2. 7. 2018

Komentář


Dlouho jsem váhala, jestli moje reakce na holou skutečnost, tedy snaha vyjádřit se k tomu, co se událo při posledním jednání Zastupitelstva města Hranic, nebude nějakou formou narušovat koaliční dohodu s Otevřenou radnicí. Ale vystoupení pana Mudr. Poláška mne plně utvrdilo v rozhodnutí reagovat a svůj komentář napsat. Jeho velmi plamenný projev se nesl  v lehce nadřazeném duchu, na téma, jak si starosta dělá svou volební kampaň a z jakého důvodu Otevřená radnice a její zástupci v radě neakceptovali a nesplnili naprosto jasné a většinové rozhodnutí a zadání zastupitelstva volit pana Liedermanna do Dozorčí rady Ekoltes a.s.. Byl průběžně oceňován bouřlivým potleskem předsedy představenstva této zatím plně městské akciové společnosti pana Smolky. Ještě že ne ve stoje ….
Pokud se jedná o reakci k osobnosti pana starosty a jeho článkům /předpokládám, že to je asi ten hlavní problém a trn v něčí patě / a k věstníku „Naše krásné Hranice“, musím konstatovat: To co je tam napsáno, je výstižné a srozumitelné, podobně jako další vyjádření a články pana starosty.
Vtírá se mi do hlavy otázka,  co  tedy „Otevřené radnici“ vlastně vadí, o co vlastně usiluje ? Zkusím si odpovědět sama... Asi vás někdo předběhl a předložil argumenty, které Vám tolik schází...
Pokud se vrátím k volbě člena  dozorčí rady Ekoltesu  – arogance a povýšenost v podání Otevřené radnice byla bezmezná. Rozhodnutí Zastupitelstva je pro každého člena rady města plně závazné. V podání všech tří zástupců tohoto politického subjektu v radě města to ale zjevně neplatí. Byl bohužel předveden pravý opak. Úsudek ať si již každý občan udělá sám.
Otevřená radnice měla stejnou možnost jako každý další politický subjekt předložit na jednání zastupitelstva svůj návrh do dozorčí rady, pokud jí tedy stávající kandidát předložený ČSSD dodatečně začal tolik vadit, a v jednání a diskuzi s ostatními politickými subjekty prosadit jeho širokou podporu. O tom je snad právě zastupitelská demokracie a to se bohužel nestalo.
Musím se ještě vyjádřit k smutné a vrcholně trapné záležitosti – v rámci vystoupení Mudr Poláška zaznělo bohužel i nařčení zastupitele MUDr Ivana Sumary. že jeho volba do Rady města Hranic byla vykoupena podporou nominace pana Liedermanna do dozorčí rady Ekoltesu . Opak je pravdou. Jednalo se o zcela spontánní podporu napříč politickým spektrem a to bez jakýchkoliv předběžných podmínek. I o tom je kredit člověka a poctivá práce zastupitele. Pouze jeden zastupitelský klub hlasoval jednotně proti. Co myslíte, o který politický klub se jednalo ??!!

Závěrem bych chtěla  zdůraznit své přesvědčení, že jsme byli zvoleni k tomu, abychom pracovali pro občany tohoto města, abychom dělali politiku pro lidi, a nepolitikařili navzájem. Je to plně na občanech – voličích - samotných a já věřím, že pochopí a adekvátní závěrečný účet každému z nás vystaví. A jsem si jista, že  bude spravedlivý.

Žurmanová Jarmila
zastupitelka města Hranice

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Děkuji paní Žurmanové, že zmínila bouřlivou reakci pana Smolky na vystoupení pana doktora Poláška. Při poslechu této části zvukového záznamu jsem si marně lámal hlavu, kdo a proč vlastně takto reaguje. Teď už mě nepřekvapí, když příště bude dupat nebo hýkat při vystoupení třeba pana starosty.