25. 3. 2015

Jaká je skutečná výše ekonomických ztrát plovárny?

K teatrálnímu zvolání pana doktora Juračky o krytém plaveckém bazénu v jeho článku, který naleznete ZDE, si lze pouze povzdechnout, že pan Juračka asi nechápe základní principy tržního hospodářství. Pokud by se v podobné lokalitě, jako jsou Hranice, ekonomicky vyplatilo investovat do takového projektu, určitě by se soukromý investor dříve nebo později našel. A když ten zájem neexistuje ani při dnes levných finančních zdrojích, jedná se o projekt, který je trvale ztrátový.

Roční ztráta plovárny je, a to by měl pan starosta jako dlouhodobý člen dozorčí rady Ekoltesu vědět, podstatně vyšší než jím zmiňované 3 miliony korun, kterými město svůj Ekoltes dotuje přímo. Odhadujeme, že skutečná celková roční ztráta plovárny může být kolem 10 milionů korun. 

23. 3. 2015

Naparia 2

Lumír Fojtík

Jak jsem již na tomto webu 12.března konstatoval, pokud jde o podávání podnětů mimo orgány města, podle mne to je vždy až ta poslední možnost po vyčerpání předchozích.
Probereme-li všechna známá fakta, osobně sice docházím k závěru, že z hlediska politického a obecných zásad správy věcí veřejných je schválení investičního příspěvku Sportovnímu centru NAPARIA o.p.s. nedobrým rozhodnutím Zastupitelstva města Hranice, nicméně na straně druhé si nemyslím (neznaje fakta sice možná existující, leč mně neznámá), že by byl porušen zákon, natož způsobem volajícím po zásahu orgánu činného v trestním řízení.

22. 3. 2015

Zklamání z reakce starosty města

Pan Novák mi svým článkem z 19. března vzal částečně vítr z plachet, přesto chci také reagovat na článek pana doktora Juračky. Sice se mi také nelíbí některé formulace v komentářích, pro starostu města platí ale přece jenom jiná měřítka. Starosta by měl být určitým vzorem rozvážnosti ve vyjadřování i promyšleností používaných argumentů. 
Článkem ze 4.března ale příkladem zrovna nešel.

V názoru na finanční příspěvek Naparii se shoduji s panem Novákem.
Dále se divím panu starostovi, že se vyjadřuje k vnitřní problematice sousedního města. Je to nejen neslušné, ale názor pana Juračky je v tomto případě bohužel stejně povrchní, jako jeho úvahy o Naparii.

20. 3. 2015

O nakládání s městskými penězi

J. Novák

Několik místních politiků, zaštiťujících se zastupitelstvem, které svými povolebními dohodami ovládají, přihrálo společnosti Naparia dar ve výši 2 miliony korun. A to skutečně nikoli ze svých soukromých účtů, ale z městského rozpočtu.

Naparia však není dobročinná společnost, ale podnikatelský projekt. Je to projekt založený k lepšímu zhodnocení volného soukromého kapitálu než nabízejí jiné podnikatelské projekty, resp. než je úročení peněz v bankách.

19. 3. 2015

Otevřená radnice na křižovatce. Kterou cestu zvolí?

Střídání stran ve vládě je v demokracii přirozené a potřebné, aby nové tváře s novými myšlenkami posunuly vývoj na nový stupeň. Hranické specifikum spočívá v tom, že partaje u kormidla se sice po volbách střídají, ale tváře nikoli. Strany se střídají v důsledku nespokojenosti občanů. Ale proto, že se tváře nemění, klesá počet voličů. Nevidí důvod, proč k volbám chodit – volby nevedou ke změně politiků v čele města a tedy ani ke změně městské politiky. Začarovaný kruh, ze kterého těží staří protřelí matadoři, předávající si štafetový kolík k osobním výhodám pořád dokola.

