30. 10. 2010

K odpojování odběratelů od centralizovaného zásobování teplem (CZT)

Přetiskujeme odpovědi Energetického regulačního úřadu na otázky občanů:

Proč dochází v některých případech k odpojování odběratelů od systémů centralizovaného zásobování teplem?

K odpojování odběratelů od systémů centralizovaného zásobování teplem (CZT) dochází zejména z důvodu nespokojenosti s výší ceny dodávané tepelné energie. Prakticky jedinou alternativou pro odběratele, pokud ukončí smluvní vztah se stávajícím dodavatelem, zůstává zřízení vlastního zdroje tepelné energie (nejčastěji plynové domovní kotelny).
       ____________________________________________________

 Jaké náklady související s odpojením zařízení odběratele od rozvodného tepelného zařízení dodavatele lze považovat za ekonomicky oprávněné? Kdo tyto náklady hradí?

Do těchto nákladů nelze zahrnout například změnu ekonomické situace dodavatele vlivem snížení odběru tepelné energie, neboť nelze odběratele nutit k trvalému odběru tepelné energie. Též nelze po odběrateli požadovat, aby se po odpojení od rozvodného tepelného zařízení podílel na nákladech spojených s případným nevyužitím kapacit dodavatele (např. z důvodu předimenzovaného zdroje tepelné energie či rozvodného tepelného zařízení, z důvodu likvidace zdroje nebo topných kanálů) a přenášet na něj podnikatelská rizika dodavatele tepelné energie. Odpojující se odběratel tedy nehradí náklady spojené s případnou demontáží rozvodného tepelného zařízení (např. jeho zůstatkovou cenu), ale pouze náklady spojené se samotným odpojením od rozvodného tepelného zařízení.       ____________________________________________________

Jak lze porovnat výši ceny tepelné energie v různých lokalitách?

Základní porovnání cen tepelné energie dodávané držiteli licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie v jednotlivých lokalitách v rámci České republiky lze provést z údajů zveřejněných na internetových stránkách ERÚ pod odkazem „Přehled cen“. Z těchto přehledů lze provést porovnání cen tepelné energie v jednotlivých lokalitách v závislosti na množství dodávek, úrovni předání tepelné energie, použitého paliva při výrobě a velikosti instalovaného tepelného výkonu. Pro výši ceny tepelné energie jsou však důležité i další podmínky (např. stáří a typ technologie, vlastnický nebo jiný vztah k zařízení, atd.).

Zdroj: www.eru.cz

Nepřipomíná Vám to něco?


……lidé "politiky" pohrdají. Jednoduše proto, že nevědí k čemu jsou jim dobří. Mají dojem, že se jen snaží po jejich zádech vyšplhat k lukrativním postům. Malé obce se často vůbec neorganizují podle politické příslušnosti. Ty větší ovládají ODS a ČSSD – jak se ukazuje, v značném počtu případů jim nejde o to, aby svedly věcný a kultivovaný zápas o prosazení svých (podstatně rozdílných) politických představ, nýbrž aby si mezi sebou podle momentální situace rozdělily koryta. Další volby pak znamenají – pokud nevznikne opravdový velký průšvih, což se stává bohužel málokdy – jen přerozdělení dosažených prebend…..
Výňatek z článku Bohumila Doležala: Vrátit politice důvěru je skoro nemožné, Lidovky, 27.10.2010

28. 10. 2010

Místní volby


…..Být starostou většího města, anebo dokonce primátorem, už přináší řadu výhod, o které stojí za to se ucházet. Starosta a primátor mají stále značnou prestiž, rozhodně vyšší než poslanec či senátor. Jsou totiž lidem blíž. Zastupují jejich obec, město, takže až tolik nezáleží na jejich stranické příslušnosti. Vyšší prestiž bohužel nezaručuje lepší schopnosti a větší odpovědnost. I v demokracii se kupodivu občan musí rozhodnout, zda si najme dobrého správce, anebo nad sebou ustanoví více či méně osvícenou vrchnost. A čím větší město, tím neosobnější politika a tím pádem větší riziko, že se starosta či primátor nepovede.

