31. 12. 2016

PF 2017


Rok se sešel s rokem a je čas se ohlédnout za tím odcházejícím.

Největší událostí pro Hranice, bylo potvrzení toho, co jinak každý Hraničák, už dávno věděl, že naše Hranická propast je, nejhlubší zatopenou jeskyní, (oficiálně od 27. září letošního roku), na naší planetě s naměřenou hloubkou 404 metrů. Dosavadní rekord držela italská propast se slanou vodou Pozzo del Merro nedaleko Říma s údajem 392 metrů. Současná naměřená hloubka 404 metrů, ale není konečná, takže podstatě se jedná o poslední bílé místo, na naší mapě České republiky. Z komentářů, které se objevily pod články, se nám na toto téma líbil jeden krátký a výstižný komentář „Error 404, dno nenalezeno“. Jak již i zde bylo psáno, teď záleží hlavně na tom, jak město Hranice, tuto skutečnost využije v rámci turistického ruchu.

Dále je potřeba připomenout i návštěvu prezidenta České republiky Miloše Zemana v Hranicích.

Co se týká místní politické scény, tak letošní rok, oproti minulému roku, který zaznamenal dost silné turbulence, byl dosti poklidný, současná koalice funguje bez problému. I když jak se říká, co člověk, to jiný názor, takže příznivci původní koalice, budou vždy tuto současnou koalici kritizovat a příznivci současné koalice, to mají přesně naopak. Letos proběhly krajské volby, ve kterých, bohužel opět neuspěl žádný místní politik, takže město Hranice nemá v zastoupení v kraji, na rozdíl nedalekého Lipníku nad Bečvou, který má tři krajské zastupitele.

21. 12. 2016

V hranických kasárnách vznikne nové muzeum

Kasárny generála Zahálky v Hranicích se mohou pochlubit bohatou historií. První vojenská uskupení zde nalezla útočiště již před 160 lety, a službou v tomto zařízení za tu dobu prošla řada významných osobností. Do konce roku 2017 by měla v areálu kasáren vzniknout Síň tradic, ve které se veřejnost dozví to nejzajímavější z jejich historie. 

„7. mechanizovaná brigáda ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem aktuálně pracuje na vybudování Síně tradic, potažmo Posádkového muzea, které by mělo být otevřeno do konce roku 2017," uvedl mluvčí 7. mechanizované brigády Ladislav Kabát. 

Zdroj a pokračování zde

Postřehy z Hranic ... a ještě jedno foto ze včerejška

Školní náměstí, včera ráno. Tak zde to nějaký řidič nezvládl. Poničení sloupek ještě včera zmizel. 
Tak snad oprava (výměna) nebude trvat dlouho.

Školní náměstí 20. 12

Postřehy z Hranic 21. 12. 2016

Ozdobený vánoční strom pro ptáčky v městském parku. Za ptáčky děkujeme a co Vy? Myslíte v tomto čase i na venkovní zvířátka?


20. 12. 2016

Firma Ekoltes přebírá správu parkování

Parkovací systém v centru města Hranic bude od 1. ledna 2017 spravovat společnost Ekoltes Hranice a.s. V minulých deseti letech ho provozovala firma City parking Group s.r.o. (původně ACTIV s.r.o.). Ekoltes převezme zpočátku její parkovací automaty, takže systém plateb za parkování se zatím nemění. Prodej parkovacích karet bude zahájen od 2. ledna 2017 v areálu spol. Ekoltes.
  
Rada města Hranic ale odsouhlasila úpravy v cenách parkovacích karet. Cena za rezidenční kartu bude nově 1000 korun za rok, cena za abonentní kartu v městské památkové zóně 12 000 tisíc korun.

Pokračování a zdroj zde.

Postřehy z Hranic 20. 12. 2016

Vánoce za císaře pána podstatě skončily, na náměstí kromě stromečku a betlému, zůstaly poslední čtyři stánky s punčem, které by měly vydržet do konce roku.

Bohužel jsme již zaznamenali druhý případ vandalismu, druhý případ zničení stromečků v podloubích. Doufáme, že se jedná pouze o vandalismus a že důvod nebylo, to že někoho stromečky urážely.
23. 11. 2016

Vánoce za císaře pána. Rozsvěcení vánočního stromu.

Kdy: čtvrtek 1. prosince v 17:00 hodin 
Kde: Masarykovo náměstí  

Rozsvěcení vánočního stromu za asistence císaře pána. 
Vystoupení houslisty Jiřího Erlebacha, znít bude i panova flétna. 
Moravská Veselka. 
C. K. poštovní úřad s tiskem pohlednic. 
Mincíř, kovář, verbíři, flašinetář.

