31. 12. 2020

NA  PRAHU  ROKU  2021 ....


Vážení přátelé.

Za několik hodin společně oslavíme konec roku letošního a nástup Nového roku 2021.
Jedná se o období, ve kterém se každoročně zamýšlíme nad časem uplynulým, bilancujeme hodnotíme a zvažujeme pro a proti - to, co vyznělo v minulém roce pozitivně a co musíme hodnotit spíše jako negativní.... 
Asi všichni chápeme, že moc pozitiv v nešťastném roce 2020, kdy se zhruba od poloviny března potýkáme s údery , společenskými a ekonomickými  následky  pandemie COVID - 19, nenajdeme.
Mnozí z nás prodělali vážnější formu onemocnění, ze které se dlouhodobě a jen pomalu a těžko zotavují ( tedy žádnou "chřipečku"), nejedna rodina přišla o své známé, blízké nebo oplakává své nejbližší. Další z nás se vlivem protiepidemických opatření a vzniklé situace ocitli ve vážných existenčních problémech.. Nemá v daném okamžiku cenu obviňovat, pátrat, nepomůže nám  rozvíjet a šířit různé "konspirační teorie". Problém je zkrátka tady, je tu s námi denně, je zcela evidentní a reálný,  a je třeba se mu postavit rázně, neohroženě a čelem..
Předpokládá to ovšem člověka obětavého, nesobeckého, vnímavého a empatického k problémům druhých, člověka, který si uvědomuje, že nežijeme ve vakuu ale ve společenství druhých lidí, z nichž mnozí jsou staří, nemocní oslabení vnímaví k infekci a často ohrožení více než on. Tedy ne egoistu a sobce, neschopného se přizpůsobit zájmu nás všech a neochotného sebeméně modelovat své stereotypy a přizpůsobit jednání a způsob trávení volného času reálné situaci a potřebám svého okolí a společnosti.
 Jako reálná se nyní jeví pouze jedna cesta ke zvládnutí situace, a tou je masová vakcinace pokud možno co  největší části populace. . Není důvod k přehnaným obavám , vedlejší účinky dostupných vakcín se ničím neliší od látek, již používaných k vakcinaci doposud - pouze při tom chyběl ten bezdůvodný mediální humbuk....  
Současná situace postihuje nás všechny. Trpí nejen podnikatelé a firmy. Město Hranice je nuceno sanovat velké rozpočtové ztráty. Ty vznikly dílem snížením letošních daňových příjmů  státem, dílem  přijetím legislativních norem, týkajících se především zrušení superhrubé mzdy. Přes to všechno se nám podařilo vytvořit rozpočet na rok 2021 jako vyrovnaný a se hlavně se zachováním plánovaných investic.  
A pokud se týká již dlouho plánovaného, a Zastupitelstvem města Hranic nyní schváleného, prodeje městem vlastněných střešních vestaveb a nástaveb občanům?? Zastupitelé za KSČM souhlasí , aby se realizoval prodej těchto bytových jednotek  jejich právoplatným nájemcům, a to za zcela konkrétní odhadní ceny, které plně akceptují stav a užívání každé z těchto bytových jednotek . Nájemníci si tak za výhodnou cenu mohou zajistit domov ve svém osobním vlastnictví. Jsme ale a vždy budeme tvrdě a zcela zásadně proti případné snaze prodat střechu nad hlavou těm, kteří z evidentních a průkazných sociálních důvodů nebudou disponovat finančními prostředky, potřebnými k jejich koupi..  
Dovolte mi, abych Vám všem popřál vše dobré do roku 2021, ať tento rok přinese příznivé řešení pokud možno všech nakupených problémů, kterých se nesešlo málo. Přeji Vám mnoho zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě, i  mnoho  úspěchů podnikatelských. 
A vzhledem k tomu ,  že sněhu je již druhý rok pomálu (resp. žádný), doplňuji zimní a novoroční atmosféru alespoň několika  čerstvými, krásnými a autentickými snímky zasněženého Radhoště...
Všem přeji mnoho štěstí a držme se !!!

                                                                                                    MUDr Ivan Sumara 
                                                                     
                                                                                              a     MěR KSČM Hranice