Vliv politiků ovšem slábne a pomalu ztrácí smysl se na ně zlobit. Volebí systémy zjevně nejsou schopny generovat jakousi moudrou radu starších, která by se těšila obecné důvěře a respektu. Místo moudrých nám vládnou bohatí a to prostřednictvím politiků, vzešlých z našich voleb. Původní sázka demokracie na svéprávného svobodného občana se ukazuje být naivní. Nakonec se k volbám dostaví hlavně lid, zmasírovaný politickým marketingem, a jeho zmanipulovaný hlas platí.

Přetištěno z Deníku Ivana Hoffmana, Deník, 15. 10. 2010

A je to tady....


To, o čem se v Hranicích povídá již několik dnů, ale většinou jsme se tomu zdráhali uvěřit, je tady. Zástupci ČSSD  a ODS se koaliční smlouvou dohodli, že si starosta s místostarostkou prohodí místa a ve vzájemném objetí a za doprovodu 2 zainteresovaných družiček budou fungovat další 4 roky. Absurdní, bizarní, nestydaté…… 
Obšírnější zhodnocení toho, co se v posledních dnech v Hranicích odehrává, provedeme však až po opadnutí prvních emocí.  Přetiskujeme zatím první reakce z elektronické verze Deníku:

„Ti sociální demokrati se asi zbláznili. Ale touha po moci je silnější. Takže nezbývá než se smířit. Stejně za to můžeme my, voliči. A také ti, co nešli k volbám. Takže kritizovat může jen 36% občanů města. Vojto, Vojto, tys to zkonil. Tata by ti dal. A takový jsi byl dobrý komunista. V Sigmě tě měli rádi. I Jarka, Josefa, Broňu...hoši, hoši."

"Mě by velice zajímalo co přesvědčilo paní Tvrdoňovou stát se součástí této koalice. Strana Změna pro Hranice, za kterou paní Tvrdoňová kandidovala před volbami slibovala Změnu. Vlastně to byl ten hlavní impuls, proč tato strana do voleb šla. a já se ptám, kde je ta ZMĚNA. Období 2006-2010 - Pat a Mat starosta Wildner a místostarostka Ondriášová. Plánovaná koalice pro období 2010-2014 (poslední období, kdy je šance toho ještě zvládnout mnoho za pomocí dotací z Evropských fondů) - Starostka Ondriášová a místostarosta Wildner - Dobře, tak tentokráte Mat a Pat. Možná to je ta změna podle paní Tvrdoňové. Ekoltes bude veden stále stejně neschopnými lidmi jako do ted (takže na hov**), dozoravat jim budou ještě méně schopnější pinčlíci za peníze nás občanů. S peněz nás daňových poplatníků budou štědře dotování místní vybraní podnikatelé. Cyklostezky budou budovány malováním na silnice. A tráva půl rok neposečená, ovzduší prachem zas**né. Snad jen možná nějaký ten peníz Dětskému domovu v hranicích z městské kasy navíc. Budiž za to budoucí rada pochválena. Toť však bude asi jediná ZMĚNA"

"Naprosto souhlasím!!! Nová strana Změna pro Hranice mě totálně zklamala. Toto je ta změna, kterou jste si představovali? Z rozhovoru s panem Navrátilem v hranickém týdnu jsem měl dobrý pocit, ale toto předčilo mé očekávání. Strano, možná byste měli uvažovat o změně názvu, třeba na "Blafy pro Hranice". To je opravdu "dobře" upečená koalice, Ondriášová a Wildner, k tomu není vůbec co dodat. Je mi z toho fakt na zvracení!!!!“

Podobnost čistě náhodná aneb čteme z českého tisku


Podobné názory jako v Hranicích mají lidé i v jiných městech. Jen pro názornost jsme Vám vybrali názor z deníku Mladá fronta DNES ze dne 27. 10 2010:


Radnici mají vést lidé, které vybrali voliči.

Uherský Brod je relativně malé město, kde se dá říci, že se všichni známe. Volila jsem napříč stranami konkrétní lidi, o nichž jsem byla přesvědčena, že jsou slušní a mají zájem především o to, aby město vzkvétalo. Po zveřejnění prvních výsledků jsem byla docela spokojena.

Vystřízlivění přišlo o týden později. Tohle nebyly volby, ale šaškárna největšího kalibru. Každé malé dítě ví, že někdo prostě vyhraje, další je druhý, a někdo třetí. Takže by logicky lidé z těchto vítězných stran měli vést radnici, protože si to tak přejí občané-voliči. Jenže v Brodě ty, co zvítězili, ostatní jednoduše vyšachovali.