Hranice v sečení trávy za ostatními městy zaostávají. Ekoltes to chce zlepšit

Hned několik kroků, které by měly do budoucna přispět ke zlepšení sečení zeleně v Hranicích, chystá společnost Ekoltes. Kromě plánovaného příjmu nových pracovníků a navýšení finančních prostředků již firma nebude dále vykonávat seč pro Armádu ČR. Právě tento závazek Ekoltes podle vedení společnosti výrazně zatěžoval.

„Cíleně jsme se zřekli zakázky pro Armádu ČR, kvůli níž byl Ekoltes v čisté ztrátě 400 až 500 tisíc korun," uvedl na listopadovém jednání hranického zastupitelstva předseda představenstva Ekoltesu František Smolka. Od 1. ledna 2017 tak již pro armádu společnost pracovat nebude.  
„Armáda čerpala třicet procent naší kapacity, sekali jsme nejen v Hranicích ale například i v Opavě. Naši lidé tak museli v případě potřeby odjet a na týden z města zmizeli. Pak když se na nás obraceli místní, tak jsme zkrátka neměli pracovníky," prozradil František Smolka.
Pokračování příspěvku a zdroj zde.

16. 11. 2016

Cena města Hranic pro rok 2016, zná své držitele

Letošní ocenění města Hranice poputuje do rukou potápěčů z České speleologické společnosti z Hranického krasu. Cenu získá také místní rodák, kameraman a režisér Petr Čepický. Ke slavnostnímu předání by mělo dojít 25. ledna 2017.
Za výzkum Hranické propasti získají Cenu města Hranice potápěči z České speleologické společnosti z Hranického krasu, zastoupení předsedou Michalem Gubou.  Mezi oceněnými nebude chybět ani ústřední postava průlomových úspěchů Krysztof Starnawski.

Zdroj a pokračování příspěvku zde.

Postřehy z Hranic 16. 11. 2016

Hranice v proudu času - pokračování.

Tentokráte budova hranického autobusového nádraží.

nedávná minulost
současnost


15. 11. 2016

Hrob JUDr. Šromoty - prvního českého starosty města Hrance

V období dušiček si nebylo možno nevšimnout stavu hrobu JUDr. Šromoty - prvního českého starosty města Hranice - nachází se totiž tzv. na "hlavní třídě" a je nepřehlédnutelný již svým provedením a velikostí.
Nyní bohužel i svým křovinatým porostem...
Hrob je zpustlý a zarostlý (viz foto), vskutku brilantní vizitka i v podstatě našeho města, i když zřejmě jde o majetek soukromý, protože město by se snad o hrob této možná nejvýznamnější hranické osobnosti řádně staralo.
Je-li hrob soukromý, pak jeho vlastník musí mít uzavřenu nájemní smlouvu k hrobovému místu, která standardně zakotvuje i takové povinnosti jako udržovat pronajaté hrobové místo a hrobové příslušenství v řádném stavu, provádět jeho údržbu a opravy s řádnou péčí apod., přičemž neplnění může být sankcionováno, ovšem podle toho, jak je smlouva sjednána, a to za základního předpokladu, že na pronajatém hrobovém místě nejsou uloženy lidské pozůstatky v tzv. tlecí době.
Pokud je hrob soukromý, snaží se někdo odpovědný vést nájemce hrobového místa a vlastníka hrobového příslušenství k důstojné péči o tento hrob?
Příp. nestálo by za to vlastníka hrobového příslušenství (hrobu) ze strany města oslovit s nabídkou na odkoupení s tím, že by jej město převzalo a řádné a důstojně o něj pečovalo?

Mgr. L.Fojtík.


Hranice v proudu času

Přehled srovnávacích fotek "Hranice včera a dnes".

Více zde, pokračování zde
Celkem 66 páru fotek z historie a ze současnosti z našeho města.

3. 11. 2016

Postřehy z Hranic 3. 11. 2016

Tento týden v Městském parku přibyly tři nové koše, dva normální plus jeden "psí".
No, co dodat, konečně si někdo uvědomil, že vstup do parku není pouze vstup, ale i výstup. Na to páni architekti nějak zapomněli. Takže konečně po čtyřech letech, co je park v provozu, zde máme i jeden koš hned při vstupu do parku. 
Druhý koš přibyl u nového hřiště Workout, což je logické, zde je tedy jen otázka, proč instalace tohoto koše nebyla už součástí zprovoznění hřiště.

