30. 4. 2012

Prodej kotelen IV

Takže naši zastupitelé mají tzv. pracovní (rozuměj veřejnosti nepřístupné) zasedání z 23.4.na téma prodej kotelen Ekoltesu za sebou. Současnému politickému vedení města to posloužilo k alibistickému přehození horkého bramboru na zastupitelstvo. Ani se moc nenamáhalo to skrývat, podklady předložené zastupitelům byly ubohým torzem toho, co musí každý podnikatel pro svá strategická rozhodnutí mít na stole. Vystihl to zastupitel M.Raindl, když v dopisu starostce (nemohl se jednání 23.4. z pracovních důvodů zúčastnit) m.j. uvedl:
„Pokud by autoři měli v úmyslu využít tyto Podklady …například k diskuzi o budoucích záměrech s CZT, je nutno materiály zcela přepracovat do podoby běžné v podnikatelském prostředí“.
Při současné úrovni politické kultury ve sféře politického vedení města ani nepřekvapuje, že starostka zmíněné stanovisko na „pracovním“ zasedání k těmto otázkám neuvedla.
Účastníci zasedání se vesměs shodují, že bylo rozhodnuto předem, stejně jako je předem rozhodnuto o stejném výsledku tohoto bodu na veřejném zasedání zastupitelstva plánovaném na 3.květen.
K takovému rozhodnutí stačí taková, ničím nepodložená prohlášení:
„Jsme však přesvědčeni o tom, že v případě úspěchu bychom kotelny provozovali efektivně a stabilizovali ceny tepla ve městě,“ sdělila mluvčí ČEZ.

25. 4. 2012

Dvojí metr parkovací

Klepnutím na obrázky je zvětšíte
Pravděpodobně se už dosti automobilistům v Hranicích stalo, že byli buzerováni městskou policií.
Pokud se mi dostalo správných informací, oblíbeným koníčkem zdejších uniformovaných vycházkářů je vyhledávat automobily "poškozující" městskou zeleň. Například, když zaparkujete částí pneumatiky na okraji parkoviště, kde před vámi někdo zaparkoval tak zkušeně, že ubral půl parkovacího obdélníku vedle. Pneumatika vašeho vozidla se v takovém případě může dotknout trávy, nebo ji dokonce zatlačit na několika čtverečních centimetrech do hlíny. Jelikož tohle je teroristický zločin ohrožující trvalý růst světových dluhů a trávy, bezpečí matek s kočárky a turistický ruch, musíte být exemplárně potrestáni. Měli bychom být pohoršeni, že na takovou hrůzu vystačí městští pohůnci pouze s pokutou a že taková zlá a svéhlavá auta nejsou, s řidičem uvnitř, kamenována na náměstí za ryku spravedlivého davu. Kamení tam leží dost, když se nehodí ani pro chůzi ani pro jízdu, hodilo by se aspoň k házení.
 

22. 4. 2012

Na co se čeká?


Oprava kanalizační vpusti v ulici Pod nemocnicí trvá podle místních již bezmála rok. Ohroženi jsou nejvíce cyklisté, protože krycí mříž je jen volně položena a při přejezdu morového vozidla z rámu vypadává. Dříve bylo místo označeno, značka je však již delší dobu odstraněna.
(red)

Chodník už existuje

27.1.2012 jsme v příspěvku, který naleznete ZDE kritizovali přechod pro chodce končící v trávníku. Jsme rádi, že můžeme zveřejnit nový snímek, který dokumentuje nápravu tohoto nedostatku:

(red)