Budiž, politika je nevyzpytatelná. Ale když se mezi kandidáty o křeslo starosty objeví i člověk, který se do zastupitelstva vůbec nedostal, když ti, co se hlásí k pravdě a lásce Boží, intrikují, jak se dá a spolčili by se s kýmkoliv, jen aby měli jistou teplou židli, pak vzkazují ostatním zhnuseným spoluobčanům – jestli ještě v budoucnu budete mít chuť volit, pak si teď dobře zapamatujte ty, kteří na vaše názory zvysoka kašlou.

Markéta, Uherský Brod


26. 10. 2010

Pro zasmání

Předseda vlády Nečas se zkušeným ministrem financí Kalouskem šli na exkurzi po státních zařízeních, aby zjistili, kde je třeba investovat. Přišli do školy. Platy malé, jídelna nevyhovující, tělocvična žádná, učebnice nejsou, na energie se vydávají milióny, dveře i okna 30 roků staré a zpuchřelé.
Ředitel školy žádá peníze...
Ministr financí: "No víte, krize, peníze nejsou, nemůžeme dát..."
Následující zastávka je věznice. Nová budova, nová jídelna, tělocvična super vybavená, fitness, na celách plazmové TV. Ředitel věznice žádá peníze.
Ministr financí Kalousek: "No vidím, že ještě je třeba leccos doplnit a vylepšit. Zřídit park, fontánu, cukrárnu..., dáme vám 500 miliónů."
Když vyjdou ven, předseda vlády se překvapeně obrátí na prohnaného ministra financí: "Nemůžu pochopit, škola byla evidentně stará a nedali jsme nic a na věznici jsme věnovali 500 miliónů...?"
Kalousek se podívá na Nečase a praví:" Ber to jinak - do školy my dva už chodit nebudeme..." ___________________________________________________________

- Jak se rodí kotě? Kotěním.
- Jak se rodí tele? Telením.
-  A jak se rodí vůl? .........

25. 10. 2010

Po volbách

Podle novinářů skončily supervolby. V Hranicích byly pouze volby. Do Senátu budeme volit až za dva roky. Stejně jako do krajského zastupitelstva.
Ukazuje se, že občané našeho města tentokrát dali přednost osobnostem před stranami. Volilo se napříč všemi kandidátkami. Svědčí o tom fakt, že řada kandidátů z předních míst se do zastupitelstva nedostala. Naopak uspěli kandidáti ze zadních pozic. I tak ale přece jen výsledky opět odrážely politickou situaci v rámci republiky. Po vítězství pravice na jaře bodovala ČSSD jako protiváha případných úspěchů TOP 09, VV a ODS. Voliči prostě tu vyváženost chtějí. A tak získává sociální demokracie posty v komunální politice.
Také v Hranicích se stává úspěšnou stranou a diktuje si, s kým postaví koalici. Trochu drobků i těm menším hnutím. Aby se neřeklo. Bohužel /nebo bohudík ?/, součástí jednání je i nevraživost mezi jednotlivými zastupiteli. A tak se koalice tvoří i na základě vzájemných sympatií. A těch je mezi „levicovými“ sociálními demokraty a „pravicovými“ občanskými demokraty více než dost. Vždyť si navzájem přihrávali celé minulé volební období. Jen si role obrátili. Já na bráchu, brácha na mě. Takže Hranice 2000 utřely….Nechme se překvapit. Možná ještě s něčím přijdou. Už tu byla snaha přepustit místo i náhradníkovi. Ale zatím jsou to jen kuloární řeči. Uvidíme. Ale volič měl zcela jistě jiný záměr. Volil osobnosti, které chtěl mít za sebe ve vedení města. Trochu, jak se říká, změnit tváře a styl politiky. Nejvíce hlasů obdrželi PhDr. V. Juračka a Mgr. M. Raindl. Kandidáti zvolení za ČSSD skončili na 5. až 9. místě a kandidáti za ODS na 14. až 19. místě z 23.
Je to zajímavá situace na té naší komunální scéně. Všichni jsou proti komunistům. A přesto tam jsou. Jak mi říkal kolega ze Sigmy. Jsou tam ti více demokratičtí a ti méně demokratičtí. Ale jak je rozpoznat?
Hezké dny Vám přeje
                                                              Jarda Volič

Autor příspěvku si nepřál zveřejnit pravé jméno. Redakci je známo.

