5. 5. 2018

Nový sběrný dvůr a přestavba Ekoltesu – mýty x fakta

Hranické listy v dubnu zveřejnily několik anonymních příspěvků, které se negativně vyjadřují o projektu nového sběrného dvora a navrhují požadovat náhradu škody za „zmařený projekt“.
Protože jak vlastní příspěvky, tak i následné komentáře pracují ze zcela nepřesnými údaji, dovolím si uvést reálná fakta.


Nové vedení ( včetně mé osoby) nastoupilo do Ekoltesu v druhé polovině roku 2015. Firmu jsme převzali ve zcela dezolátním stavu. Proto bylo rozhodnuto ( a Radou města schváleno) celý areál přestavět.
Vypsali jsme výběrové řízení na architektonické řešení, které vyhráli architekti z Brna. Ti navrhli několik variant, které průběžně vidělo i vedení města a nakonec zvítězila varianta rondelu. Není tedy pravda, že se pracovalo jen s jednou variantou.
Vítěznou variantu ve stadiu architektonického návrhu jsme prezentovali zastupitelstvu města na konci roku 2016 a byl schválen předběžný rozpočet s limitem 80 mil Kč s podmínkou získat dotaci cca 30 mil Kč. Dotace se týká jen sběrného dvora, ne technického zázemí Ekoltesu.
Dotace měla být zajištěna přes olomoucké ITI, se kterým jsme opakovaně jednali a jednal s nimi i pan starosta. Vždy jsme byli ujištěni, že dotaci této výše mají pro Hranice alokovanou.

V další fázi ( počátek roku 2017) jsme vypsali další výběrové řízení a to na projektanta. Vyhrála firma z Ostravy a začala s přípravou dokumentace pro územní řízení. Jakmile byly hotovy potřebné výkresy, byla udělána nová kalkulace, resp. několik kalkulací. Výsledné částky byly v rozmezí 90 mil Kč až 110 mil Kč, tedy o 10 – 30 mil Kč výše, než byl městem povolený limit. Ihned jsme začali řešit, jak rozpočet vrátit do limitu 80 mil Kč. Není tedy pravda, že rozpočet byl překročen o 50 – 60 mil Kč, to je cílená lež od anonymního pisatele.

V září 2017 byly vypsány dotační podmínky ITI pro další období, které jsme ihned jeli konzultovat na ministerstvo do Prahy. Tam se bohužel ukázalo, že došlo ke zhoršení dotačních podmínek, kde místo očekávaných 85% dostaneme jen na 25%. Takže místo očekávaných 30 mil Kč jsme spadli na 10 mil Kč. Seznámili jsme s těmito fakty vedení města a na mimořádné VH společnosti Ekoltes bylo rozhodnuto o snížení finančního limitu a tedy o přepracování sběrného dvora i technického zázemí Ekoltesu.

               V lednu 2018 jsme Radě města představili nové řešení, které se finančně pohybuje do 70 mil Kč, kde počítáme s dotací cca 8 mil Kč. Reálná částka by se tak měla pohybovat kolem 55 - 60 mil Kč, protože počítáme s vysoutěžením lepší realizační ceny.
Pokud by byl schválen návrh zastupitelů ( Zima, Zapatová) o odložení stavby, opět by došlo k posunu a ke změně dotačních podmínek a možná bychom si nakonec nesáhli ani na těch očekávaných 8 mil Kč.

Stavební povolení očekáváme v srpnu 2018, následně bude vybrána stavební firma pomocí VŘ a stavět se začne počátkem roku 2019. Přestavba bude dokončena počátkem roku 2020.

Co říci na závěr?
Nejjednodušší by bylo nic nedělat, tak jak tomu bylo v minulosti a nad tristním stavem Ekoltesu si „umýt ruce“. Mnohonásobně těžší je něco dělat se všemi riziky, které investice za 70 mil Kč, která trvá 5 let, může přinést.
Má angažovanost ve vedení Ekoltesu není v žádném případě finanční, ale je to snaha naše město zlepšit.

A pokud si přes vše výše uvedené někdo myslí, že bychom měli hradit škodu za zmařenou architektonickou studii, tak ať se obrátí na zastupitele. Vedení Ekoltesu je proti „ chybě z nedbalosti“ pojištěno do výše 30 mil Kč.
Jen vás pak mohu ujistit, že schopní lidé, za které si dovoluji považovat kolegu z představenstva ing. Františka Purgerta a snad i sám sebe, nebudou pro město pracovat ani náhodou.

RNDr. František Smolka

Předseda představenstva Ekoltes,a.s.

Žádné komentáře: