30. 11. 2010

Ekoltes - krmítko koaličních představitelů?


Pro nadpis parafrázuji formulaci, kterou použil známý jaderný fyzik František Janouch v článku pro MF DNES 23.11.2010:
"Náš problém spočívá v tom, že veskrze zkorumpované české politické prostředí si z dozorčí rady ČEZ udělalo krmítko či trafiku nejen pro vysloužilé politiky...."

Téma účasti komunálních politiků, ať těch, kteří v zastupitelstvu sedí, či těch, kteří ve volbách úspěšní nebyli, je v posledních týdnech ve sdělovacích prostředcích velmi živé. Je považována za formu korupce, popřípadě za akt korupční prostředí vytvářející.

Celé minulé volební období jsem upozorňoval na nesmyslnost a škodlivost dosavadního způsobu "řízení" Ekoltesu. Prakticky tentýž názor na obsazování představenstev a dozorčích rad v obcemi řízených společnostech je možno si dnes přečíst ve sdělovacích prostředcích téměř každý den. Pro minulou vládu stejné stanovisko dokonce vypracovala skupina odborníků vedená býv. předsedou představenstva Škodovky v Mladé Boleslavi. A současná vláda neodmítla návrh poslanců ČSSD, aby zastupitelé obcí a krajů neměli nárok na odměny za členství ve statutárních orgánech městských a krajských firem (což by znamenalo totéž,  v tom případě by většina stávajících komunálních politiků o tyto funkce ztratila zájem).
Jednotný názor odborníků na uvedenou problematiku vystihuje i nadpis článku šéfredaktora týdeníku Euro, zveřejněný v MF DNES 11.11.2010. Z článku jsem přepsal krátkou část :
"Obecně řečeno, v první řadě by politici neměli sedět v žádném představenstvu. To je totiž výkonný orgán, který řídí firmu.....To bezpochyby radním, ale ani jiným, politicky delegovaným pantátům či panímámám prostě a jednoduše nepřísluší.
Zato členství v dozorčí radě je věc jiná. Tam má vlastník dohlížet, jak najatý management hospodaří s jeho majetkem. A ten dozor by měl být opravdový a přísný. Zde jistě zástupci obce mohou fungovat. Jen by mělo být podmínkou, že jejich znalosti a praxe odpovídají požadavkům.......Politici v radách a představenstvech nejen nekontrolují ty, které kontrolovat mají, ale sami se aktivně podílejí na pochybných obchodech na obecní účet...."

Nekvalifikované zásahy do chodu firem v komunální sféře ze strany komunálních politiků - "rádobyodborníků"  - jsou jen jedním problémem. Druhý, jak je výše uvedeno, spočívá ve zneužívání této funkce ve svůj soukromý prospěch. A třetí problém spočívá v používání takových firem, jak jsem již několikrát upozorňoval, jako nějaké lepidlo pro slepování mnohdy jinak nevysvětlitelných a ostře vůči opozici vyhraněných koalic na radnici.

Jsem přesvědčen, že až se přejde na kontrolu akcionářských zájmů města ve společnostech s jeho majetkovou účastí na metody běžně používané v soukromé sféře, dojde k výraznému ozdravení pracovního ovzduší v zastupitelstvu. Stávající uměle vytvářené bariéry mezi koalicí a opozicí jsou zde totiž do značné míry proto, aby zmenšily počet potenciálních adeptů na přístup ke "krmítku".

Co na to staronová rada města? A co zástupkyně "Změny pro Hranice" v radě? Pokud by skutečně došlo ke zrušení místních "krmítek" pro naše komunální politiky, začnu věřit v upřímnost cílů proklamovaných před volbami.

Zdeněk Špiřík

29. 11. 2010

Udeřila zima – lidem bez domova nastaly krušné časy

  Bc. Miroslav Pořízek, Tovačov
            O posledním listopadovém víkendu s plnou intenzitou udeřila zima a jako každý rok v tomto období nastaly lidem bez domova velmi krušné časy. I když je v naší  společnosti problematika lidí bez domova vnímána jen jako jeden z mnoha sociálních problémů a to ještě ne mezi těmi hlavními, přesto bychom tuto záležitost neměli ponechávat bez povšimnutí.
Zvláště pak v zimním období, kdy mnozí z těchto lidí doslova bojují o život někde v provizorním příbytku nebo přímo na ulici. Bezdomovcem se totiž při shodě životních okolností bez nadsázky skutečně může stát téměř každý. Stačí ztráta zaměstnání, rozpad rodiny, dluhy a člověk se ocitne na ulici, ani neví jak. Mnozí z bezdomovců si tuto situaci sami nezavinili, řada z nich se snaží mít opět stálé bydlení a zaměstnání a v neposlední řadě jsme přece lidé a tak by nám osud těch, kteří se ocitli v těžké životní situaci neměl být lhostejný.
Navíc pravidelná zdravotní péči pro tyto osoby snižuje prostředky, které by na ni byly vynaloženy později, pokud by byla dlouhodoběji zanedbána. Domnívám se, že toto již jsou dosti pádné argumenty k tomu, abychom se o situaci těchto lidí zajímali a také jim účinně pomohli. Nikdo neví, kdy sám bude potřebovat pomoc.
Někteří naši politici si dokonce na nenávisti a represi vůči bezdomovcům založili volební kampaň před minulými volbami. Ano, je mnohem snadnější si vyšlápnout na ty, co se nemohou bránit, než na tuneláře a zkorumpované velkopodnikatele okrádající náš stát o miliardy. Pomoc bezdomovcům nás totiž ani zdaleka tolik nestojí.
Pokračování:

Ivan HOFFMAN v rozhovoru pro Český rozhlas


„Ono takový průzkum, který se uskutečnil na základě toho, že vznikly v největších městech takzvané velké koalice ODS a ČSSD, ukázal, že se to lidem doopravdy příliš nelíbí. Většina jich byla proti. Ale zase je potřeba si uvědomit, že nějaké čtvrtině lidí to vyhovuje a vůbec jim to nevadí. Ale obecně z toho plyne takové strašně paradoxní poučení, já to říkám ze Zlína, kde občanští demokraté a sociální demokraté z radnice vypadli, obě dvě ty strany a vládnou všichni ostatní. A z toho vyplývá, že kdo chce porazit Občanskou demokratickou stranu, tak nesmí volit ČSSD a naopak, komu vadí ČSSD, tak ten nesmí dát hlas občanským demokratům. Ona je to jedna parta a když člověk volí jedny z nich, no, tak volí i ty druhé. To znamená, tohle je takové nějaké poučení. Obě dvě tyto strany ovšem mají veliké štěstí, že do dalších voleb je tak daleko, že  lidé na to zapomenou a znovu budou volit jedny nebo druhé, čili vlastně oba.“

Není to poučné i pro občany Hranic?

27. 11. 2010

Nad koaliční dohodou


Přečetl jsem si text dohody koalice na naší radnici pro nastávající volební období a oceňuji v něm několik bodů. Například závazek udržení vyrovnaného rozpočtu města, zateplení nové budovy ZŠ Šromotovo a Domova seniorů,
podpora projektů škol, regenerace panelových sídlišť, urychlení realizace protipovodňových opatření, rekonstrukce páteřních komunikací Hwiezdoslavova a Skalní,…….
V dohodě však postrádám rozpracování několika dalších důležitých témat. Některá z nich uvedu:

Ø  Rozpracování protikorupčních opatření. Jedná se mi o prevenci, slušných lidí na radnici, ani v zastupitelstvu se nechci dotknout.

