26. 9. 2012

Bylo nebylo

Před dávnými léty jsme se na našem náměstí scházeli abychom nakoupili, zašli do hospůdek, kde se dobře vařilo a koupili zeleninu a květiny na trhu pod podloubím. V obchodech sice nebylo tolik zboží co dnes, ale prodavači aspoň poradili a také pár milých slov prohodili. Aspoň většina z nich. Kašna ať stará, byla vždy upravená a kolem ní záhony barevných květin. Každopádně bylo na náměstí více zeleně. A bylo to skutečné centrum města.

24. 9. 2012

Proč mají Hranice zastoupení v řídících, popřípadě kontrolních orgánech společností s kapitálovou účastí města?

Odpověď na tuto otázku není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Pokud se někdo bláhově domnívá, že proto, aby m.j. monitorovali a v případě potřeby ovlivňovali rozhodovací procesy v zájmu občanů města, tak se mýlí. Zde jsou dva příklady:

- Koncem roku 2008 a v prvním pololetí 2009 proběhla ve třech etapách rekonstrukce Komenského ulice, pokud si pamatuji správně, představitelé města tehdy uváděli náklady ve výši 15 mil. Kč.

1. 9. 2012

Ještě jednou ke kotelnám

Na základě několika žádostí spoluobčanů přikládám výňatek z Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ve věci stavebního povolení na zřízení samostatného topného zdroje pro vytápění a ohřev vody panelového domu Galašova.
Spokojený občan s vlastní kotelnou