Třetí koš "psí" (se sáčky pro psy), byl umístěn hned u vstupu do parku pod schody,  
31. 10. 2016

Informace o stavu rozkladu proti závěru zjišťovacího řízení záměru

Informace o stavu rozkladu proti závěru zjišťovacího řízení záměru „CTPark Hranice – Antaka recyklační linka.
Vzhledem k přetrvávajícím obavám mnoha občanů z možného zápachu z připravovaného provozu recyklační linky na zpracování plastového odpadu shrnuji fakta o postupu spolku Čisté Hranice v této záležitosti.
1. Spolek „Čisté Hranice“ v zastoupení 540 občanů podal v zákonné lhůtě 7.7.2016 rozklad proti závěru zjišťovacího řízení záměru „CTPark Hranice – Antaka recyklační linka“, ve kterém žádal zrušení rozhodnutí a pokračování v procesu posuzování záměru na životní prostředí (EIA) .
2. O rozkladu rozhoduje ministr životního prostředí na základě návrhu rozkladové komise. Rozhodnutí ani jinou informaci Čisté Hranice dosud od ministerstva životního prostředí neobdržely.
3. K zahájení provozu recyklační linky je ještě nutno v navazujícím řízení získat od stavebního úřadu kolaudační souhlas. Čisté Hranice se přihlásili jako účastník řízení a budou požadovat, aby veškerá pachová rizika uváděná ve vyjádřeních k zjišťovacímu řízení byla řádně vyřešena. Bez kolaudačního souhlasu nelze recyklační linku uvést do provozu. Potřebné podklady pro navazující řízení Antaka na stavební úřad ke dni 12.10.2016 nedodala.

V Hranicích 12.10.2016 Ing Karel Hübl

19. 10. 2016

Postřehy z Hranic 19. 10. 2016

Sezona sekaní trávy skončila, i když o proti minulým rokům byl zaznamenáno značné zlepšení, tak přesto byly oblasti, kde Ekoltes opět nestíhal. Je vidět, že náprava tohoto problému bude asi na delší dobu, ne vše se dá stihnout během jedné sezony.
Sekaní trávy přes léto tedy nedopadlo za jedna, ale v současné době zaměstnanci Ekoltesu ze zeleně, jsou poslední dobu vidět ve městě častěji a je po nich vidět kus práce.

8. 10. 2016

Výsledky krajských voleb

Tak nám skončily krajské volby, účast byla jako vždy velice nízká, pouze 33,20 % (v Olomouckém kraji). Bohužel žádný kandidát z Hranic se do krajského zastupitelstva nedostal, nejblíže byl MUDr. Ivan Sumara z KSČM, který kandidoval na osmém místě krajské kandidátky KSČM, strana KSČM získala 12,73 % a sedm mandátů. Takže pan MUDr. Ivan Sumara je první náhradník. 
Je zajímavé, že Hranice zastoupení v krajském zastupitelstvu (bohužel) mít nebudou, na rozdíl od Lipníka nad Bečvou, které bude mít hned trojnásobné zastoupení.


Výsledky voleb
Počty mandátu přiděleným jednotlivým stranám

30. 9. 2016

Potvrzeno: Hranická propast je nejhlubší na světě!

Další příspěvek na nejnovější novinku.
Hranická propast je nyní oficiálně nejhlubší zatopenou jeskyní na planetě s naměřenou hloubkou 404 metrů. Dosavadní rekord držela italská propast se slanou vodou Pozzo del Merro nedaleko Říma s údajem 392 metrů.
Hranická propast si připsala světový unikát. Po mnoha letech bádání v této zatopené jeskyni se splnil sen mnoha speleologů, kteří výzkumu obětovali tisíce hodin.  Hloubkový průzkum, který provedl tento týden v úterý tým v čele s polským potápěčem Krzysztofem Starnawskim zjistil, že je Hranická propast nejhlubší na světě.  Se svou hloubkou 404 metrů pokořila i propast Pozzo del Merro v Itálii. 

Pokračování příspěvku a zdroj zde.