Jako příklad uvedu potřebu zavedení jmenovitého hlasování o usneseních zastupitelstva. Technicky je to vyřešeno elektronickými hlasovacími zařízeními, která již léta využívají i menší města. Takové zařízení mohlo být v minulém volebním období zaplaceno několikrát z úspor, které by přineslo. Každý zastupitel by nesl za svá rozhodnutí právní důsledky i morální zodpovědnost vůči voličům. To se to dnes hlasuje o použití peněz, ale i o řadě jiných vážných záležitostí města, když nikdo osobně za nic nezodpovídá! Současné hlasování, pokud není jednotné, je ve své podstatě anonymní. Evidují se pouze počty hlasů, neeviduje se, jak kdo hlasoval. Již druhý den po zasedání může každý interpretovat hlasování, jak se mu to hodí.
Díky jmenovité kontrole počínání každého zastupitele veřejností by se také bratrstvu kočičí pracky v pozadí obtížněji prosazovaly soukromé zájmy.

Svým způsobem korupcí (ikdyž zatím právně nepostižitelnou) je i praxe slepování koalic pomocí předem dohodnutých osobních výhod. Když přejdu členství v radě, je to například  jmenování do řídících a kontrolních orgánů firem s majetkovou účastí města. Za už naprosto normální je považováno bezostyšné obsazování takových placených míst funkcionáři stran místní koalice, kteří byli neúspěšní ve volbách a těmi zastupiteli, které koalice potřebuje pro správnou funkci své hlasovací mašinerie v zastupitelstvu. Jen se podívejme několik volebních období pozpátku. Městskou společnost Ekoltes tato praxe stála už miliony korun.  
Slepit koalici je však možné i poskytnutím jiných výhod. Zvlášť v situaci, kdy koalice potřebuje každý hlas.
Dohodla se koalice na opuštění této metody parazitování na obecním majetku? Pokud ano, byl by to nepochybně jeden z nejvýznamnějších bodů dohody.

Ø  O areálu bývalých kasáren Jaslo není v dohodě ani zmínka. Hodlá koalice pokračovat v politice mrtvého brouka?  A to i přesto, že rovněž nová starostka, aspoň verbálně, uznává závažnost tohoto projektu – cituji:
„Není to projekt na dva tři roky, ale spíš na 15 let, takže na dotace se spoléhat nedá. Přesto si myslím, že je to moc velký areál, který nemůže město nechat bez povšimnutí“?

Ø  V situaci, kdy řada objektů v obecním vlastnictví se postupně stává ostudou města postrádám zvýšenou pozornost péči o obecní majetek (budovy, zeleň, komunikace). Zpoždění v údržbě a opravách majetku města se podle závěrů analýzy zpracované v minulém volebním období pohybuje mezi 200 až 300 miliony korun. Očekával bych, že řádná péče o již existující majetek města by měla být základem činnosti jakéhokoli vedení města.

Ø  Vážným problémem Hranic je překračování limitů polétavého prachu a hluku ve velkých částech města a místních částí. Koaliční smlouva však neobsahuje ani náznak snahy o řešení.

          Zdeněk Špiřík

25. 11. 2010

Koaliční dohoda

Převzato ze stránek www.zmenaprohranice.ic.cz

1. ČSSD, místní organizace Hranice, zastoupena níže podepsanými zvolenými
zastupiteli v Zastupitelstvu města Hranic
2. ODS, místní organizace Hranice, zastoupena níže podepsanými zvolenými
zastupiteli v Zastupitelstvu města Hranic
3. KDU-ČSL, místní organizace Hranice, zastoupena níže podepsaným
zvoleným zastupitelem v Zastupitelstvu města Hranic
4. Sdružení „NESTRANÍCI“ zastoupené níže podepsaným zvoleným
zastupitelem v Zastupitelstvu města Hranic
5. Sdružení „ZMĚNA PRO HRANICE“ zastoupené níže podepsaným zvoleným
zastupitelem v Zastupitelstvu města Hranic

vědomi si odpovědnosti před občany za plnění svých volebních programů, vedení zájmem
stability a akceschopnosti Zastupitelstva a Rady města Hranic, s cílem užší spolupráce na
správě města a pro jeho další rozvoj, vytvoření dobrého životního prostředí a podmínek pro
život se dohodli na vzájemné podpoře v Zastupitelstvu města Hranic a Radě města Hranic
po celé volební období 2010 – 2014
uzavírají společně tuto koaliční dohodu.

1. Účastníci smlouvy se zavazují, že budou prosazovat ve volebním období 2010-2014 tyto programové priority:

Pokračování:

24. 11. 2010

K dění kolem kasáren Jaslo


V minulém roce jsme se od představitelů města dozvídali, co všechno by mělo, nebo mohlo, v areálu bývalých kasáren v budoucnu být. Po tomto údobí krásného snění nastalo dlouhé hrobové ticho. Trvá dodnes. Za korektní vůči občanům města bych považoval, pokud by autoři informovali, jak to následně s jejich nápady dopadlo.

Ing. Ondriášová nebo Ing. Kutý například mluvili o pobočce lesnické fakulty. Jak se tato jednání vyvíjejí? Jaké má vůbec nyní vedení města s Jaslem alternativní plány? Jakou má strategii k jejich dosažení? S čím v areálu aktuálně počítá pro komunální účely a s čím pro sféru podnikatelskou? Jak je vedení města daleko v hledání zdrojů financování, jak vychází jeho koncepce ekonomicky, v jakém stádiu jsou jednání s potenciálními partnery pro využití areálu,  …….?

Po marných ústních dotazech jsem tyto otázky 6.července položil tehdejšímu starostovi Mgr.Wildnerovi písemně. Z odpovědi jsem se pouze dozvěděl, že „…v současné době žádná jednání s podnikateli týkající se budoucího využití kasáren Jaslo neprobíhají….“

Nová starostka se před několika dny na toto téma vyjádřila takto: „Jaslo - ideální by byl silný soukromý investor, který by dokázal akceptovat představy města, ale tak naivní nejsem, že budeme mít tolik štěstí. Není to projekt na dva tři roky, ale spíš na 15 let, takže na dotace se spoléhat nedá. Přesto si myslím, že je to moc velký areál, který nemůže město nechat bez povšimnutí.“ Z takového vyjádření lze vydedukovat pouze to, že sama neví, co chce. Z pozice místostarostky přitom byla celé minulé volební období zodpovědná za rozvoj města.

Na prvním zasedání nového zastupitelstva na to, že se mají vyjadřovat k nabídkové ceně za Jaslo, aniž jsou jim pro tak závažné rozhodování předloženy potřebné podklady, upozornili opoziční zastupitelé Mgr.Raindl a Ing.Hübl.

Představitelé města dnes nejsou schopni kvalifikovaně odpovědět ani na prostinkou otázku, při jaké ceně by byl odkup Jasla od státu pro město přijatelný. Bylo to už při ceně plus 100 mil.Kč (město by platilo státu), nebo by to bylo například při mínus 100 mil. Kč (stát by zaplatil za převzetí Jasla městu)?

Rezignovalo vedení města na roli dirigenta, pod jehož taktovkou by měl být areál Jasla adaptován na nové podmínky? V tom případě převezme kontrolu nad dalším vývojem někdo jiný. Jeho primárním cílem bude – a to mu nebude moci nikdo vyčítat – zmnožit vynaložený kapitál. A vedení města, zaštítěno územním plánem, by přihlíželo tomu, co se bude dít dál. Že však tento štít je spíš děravý cedník jsme byli poučeni již na příkladu kina.

