30. 12. 2010

Moudré výroky

.
Pan Miroslav Pořízek nám zaslal několik moudrých výroků našich žijících i již nežijících osobností, které se hodí k zamyšlení i inspiraci v době končícího starého a nástupu nového roku.

Básník Jiří Žáček:
„Jisté je, že mnozí kazatelé lásky planou nenávistí, mnozí vyznavači pravdy neváhají pro její vítězství lhát a mnozí z těch, co se zaklínají demokracií, cejchují každý odlišný názor jako nedemokratický. A všem dohromady chybí smysl pro humor. Takže každý, kdo si troufne vidět přítomnost jako komedii nebo frašku, kandiduje na kacíře, ne-li rovnou na nepřítele. Demokracii prospívá kritický dialog, nikoli loajálnost vašnostů. Jejich vážnost je mrtvolná.“

Sociolog Jan Keller:
„Kdyby se u nás v posledních dvaceti letech tolik nekradlo, mohli jsme dnes pohodlně žít na sociálních dávkách. Protože se u nás ale v minulých dvaceti letech tolik kradlo, naše platy se více než platům podobají spíše sociálním dávkám.“

Básník a písničkář Josef Fousek:
„Nenechme si napovídat! Mysleme vlastní hlavou a naučme se říkat Ne! Moudrým vzdejme úctu a hloupým se vyhněme! Jsme každý pouhým zrnkem písku v poušti lidské pomíjivosti! Pokora není zbabělost, ba právě naopak! K životu stačí nemít hlad, nemít žízeň, mít rád svou rodinu, neubližovat a zastat se těch, kterým se ubližuje.“ „A politiky prosím: Překousněte v sobě svou ješitnost, udělejte dobré gesto a podejte si vzájemně ruce v zájmu nás, kterým říkáte – lidi. S příchodem moci se právě na lidi, ač právě oni vás vynesli na výšiny kariér, zapomíná a pýcha předchází pád.“

Spisovatel Karel Čapek:
„Avšak obyčejnému a slušnému občanu se poněkud příčí, aby se oháněl “naší stranou”, pokud se může ohánět vlastním rozumem. Je-li někdo pro užitečné a dobré věci proto, že je právě “naše strana”, je snad dobrým straníkem, ale trochu špatným občanem. Pokud budou mít politikové plné huby “našich stran”, potud není v politice místa pro některé přirozené důvody, jako je rozum a svědomí; má-li se kdy naše politika změnit, je nám víc třeba skutečných občanů než skutečných straníků.“

T.G. Masaryk:
„Můj socialism, to je jednoduše láska k bližnímu, humanita. Přeji si, aby nebylo bídy, aby všichni lidé slušně žili prací a v práci, aby každý pro sebe měl dost místa, elbow-room, jak říkají Amerikáni. V rovnost naprostou nevěřím. Vždycky byli a budou jednotlivci, kteří svým nadáním a nekontrolovatelným shlukem okolností víc dovedou a víc dosáhnou, vždycky bude hierarchie mezi lidmi. Ale hierarchie znamená pořádek, organizaci, kázeň, vedení a poslouchání, nikoliv vykořisťování člověka člověkem.“

29. 12. 2010

Některá slova roku 2010


Rafael Behr vysvětlil  v The Observer  26.prosince 2010 některá slova roku 2010. Z jeho článku jsme převzali termíny srozumitelné i nám.  Celý článek naleznete ZDE 

Koalice - Jedna z těch svateb, kde se k sobě nevěsta a ženich na první pohled nehodí, jsou pouze dočasně poblázněni, a kde všichni hosté debatují o tom, jak dlouho to vydrží.

Dluh - Těžké, děsivé břemeno, ovšem nikoliv pokud jde o dluh, který vznikne studentům nuceným platit univerzitní školné. V takovém případě je dluh příležitostí a motorem sociální mobility.

Předvolební příslib - Bezobsažná fráze, založená na předstírané upřímnosti, přísaha, která se rozplyne, jakmile politik, který ji učinil, vstoupí do vlády.

Volby -  Realitní show pro neatraktivní lidi, při němž dostávají členové publika jen jeden hlas.

Obama - Jednotka času definovaná obdobím, které uplyne mezi prvním pocitem naděje, že se něco změní a zjištěním, že se nezmění vůbec nic.
Doporučení redakce HL: místo jména Obama si zkuste dosadit např. Nečas, John, nebo Ondriášová a položte si otázku -  Platí výše uvedené také?

Sociální parazit - Osoba, jejíž životní styl financuje stát - do této kategorie se však nepočítají politici, poslanci a státní úředníci.

Mládí – choroba, která dělá lidi nezvykle náchylnými vůči slibům a protestům.28. 12. 2010

Tajná Dohoda a obdivuhodně suverénní premiér

 Václav Hořejší 

Včerejším elegantním vyřešením aféry s udavačem na Ministerstvu životního prostředí, zosnované nepřáteli svobodného trhu a tolik potřebných reforem, učinila vládní koalice evidentně velký krok správným směrem.

V první řadě se potvrdilo jak silnou vůdčí osobností je pan premiér. Dokázal přimět pana prezidenta, aby přerušil své obvyklé předvánoční rozjímání a zapojil se pod premiérovým vedením do práce. To není malý výkon!

Novým a vskutku osvěžujícím rysem dosaženého řešení je Tajná Dohoda.
Koaliční strany tak opustily onu trapnou hru na otevřenost, kterou s námi už 20 let hrají všechny strany. Všichni stejně víme, že se důležité věci veřejně nevykládají. Proto tleskám té otevřenosti, se kterou nám to teď vládní strany říkají.