24. 10. 2010

Hraje se na strany, nebo ne?

Poznámka Martina Pjentaka zveřejněná 22. října v Deníku stojí za přetištění.

V Hranicích je už v plném proudu projednávání možných radničních koalicí. Musí to být těžký úkol, poshánět zastupitelské hlasy tak, aby měla koalice při hlasování většinu jistou. Často slýchávám, že v komunální politice se na strany příliš nehraje, hlavní je, když se všichni shodnou na věcech dobrých pro město a jeho obyvatele.

Vzájemné jednání dvou jindy k sobě nepříliš přátelských stran ODS a ČSSD by napovídalo, že v Hranicích tomu tak opravdu je. Jenomže když se podaří sestavit dostatečně silnou koalici, skončí to většinou tím, že ti, co zůstali v opozici, zůstanou i bez možnosti ovlivňovat dění ve městě, i kdyby byly jejich nápady sebelepší. 

Takže jak to je? Hraje se na strany, nebo ne?

19. 10. 2010

Hranice po komunálních volbách


Čtenář nám poslal vtip, který prý charakterizuje i aktuální situaci v Hranicích po komunálních volbách.

Svatý Václav se žene v čele blanických rytířů ku Praze a zastaví ho Nečas, Kalousek, John a Bárta s Klasnovou. Všichni se najednou ptají: "Kam jedeš svatý Václave s tím ozbrojeným doprovodem?"

Svatý Václav se podívá na politiky a říká: "Copak neznáte pověst o tom, že až bude českému národu nejhůře, tak mu přijedu s blanickými rytíři na pomoc?"

Politici zapřemýšlí a Nečas říká Svatému Václavovi: "Tady máš usnesení sjezdu ODS a Kalousek ti předá koncept naší reformy veřejných financí."

Svatý Václav oba obsáhlé dokumenty přečte, dá povel blanickým rytířům, aby obrátili koně a říká: "Kluci, jedem domů, českému národu bude ještě hůř!"

18. 10. 2010

Poznámka ke komunálním volbám v našem městě


Nejčastější hodnocení bezprostředně po volbách zní: zase ty samé tváře (řečeno obvykle hruběji). Ale vždyť ten koktejl zastupitelů na radnici míchá stále stejná skupina voličů se svými - vesměs podobnými - zájmy. Proč by volili někoho jiného? Stačí pro formu tím koktejlem trochu zamíchat. A vyčítat jim to…. proč vlastně?  Mají právo se rozhodnout svobodně. Pokud výčitky, tak vůči těm skoro dvěma třetinám oprávněných voličů, kteří volit nechodí.  A právě řada z nich po volbách nadává…..
Změna přijde, ale až většina půjde k volbám.

14. 10. 2010

Chcete parkoviště? Lidé nevědí.


Podobně, jako článek Kino Svět už má nového majitele, mě v Hranickém týdnu z 8.října zaujal i článek Pavly Kubištové Chcete parkoviště? Lidé nevědí.
 
Parkoviště na konci louky za parkem a za autobusovou zastávkou není ve schváleném rozpočtu města, koncepce řešení parkování v této části Hranic nebyla předmětem jednání zastupitelstva. Ve zmíněné lokalitě však má velký problém s parkováním i Sokolovna. Řešení parkoviště pro ni má být součástí její připravované rekonstrukce. Město dokonce podpořilo přípravu rekonstrukce částkou 1,2 mil. Kč. Je možno si tedy položit otázku, zda by nebylo efektivnější postavit pouze jedno parkoviště, naproti nebo vedle Sokolovny (modrá) - i pro tenisty a návštěvníky divadla pana Vlasáka. 

Vzdálenost k tenisovým kurtům v parku (červená) by byla podobná jako od radou uvažovaného umístění (žlutá) a využití všemi třemi subjekty by se ve velké většině případů nepřekrývalo. A proč o tom píši jako zastupitel v novinách?
Vysvětlím to na jednom příkladu. V první polovině volebního období jsem v zastupitelstvu požádal, abychom byli s většími městskými projekty seznamováni, např. s projektem rekonstrukce Komenského ulice, už ve fázi přípravy. Pan starosta Wildner slíbil, dodnes nesplnil. Ale místo toho nás nechal seznámit se studiemi rekonstrukce zahradnictví na hřbitově a dalšími, které společně s radou města posléze ani nenavrhl do rozpočtu města.