Je možné si klást mnoho dalších otázek. Je to např. i dopravní napojení areálu, ve kterém dřív nebo později zakotví i subjekty, které při svém podnikání pracují např. s těžkou technikou. Ostatně s tím počítá i studie, jejíž zpracovatelé se vůbec nenamáhali rozpracovat možnosti širšího dopravního napojení na silnice 1.třídy, či dálnici. Přesto, že to Ing. Ondriášová slibovala a přesto, že to bylo součástí zadání. Takže tento areál by měl být napojen i v budoucnu na již nyní silně zatížené městské ulice Novou, Tovární, Nádražní atd. Tento problém za město soukromý kapitál, ani územní plán nevyřeší.

Zdeněk Špiřík

Nestyďte se používat slovo od „K“

 Zasláno čtenářem

John Green, úvaha nad pojednáním E. Swyngedouwa, 17. listopadu 2010,  The Morningstar
Jak stále více zjišťujeme, že kapitalizmus neumí řešit světové problémy, vstává z mrtvých zájem o systémy spravedlnosti, rovnosti, a, ano, dokonce i tabuizovaný systém komunizmus. Nad knihami jako Úroveň ducha (The Spirit Level) od Richarda Wilkinsona a Kate Pickettové a Nespravedlnost: Proč přetrvává společenská nerovnost (Why Social Inequality Persists) od Daniela Dorlinga vidíme, jak stále více intelektuálů zpochybňuje podstatu stávajícího systému. 

Pokračování: 
http://prilohy-hl.blogspot.com/2010/11/nestydte-se-pouzivat-slovo-od-k.html

22. 11. 2010

Panelák chce pryč od teplárny, ušetří až 8 tisíc na byt


Čtenář nás upozornil na článek na servru Aktuálně.cz, který pojednává problém odpojování odběratelů tepla od centrální kotelny v Kroměříži. Podstatnou část článku  přetiskujeme, originál najdete na adrese http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/bydleni/clanek.phtml?id=683215


18.11.2010
Karel Toman

Panelový dům s vlastním kotlem poznáte podle komínu. Tento dům v kroměřížské ulici U Rejdiště topí dvěma plynovými kotly už od roku 1988.

Kroměříž - Když jde o výdaje za teplo, je to o číslech. A ta, která má na papíře Jaroslav Vrana, působí přesvědčivě.
Cifry v tabulce srovnávají náklady na teplo a teplou užitkovou vodu (TUV) v celkem čtyřech kroměřížských panelácích za rok 2009.
Tři z nich mají své vlastní plynové kotle. Čtvrtý panelák- ten, kde je pan Vrana předsedou samosprávy - platí za teplo místní centrální teplárně.
Výsledek? "Teplárenský" panelák pana Vrany protopí ročně o 436 tisíc korun víc, než kdyby za gigajoule platil stejně jako "plynový" panelák o dvě ulice dál.
Jeden třípokojový byt Vranova paneláku tak na teple platí o 7,7 tisíc korun ročně víc, než stejný byt v sousedství.
Kdyby měl například panelák pana Vrany stejnou, 22 let starou plynovou kotelnu jako dům sousední, ušetří ročně 362 tisíc korun. S novějšími kotly dvou zbylých paneláků, by ušetřil ještě víc - 396 respektive 436 tisíc korun za rok.
"Určitě by do toho měli jít, ta úspora se nedá srovnat," tvrdí Luděk Bobek, místopředseda samosprávy a kotelník paneláku v ulici U Rejdiště, ve kterém bydlí 32 rodin a který má vlastní plynovou kotelnu od roku 1999.
"Mám rád teplo, topím jak šílenec a každý rok mi vracejí na přeplatcích ze záloh nějakých 1500 korun," vysvětluje Bobek a ukazuje vyúčtování pro bytové družstvo, kde přeplatky u méně teplomilných rodin dosahují tří i čtyř a půl tisíce.
Pro správce sousedního paneláku pana Vranu to znamenalo jediné - začal shánět vlastní plynovou kotelnu. Nabídku už má, zná i cenu za dodávky maximálního odběru.
I s náklady na obsluhu, revize, pojištění a odpisy by roční náklady na gigajoule klesly tak, že dvoupokojový byt s 56 metry by tu oproti loňsku ušetřil 4,5 tisíce korun, zatímco třípokojový s 96 metry až 7,7 tisíc.
Kdyby panelák pořízení kotelny za dva miliony dotoval jen z fondu oprav, je prostá návratnost šest let. Pan Vrana ale nechal provést energetický audit domu a na jeho doporučení chce ještě zateplit poslední jeho nezateplenou stěnu a pořídit mu sedlovou střechu.
Celkem na to i s kotelnou potřebuje čtyři miliony. Z úspor může jeho panelák okamžitě složit 1,5 milionu a zbytek si půjčit za tříprocentní úrok od družstva Svornost.
"Tak levně vám žádná banka nepůjčí," tvrdí správce Vrana.
Kdyby tři vchody sedmipodlažního domu splácely půjčku tři roky, nájem by se jim na tu dobu zvedl o pět korun na metr.
Bez zvýšení nájmu splaceno za čtyři roky.
"Kdybychom si ale půjčku vzali na čtyři roky, nemusíme zvyšovat nic a pak ušetříme každý rok minimálně 97 korun na metr čtvereční," počítá Vrana.
Ze zkušenosti paneláků, kde kotelnu mají, přitom ví, že nabídnutá cena se dá u kotelny i zateplení srazit i o pětinu, a že panelák zdaleka neprotopí tolik, na kolik je kapacita kotelny spočítaná. Adekvátně tomu se uspíší i návratnost investice.

Článek nás zaujal, protože pojednává problém, který známe z Hranic. Údaje o výši úspor v článku až překvapivě kopírují informace SVJ, které postavily své vlastní kotelny v Hranicích - viz např. informace Ing.Holce v HT.
Kroměřížská teplárna používá zemní plyn, stejně jako tzv. CZT provozované v Hranicích Ekoltesem. V roce 2009 činila cena tepla dodaného zmíněnou teplárnou v Kroměříži 680,11 Kč/GJ, cena tepla dodávaného Ekoltesem  685,59  Kč/GJ.
Mimochodem- Ekoltes na kritiku svých vysokých cen za teplo v minulosti reagoval poukazováním na ještě vyšší ceny v Lipníku. V roce 2009 však i Lipník vykázal ceny nižší, než Ekoltes.