Starnawski: Když dosáhnete toho bodu, je to neskutečný pocit

Osmačtyřicetiletý polský potápěč Krzysztof Starnawski si v úterý sáhnul až na dno. Hranické propasti, ale i svých vlastních sil. Stálo to však za to. Sedmadvacáté září roku 2016 se zapíše do dějin jako den, kdy se zatopená jeskyně v Hranicích stala světovou.
„Když dosáhnete toho bodu, je to neskutečný pocit," svěřil se v rozhovoru pro Přerovský a hranický deník Krzysztof Starnawski, který se výzkumu v této oblasti věnuje už dvacet let. 
Kdy jste se začal poprvé zajímat o Hranickou propast a co bylo hlavním impulsem?  
S potápěním v Hranické propasti jsem začal v roce 1997, je to už dvacet let. Nejzajímavější okamžiky jsem zde zažil v roce 2000, kdy jsem se dostal do hloubky 181 metrů. Je to už dávno, tehdy byla opravdu velká šance a možnost dostat se dál, ale problémem byly moje výbava a znalosti o potápění. S lepší technikou jsem se vrátil v roce 2012, a od tohoto ponoru jsem se vždycky znovu vracel a překonával hloubku – každý rok jsem dal další metry navíc. A v úterý 27. září jsme posunuli robota do nejnižší části a překonali hranici 404 metrů. 

Pokračování příspěvku a zdroj zde.

V Hranicích je nejhlubší zatopená jeskyně světa, prokázali speleologové

A je to! Oficiálně mají Hranice největší díru na světě.

Úterní akce na Hranické propasti na Přerovsku zaměřená na hloubkový průzkum byla na počátku úchvatného zjištění, že je tato propast ve skutečnosti nejhlubší zatopenou jeskyní světa. Hranická propast je hluboká přinejmenším 404 metrů - a to ještě toto číslo možná nemusí být konečné. O objevu informovali potápěči a magazín National Geographic.


Pokračování příspěvku a zdroj zde.

23. 9. 2016

Legiovlak zavítá do Hranic

Legiovlak (více www.legiovlak.cz) je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020.
Legiovlak pomáhá veřejnosti a především mládeži obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu. Vstup do expozice Legiovlaku je zdarma a to i díky podpoře Ministerstva obrany ČR, Ministerstva dopravy ČR, Českých drah a. s., SŽDC, ČD Cargo a. s. a dalších partnerů. 

Nádraží Hranice na Moravě bude třiadvacátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Zpřístupnění Legiovlaku se uskuteční v pondělí 3. října v 10 hodin za přítomnosti četných vzácných hostů. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Hranicích přístupný zdarma každý den až do 10. října. Ve všední dny od 8.00 do 16.00 hodin a o víkendu od 9.00 do 16.00 hodin.16. 9. 2016

Město Hranice mohou chránit před povodněmi suché nádrže

Zatímco stát připravuje výkupy pozemků pro vznik vodního díla Skalička, město Hranice se v brzké době pustí do vyjednávání ohledně tří suchých poldrů na Hranicku. Ty by měly vzniknout v lokalitách V Končinách, ve Lhotce a Pod Hůrkou.
Protipovodňová opatření v regionu v následujících letech pravděpodobně zaznamenají velký posun vpřed. 
Příští rok uplyne již dvacet let od nejničivějších povodní v naší novodobé historii, při nichž zahynulo 49 osob, a škody se vyšplhaly na 63 miliard korun. Velká voda tehdy výrazně zasáhla také hranický region.  
Zabránit podobné pohromě by v budoucnu měly mimo jiné suché vodní nádrže v oblastech Lhotka, V Končinách a Pod Hůrkou, o nichž nyní bude město Hranice jednat s příslušnými orgány i obcemi.

Pokračování příspěvku a zdroj zde.

15. 9. 2016

Postřehy z Hranic 15. 9. 2016

Konec letní sezóny v Zámeckém klubu v Zámecké zahradě. Pronájem Zámeckého klubu v neděli skončil, hospůdka s letní zahrádkou uzavřena, bez ohledu na počasí, jak se říká plán, je plán.

Restaurace uzavřena, ale reklama na otevírací dobu a velké slunečníky Zubr, zůstaly.
Město Hranice schválilo vyhlášku o nočním klidu

Po nedělním klidu se zastupitelstvo města Hranice zabývalo také vyhláškou ohledně klidu nočního. Ten se stal letos v Hranicích velmi diskutovaným tématem kvůli některým hudebním produkcím, jež překročily desátou hodinu večerní.
Ministerstvo vnitra požaduje, aby veškeré akce, kterým bude chtít město udělit z nočního klidu výjimku, byly zahrnuty již přímo ve vyhlášce. Právě tuto záležitost, kterou od října bude ukládat zákon, se však vedení města rozhodlo ve vyhlášce nerespektovat.
„Podle požadavků ministerstva by zastupitelé prakticky na každém zasedání museli vyhlášku znovu upravovat a znovu schvalovat, aby do ní zahrnuli akce, které budou upřesněny až v průběhu roku," vysvětlil Petr Bakovský. Vedení radnice tak přistoupilo k takové malé „rebelii." Udělování výjimek by totiž mělo být v kompetenci Rady města Hranice.