Zdeněk Špiřík

13. 10. 2010

Rozhovor Deníku s lídrem KSČM pro komunální volby Mgr. Miroslavem Raindlem

Raindl: Političtí cestovatelé se mi nelíbí

Celá léta působí v opozici, ale méněcenný se proto rozhodně necítí. Právě naopak. Miroslav Raindl je podle svých slov potěšen, že se celá řada jeho nápadů podařila díky jeho působení v městském zastupitelstvu dotáhnout do konce. Letos jde do voleb znovu a mrzí ho, že Zdeněk Špiřík kandidaturu vzdal. Co z duše nenávidí, to je převlékání stranických triček. On sám zůstává stále věrný barvám KSČM. 

Jaká letos je a bude předvolební kampaň vaší strany?
Bude vedena individuální formou. To znamená každodenní setkávání s občany, besedy s nimi, vydávání internetových Hranických listů, upozorňujících na problémy města. Také připravujeme letáky do schránek s naším volebním programem. Po zkušenostech z jarní volební kampaní do Poslanecké sněmovny, kdy ani velká agitace nepomohla ČSSD k žádným výsledkům, takže 300 milionů vyletělo komínem, žádnou velkou předvolební kampaň nechystáme. Nabubřelost není na místě. Nejhorší, co může být, jsou populistická gesta.

Budou nějaké výrazné změny na kandidátce KSČM?
Velkou ztrátou pro nás je odchod z kandidátky inženýra Špiříka, který je po svém čtyřletém působení v zastupitelstvu znechucen. Příliš často se setkával s arogancí a nezájmem. Přitom jeho návrhy a příspěvky k řešení problémů byly velmi kvalitní a přesně vystihovaly daný problém. Rozhodl se však tentokrát nekandidovat vůbec.

Bylo snadné obsadit kandidátku?
Bylo to velmi těžké. Začala totiž nová vlna antikomunismu. Lidé se bojí vystupovat pod hlavičkou KSČM. Ovšem voličů máme stále hodně. Je vidět, že na komunální úrovni politika roli nehraje. Spíš je to o osobnostech a to je dobře. V minulých volbách získali komunisté v Hranicích 18 procent veškerých hlasů, stejně tak jako ODS. Pokud by se sestavovala sedmičlenná městská rada podle počtu získaných hlasů, tak by v ní v tomto volebním období byli tři komunisté. Ve skutečnosti se dostali do rady lidé, kteří byli s počtem hlasů někde na konci.

 Pokračování:
 http://prilohy-hl.blogspot.com/2010/10/rozhovor-deniku-s-lidrem-kscm-pro.html

12. 10. 2010

Kino Svět už má nového majitele


V Hranickém týdnu z 8. října mě zaujal článek Kino Svět už má nového majitele. Dovolím si ho doplnit z pozice zastupitele končícího „své“ volební období.

Ve shodě s jeho autorem, Janem Rotreklem, si myslím, že město nereagovalo na nabídku odkoupení kina správně. Pokud by kino koupilo, mohlo se v klidu zvážit, co s ním dál. Kromě možnosti opravy do podoby kina tu bylo i několik jiných variant. Např. rozšíření rizikové křižovatky v sousedství, rekonstrukce budovy pro jiné potřeby města atd. A kdyby převládl názor, že je budova (i místo, na kterém stojí) z pohledu městských zájmů skutečně nezajímavá, mělo by město možnost při jejím prodeji ovlivnit, do jakých rukou a za jakým účelem ji prodá.

Na březnovém zasedání zastupitelstva jsem na to upozornil. Moji připomínku odmítla místostarostka Ondriášová s odvoláním na možnost ovlivnění dalšího využití budovy kina prostřednictvím územního plánu a stavebního řízení. Jak je tento nástroj slabý, potvrdil s několikatýdenním zpožděním nepřímo i mluvčí radnice. Nyní budeme v roli diváků přihlížet dalšímu vývoji.