21. 11. 2010

Hledejme program pro všechny od středu doleva


Tento titulek jsem si dovolil vzít z levicových Halo novin z pátku 19. listopadu 2010. Předseda Strany demokratického socialismu Milan Neubert tam hodnotí situaci v evropských levicových stranách. Konstatuje, že hlavním problémem evropské levice je, že nemá sjednocující vizi na překonání současných neoliberálních pravicových stran. Levicové strany nejsou schopny bojovat o levicovou hegemonii, nedokážou pro své záměry získat dostatečné množství voličů. Navíc nepřítomnost sjednocujících idejí umožňuje celé řadě profesionálních levicových politiků lavírovat a spolupracovat s pravicí. A to většinou v rozporu se zájmy pracujících.
Evropská levice /jako volné sdružení/ sdružuje část evropských komunistických a postkomunistických stran nalevo od sociální demokracie a vedle stran zelené orientace. Volnějším článkem tohoto sdružení je i KSČM jako jedna z nejsilnějších v Evropě.
A byla to právě KSČM, která počátkem listopadu 2010 vyzvala k realizaci projektu platformy Spojenectví práce a solidarity, která by měla vést k rozšíření práce na levici. Podle Neuberta zatím nepůjde o oficiální institucionalizované politické hnutí, ale o vznik platformy s minimálním levicovým programem. Navíc by měl být přitažlivý i pro sociální demokraty. Přinejmenším, aby jej vzali na vědomí. Pokud vznikne, měla by v novém subjektu být rovnost, žádná politická nadřazenost.
Vytvoření společné platformy jako nutnost proti bezohledné likvidaci zbytků sociálního státu ze strany vládnoucí pravicové koalice řešila i Konference levicové jednoty /KoLeJe/. Mimo jiné zazněl i požadavek, aby „Levicové subjekty lidem nabídly alternativní řešení, které bude mít lepší výsledek než řešení, které nabízí vláda“. Ústřední výbor KSČM proto schválil záměr na vytvoření spojenectví, které bude bránit práci občanů ČR a vytvářet solidární prostředí pro všechny, kterým není lhostejný osud země. Jde o spojenectví lidí, kteří jsou či nejsou v politických stranách, jsou či nejsou v odborech. Ale jsou schopni se podílet na akcích pořádaných levicí a odbory. KSČM je připravena na spolupráci jak v akční, tak i v organizační rovině.
Nevím, jak dalece je roztříštěna levice ve městě. Zda za jedinou považovat KSČM. Zatím si netroufám hodnotit programy jednotlivých stran a hnutí. Jasná je zatím jen pravicová orientace Hranice 2000, které hned po volbách chtělo tvořit středopravou koalici s ODS a snad s VV. Tato snaha však vyšla naprázdno, když ODS spojila své snahy se sociálními demokraty. Volby také naznačily, že lidé příliš nevěří novým hnutím ani lidovcům. Nabízí se tedy otázka: Zůstat u starých, „osvědčených“ stran, nebo hledat nové, přitažlivější alternativy. Právě na bázi spojenectví práce a solidarity. Mám informace, že mimo oficiální volební subjekty v zastupitelstvu se začínají taková uskupení formovat. Sice trochu populistická, zaměřena na úsporu a šetření především u významných osobností /prezident. premiér, poslanci, aj./. Ale jde o první vlaštovku. Pokud by vznikala nová hnutí v Hranicích, musela by být konkrétnější ve svých cílech a programech. A jestli vůbec bude zájem nějakou přitažlivou alternativu vytvářet? Přetrvá spokojenost se vzniklou situací na radnici? Má vůbec cenu v podmínkách města hovořit o levici a pravici? Vždyť všem jde přece o blaho a rozvoj města.
Otázek mnoho. Odpovědi zatím žádné.
Hezké a úspěšné dny přeje Miroslav Raindl

20. 11. 2010

Je to poznání nebo poučení ?!!!

Zaslali jste nám 

Jean Bodin píše v Les six livres de la république z roku 1576, že demokracie je nejhorší státní zřízení, neboť je velmi reálné nebezpečí, že se k moci dostanou hlupáci nebo prospěcháři.
Kdyby, chudák, tušil, že za čtyři století bude existovat země, resp. města, kde se tyto dva druhy spojí dohromady v jednu ohavnou mutaci.

19. 11. 2010

Kde ty loňské sněhy jsou aneb Palačovská spojko kde jsi, kde jsi?

Nebo taky zbožná přání?  

Teď po volbách si občané města Hranic mohou zapět "Teď už máme, co jsme chtěli." Myslím tím nově starou radniční koalici, protože v té se podstatného nic nezměnilo. Akorát zelenou nulu vyměnila jiná. Musím ale trochu zareagovat na článek, který vyšel počátkem listopadu v Hranickém deníku. Historie s Palačovskou  spojkou začíná ještě v minulém století, kdy v devadesátých letech byl u starostovského korýtka pan Juračka, dnes Top 09, dříve už ani nevím, za co kandidoval. On s tehdejšími radními (někteří jsou u korýtek ještě dnes) a dopravní lobby ve městě prosadili doprojektování dálničního mimoúrovňového křížení Hranice, bez návazných nájezdových a obchvatových tras, které můžeme vidět např. u Lipníka nebo Bělotína. Další starosta pan Novák po zvolení viděl, jaká se na město žene pohroma, a proto začal řešit sice neúplný, ale významný obchvat města. Bohužel zůstalo jen u studie, dál se nedostal, nebyl již starosta a později zemřel. V dalším volebním období se ujal starostování zase pan Juračka a studii hodil za hlavu a do roku 2004 byl klid. Koncem tohoto roku už se to nedalo tutlat a tak s tím musela Juračkova rada města vyjít na světlo denní (někteří v radě sedí i dnes). 

Od roku 2005 Palačovskou spojku skloňují donekonečna někteří hraničtí obyvatelé i politici ikdyž bylo již tehdy jasné, že dopravu ve městě tato spojka nevyřeší.  Navzdory bouřlivým protestům místních obyvatel a petici, kterou zorganizovalo občanské hnutí Zdravé Hranice proti dálničnímu křížení Hranice (petici podepsalo během čtyř dnů přes 2000 obyvatel), tehdejší zaslepená koalice, lobbovaná dopravci nějakým mazivem na zvedání ruky, odsouhlasila vybudování sjezdu z nového úseku dálnice D1 bez dalšího návazného dopravního řešení.
Automobily tak z něj proudí přes hustě obydlené části města. Zástupci radnice od té doby jen slibují: budeme tlačit na vybudování takzvané Palačovské spojky, přeložky silnice I/35, která by měla Hranicím ulevit od tranzitní dopravy ve směru na Valašské Meziříčí a na Slovensko. Palačovská spojka není spasitelem, protože neřeší směr na Bystřici pod Hostýnem a tak by stejně musela těžká doprava přes město. Jedním z řešení byla studie na částečný obchvat města iniciovaná občanským sdružením Zdravé Hranice a tehdejším  zastupitelem ing.Špiříkem, podle pana Wildnera západní tangentou. Ta byla radou města a koalicí zastupitelů v roce 2008 zamítnuta. Pan Wildner dlouze hovořil o východní tangentě, spíš jen o ní nesmyslně kecal, protože pro ni nic moc neudělal.
  Nejlepší je ale tvrzení slečny Ondriašové, která měla z pozice místostarostky oblast dopravní infrastruktury pod palcem a nic pro ni za čtyři roky neudělala. Cituji: "Jen za poslední čtyři roky jsme absolvovali na téma Palačovská spojka celou řadu jednání. Máme velký zájem o to, aby byla vybudována co nejrychleji," shrnula situaci hranická starostka. Nadějně prý vypadala jednání pana Wildnera s ředitelem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Zlín, generálním ředitelem ŘSD, ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury a náměstkem sekce realizace zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury. Jen nesmyslné žvanění, nikde hmatatelné písemné důkazy o tom, kde a s kým bylo jednáno a jaký byl výsledek.
  To jsou jen předvolební a povolební kecy, protože pan Wildner za osm let, kdy byl u korýtka místostarosty a starosty nic kloudného nepodnikl a slečna Ondriášová jakbysmet. Teď nám  občanům budou další čtyři roky mazat dalším žvaněním med kolem huby. A jaký bude výsledek, počkejme čtyři roky.
  Kvůli finanční krizi však stát vybudování Palačovské spojky odkládá do nedohledna. Jejímu uspíšení by možná mohla napomoci současná aktivita některých zastupitelů. To slibují dva zastupitelé za Věci Veřejné, že pokud se vše bude dařit, bude silnice do pěti let v provozu. Ach jo, kde ty loňské sněhy jsou. Kde vezmou peníze, možná jim dá výhodný úvěr jejich šéf nebo manažer bezpečnostní agentury.
   Kromě Věcí veřejných měla dokončení Palačovské spojky ve volebním programu také strana Hranice 2000 neboli TOP 09, jejichž lídr, bývalý starosta a dlouholetý zastupitel pan Juračka, celý problém nastartoval.
  I další si přisazuje – za Právo a spravedlnost, pardon, za ČSSD: „I my chceme v jednáních o urychlení stavby pokračovat. Hranicím by se jejím vybudováním značně ulevilo," podotkla za nastávající vedení města Radka Ondriášová. Ale jak, to už se z jejího výjevu nedozvíme…..
  Podle vyjádření Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a dvou podstatně zainteresovaných krajů moravskoslezského a zlínského mají přednost, když budou finanční prostředky, rychlostní komunikace a dokončení úseků dálnice.
Proto by členové staronové rady města a zastupitelstva měli řešit to, na co mají síly. Například, jak řešit radikální omezení nákladní dopravy ve městě, hlavně v obytných částech. Vyřešit "průjezďák" přes náměstí, vybudované blbosti v Komenského ulici. A to jsem se ještě nezmínilo o tom, jak mizerná je situace v oblasti životního prostředí a zejména ovzduší v našem celkem pěkném městě. Pěkně se vyjádřil pan Kolomazník, že "WildnerovyHrby"nezhoršují životní prostředí. A co výsledky měření prašnosti a hluku?
Závěrem si neodpustím svůj názor na dnešní radu města - je to pěkně vypráskaná parta!