20. 4. 2012

Nádraží Hranice

Dne 5.dubna jsem šla vyzvednout na vlakové nádraží Hranice dceru s vnukem. Krom toho, že vlak od Brna měl asi 25 minut zpoždění /asi zase někdo něco ukradl na kolejích ?/ mne zarazil nepořádek a špína jednak v hale, ale ještě více v podchodu vedoucím na nástupiště. Evidentně začouzená a dlouho nemytá špína. Přitom jak Čes. dráhy zdražují jízdné by člověk čekal, že zkvalitní i služby související s provozem.
V dnešní době se na každé místo / tedy i uklízečky / vyhlašuje výběrové řízení. Předpokládá se tedy, že bude následovat i řádná kontrola. Ze zkušeností vím, že někteří občané ničí vše pěkné a čisté. Však jim to nepatří tak co !!!  Ale přijíždějící cestující si mohou též pomyslet: Jaké nádraží tak asi takové město? Určitě jsou  někde nádraží čistá, opravená a plná květin. Jen to naše mezi ně nepatří. Velká škoda !!J.Žurmanová

18. 4. 2012

Prodej kotelen III

Bohužel,  je to všechno narychlo a v nevhodném čase. Začínají Hranické jazzové dny, já osobně musím do Prahy na důležité profesní jednání.
Je to úmysl? Vznesl jsem dotaz na březnovém jednání zastupitelstva a dodnes čekám odpověď. Přitom jsem ji mohl dostat přímo v jednací místnosti. Zainteresovaní pánové byli přítomni.
Tento problém se řeší delší dobu. Stačí vzpomenout zájem společností Dalkia, Veolia…Je třeba jednat uvážlivě. Vyhodnotit, proč se společnost Ekoltes dostala do takové situace. Možná chyběla dlouhodobější vize, jakým směrem se bude oblast dodávky tepla ubírat.
S prodejem obecních bytů /domů/ muselo být jasné, že i dodávka tepla bude novými majiteli řešena. Neobstojí prohlášení, že se pro věc udělalo mnohé. Bylo to pozdě. Vinu ale vidím v minulosti, kdy začala akce s prodejem bytů /polovina devadesátých let/.
Navíc prohlášení, která si protiřečí. Zastupitelé sice vysloví konečný verdikt. Ale kolik z nich má zájem na kvalitní vyřešení odprodeje kotelen. Kolik z nich využívá jejich služby? Spíše bych uvítal tým odborníků, který se bude problémem zabývat.
 M. Raindl

17. 4. 2012

Hranické kotelny podruhé

Již řadu týdnů má vedení Ekoltesu a rada města na stole nabídku ČEZu a jedná o prodeji kotelen provozovaných Ekoltesem. Bylo ticho, nikdo z vedení města nepovažoval za nutné se o tom oficielně zmínit. Po zveřejnění příspěvku o názvu Hranické kotelny od našeho dopisovatele 29.března v Hranických listech, naleznete ho ZDE, následoval 10.dubna v Deníku článek obsahující informace na toto téma poskytnuté vedením města a Ekoltesu (k dispozici ZDE).
Dopadlo to však fiaskem. Informace jsou rádoby uklidňující, přitom zmatené i vzájemně protichůdné, jak je patrné z následujících příkladů.

Představitelé města:
„Jednání o celkovém prodeji kotelen v Hranicích jsou v současné době v samém zárodku. Zástupci města a akciové společnosti se zatím setkali jen jednou.
ČEZ …původně chtěl do hry vstoupit jako možný strategický partner. Později se to ale přehodnotilo a začalo se mluvit o možnosti celého prodeje tepelného hospodářství ve městě…“

Tisková mluvčí skupiny ČEZ:
Jednání s městem stále probíhají a konkrétní detaily budou ještě předmětem dalších setkání“

Starostka:
„Právě zastupitelé vydají nad celou záležitostí konečný ortel…se záměrem se členové tohoto orgánu seznámí už na příštím zasedání, které se uskuteční 3. května.“

Ve skutečnosti však dnes zastupitelé obdrželi tuto pozvánku:
Pozvánka
na pracovní jednání zastupitelstva města Hranic, které se bude konat v pondělí 23.4.2012 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice.
Na programu jednání bude nabídka na odprodej Provozu 3 společnosti Ekoltes Hranice a.s. tepelného hospodářství.
Podkladové materiály Vám budou doručeny zítra poštou.

O dalším vývoji vás budeme informovat.
Redakce HL

15. 4. 2012

Stará se město dobře o zeleň?