Zastupitelstvo města při schvalování rozpočtu na letošní rok potřebnou částku na odkoupení kina schválilo, ikdyž od rady nedostalo prakticky žádné podklady, studie, propočty, varianty, analýzy atd., se kterými se při rozhodování o milionových částkách v soukromé sféře obvykle pracuje. S návrhem na vypuštění této položky z rozpočtu přišla rada města až na březnové zasedání zastupitelstva. Opět bez předložení jakékoli koncepce týkající se kultury ve městě, bez technické a ekonomické dokumentace pro různé varianty řešení perspektivy tohoto objektu atd. Společně se mnou s náhlým spěchem koaliční rady města tehdy nesouhlasilo několik dalších, zejména opozičních zastupitelů. A pak, o pár minut později, se projednával návrh rady na poskytnutí ušetřených prostředků v rozpočtu soukromým subjektům…

I v  jiných případech v tomto volebním období však při formulaci rozhodnutí o značných částkách peněz zastupitelé hleděli na prázdný stůl.
Zastupitelstvo bylo například opakovaně nuceno se vyjadřovat k nabídce na převzetí kasáren Jaslo. Ani na konci volebního období však není rada města schopna zastupitelstvu předložit pro takové rozhodování třeba jen prostou analýzu aktuálního zájmu podnikatelského sektoru o některé z objektů v areálu kasáren.

Je možno jen spekulovat – jedná se o neznalost, záměr, nebo obojí?

Zdeněk Špiřík

11. 10. 2010

Rozhovor Deníku s lídrem Strany pro otevřenou společnost Ing. Ivo Holcem


Už jste někdy kandidoval v komunálních volbách?
Ano ,kandidoval jsem v roce 2006 do místního zastupitelstva.
Proč jste se ke kandidatuře rozhodl teď?
V komunální politice neexistují celonárodní témata. Každá obec a každá její část má své specifické problémy a politická příslušnost zastupitelstva by měla jít v tomto případě stranou. Měly by se řešit oprávněné požadavky občanů – voličů. Jsem přesvědčen,že v Hranicích se tak neděje a hlavním cílem „některých současných politiků“ je postavení koalice na základě rozdělení míst v hospodářských organizacích s městskou účastí a zajištění osobního prospěchu. Je potřeba změnit tváře v zastupitelstvu a přetrhat dlouhodobě vytvořené vazby. V našem volebním programu máme naše cíle popsané. Tím neříkám, že na současné radnici nejsou lidé, ze všech stran, se kterými bych nemohl spolupracovat. Naopak ,je potřeba podpořit vše dobré, nezáleží na tom, kdo to je a za koho kandidoval.     
Jedna z otázek, která mně není jasná, proč město a Ekoltes  platí paušálně právníka, když má své vlastní právníky. Oč jsou horší a proč je v tom případě zaměstnává? Mohl bych pokračovat - Activ s.r.o ….

Pokračování:  http://prilohy-hl.blogspot.com/2010/10/rozhovor-deniku-s-lidrem-strany-pro.html

8. 10. 2010

Opět k povodním aneb problémy v Mexiku


Obrátili se na naši redakci občané z části města zvané Mexiko s konkrétními návrhy jak vyřešit některé problémy s ohrožením této lokality v případě dlouhotrvajících dešťů a následném rozvodnění Veličky.
Poukazují na zkušenosti z povodní roku 1997, kdy byly zatopeny i ulice Hviezdoslavova a Vrchlického. Údajně z iniciativy městského úřadu byl proveden pouze provizorní výkop příkopu s cílem stáhnout vodu zpět do Veličky. Tím vlastně skončila veškerá povodňová aktivita pomoci této části města. A tak voda škodila i v letošním roce, kdy přívaly vody opět zaplavovaly zahrady, hřiště.
Sami občané mají své řešení, kde navrhují souběžně se silnicí, která vede kolem viaduktů, vybudovat kvalitní, funkční příkop a svést vodu zpět do Veličky. Studie s tímto návrhem zpracovaným inž. Zahradníčkovou leží na stolech starosty Wildnera a místostarostky Ondriášové v deskách se zavázanými šňurkami celé toto volební období.
Dalším problém, který občané vnímají jako citlivý, je unikání vody z vodojemů za viadukty. I tato situace je již letitá. Voda dlouhá léta podmáčí terén, který je ve svahu /hrozí sesuv/. Samotný prostor slouží ke schůzkám podezřelých osob. Dokonce tam byli přistiženi i mladiství pachatelé, kteří vykradli nedalekou zahrádkářskou kolonii.
Protože se jedná o okrajovou část města, cítí tamní občané menší zájem ze strany radnice.
Požadují, aby město těmto uvedeným problémům věnovalo zvýšenou pozornost.
Zastupitelé za KSČM po celé volební období poukazovali na různé nešvary a problémy ve městě. Bohužel, ne vždy jsme vyslyšeni. Jako opoziční zastupitelé nemáme situaci právě jednoduchou. Ale nevzdáváme se. I za tohoto stavu budeme vždy stát na straně spravedlivého řešení každodenních problémů.
Zastupitel Miroslav Raindl 

7. 10. 2010

5. 10. 2010

Petr Nečas - muž dvojí tváře?

