek totiž jakoby chtěl naznačit, že jej článek Dana Navrátila Valnáhromada společnosti Ekoltes Hranice a.s. nějakým způsobem poškozuje.

Úvodem bych chtěl říct, že „lustrace“ do dozorčí rady nominovaného Zdeňka Škrobánka je odporná a ještě o to odpornější proto, že jejím důvodem je osobní antipatie některých členů místní koalice. Naše sdružení i já osobně jsme podporovali schválení kandidáta navrženého opozicí. Stejně tak způsob oslovení Petra Březíka mě šokoval a nesouhlasím s takovým postupem. Obzvláště proto, že tato věc byla rozhodnuta 5 dní před zmiňovanou valnou hromadou. Těžko říci, zda takové jednání bylo ze strany starostky nějakým taktickým manévrem, či zda jde pouze o prachobyčejnou lenost.

Nicméně zbytek přípěvku jasně naznačuje, že strana Hranice 2000 rovněž o opravdové změny ve strategii řízení Ekoltesu nestojí. Závěrečný odstavec jejich příspěvku bych rozdělil na dvě teze, které teď rozeberu.

Arno Kraus - básník a diplomat

Miroslav Raindl

V těchto dnech si připomínáme 90 výročí narození básníka Arno Krause /22. 6. 1921/. Nebyl však jen básníkem. V encyklopediích a různých slovnících bychom se dočetli, že byl také autorem celé řady knih pro mládež s dobrodružnou tématikou, publicista, filmový a televizní scenárista, překladatel. A také diplomat. Díky svému zaměření a schopnostem působil jako kulturní přidělenec zejména v Jižní Evropě /Itálie, Rumunsko, Bulharsko/.
Pokračování ZDE

14. 6. 2011

Stanovisko k havárii v ulici Partyzánské a protipovodňové ochraně Bezejmenného potoku

Ing. Karel Hübl

1.    Při přívalové povodni 24.-25.června 2009 došlo k havárii zaklenutého potoka v ulici Partyzánské a městu vznikla škoda spojená s náklady na její odstranění.Část havárie již odstraněna byla, část je řešena provizorním zajištěním a projekčně se připravuje rekonstrukce celého 110 m dlouhého úseku zaklenutého potoku s předpokládanými náklady cca 4,2 mil. Kč. 
2.    Po povodni nebyla zřejmě provedena povodňová prohlídka zaklenutého úseku a sepsána zpráva s uvedením závad, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé účinky.
3.    Až studie z března 2010 zjistila, že v km 0,064 na dně potoka v propustku pod sil. I/35 je na dně potoka uloženo betonové potrubí DN 400 VaK Přerov, které způsobuje vzdutí v potoku výšky až cca 50 cm. V km 0,167 chránička plynovodu RWE cca DN 300 a chránička DN 100, což je v rozporu s ČSN 75 2130 a ČSN 73 60005. Obě závady snižují kapacitu koryta potoka a měly být okamžitě odstraněny. Bohužel ani dnes, po dvou letech obě závady nejsou odstraněny. 

Zdravý selský rozum na radnici v Hranicích chybí.

Ing. Karel Hübl

V letošním roce město Hranice plánuje rekonstrukci komunikace v Hviezdoslavově ulici. Bohužel současně se objevil v této ulici problém s malou kapacitou kanalizace. Příčinou je zřejmě napojená dešťová voda ze čtyřproudé komunikace a benzínových stanic, která přetěžuje kanalizaci a způsobuje zatápění sklepů přilehlé zástavby.
Hrozí velmi vážné nebezpečí, že město opět vybuduje novou komunikaci a následně ji VaK v příštím roce rozkope při rekonstrukci kanalizace, jak se již stalo letos v Komenského ulici a připravuje v ulici Potoční.

Není v lidských silách zvrátit zaběhlý stereotyp plýtvání veřejnými prostředky u městských úředníků a koaličních zastupitelů. V každé vesnici opravují nejdříve kanalizaci a teprve potom komunikaci. V Hranicích bohužel ne!

Omluva Presbetonu

 Karel Hübl, klub Věci veřejných v Hranicích.

Dne 10. června 2011 jsem obdržel od advokátní kanceláře zastupující Presbeton Drahotuše s.r.o. předžalobní výzvu se žádostí o omluvu za své výroky v článku ze dne 27. 3. 2011.

 Svým článkem jsem především chtěl nabídnout  řešení stížností obyvatel z okolí provozovny Presbetonu v Drahotuších. Upozornil jsem na možnost vybudování modernizace výroby Presbetonu v nevyužívané lokalitě kasáren Jaslo. Při dobré spolupráci s městem Hranice, bylo možno na revitalizaci nevyužívaných objektů kasáren získat dotaci až 75 % investičních nákladů. Tato jedinečná příležitost nebyla však přijata a tím pro mne celá záležitost skončila. Úspěšných podnikatelů si vážím, a pokud jsem v článku skutečně použil nepravdivých slov a úsudků, tak toho lituji. Bohužel jen nevím, která to byla. Rozhodně jsem nechtěl nikoho poškodit. Pouze jsem se snažil najít řešení výhodné pro všechny.

11. 6. 2011

Řešením pro Ekoltes nejsou komunální politici; to oni jsou problémem

Zdeněk Špiřík

Ronald Reagan:
„…vláda není řešením našeho problému; to vláda je problém…“

Na tento výrok jsem si vzpomněl při čtení posledního příspěvku na webových stránkách uskupení Změna pro Hranice, který naleznete ZDE. Dal by se na místní poměry modifikovat takto:
…řešením pro Ekoltes nejsou komunální politici; to oni jsou problémem…“.