Antonín Honysz 

17. 11. 2010

Příprava Palačovské spojky je již skoro rok zastavena


Hranický týden, 12.11.2010, Ing. R. Ondriášová: „Jen za poslední čtyři roky jsme absolvovali na téma Palačovská spojka celou řadu jednání. ……I my chceme v jednáních o urychlení stavby pokračovat.“


Po přečtení vyjádření současné starostky a dřívější místostarostky pro HT jsem ve svém počítači nalistoval složku Palačovské spojky. Zaplnila se mi podklady v průběhu volebního období 2006 – 2010, kdy jsem se z pozice zastupitele snažil napomoci řešit problémy spojené s provozem na silnici I/35 protínající město ve směru Lipník – Val. Meziříčí. Hodnoty polétavého prachu a hluku podél této komunikace by Pal. spojka měla snížit odvedením tranzitní dopravy.

Původně starosta a po volbách místostarosta nás ve sdělovacích prostředcích i na zasedáních zastupitelstva také opakovaně ujišťoval, že se za tuto spojku „bije“ a jak říkal, „odvádí veškerou mravenčí práci“.

Ve složce Pal.spojka jsem proto otevřel záznamy a kopie zápisů z jednání. V kolonce účastníků jednání jsem nacházel omluvu neúčasti zástupce z Hranic, v jiných případech podpisy referentů MěÚ. Jméno Ing. Ondriášové se neobjevilo v žádném z dokumentů. V záznamech z  jednání, na kterých se údajně bil za Pal.spojku starosta města, je možné se dočíst, co ve skutečnosti říkal - cituji: „Mgr. M.Wildner – Práce na stavbě D47 pokračují, 12/2008 dojde k otevření úseku Lipník – Bělotín.“ O Pal.spojce ani zmínka. V jiném záznamu zase:  Mgr. M.Wildner - Otázal se na financování dálnice D3. Tato stavba by neměla být financovaná za státního rozpočtu. Apeloval na poslance PS PČR v podpoře dílčích staveb, které jsou již projekčně připraveny.“ Dálnice D3 se nachází v Čechách a mezi ty dílčí, projekčně připravené stavby „naše“ spojka nepatří.

Poté, co jsem kritizoval nečinnost vedení města, odcházely z města např. takové dopisy (cituji ze starostova dopisu generálnímu řediteli ŘSD): „….na zastupitelstvu města 29.5.2008 bylo vedení města neoprávněně kritizováno za laxní přístup k výstavbě Palačovské spojky…“ Generální ředitel v odpovědi starostovi taktně naznačil problém nedostatku finančních zdrojů i to, že je třeba jednat na centrálních úřadech.

Volené vedení města však nereagovalo ani po krajských volbách 2008 na změny ve vedení 3 krajů, kterými by měla spojka procházet. Takže i v koncepci rozvoje silniční sítě v našem kraji nemá Pal.spojka dodnes žádnou prioritu.

Když jsem v roce 2008 navrhl, aby rada města zmocnila Ing. K.Hübla k zastupování města ve věci Pal.spojky, dozvěděl jsem se po pár měsících, že se té role „ujal“ starosta….A tak to bylo stále dokola.

A na závěr to nejhorší. Letos v březnu jsem na zastupitelstvu položil otázku, zda vedení města ví, že je příprava Pal.spojky zastavena. Starosta odpověděl, že se zeptá – v květnu odeslal dopis s tímto dotazem na ŘSD. Práce na přípravě byly zastaveny již téměř před rokem na úrovni územního rozhodnutí. Dnes mělo už existovat stavební povolení a příští rok se stavba měla zahájit.
Škoda té doby, kdy bylo reálné projekt Pal.spojky realizovat. A pokud ještě existuje nějaká šance výstavbu spojky prosadit, měla by rada města nebo zastupitelstvo jmenovat oficiálním zmocněncem k dalším jednáním odborníka, který bude vědět kde, s kým a o jakém východisku ze současné situace jednat a skutečně se bude o tuto stavbu zasazovat.

Nové vedení města je téměř totožné s tím předchozím. Překvapením by spíš bylo, kdyby úvodní vyjádření Ing.Ondriášové znělo jinak. Připomnělo mi to výrok G. Suetoniuse, vedoucího kanceláře jednoho z římských císařů z 1. století: „Liška mění srst, nikoli zvyky“.

Zdeněk Špiřík


Volby v Hranicích


Samozřejmě, že jde o účelové spojení dvou politických stran s některými drobnými satelity. Pokud jde o stranu /nebo hnutí/ Změna pro Hranice, je jasné, že občané v tomto směru změnu nechtěli. Jako důkaz slouží jeden mandát a menší počet hlasů. A navíc toto hnutí se dostalo do situace, kdy v příštích volbách jeho název ztratí význam. Když totiž spojili své snahy se současnou koalicí, bude zájem o jaké změny? S kým dalším se spojí? Ještě i měsíc po volbách mě zastavují lidé a dávají najevo svou nespokojenost. Chtěli nejen změny ve vedení radnice, ale také pestřejší Radu města. Jak je vidět, „socani a odeesáci“ to prostě umí. A to přitom před volbami někteří z nich hodnotili, že opozice do rady patří /Zíma, Sedláček/. I nová starostka se slzami v očích vzpomínala na bývalého starostu ing. Nováka. Ale za jeho vedení radnice byla právě Rada Města nejpestřejší. Zahrnovala prakticky celé politické spektrum.
To, že se materiály rozdávaly až v průběhu jednání, byl chytrý tah, který měl přítomné zastupitele /a snad i občany/ jakoby zaskočit. A ukázat na flexibilitu nové koalice. Sice trapné, ale účel to splnilo. Navíc to chtělo jiný termín. Projednat v řádném jednání a ne při volebních aktech.
Na celostátní úrovni, stejně jako v Hranicích, je spojení ČSSD a ODS důkazem toho, že jde především o zájmy ekonomické. Nechme se překvapit, jak si rozdělí další lukrativní místa ve společnostech města.
Ale fňukání není na místě. Je zde taková realita a z ní je potřebné vycházet. V žádném případě nebudeme ustupovat koaliční lobby. Jak se vyjádřil jeden ze zastupitelů Hranice 2000: „To tady vůbec nemusíme být. Vždyť oni si odhlasují, co chtějí“. Já bych to tak ztracené neviděl. V minulém volebním období se přece jen dařilo opozici /především KSČM/ prosadit i své vlastní návrhy.
Přejme proto nám všem, ať se práce daří. My, zastupitelé za KSČM nebudeme házet koalici klacky pod nohy. Ale ujišťuji, že budeme opozice náročná a současně i konstruktivní. Možná, že nám jde více o občana a město, než současné koalici. Za nás totiž hovoří výsledky. My nepotřebujeme nacvičovat hlasování. Máme zdravý rozum a zdravé názory. Víme, co město potřebuje. Jsem přesvědčen, že zdravý rozum nakonec zvítězí i na straně koalice a nebude opozici stírat a bojkotovat jen z principu. To by bylo krátkozraké.
Čekají nás čtyři roky do dalších voleb. Nepromarněme šanci.
Miroslav Raindl, zastupitel za KSČM