Z podkladů našeho čtenáře

První tvář – vůči občanům této země.

Hlasoval pro snížení platů všech státních zaměstnanců.
Podílel se na zrušení tří dnů nemocenské (ušetřené prostředky při průměrném platu činí 3.000 Kč na každého občana ČR.
Hlasoval pro zavedení poplatků ve zdravotnictví, které způsobily, že dvojnásobek lidí chodí do práce s chřipkou, 42% nemocných nešlo k lékaři a dál chodilo do práce, 10% důchodců přiznává, že si z finančních důvodů nevyzvedne léky předepsané lékařem.
Navrhl, aby se zavedla výpověď bez udání důvodu a výpovědní lhůta se zkrátila o jeden měsíc atd.

Druhá tvář – vůči vedoucí svého sekretariátu na ministerstvu práce a sociálních věcí:

Jana Nagyová, vedoucí sekretariátu Petra Nečase na Ministerstvu práce a sociálních věcí začínala s pouhým středoškolským vzděláním, přesto:

v březnu 2009 povýšena v platové třídě
v dubnu 2009 povýšena podruhé v platové třídě
v dubnu 2009 mimořádná odměna 67.000 Kč
v květnu 2009 mimořádná odměna 510.000 Kč
dne 8. května 2009 odchází z MPSV Petr Nečas
J. Nagyová je MPSV placena až do srpna 2009 ve výpovědní lhůtě
v srpnu dostává, i přes plný plat ve výpovědní lhůtě, regulérní odstupné
čistý příjem za 8 měsíců práce na MPSV je 1.430.091 Kč (měsíčně 178.761 Kč).Jana Nagyová:
"Nedostala jsem ji jen já, ale dostalo ji celé ministerstvo."
"Já a další tři spolupracovníci, kteří jsme odcházeli s panem ministrem, jsme k tomu dostali ještě pět měsíčních platů".

Petr Nečas:
„Po pádu vlády několik odcházejících spolupracovníků dostalo odměny ve výši pěti platů, což odpovídá standardní výši mzdy ve výpovědní lhůtě a odstupnému. Za stejných podmínek odcházeli i politicky jmenovaní zaměstnanci úřadu po odchodu ČSSD v roce 2006.“

Médiím se okamžitě po tomto vyjádření přihlásil bývalý náměstek Zdeňka Škromacha na ministerstvu práce a sociálních věcí Jiří Hofman, který byl politicky jmenovaným zaměstnancem MPSV za ČSSD:
„Je to hrubá lež. Z MPSV jsem odcházel jako poslední z politických spolupracovníků předchozího ministra Zdeňka Škromacha ke dni 31.12. 2006. Jediné, co jsem od ministra Petra Nečase dostal, byla výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nedostal jsem ani korunu odměny, ani korunu odstupného.“

3. 10. 2010

Zakladatel TOP 09 zřejmě předpokládá, že si Češi nechají líbit vše

Petr Zídek, redaktor LN

Nemine týden, aby se neprovalil nějaký další skandál spojený s ministerstvem obrany. Nejnovější: týdeník Respekt zjistil, že při nákupu transportních letaden Casa dostal zprostředkovatel – firma Omnipol – provizi 890 milionů korun. Letadla byla vybrána bez výběrového řízení, navzdory odporu velení armády, obchod prosazoval tehdejší náměstek ministra obrany Martin Barták (dnes náměstek ministra financí Kalouska) a nejvíce se na něm obohatil šéf Omnipolu Richard Háva (dnes i tehdy přítel Miroslava Kalouska).
  
Je opravdu zarážející, že protesty proti škrtům ve výdajích veřejných rozpočtů, které na příští rok připravil ministr financí, nejsou mnohem razantnější. Zadluženost českého státu totiž evidentně nepramení z toho, že bychom měli příliš vysoké porodné či příspěvek na stavební spoření, ale z toho, že si jej rozparcelovaly politicko-ekonomické mafie, které z něj nejrůznějšími způsoby vysávají miliardy. 