 
Klepnutím na obrázky je zvětšíte
Musíme trochu do historie. Ještě koncem padesátých let minulého století bylo na rohu mezi ulicemi Alešova, Nádražní a Švabinského pole, které bylo pravidelně  obděláváno. Pěstovaly se tam  brambory, řepa a různé další plodiny. Pak si na radnici asi řekli, že je nevhodné, aby v socialistickém městě bylo u jedné z hlavních ulic pole a došlo se k rozhodnutí, že se tam místo pěstování zemědělských plodin postaví nový obchod a ve zbytku se utvoří parčík. Jak se rozhodlo, tak se stalo. Místní OSP za pomoci občanů v akci „Z“ vybudovalo zakrátko na tehdejší dobu pěkný obchod a parčík, který byl osázen různým stromovím a okrasnými keři. Tak to tam rostlo a vegetilo spolu s obchodem několik desítek let.

Počátkem tohoto století zmizely okrasné keře, údajně to byl ráj bezdomovců. Po zániku obchodu s potravinami v roce 2011 tam následně vznikl obchod drogistického zboží. Nevíme komu a hlavně proč začalo vadit devět stromů v blízkosti obchodu. Koncem letošního března přišla grupa z firmy Ekoltes a začala mela. Na dvou místech vzalo za své celkem osm okrasných borovic o výšce jen asi šest metrů (viz foto pařezů). Vzal za své také jeden smrk (viz foto pařezu) a jako jediný ničení přežil jeho kolega rostoucí kousek od něj. Můžeme jen konstatovat, že všechny stromy nebyly nijak poškozené ani kmeny zahnilé, nemohly ohrožovat občany (viz záběr pařezů). Borci firmy kmeny nařezali na metry, naložili na vlečku, větve pěkně v drtičce rozmělnili a pak krásné dřevo odvezli nějakému „potřebnému“ na topení. Ten se má, pěkně se ohřeje. Získal dřevo se stromů, které si občané sami v akci „Z“ vysázeli, částečně se o zeleň starali a najednou bum, jsou pryč. To není ve městě první případ, že se bezmyšlenkovitě kácejí zdravé stromy i na místech, kde nevadí. Někomu ale ano.

Proto jeden z občanů požádal starostku města o poskytnutí informace, proč se tyto stromy kácely. Zatím není odpověď. Až přijde, tak bude určitě v plném znění zveřejněna.  
M.Klousek

12. 4. 2012

Hlavní priority města,

které mají vylepšit životní prostředí města … „určitě“ sníží prašnost, hluk a vysokou intenzitu dopravy?!
Podstatné investice „Programu rozvoje města 2012 – 2020“:
  •          Varovné systémy před povodněmi (region), 15,5 mil
  •          Ohrazování Bečvy a stavba vyhlídek s Povodím Moravy, 17,9 mil Kč (někde se ztratila úprava hranického jezu)
  •          Revitalizace parku, 18 mil. Kč
  •          Příprava cyklostezky úsek Dřín –Týn, 11mil. Kč
  •          Oprava silnic Skalní, Pod |Hůrkou, Tyršova, 17 mil. Kč
Nějak  se v těch prioritách ztratily přímé projekty na zkvalitnění životního prostředí, postrádám rovněž dlouhodobě slibovanou rekonstrukci zámecké zahrady. Volení  vedoucí pracovníci radnice, tzv. radní – nejmoudřejší města, si to nějak moc usnadnili. Občan by rád viděl v  programu rozvoje i projekty, které budou konkrétně řešit hluk, prašnost a kvalitu ovzduší.
A.Honysz 