Pokračování příspěvku a zdroj zde.

14. 9. 2016

Hranice rozhodly: v neděli a o svátcích bude klid

Pokud rádi sekáte trávu či řežete dřevo o nedělích, pak pravděpodobně nebudete nadšeni z nové vyhlášky města Hranice. Ta povoluje práce, které provází výrazný hluk, během nedělí a státních svátků pouze v rozmezí tří hodin, konkrétně od devíti do dvanácti hodin. Po zbytek těchto dní musí být ticho.
„V neděli a o svátcích se ve městě Hranicích a místních částech Velká, Středolesí a Uhřínov výrazně omezí provoz sekaček, motorových pil, cirkulárek či křovinořezů. Vyplývá to z nové obecně závazné vyhlášky, kterou zastupitelé přijali ve čtvrtek 8. září, a která nabude účinnosti 1. října," objasnil mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Pokračování příspěvku a zdroj zde.

12. 9. 2016

Blesková zpráva

Podle našich informací navštíví naše město, v pátek 16. září 2016, premiér České republiky Bohuslav Sobotka.

Sady Čs. legií soutěží o titul Park desetiletí

Hranické Sady Čs. legií se účastní soutěže o park desetiletí. Nyní se rozběhlo internetové hlasování o Cenu veřejnosti, kde můžete podpořit  náš park i vy. (www.parkdesetileti.cz).Park je kulturní památkou, byl vybudován podle projektu významného architekta Františka Thomayera již na začátku 20 století, včetně vodního bazénku a fontány. Roku 1923 zde byl odhalen pomník Jana Husa od Julia Pelikána. Park utrpěl při povodních 1997 , ale již předtím postupně chátral. Celková revitalizace Sadů Čs. legií začala na konci roku 2011 a stála přibližně 20 milionů korun. Město na ni získalo dotaci z Regionálního operačního programu  Střední Morava.  

11. 9. 2016

Imigraci odmítáme a není to populismus, říká lídr Volby OK

Jak jsme uvedli viz zde, blíží se krajské volby. A je to i téma pro Hranické listy.
Přinášíme odkaz na první rozhovor místního politika kandidující do krajského zastupitelstva.
Rozhovor zveřejněn na iDNES.cz Olomouckého kraje.
Do křesla se Kudláček dostal za hnutí ANO, o mandát v krajském zastupitelstvu už ale bojuje jako lídr hnutí Volba OK. Uskupení Andreje Babiše opustil na protest proti způsobu vzniku krajské kandidátky.
Letos na jaře jste byl členem hnutí ANO, teď vedete kandidátku hnutí Občané pro Olomoucký kraj - Volba OK. Jak velký je to rozdíl?
Nemyslím si, že hnutí ANO na začátku vyjádřilo špatné vize. Byly postaveny před lidi s tím, že budeme dělat základní věci, o nichž si já i ostatní občané myslí, že by to tak mělo být. Do hnutí ANO jsem vstoupil s tím, že zabezpečím část práce v mikroregionu Hranicko. To jsem udělal, hnutí ANO získalo v naší oblasti v mé osobě starostu. Příprava práce pro krajské volby už nebyla slučitelná s mými názory.

Pokračování příspěvku a zdroj zde.

Krajské volby? Koho volit?

Blíží se krajské volby, které se uskuteční dne 7. a 8. října 2016, jak jsme v minulosti uvedli je to téma i pro Hranické listy. Koho volit? Samozřejmě je to pouze na Vás, můžete volit jako své krajské zástupce tváře z tv obrazovky a různých bilboardů, kteří ani neví, kde leží město Hranice, ale kteří vám slíbí, že třeba zruší to, nebo to, přestože v případě svého vítězství, by na to neměli žádné kompetence.
Nebo můžete volit lidi z Hranic, lidi které znáte. Kteří v místní politice něco již dokázali. Kteří vám nebudou slibovat, že zruší církevní restituce, ale že v případě že se dostanou do krajského zastupitelstva, budou hájit zájmy i našeho města. 
Každý místní politik, který kandiduje do kraje bude mít možnost se zde vyjádřit, přestavit svoji vizi, popřípadě vizi své strany, nebo politického hnutí, ale ze zaměření na problémy obcí v rámci našeho kraje, tedy i Hranic. Celostátní problémy nás nezajímají. To nejsou témata pro krajské volby a ani pro naše místní noviny.
Příspěvky místních politiků budeme zveřejňovat jak přímo, tedy zveřejníme vše, co nám místní politici pošlou a bude se týkat záležitostí našeho kraje a našeho města. Nebo nepřímo, zveřejníme odkazy na rozhovory zveřejněné v jiných médiích.
A pak je to pouze na Vás. Pro koho se rozhodnete.