16. 11. 2010

Reakce na příspěvek

Několik spoluobčanů živě reagovalo na můj příspěvek První zasedání zastupitelstva proběhlo v režii ČSSD a ODS z 11.listopadu. Všem děkuji a přikládám úryvek jednoho mailu. Jméno autora je redakci HL známo, ze známých důvodů je nezveřejňujeme.
Z.Špiřík


"Musím konstatovat, že mám ze zastupitelstva stejný pocit a roznášení doplňujících pokladů těsně před hlasováním považuji za něco, co se opravdu mezi slušnými lidmi nedělá. Nic nebránilo tomu, aby tyto materiály ležely na stole už od 16 hodin a každý zastupitel si je mohl prostudovat. Uvidíme, jestli v tom budou pokračovat."


14. 11. 2010

Demokracie po Tovačovsku aneb my hoši, co spolu chodíme, se vždy nakonec na všem domluvíme


Bc. Miroslav Pořízek, Tovačov

             Letošní komunální volby v Tovačově se vyznačovaly dosud nejvyšším počtem kandidujících stran a sdružení od převratu v roce 1989. Mnozí kandidáti to od roku 1990 zkoušeli již na několikáté jiné kandidátce. S přebíhajícími kandidáty se ale jistě setkat můžeme i v jiných městech. Rekordní počet kandidujících znamenal i to, že řada občanů nebyla spokojena s minulým vedením města a chtěli změnu. Tuto skutečnost potvrdily i  volby - tři z pěti dnes už bývalých členů rady města nebyli již do nového zastupitelstva zvoleni, ač všichni dotyční opět kandidovali.

Některá sdružení byla navíc jen rezervní kandidátkou dvou velkých stran. Rodinné i stranické vazby byly na některých kandidátkách velmi zřetelné. Toto byl opět určitý fenomén těchto komunálních voleb a opět nejen v Tovačově. Jistě zákon nic takového nezakazuje, na druhou stranu by bylo vůči voličům a jejich lepší orientaci férovější nazvat takovou kandidátku např. ČSSD – B (Nezávislí pro Tovačov) nebo ODS - B (Ženy pro Tovačov). Vytvořením jen zdánlivě tzv. nezávislé kandidátky šlo samozřejmě o velmi průhlednou taktiku, jak dostat do zastupitelstva své lidi a je prokazatelně větší šance, že než na jedné kandidátce se to podaří vytvořením kandidátky další či ještě další. Výsledek voleb a povolební jednání plně potvrdily tuto skutečnost.

            A jaký byl průběh ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva? Bylo zřejmé, že vše je předem dobře připravené. Všechna hlasování o volbě členů vedení města, lidí ve výborech se podobala jako vejce vejci. Drtivá většina byla vždy pro. Takový průběh známe naposled z období reálného socialismu. Na tehdejších schůzích ať už stranických, ROH či SSM bylo často také až podezřele vzácně jednotné hlasování, jen občas se někdo zdržel hlasování či byl proti. Jak vidno dějiny se stále opakují. Ostatně je správné a vhodné, když je na starostu a místostarostu navržen jediný kandidát? Vždyť víme ze všech oborů, že tam kde schází výběr a konkurence, často schází i kvalita. Týká se to i komunální politiky. 

Pokračování:

12. 11. 2010

Karel Čapek stále živý


-  Politika je to, co dělají politikové nebo ti, kdo se jimi chtějí stát; politikové jsou zvláště k tomu účelu se přihlásivší osoby, jež jsou placeny za to, že dělají politiku; vlastním účelem politiky je poskytnout těmto osobám stálé zaměstnání nebo ukojení jisté ctižádosti; my ostatní pak na to platíme.
-  Nesmírně přeceňujeme politiky a velmi podceňujeme svou vlastní politickou funkci. Každá užitečná práce je politická.
-  Máme ponižující vědomí, že s námi političtí lidé dělají, co jim je libo. Jsme jim dobří jen k tomu, abychom jim odevzdali hlas; vše další, co nám demokracie dává, je politická bezmoc.
-  Nemluvíte za nás; jen se o nás dohadujete. Je-li nám čeho třeba, tedy je to pracovat proti stranám; proti vládě stran; proti hlasovací mašinérii; proti inkompetenci; proti politice za zavřenými dveřmi; proti všemohoucnosti výkonných výborů; proti našemu ponížení; proti úpadku.
-  Často se u nás dobrá myšlenka umoří tím, že o ní spolurozhodují druzí.

11. 11. 2010

První zasedání nového zastupitelstva proběhlo v režii ČSSD a ODS


Průběh zasedání nového ZM 10. listopadu nepřinesl žádné překvapení. Týká se to jak volby představitelů města, tak metody práce staronové koalice. Výsledkem povolebních dohod představitelů ČSSD a ODS je prohození funkce mezi M. Wildnerem a R. Ondriášovou. V radě svého spolustraníka J. Úlehlu nahradil  V.Zíma a skutečná změna je jen jedna – P. Tvrdoňová ze Změny pro Hranice nahradila J. Sedláčka. Ani ten však lůno koalice neopustil a bude za to jistě „odměněn“ jinou formou.  „Nová“ starostka tak mohla se zjevným uspokojením konstatovat: „Budeme tak alespoň moci pokračovat v práci, kterou jsme před čtyřmi lety započali, bez nějakých větších změn“. Tím jistě udělala velkou radost velké části místních, kteří právě naopak po změně toužili …..

Starostka ve svém úvodním vystoupení dojatě ocenila pozitivní vliv bývalého starosty R. Nováka na utváření a další průběh její komunální kariéry. Škoda, že se přitom od něj nepoučila v tom nejvýznamnějším, čím se dotyčný odlišil: nechal, jak říkával, „odložit stranická trička“ a nebál se radu navrhnout tak, aby ze zvolených zastupitelů sestavil po odborné stránce co nejlepší tým. Takový postup je jistě přínosný pro město, protože umožňuje využít skutečně nejlepší mozky, resp. z hlediska týmové práce nejužitečnější ze zvolených zastupitelů. Realizovat ho ale může jen skutečná osobnost.

Toto vedení města však opět rozdělilo zastupitelstvo na koalici a opozici a za tím účelem ještě před vlastním zahájením práce zastupitelstva vyhloubilo napříč zastupiteli hluboký příkop. Ten zjevně nemá za úkol usnadnit prosazení nějakých superdůležitých koaličních opatření, ale spíše opět „uklidit z cesty“ část osobností před tím, co bude následovat. A „ono“ už to začalo – do rady města se vešlo jen 7 tzv. koaličních zastupitelů (z celkových 12) a mezi 11 tzv. opozičními nenašli vhodného ani jediného.