7. 4. 2012

Cyklostezka - jiný pohled Mám kolo a mám foťák, když vidím něco zajímavého, zastavím a vyfotím to. A tak se stalo, že jsem nafotil cyklostezku od lávky na Rybářích po chatovou osadu Dříň, právě v době dokončení 25 - 26. 6.  2009. Na stránkách města k tomuto můžeme číst „Povodně, přívalové deště, bouřky a silný vítr napáchaly společně takové škody na II. úseku cyklostezky Bečva a na okolních stromech, že bylo nebezpečné po ní jezdit“. 
Ano, nafotil jsem to zrovna po tomto běsnění živlů.  Hned jak jsem na  cyklostezku vjel, všiml jsem si, že na straně od lesa chybí odvodnění a že tam jsou jen nějaké kanalizační vpusti, nebo co to je a jak na potvoru poněkud výš než by měly být a tak voda musí protékat pod i  přes vozovku. ( Na cyklostezce vedoucí od lávky do Hranic je to tak jak to má být.) 
Navíc  kanalizační veledílo nejen, že je výše než má být, ale navíc je také zjevně špatně napojené ve spodní části, viz foto, které bylo pořízeno 25.6.2009.  Nicméně asfalt byl toho dne po celé délce bez jediné trhlinky.

A protože jsem zvědavec, jel jsem se tam podívat i na druhý den (den oficiálního otevření),  jak se vypořádali stavebníci s tím špatným spodním  napojením. Vypořádali se "klasicky"- viz foto.
A protože někdo z města usoudil, když je to slavnostní otevření, s občerstvením, tak se musí cyklostezka blýskat, byly tam poslány ty velké a těžké čistící vozy firmy Ekoltes, aby udělaly svou práci. Svou práci udělaly a stalo se přesně to, co se muselo stát - asfalt začal praskat. 
Ano, asi to jsou jen drobné vady na díle, které stálo 15 milionů, protože jinak by byly určitě vyvozeny sankce pro zodpovědné a nebylo by to svedeno na "živly". Nejhorší je, že se takové drobné závady vyskytují ve všem, v čem má město prsty. Čím to asi bude?

Podloucký Radoslav 

2. 4. 2012

U nás v Kocourkově


 Dne 14.3.2007 jsem si dovolil na kamenitém kraji soukromého pozemku číslo 379, způsob využití - zbořeniště, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Hranice zaparkovat své vozidlo (jinak je to Třída Československé Armády - pozemek u "čapího hnízda". Když jsem se za 15 minut vrátil, koukám, na autě přibyl technický prostředek  k zabránění odjezdu vozidla tzv. botička, který mi na auto umístil pracovník firmy Activ s.r.o. na přání obecního strážníka, kterého sebou vozí, který (obecní strážník) usoudil, že jsem podezřelý ze spáchání přestupků - neoprávněného záboru veřejného prostranství a stání na zeleni.  Stálo mě to částku 300 korun o kterou se obohatila firma Activ.  Zajímavé je, že na jiných místech, na kterých se to dá uplatnit, se nic neděje a to už minimálně 5 let. Auta jsou stále nucena  z nedostatku parkovišť parkovat tam kde nemají a stávají se snadnou kořistí peněz chtivých objektů.  Město Hranice místo toho, aby se snažilo napravit tento stav stavbou  parkovišť, dělá spíš pravý opak, ani nedá zatravňovací dlaždice na pozemky města, kde motoristi parkují, a kde v době dešťů vyjíždějí koleje a následně znečisťují komunikace, kde se následně  nečistoty mění na prach. V tomto světle se jeví jako komická obecně závazná vyhláška č. 2/2012, vždyť přece sebelépe zaplachtované vozidlo bude prášit, když silnice a okolí není zcela čisté, nehledě k tomu, že se tato vyhláška dá taky zneužít. 
Ale zpět k pozemku číslo 379 a sousednímu 378/1, na pozemcích rostly dva stromy, javor a bříza viz foto, loni v únoru byly odstraněny, člověk by čekal, že v místě, kde strážníkovi vadí údajně přejeté stéblo trávy, strážníci nebo někdo ze životního prostředí zaznamená zmizení dvou vzrostlých stromů a něco z toho vyvodí, nevyvodili, asi si toho nevšimli, stejně tak jako si nevšímají současného "provozu"  na těchto pozemcích, které způsobuje zabahnění přilehlé komunikace, občané co kolem chodí, ví že to tak je a pro které je toto místo vzdálené se tam mohou jít podívat.

Podloucký Radoslav