Seznam stran a uskupení, které kandidují v Olomouckém kraji.


3. 9. 2016

Nová zastávka Hviezdoslavova

Od 1.9. slouží cestujícím nová zastávka v ulici Hviezdoslavova. Nachází se pod mostem silnice I/47 a tuto zastávku obsluhuje linka 4 (spoje 11, 19, 25, 29, 12, 16, 24).


29. 8. 2016

Prázdninování v parku v obraze

Počasí vyšlo, akce se vydařila.
Je potřeba poděkovat firmě Ekoltes, že areál parku Československých legií byl na včerejší akci připraven, takže se neopakoval minulý rok, kdy ještě za vedoucího provozu pana Michálka, se tráva sekala až následující den po akci.
Dále je třeba poděkovat i MKZ Hranice za přípravu této akce. 
Firmě Media Steel za technické zajištění akce a ozvučení.
Moderátorovi Petru Novákovi, který nás celým programem provázel. 
Zaměstnancům Domů dětí a mládeže za zajištění doprovodného programu.Hranická scéna 2016

Kdy: sobota 3. září, od 15:00 hodin
Kde: Letní kino Hranice
PŘEDPRODEJ vstupenek: v Turistickém informačním centru (Dvorana zámku, tel. 581 607 479).
Cena vstupenek: 
200,- (předprodej od 1. 8. )
250,- (na místě)
Jako každý rok, tak i letos se můžete těšit na open-air festival Hranická scéna, kde vystoupí talentované místní kapely, jak stálice na této scéně, tak i mladí interpreti. Jako speciální host vystoupí na závěr akce ANNA K. se svojí kapelou (90-ti minutový koncert).

Areál Letního kina bude otevřen od 15:00. Nápoje a občerstvení je zajištěno. Za velmi nepříznivého počasí se akce koná v Sokolovně Hranice. 

XX. Mezinárodní noc pro netopýry

Kdy: pátek 2. září od 20.00 hodin.
Kde: Sady Československých legií
Vstup: zdarma
Tradiční akce pro veřejnost, na které vás čeká povídaní o životě létajících savců a o metodách jejich výzkumu.
Těšit se můžete také na ukázku živých netopýrů.

Opět bude připraven program pro nejmenší účastníky.

24. 8. 2016

Dobrá voda je ta bez obalu

Přinášíme článek o vodě, který nám zaslal pan Ing. Hübl, určitě stojí za přečtení. 

Kvalita a dostatečné množství vody je klíčovým problémem současnosti. V následujících letech lze očekávat postupný úbytek vody a nerovnoměrné rozložení srážek během roku v souvislosti s celkovou změnou klimatu. S vodou bychom se proto měli naučit správně hospodařit. Dobré hospodaření s vodou v urbanizované krajině je strategickým adaptačním opatřením na klimatické změny, které nám umožní žít a cítit se lépe v krajině ovlivněné klimatickou změnou.Jednou z možností, jak správně nakládat s vodou, je snižovat její spotřebu, popřípadě používat vodu užitkovou místo vody pitné. Při výstavbě a rekonstrukci domu uvažujme nad možnostmi využívání šedé vody (voda z mytí) na splachování WC a srážkové vody na praní a zalévání zahrady. K čištění odpadní vody můžeme využít přírodě blízkých způsobů, jakými jsou např. kořenové čistírny odpadních vod, zejména v decentralizovaných oblastech, jako jsou chaty a chalupy, kde chybí napojení na kanalizaci.

23. 8. 2016

Prázdninování v parku

Hranické kulturní léto skončilo před dvěma týdny, bohužel předčasně i poslední koncert Evžena Hofmanna byl zrušen kvůli počasí. Kulturní život v Hranicích jde ale dál.