Kdy trpělivost občanů dojde konce, nelze předvídat, Kalousek však zřejmě předpokládá, že si Češi nechají líbit vše. Jinak by těžko mohl zvyšovat příjmy učitelům a snižovat je policistům: matikáři vyzbrojení pravítky a kružítky ho totiž před rozvášněnými davy asi neubrání.

Lidové noviny, 29.září 2010 

1. 10. 2010

Věci veřejné: největší politický podvod od roku 1989?


Od našeho čtenáře jsme obdrželi prezentaci s těmito informacemi:

V roce 2000 založil pražský podnikatel a přítel primátora Pavla Béma Roman Janoušek, opakovaně obviňovaný z korupce a zneužívání veřejných prostředků, firmu Oraprint. Radek John byl předsedou představenstva Oraprint. Oraprint má akcie na doručitele.

Týden, 8.9.2003: Na otázku po vlastnících Oraprint odpověděl předseda představenstva Radek John vyhýbavě: „Může jím být každý, kdo si koupí akcie Oraprint“.
Oraprint vzniká 4 měsíce před výběrovým řízením na informační časopis VZP – 13.února 2002. Jedinými pravděpodobnými zaměstnanci jsou generální ředitel a jeho asistentka. V červenci 2002 je vyhlášena veřejná obchodní soutěž na časopis VZP. Ve výběrovém řízení vítězífirma Oraprint s časopisem Pohoda, který stojí 111 milionů korun ročně.
„Oraprint jsem nevlastnil, jen jsem dostal za úkol hlídat, aby to ekonomicky sedělo, aby se časopis vyráběl co možná levně“, řekl John ke svému angažmá v Oraprint.
Druhá nabídka, kterou Oraprint porazil ve výběrovém řízení VZP, zněla na částku prakticky poloviční  - 58 milionů korun.
Časopis vychází v počtu 3,1 miliony kusů ročně. Reálné náklady na 10 milionů kusů (cena tiskárny a pošty bez množstevních slev):
·         tisk časopisu                 cca 22 milionů korun
·         distribuce časopisu…...cca 16 milionů korun
·         náklady na redakci……cca 12 milionů korun (kvalifikovaný odhad – maximum)
·         CELKEM:                     cca 50 milionů korun
Pro Oraprint ročně:    cca  61 mil. Kč v letech 2002 – 2005
                                  cca  36,7 nil. Kč v 2006 – 2008
Pro Oraprint CELKEM:         354 000 000 Kč.
Audit MZ v roce 2006 ukázal předraženost celého projektu, nová cena sjednána na 86,7 mil.  Výběrové řízenív roce 2010 za stejných podmínek je již omezeno horní hranicí 50 milionů korun.
Za 7 let vydávání časopisu Oraprint v čele s Radkem Johnem vytunelovala z VZP přes 361 000 000 Kč.

Na pořady „Řekni drogám NE“ dostala Janouškova Médea Kultur od pražského magistrátu, VZP a dalších celkem 27 milionů korun. V letech 2001 – 2006 pak dostala Médea Kultur od pražského magistrátu dary ve výši 6,24 milionů korun. Od VZP získala další zakázku snů – dle iDnes za služby z oblasti PR vyplatila Médea Kultur 58 milionů korun.
Celkem dle iDnes Janoušak získal od VZP cca 1 miliardu korun.

Dalším nehorázným tunelem veřejných prostředků za státní firmy Lesy ČR je „výroba“ kuchařky a DVD pod názvem „Zvěřinové hody Evy Pilarové“. Za 3,9 milionů korun získaly Lesy ČR 1000 výtisků kuchařky a 500 DVD. Jediným rozdílem oproti běžné kuchařce za 130 Kč je logo Lesů ČR o velikosti cca 2x2 cm na obálce. To z kuchařky Radka Johna a Romana Janouška dělá jasně nejdražší kuchařku v ČR: Jeden výtisk kuchařky s „polovinou“ DVD za 3 900,-Kč.

__________________________________________________________________________ 

Poslední číslo časopisu Věci veřejné, který je distribuovaný zdarma, obsahuje rozhovor s Radkem Johnem na téma korupce:


.....Jak to jde dohromady?