Překvapení nepřinesl ani průběh následující pracovní části zasedání. Nesl se v duchu „válcování“ jakékoli myšlenky, která vzešla od tzv. opozičního zastupitele Ing. Hübla. K těm se ještě vrátím jiným příspěvkem. Písemně zpracované návrhy Ing. Hübl předložil zastupitelům, v souladu s jednacím řádem ZM, několik dnů předem. Nové vedení města s většinou návrhů nesouhlasilo. Zpracovalo proto svá doplňující písemná stanoviska. Potud je vše vpořádku. 
Za vrchol neslušnosti a pohrdání opozicí však bylo roznášení zmíněných doplňujících písemných podkladů vždy až v průběhu projednávání konkrétního bodu. Tato metoda, která byla jistě velmi „přínosná“ pro zkvalitnění diskuze o návrhu opozičního zastupitele, nebyla tzv. koalicí použita ani v minulém, jinak velmi podobně se vyvíjejícím volebním období.

Zdeněk Špiřík.

9. 11. 2010

Příjemného překvapení jsme se nedočkali


Tak již máme nějaký ten den po volbách a nikoho asi nepřekvapilo, že zase dochází ke spojení dvou názorově rozdílných stran do koalice ČSSD a ODS. V Hranicích je možné vše. Při vyjednávání o koalici také asi nikoho nepřekvapilo, že celé jednání je spíše soubojem zákulisních intrik, než soubojem idejí, jak to sdělovacím prostředkům bezostyšně potvrdila sama nastávající starostka: „Prioritou složitých vyjednávání byla dohoda o obsazení vedení radnice i o obsazení rady“. A já si naivně blbec myslel, že prioritu v povolebním vyjednávání má shoda v programech a práce pro občana města. Ještě názor na další členy „nové“ koalice. 
  Za tzv.“černoprdelníky“ (pro neznalé KDU-ČSL) je v koalici jen jeden zvolený. Ač ideově úplně rozdílní než ČSSD a ODS, tak jsou tam, protože tato strana je vlezlá a spojí se třeba s ďáblem, jen aby urvala trochu moci, proto se rve o to, aby usedl v radě města.
   Další takový nestraník – nezávislý, ač sám voják v poli, podepsal koaliční dohodu. Ptám se, jak je teď nezávislý, když je teď vázán plněním koaliční dohody. Již volební program ukazuje na povrchnost tohoto spolku, protože z bodů které uvádějí, nemohou žádný ani okrajově splnit. Jen jeden zvedač ruky do potřebného počtu.
   A máme poslední dušičku v nové koalici. Spolek „Starostové a nezávislí“ - je těžko pochopitelné, o jaké starosty se jedná, ale budiž.  Jen by mě zajímalo, které body z programu převzaly silné koaliční strany. Jak tvrdí zastupitelka Mgr. Protože podstatná část jejího volebního programu jsou jen fráze, které nemají žádné plnění a některé jsou nesplnitelné, protože silná dvojka v koalici je již dávno odmítla. Dále uvádí: „Chceme i nadále vnést do komunální politiky slušnost, chceme i nadále hájit především zájmy občanů, ne jednotlivců“. Brr ta představa, asi jednotlivec není občan. Jak to ta jedna dušička v tvrdé koalici chce provést. Začínají mne tlačit divné černé myšlenky.
Tento spolek nijak neřeší životní prostředí, asi usoudil, že v Hranicích je vše v pořádku. Hlavně že chtějí mluvící sirény, to všemu pomůže v dobrém i zlém. Jen připomínka. Paní Mgr je zaměstnancem kraje, to znamená lidově řečeno „musí zobat z ruky krajské koalici“. Jinak by se na postu neudržela. Proto její nezávislost v rámci koalice a svého postavení je pofiderní.  
   Jedno je jisté, dnes je poražených přibližně 63 % voličů, kteří nešli k volbám, asi jim nedošlo, že kecáním v hospodě a jinde na téma „Ve městě je Bo….“. „Na té radnici sedí samí ……..“ a podobné, nic nevyřeší. Máme na radnici to, co jsme si zvolili a předtím čtyři roky kritizovali. Budeme mít radu města i koalici prakticky stejnou, jakou jsme měli. Ta nám toho naslibuje, jako slibovala celé minulé volební období. Tak jak to řekla místostarostka, pardon starostka, nazývaná politický pro….. Hlavně že jsme si zachovali koryta, občané jsou na čtyři roky mimo hru. Dále to již nemá cenu rozebírat, protože neplnění volebních slibů je již jiná stránka a to až příště.
Antonín Honysz

8. 11. 2010

Vážení spoluobčané,

chtěla bych reagovat na projevy nespokojenosti ohledně výsledků voleb.

ZMĚNA PRO HRANICE měla volební heslo: Volte č. 2 – volte slušnost a nové tváře. Jak výsledky voleb ukázaly, lidé si změnu příliš nepřejí. Jednak byla malá účast voličů a jednak 65% z nyní zvolených zastupitelů bylo v zastupitelstvu odcházejícím, někteří figurovali i v předešlých zastupitelstvech a tím se toto procento ještě zvyšuje.


I my jsme s výsledkem voleb zklamáni. Jeden mandát, i když je „jazýčkem na vahách“, neutvoří smysluplnou koalici. Čekali jsme, jak se projeví obratnost ve vyjednávání a smysl pro taktiku stran, které získali nejvíce mandátů a jak dopadnou jednání vítězných stran (5 mandátů). Kdyby koalice ODS a Hranice 2000 vydržela, byla by to velká změna?


Naše kroky, které začaly vyjednáváním s koalicí ČSSD a ODS, byly míněny vzhledem k občanům a jejich zájmům upřímně. Tato koalice nás oslovila jako první a přijímala návrhy z našeho volebního programu. Bez zařazení těchto návrhů a podmínek by koaliční dohoda ani nebyla možná. Během vyjednávání nás kontaktovala i druhá strana, ale bylo to spíše oťukávání a k žádné konstruktivní schůzce nedošlo (byl jen jeden návrh, ale již v závěru vyjednávání). Všechny mé kroky byly v souladu s názory uvnitř našeho sdružení a nebylo to mé osobní rozhodnutí, nýbrž názor většiny.


Chceme i nadále vnést do komunální politiky slušnost, chceme i nadále hájit především zájmy občanů, ne jednotlivců. Jsme připraveni pracovat na všech úrovních (ve výborech, komisích, radě) a informovat veřejnost o činnosti MěÚ Hranice. Možná se některým ostřílenějším kolegům ze zastupitelstva, i vám občanům, zdáme naivní, ale bereme to vážně a upřímně.


Chtěla bych poděkovat všem, kteří projevili důvěru v naše plány i k mé osobě. Jediným cílem pro nás je nezklamat. Pokud bychom se měli podílet na něčem, co by bylo v rozporu s naším přesvědčením, programem a koaliční dohodou, raději odstoupíme. Ale vždy bude platit zásada, že budeme informovat občany proč se tak stalo. Více aktuálních informací naleznete na našich webových stránkách
www.zmenaprohranice.ic.cz.

Pavla Tvrdoňová
Jen pro informaci:Dětský domov je zřizován Olomouckým krajem.

6. 11. 2010

Změny na radnici se odkládají


Byly komunální volby v Hranicích ztrátou času a peněz? Mnohé tomu nasvědčuje.