Již tuto neděli se můžeme těšit na již pátý ročník akce Konec prázdnin v parku, tentokráte pod názvem Prázdninování v parku.

Kdy: neděle 28. srpna od 13:30 hodin
Kde: Sady Čs. legií
Vstup: zdarma

  • soutěže a sportovní aktivity Domu dětí a mládeže v Hranicích
  • tiskařská dílna
  • hrnčířská dílna
  • výroba ručního papíru
  • kroketové hřiště
  • aktivity nejen pro děti ze Studia Bez Kliky
  • kafírna
  • lodičky na řece Bečvě
  • půjčovna koloběžek

21. 8. 2016

21. srpen 1968 v obraze

Přinášíme pár dobových fotografií z Hranic k dnešnímu smutnému 48. výročí vpádu vojsk pěti států Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa.

Fotografie pochází ze sbírky pana Milana Králika, uveřejněné na facebokové stránce Hranice - fotografie z historie města, další fotografie z našeho města, ze sbírky pana Králika naleznete zde.

21. srpna, sovětské tanky
před hotelem Brno
Invaze přátelených armád
srpen 1968

15. 8. 2016

Vyjádření pana Ing. Hübla, ohledně projektu čisté Hranice.

Poslední dobou je celkem u nás v Hranicích rušno, ohledně projektu Čisté Hranice a o jejich první kauze Antaka.

O projektu Čisté Hranice se dozvíte více zde.

Rozhodli jsme se položit panu Ing. Hüblovi dvě otázky.

1) Proč jste si vybrali, jako první vaši "kauzu" zrovna tento projekt? 
2) Co plánujete v nejbližší budoucnosti?

Zde je vyjádření pana pana Ing. Hübla:

11. 8. 2016

Slavit venku po desáté večer už nepůjde bez vyhlášky

Tak už je to zde, vypadá, že problém rušení nočního klidu u nás v Hranicích, bude brzo vyřešen. 
Z dnešního internetového tisku.

Rodinné zahradní oslavy i kulturní a další venkovní společenské akce budou muset od letošního října končit vždy ve 22 hodin.
Výjimku dostanou pouze ty akce, které budou včetně konkrétního data konání uvedeny v obecně závazné vyhlášce daného města nebo obce.
Tu ovšem obce v praxi vydávají třeba i jen jednou za rok. Ukládá to novela přestupkového zákona, kterou už loni v létě schválili zákonodárci.
Bude hrozit i zákaz pobytu
Dosud obce měly v souladu se zákonem také možnost dávat pořadatelům veřejných i soukromých akcí, často plánovaných jen několik týdnů či dokonce dnů předem, svolení, aby mohly pokračovat i po 22. hodině, kdy začíná doba nočního klidu (ta končí v šest hodin ráno).

Nově všichni organizátoři soukromých i veřejných venkovních akcí je budou muset mít uvedeny v obecní vyhlášce. Jinak budou muset skutečně skončit do 22 hodin. Pokud se tak nestane, budou pořadatelé riskovat, že na udání přijede policie.
Pokračování příspěvku a zdroj zde.

10. 8. 2016

Jen 9 metrů dělí Hranickou propast od titulu nejhlubší zatopená jeskyně na světě

Tým speleologů, který zkoumá Hranickou propast, stále ještě nedosáhl na dno. Od titulu „nejhlubší zatopená jeskyně světa" dělí moravskou propast už jen pouhých devět metrů. Čeští speleologové se zatím nemohli kvůli špatné viditelnosti dostat dál - tedy hlouběji, ale pokračovali v mapování jeskyně, sběru různých vzorků a běžné údržbě lokality.

"Dokončili jsme náročnou operaci vytahování nekonečně dlouhých kabelů s nefunkčními čidly a připravili panely na fixaci nových vedení," říká David Čani, který  posunul laťku zase o kousek výš, vlastně níž, když svým ponorem do 180-ti metrů nastavil nový český hloubkový rekord! Jeho úkolem bylo (vedle úspěšného vynoření) prověřit prostor v hlubokých částech propasti. Tam se, už brzy vydá na průzkum dálkově řízený robot, který by měl překonat dosavadní nejhlubší ponor, který naměřil 265 metrů.

pokračování příspěvku a zdroj zde.

Reakce na dopis pana starosty zastupitelům „Pan Hübl a jeho omyly“

Redakci se podařilo získat vyjádření pana Ing. Karla Hübla na zdejší článek ze dne 28. 7. 2016. 


