2. 7. 2018

Výňatek z vystoupení zastupitele PhDr. Vl. Juračky na zasedání Zastupitelsta města dne 21.června 2018

„Na posledním zasedání ZM 19.dubna 19 zastupitelů podpořilo jmenování pana Liedermanna jako nového člena dozorčí rady Ekoltesu. Nikdo ze zastupitelů nebyl proti, 3 se zdrželi. Takže mě docela překvapilo, že tento důležitý bod není uveden v přípravném materiálu, bod kontrola plnění usnesení. Zajímal jsem se proto, jak to vypadá a bylo mi řečeno, že se tento bod projednával v radě města (s působností valné hromady Ekoltesu) a pro splnění toho usnesení ZM hlasovali pan starosta, paní Mgr. Tvrdoňová a pan Dr. Sumara. Proti, anebo se zdrželi hlasování, byli Mgr. Lesák, Ing. Selzer a Ing. Haša. Nevím, jak hlasoval Dr. Polášek. Chtěl bych k tomu říci tolik, přijde vám to možná jako drobnost, mě rozhodně ne, my tady s p. Úlehlou jsme v zastupitelstvu od toku 1990 a my jsme se s takovou arogancí dosud nesetkali. Nesetkali jsme se s tím, že by se zastupitelstvo usneslo a rada toto usnesení nesplnila. Navíc se domnívám, že to bylo usnesení „nic proti ničemu“, do konce volebního období zbývá několik měsíců, byl by tam dovolen člen sociální demokracie, proti kterému asi nikdo žádné námitky nemá, takže to rozhodnutí takhle zdánlivě nemotivované si vysvětluji tím, že nám někdo takto dal výjev své vlastní arogance. Arogance moci. Jsou to 3 pánové pohybující se v podnikatelském prostředí, kde není prostor pro nějaké demokratické principy, kde se bouchá do stolu a kde se nařizuje a kde se propouští, pokud není splněn příkaz ředitele nebo nějakého manažera. Ale my teď žijeme v podmínkách samosprávné demokracie a to, že rada skládá účty zastupitelstvu, které je nejvyšším orgánem samosprávy, je zakotveno v Zákonu o obcích a já si myslím, že bychom všichni měli mít toto pod kůží. Kdyby nebylo tak krátce před koncem volebního období, věřte, že bych podal návrh na odvolání těchto členů rady a na to, aby byla rada rekonstruována takovým způsobem, aby začala plnit usnesení zastupitelstva. Doufám, že volič to nenechá bez povšimnutí.

V kontrole plnění usnesení jsem dále postrádal bod týkající se podnětu pana Beránka. Dnes nám poslal dopis, přečtu ho, je poměrně stručný a já k tomu doplňuji, že opět místo aby proběhlo nějaké konstruktivní jednání, tak, jak jsme zaúkolovali radu, a taky poměrně masivní většinou, tak k těmto jednáním nedochází a navíc, jak mi řekl pan Beránek, „pánové si pletou město s vlastní firmou a mají asi pocit, že se mnou mohou jednat naprosto povýšeně…“. Pánové, my něco (po majiteli pozemku) chceme, možná, že se k nějaké dohodě nedopracujeme, ale měli bychom o tu dohodu stát. A my děláme všechno pro to, abychom toho člověka, který sedí na protější straně stolu, docela nazlobili.
Takže pokud jste si nestihli přečíst, co nám přišlo v dnešním mailu, tak vám to přečtu:

„Vážení pánové, stejně tak jako členové Otevřená radnice ignorují nás, vlastníky pozemků na Potštátské, ignorují i Vás. Ignorují vaše usnesení ze dne 22.února 2018. Územní studie Severovýchodního obchvatu, podklad pro změnu územního plánu č.1, který je také zveřejněný, je hotová a evidovaná. Navzdory tomu Dohoda s naším družstvem žádná učiněna nebyla. Jednání s advokátní kanceláří Brož, Sokol, Novák a projektantem studie je naplánováno na 25.7. Co budeme na tomto jednání řešit je v okamžiku, kdy je studie hotová a zaevidovaná, nejasné. Dostat návrhy k jednání o dokumentu, který je již dávno hotový, tak s tím postupem se nesetkáváme každý den. Mohu vás ubezpečit, že jsme byli připraveni s městem o kompromisní variantě vedení trasy Severovýchodního obchvatu jednat. Bohužel ale, jak to vypadá, není o kompromis ze strany vedení města zájem.
Marek Beránek, fa Domus“

Já nechci v tuto chvíli rozhodovat, na čí straně je pravda, na čí straně je problém. Ale považuji za naprosto nesprávné, jestli se s těmito lidmi jedná takovým způsobem.

Pozn. redakce HL:
Zvukový záznam celého průběhu zasedání zastupitelstva města je k dispozici na webu města https://www.mesto-hranice.cz/zapisy-a-zvukove-zaznamy-z-jednani-zm 

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Je zajímavé, že zápis ze zmíněného zasedání zastupitelstva do dnešního dne nebyl na stránkách města zveřejněn. Takže dík autorovi příspěvku za přepis.
Joska