Přes řadu chyb v práci, kterých se starosta a místostarostka ve volebním období 2006 – 2010 dopustili, je výsledkem dohod místních šéfů ČSSD a ODS pouze to, že bychom od 10. listopadu měli mít starostku a místostarostu…….a zastupitele s největším počtem získaných hlasů od voličů (PhDr. Juračka, Mgr. Raindl, MUDr. Sumara, MUDr. Švarcová) v opozici.

Předpokládaný místostarosta Mgr. Wildner ve volbách skončil, podle počtu získaných hlasů, mezi 23 zvolenými zastupiteli až na 17. místě. Připomínání toho, co udělal a udělat neměl i toho, co neudělal a udělat měl, by bylo nošením dříví do lesa.

Zajímavějším tématem je případ inž. Ondriášové, která skončila mezi zastupiteli počtem hlasů na 5. místě za MUDr. Švarcovou. A to ani tak díky své práci v předchozích 4 letech, jako díky – jak sama říká – „lukrativní nabídce, která se neodmítá“ a která jí před volbami umožnila „přeskočit“ z doprava jedoucího vlaku o názvu Právo a spravedlnost na pozici mašinfíry protijedoucího rychlíku ČSSD. Kaskladérský kousek.

Za svůj úspěch by však inž. Ondriášová měla paradoxně poděkovat i odcházejícímu starostovi, který při své mnohomluvnosti tak rád plácal na jakékoli téma, že své kolegini umožnil mluvit málo, navíc na témata, která si sama vybrala – tedy populární. Tu o modernizaci skateparku, jindy zase o pobočce lesnické VŠ v areálu Jaslo. V pozadí za tímto krasořečněním zůstalo, že inž. Ondriášová nepohla ani prstem, aby zabránila odsouvání termínů stanovených Krajskou hygienou k řešení nadměrného hluku kolem hlavních průjezdních tepen Hranic – silnic I/35 a I/47, že obhajuje pro město nevýhodné způsoby účtování za práce od Ekoltesu, které jsou navíc v rozporu s uzavřenými smlouvami, že neplnila usnesení zastupitelstva, ani přísliby, které dávala, atd.

Před volbami však nelenila, jak je možno dokumentovat například časem, který „věnovala“ obyvatelům Domova seniorů 11.října, aby jim „nezištně“ 4 dny před volbami zpřijemnila tamní pobyt přednáškou o svých zážitcích z červnové cesty do Mongolska.

Inž. Ondriášová šla do voleb s tím, že „ví, co chce“….a jak se zdá, podařilo se jí „to“ realizovat.

Ne, bohužel, cílem šéfů ČSSD a ODS v našem městě nebyla změna na radnici, která by zpřetrhala mnohaleté vazby konkrétních komunálních politiků na úzká zájmová uskupení v Hranicích, ale naopak – zůstat v blízkosti radniční kasy co nejdéle. Není divu, že volby v Hranicích pak byly spíše soubojem zákulisních intrik, než soubojem idejí. Překvapilo mě, jak to sdělovacím prostředkům bezostyšně potvrdila sama nastávající starostka: „Prioritou složitých vyjednávání byla dohoda o obsazení vedení radnice i o obsazení rady“. A já si naivně myslel, že prioritu v povolebním vyjednávání má místo trhání kořisti práce - hledání shody na společném programu pro volební období.

A svým způsobem místní komunální stálice dosáhly jako bonus ještě něco navíc – většinu voličů utvrdili v tom, že chodit k volbám je ztráta času.
Cesta z tohoto marasmu a šance pro občany, kteří odmítají roli členů přihlížejícího stáda, spočívá v založení nového uskupení, které by vneslo do místní komunální politiky čerstvý vítr, nové zásady a jejich nositele - nové lídry. Mělo by vzniknout co nejdříve, aby v konfrontaci se staronovými představiteli města mohli členové takového uskupení své spoluobčany přesvědčit o tom, že komunální politiku lze skutečně dělat i jinak.

Zdeněk Špiřík

5. 11. 2010

Tak máme po volbách.

Jedni se stali vítězi, jiní poraženými. Kdo jsou však vítězové a kdo poražení?
Vítězům náleží pocta. Platí to však v Hranickém zastupitelstvu? Asi ne, protože den po skončených volbách a někteří ještě před skončenými volbami, nabízeli spolupráci, tu s ODS, tu s …prostě s jinými. Den po „TÉ“ však zřejmě zavládla osobní animozita a sliby šly do ztracena. Logickým vyústěním a matematickými výpočty se lepila koalice. Místo toho, aby se využil rozumový potenciál všech schopných zástupců, bylo použito matematiky.
Snad si tentokrát koalice v hlasování o starostu a místostarostu nebude muset po dvojících ukazovat, zda má napsáno na lístku dohodnuté jméno. A snad ani supervizor  s fotoaparátem světové značky nebude muset  fotit z ochozu balkónu otočené lístky na jeho objektiv. To proto, aby mohlo být zdokumentováno, kdo by případně zradil.
Snad se situace na radnici zlepší vánkem, který  tam přináší nová tvář v radě města.Protože pokud by v radě převládl minulý duch, tak si raději nechme vypracovat horoskop podle postavení Saturna, kdy nám budou hvězdy  nakloněny a rohlíčky budou zvláště vypečené. Jedno je jisté, dnes je poražených cca 63 % voličů, kteří nešli k volbám, asi jim nedošlo, že by mohli být „doražení“.
Ing. Ivo Holec

1. 11. 2010

Kotelny: úspora, nebo podvod?

Pohled z „druhé strany“
 
   Článek Magdaleny Gladišové zveřejněný 29.října 2010 v Hranickém týdnu splňuje všechny parametry článku,   napsaného tzv.:„na objednávku“.
   Největší prostor ve zmíněném článku dostal pan Hlavinka, předseda představenstva společnosti Ekoltes. Očekávat, že zástupce soukromé společnosti  bude podporovat vznik domovních kotelen a tím sebe připravovat vědomě o zisk,  je přece bláhové. Obecnými frázemi zpochybňuje výstavbu domovních kotelen, cituji: „ …ekonomické porovnání  neobsahovalo všechny položky, ….byly uvedeny nepravdivé údaje o ceně tepla z CZT, atd.“ Přitom stačilo málo,          u konkrétního domu porovnat náklady na teplo účtované společností Ekoltes a stávající náklady na teplo, vyrobené a dodané domácí kotelnou, přičemž nelze opomenout každoroční navyšování ceny za dodaný GJ Ekoltesem Hranice. Při srovnání cen s jinými městy se dostaneme k překvapujícímu zjištění. Cena za 1 GJ v roce 2008 účtovaný společností Ekoltes činila 612,- Kč, například v městě Jeseník činila cena za dodaný GJ jen 468,-Kč,-.   Zjednodušeně řečeno, za 10 let při trvalém nárůstu cen za 1 GJ nebude mít na zaplacení tepla v bytě celá řada občanů města, takže pravda je zjevně spíš na straně zřizovatelů domácích kotelen.
   Zajímavé informace přináší pan Ivo Holec. Proč Rada města Hranice odmítla prodat metr čtvereční pro stavbu komína?
Nabízí se mimo jiné i tato myšlenka. Ekoltes,a.s. provozuje mimo jiné ztrátový krytý bazén v Hranicích, který patří městu. Nové investice do domácích kotelen snižují společnosti Ekoltes zisk! Že by vedení města místo myšlenky snižování nákladů investicemi,  podporovalo skrytou formou soukromou společnost???
Kdo ví?
Milan Coufal