V r. 2010 jsem od občanů a firem zajistil finanční prostředky na zpracování studie rozšíření jezu (město neposkytlo ani korunu) a následně jsem za tři měsíce zajistil vydání územního rozhodnutí na rozšíření jezu o třetí pole. Původní varianta s pravobřežním odlehčovacím kanálem byla prakticky neřešitelná. Další přípravu protipovodňových opatření zajišťuje Povodí Moravy s.p. a případně město Hranice. Bohužel ani po šesti letech stále není vydáno stavební povolení na rozšíření jezu. Nevím jak pan starosta s městem bojuje za realizaci protipovodňových opatření?

7. 8. 2016

Hranice chtějí zlepšit třídění odpadu, budou žádat o dotace

Rozšířit služby třídění odpadu plánuje město Hranice. Proto aktuálně připravuje žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, který je spolufinancován Evropskou unií.
„Obsahem projektu je rozšířit síť na sběr tříděného odpadu, pořízení kompostérů do zahrádek a nákup popelnic na biologicky rozložitelný odpad o objemu 240 litrů. Chceme tak snížit množství netříděného komunálního odpadu," prozradil mluvčí města Petr Bakovský.
Realizace projektu se předpokládá na příští rok.
Zájemci o kompostéry se ale mohou již nyní hlásit na Městském úřadě Hranice,
a to buď osobně, nebo formou písemné žádosti, případně i e-mailem s uvedením jména, adresy a kontaktního telefonu," uvedl dále Petr Bakovský.

Kontaktní osobou je Kateřina Cyžová, referentka odboru správy majetku MěÚ Hranice.
Zdroj článku zde.

Speleopotápěč Lukáš Brychlec přiblížil vývoj průzkumu Hranické propasti

Komentovaná prohlídka výstavy Příběh zázračné teplické kyselky v Městském muzeu Hranice poodhalila úskalí výzkumu Hranické propasti. Problematiku potápěčských ponorů do jezírka v propasti, nebezpečí, se kterým je třeba počítat i budoucí plány výzkumu návštěvníkům přiblížil jeskynní potápěč Lukáš Brychlec.
Prohlídka zaplnila největší z muzejních sálů prakticky do posledního místečka. Návštěvníci si přišli poslechnout zajímavá fakta od speleopotápěče Lukáše Brychlece, který sám absolvoval ponor do Hranické propasti mnohokrát. „Já se zde potápím do úrovně dvaapadesáti metrů. Má maximální operační hloubka s vědomostmi a povolením, které mám, je pětasedmdesát metrů, a jelikož v rozmezí těch zhruba dvaceti metrů není v propasti nic moc zajímavého, nemám důvod sestupovat níž," uvedl přednášející.
foto redakcePokračování příspěvku a zdroj zde.

Pár fotografií z míněné výstavy "Příběh zázračné teplické kyselky", kterou můžete navštívit ve výstavní síní Stará radnice až do 4. září.


Hranické kulturní léto - kapela Zrní

Dnes v Zámecké zahradě vystoupila v rámci Hranického kulturního léta skupina Zrní.

Na malou ukázku z hranického koncertu, se můžete podívat zde.

Otevřený dopis zastupitelům Města hranického

Přinášíme otevřený dopis zastupitelům města, který jsme obdrželi. 
Neboli staronové téma do pranice, tentokráte pohled z druhého úhlu pohledu. Je vidět, že toto téma je v našem městě opravdu "třaskavé". Zástupci obou zdejších názorů se asi nikdy neshodnou. 


Vážení zastupitelé, 
jak sami dobře víte, v našem městě je v poslední době jedním z aktuálních témat problematika hluku z hudebních produkcí, která již byla řešena i na posledním zastupitelstvu dne 23. června jako jeden z bodů programu schůze.
Vcelku napjat jsem zašel se na zastupitelstvo podívat, neboť mne zajímala přednesená argumentace zástupců obou sporných skupin hranické populace. Fakticky vzato nic moc.

3. 8. 2016

Luboš Pospíšil zaplnil zámeckou zahradu

V rámci Hranického kulturního léta vystoupil dnes v Zámecké zahradě zpěvák Luboš Pospíšil se svou skupinou 5P. Počasí naštěstí vyšlo. 
Takže se neopakovala situace z minulé neděle, kdy kvůli počasí byl zrušen koncert skupiny Fiha. Podle vyjádření Martina Kapka z MKZ, skupina Fiha vystoupí v Hranicích příští rok.


Ukázka z dnešního koncertu zde a zde.