18. 3. 2015

K poskytování příspěvků z rozpočtu města

Šéfové koaličních stran si ve fázi vyjednávání o koalici na hranické radnici vzájemně „vyšli vstříc“ ve svých požadavcích a potřebách. Když nyní něco projde radou města (rozuměj sešlostí těchto několika šéfů), je následné hlasování v zastupitelstvu pouhým formálním aktem určeným neinformovaným občanům.
Pokud pan starosta v článku Co je pro město výhodné ze 4. března zdůrazňuje, že poskytnutí finančních darů soukromým podnikatelským subjektům schválilo zastupitelstvo (doplňuji, že jen hlasy koaličních zastupitelů), snaží se odvést pozornost od těch, kteří ve skutečnosti předem už v radě takto rozhodli.

17. 3. 2015

Chvíle, která ukáže, co kdo skutečně je

Znáte to. Každý z nás v životě prožije situace, kdy se musí v zásadní věci rozhodnout. Zda se reálnými skutky přihlásí k tomu, co řekl, případně slíbil, nebo uhne a své selhání zabalí do mnoha slov výmluv.

Do podobné situace se hned v prvních měsících svého působení v zastupitelstvu dostali zástupci Otevřené radnice. Ústupky, které dosud matadorům místní politické scény učinili, nebyly principiální. Nyní se musí ale rozhodnout, zda podpoří, či odmítnou zachování podstaty původního způsobu „řízení“ Ekoltesu. Zda se vydají cestou osobního prospěchu, kterou již před mnoha lety zvolily místní ODS, Hranice 2000 alias TOP 09 a ČSSD, nebo trnitou, osobně spíš nevýhodnou cestou k ozdravení zdejší politiky.

12. 3. 2015

Vědí zastupitelé města co a proč konají? Někteří možná velice dobře.

Lumír Fojtík

Ještě před únorovým zastupitelstvem, konaným dne 19.2.2015, jsem si jako občan města prohlédnul materiály pro zastupitelstvo, kde mne zaujal bod týkající se investičního příspěvku Sportovnímu centru NAPARIA o.p.s.

Jelikož mne způsob a forma zpracování materiálu, především jeho skromný obsah, poněkud překvapil, nemluvě o podstatě samotné, podal jsem ještě před jednáním zastupitelstva dne 17.2.2015 e-mailem starostovi města a předsedovi kontrolní komise pár níže uvedených podnětů a postřehů, přičemž z odpovědi starosty města z 19.2./15:30 plyne, že bylo doručeno a přečteno a některé mé postřehy využity.

Následně jsem si, po jejich vyhotovení a publikaci na webových stránkách města přečetl usnesení a zápis z jednání zastupitelstva, a musel jsem si položit otázku, zda se i někdo další vskutku odpovědně zabýval a položil si či žádal odpověď na následující otázky, týkající se předmětného bodu 18 materiálu pro jednání, zasedání Zastupitelstva města Hranic dne 19.2.2015 - Investiční příspěvek Sportovnímu centru NAPARIA o.p.s.:

4. 3. 2015

Co je pro město výhodné

Reakce na tři příspěvky zveřejněné na stránkách Hranických listů: Nemohu souhlasit, Plejtvák obrovský – hranický a Asi jsem sportovní a kulturní barbar.

Všechny uvedené příspěvky jsou ukázkou účelové manipulace s fakty i se čtenářem. Autoři napadají skutečnost, že zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvků obecně prospěšné společnosti Naparia a Václavu Vlasákovi, každému po dvou milionech korun.
Společnost Naparia vybudovala nákladem 60 mil. korun sportovní halu se zázemím, jež je na úrovni 21. století a která slouží široké veřejnosti. V Lipníku bude podobné zařízení budovat samotné město, což znamená, že samospráva ze svého rozpočtu vydá podobnou částku a ještě bude patrně dotovat provozní ztrátu.

2. 3. 2015

Asi jsem sportovní a kulturní barbar

Z  jednání Zastupitelstva města dne 19. února mě ovládl pocit zklamání a bezmocnosti. Ve skrytu duše jsem doufala, že koaliční nováčci v Zastupitelstvu se budou řídit rozumem. V době, kdy před sebou máme mega akce jako Autobusové nádraží, opravy hřbitovů, ZUŠ, kanalizaci, cesty, chodníky a mnoho jiných důležitých oprav včetně Cementářského sídliště se schválí investiční příspěvek 2 miliony Naparii a 2 miliony panu Vlasákovi. Jedna tzv. Obecně prospěšná společnost a jeden soukromý podnikatel.