Nic na podstatě tohoto problému nemění skutečnost, že takové parazitování na obecních firmách je už v našich podmínkách tak zažité, že funkce v obecní firmě jsou považovány za obvyklý přivýdělek pro zastupitele, jejichž hlasy koalice potřebuje. Tedy za prostředek ke slepování radničních koalic.

7. 6. 2011

SOS…


…volají: plné odpadkové koše před schody k bývalému Philips a před prodejnou Hruška na Třídě 1. máje….chodník na mostě v Máchově ulici…díra v chodníku v Drahouších před bývalým řeznictvím na náměstí…chodník na ulici Jiřího z Poděbrad…zatravněná cyklostezka do Velké…občané ze Slavíče, kterým slibujeme cyklostezku už léta…přerostlý strom před prodejnou Albert, kde se musí vyšší lidé vyhýbat…přerostlá trnka u lávky přes Bečvu na Rybářích…nepokosená sídliště…socha Jana Husa, který bude mít výročí a okolí jeho sochy si zaslouží určitě větší péči…neupravené keře a živé ploty na Jaselské ulici…nerealizovaná nebo zpackaná protipovodňová opatření…SOS volám i já osobně proti aroganci a nezájmu vedení města komunikovat se zastupiteli….Už dost!  Chce to změnu!  M. Raindl

5. 6. 2011

Paní starostka zjevně překypuje snahou řešit problémy s Bezejmenným potokem

Zdeněk Špiřík

Nejvíce diskutovaným bodem na zasedání zastupitelstva města  12.května byl bod 19, který připravil Ing.K.Hübl. Obsah jeho návrhu naleznete na adrese 

Zastupitelstvo po projednání tohoto návrhu uložilo starostce města vytvořit pracovní skupinu, která posoudí veškeré návrhy řešení povodňové ochrany lokality Bezejmenného potoka a jeho zatrubnění v ulici Partyzánská s termínem předložení zastupitelstvu, které se má konat 16.6.2011.

Protože materiály k projednávaným bodům mají být zastupitelům předloženy s týdenním předstihem, měla by zmíněná pracovní skupina ve smyslu přijatého usnesení „posoudit veškeré návrhy řešení“ a sepsat o výsledcích tohoto posouzení písemný materiál pro zastupitele nejpozději do 9. června. Do 5.června se však žádné  jednání pracovní skupiny neuskutečnilo. Paní starostka dosud žádnou pracovní skupinu neustavila…

Vše navědčuje tomu, že nakonec  3 týdny a 6 dnů spotřebuje paní starostka na ustavení pracovní skupiny a 1 den bude k dispozici pracovní skupině, aby „posoudila veškeré návrhy řešení…“

3. 6. 2011

Potvrzeno - tvrzení představitelů Ekoltesu jsou nepravdivá.

Zdeněk Špiřík

V příspěvku  Je možno představitelům Ekoltesu věřit?  z 21.dubna jsem uvedl na pravou míru některé z informací poskytovaných představiteli Ekoltesu na zasedáních zastupitelstva a prostřednictvím sdělovacích prostředků o tzv. Centrálnímu zásobování teplem. Zmínil jsem se také , že „…doklad, kterým ERÚ (podle představitele Ekoltesu) prohlásil soustavu vzájemně nezávislých kotelen provozovaných Ekoltesem za CZT jsem dosud, tedy ani po 3 týdnech, neobdržel (hůta daná zákonem106/99 je 15 dnů). Správné označení soustavy kotelen je však za určitých okolností důležité...“
Až na základě rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje z 3.5.2011, kterým tento přikázal MěÚ v Hranicích moji žádost z 1.dubna do 15 dnů od doručení jeho rozhodnutí vyřídit, jsem konečně 23. května odpověď od naší paní starostky obdržel (připomínám, že lhůta daná zákonem je 15 dnů).
V odpovědi je uvedeno, že požadovaný doklad se nepodařilo nalézt ani v Ekoltesu, ani na Městském úřadu, ani v jeho archivu.
Poučení z této zkušenosti – až vám příště bude představitel Ekoltesu něco tvrdit, požádejte, než mu uvěříte, o písemný doklad, který jeho tvrzení potvrdí. Jinak podstupujete velké riziko, že budete pracovat s polopravdami, resp. lživými informacemi.

1. 6. 2011

Nová tráva - starý problém,aneb starým problémem je opět nová tráva. Město je zaplaveno /doslova/ trávou.
Nevím, jak je plánováno kosení, ale mám pocit, že nijak. Pouze „potěmkinovsky“ se pokosila Třída 1. máje, aby mažoretky mohly předvést své umění v milém prostředí. A konec. Mám pocit, že potřebné stroje jsou mimo město.
Opakovaně se na mě např. obracejí občané z Jaselské ulice, kdy bude tráva likvidována. Stejně jako cyklochodník do Velké. Na tento problém osobně upozorňuji pravidelně. Je hojně využíván pěšími i cyklisty. Ale pro velkou trávu není kam ustoupit. Profil je zúžen na necelý metr. A to je málo. Budujme cyklostezky, ale i s následnou údržbou. Ta je mnohdy náročnější než její zřízení.
Ano, plánované hospodářství odešlo na smetiště dějin. Jenže v každé slušné společnosti se přece plánuje. Nevím však jak na radnici a v Ekoltesu.

Už to člověka ani nebaví stále poukazovat na ta „drobná opomenutí“. S tím je ale zřejmě počítáno. Unavit občana až k pasivitě. A potom si dělat podle svého.
Jenže jsem důvěřivý člověk a tak věřím ve šťastný konec.

Hezké dny bez trávy přeje M. Raindl