Celý příspěvek naleznete ZDE 

Popřejme si do nového roku především zdraví, práci a více odvahy k obhajobě občanských a sociálních práv

Bc. Miroslav Pořízek

„…..různí Nečasové a Kalouskové nám mnohde vládnou i na regionální či místní úrovni. Také zde se musíme potýkat s těmi, kteří své veřejné funkce pojímají zejména jako docela pohodlné hmotné zajištění a příslušné místní a komunální problémy nejen nechtějí řešit, ale často to ani neumějí…..“

            Letošní rok se pomalu chýlí ke svému konci. Každý z nás v něm zanechal nějakou stopu. Někdo změnil zaměstnání, mnozí o něj bohužel přišli a nové zatím nemají, někteří se museli potýkat s  vážnými osobními či pracovními problémy. Většina z nás ale zároveň jistě zažila i drobné všední radosti, které dávají našemu životu nový náboj a tolik potřebnou dávku optimismu. Nežijeme v jednoduché době a pravděpodobně bude ještě hůře. Zkusme si pro lepší orientaci shrnout právě teď na konci roku to, v jakých poměrech dnes vlastně žijeme.

Celý příspěvek naleznete ZDE 

26. 12. 2010

Třídní perličky čtvrťáků ze ZŠ Šromotovo náměstí

Adresu, odkud jsme perličky stáhli, naleznete  ZDE 

Kája: " Ve slově bystřina napíšeme y, protože je to příbuzné slovo ke stromu bystrý."

Otázka: "Co vše můžeš říci o kvetoucích rostlinách?"
Ráďova odpověď.  "Že kvetou. To mám říkat, jak je to tam? "

Co asi znamenají tato slova, která vyřkla Adrianka?
Jazýček trošku neposlouchal. Ovbod..., odbot.....= obvod

Otázka: " Jmenuj některé jedlé houby."
Adamova odpověď: " Pravák, levák, ... "

Otázka: "Co je vnitrozemský stát?"
Moniččina odpověď: "Kdyby otec šel o trochu dál,
máme moře. Ale teď nemáme moře, protože se zastavil a dál nešel."

(Na interaktivní tabuli byla vyznačena pouze krajská města.)
Otázka: "Proč nemůže být na tabuli vyznačen Přerov?"
Adamova odpověď:  "Protože je  ve Zlínském kraji."

Adam pravil: "Tento trojúhelník je rovnostranný, protože má
všechny strany rovné."

Úžasné Liduščino vysvětlení:
"Citoslovce vyjadřují, že třeba  BÚ."

Máme také jasno v další věci. Andulka vysvětlila, že:
"Vláda je složená z bojovníků."

I Adam dobře vysvětluje:
" 15 : 6 = 3, protože děleno pěti je to 3."

( K učivu o vzájemné poloze přímek.)
Otázka: "V jakém vztahu jsou k sobě přímky s a z?"
Adamova odpověď: "Přímky s a z jsou k sobě a."

Nika měla určit rod, číslo a pád slova - ( v ) mlze
" Ta mlza - rod ženský ..."

"Napiš větu podle vzorce ze slovních druhů -  3  2  1  5  10 ."
Opět zářila Nikolka: "Můj krásný snoubenec neudělal bú."

Jedno z vyjmenovaných slov podle Adrianky je "Badžikov." ( Asi Bydžov, ne?)

25. 12. 2010

Perličky ze školní lavičky…Cukr je rafinovaný, protože se po něm tloustne.
Pravý hovězí vývar se dělá ze dvou kostek.
Švestkové knedlíky dělíme na jídlo a pecky.
Sardinkám se uřezávají hlavy, aby se vešly do konzervy.
Děda povídal, že alkohol sice kazí zrak, ale že má radši brejle než žízeň.
Tatínek řekl, že na svůj svátek nechal pití, ale neví kde.
Tři potraviny, bez kterých člověk nemůže žít, jsou snídaně, oběd a večeře.
Experiment je třeba to, když maminka něco uvaří a my hádáme, co to je.
Rybí maso je zdravé, protože obsahuje mnoho fosforu, který je smrtelně jedovatý.
Jídlo musíme dojídat, aby ho mouchy neroznášely po ostatních lidech.
Včelím medem neplýtváme, protože se nevyrábí, ale vzniká poctivou prací.
Konzervy nám uchovávají potraviny, ale jen do té doby, než se zkazí. Jsou zdravé, neboť obsahují hodně železa.
Alkohol zkracuje život, protože se po něm pořád spí.
Opilci páchají pod vlivem alkoholu i sebevraždu a druhý den o tom ani nevědí.
Náš děda říká: Rum je jed, ale nejvíc je otrávený, když ho nemá.
Česnek je zdravý pro lidi, ale společnost ho nesnáší.

23. 12. 2010


Závěr korupční aféry na MŽP


Ušetřili jsme si práci a přetiskujeme diskuzi na uvedené téma z 23.prosince na stránkách elektronické verze Hospodářských novin. 

Michálek se nemůže vrátit na své místo
Michálek se nemůže vrátit na své místo, protože tam musí přijít člověk který provede tu transkci s financemi EU do pokladen (na účty) účastníků "tajné dohody z hradu." Teprve prezident zajištěním procentuelního rozdělení mezi účastníky schůzky na hradě z hotové transakce (dotace EU na pražskou čistírnu odpadních vod) dosáhl smíru mezi premiérem a VV. Takže již žádné rozepře, Vláda nepadne ODS podle dohody dostane stejně nejvíc a nyní bez problémů ze strany koalice. To je podstata tajné dohody,(takže nemůže býtzveřejněna) premiér si tak(přes veškerou blamáž)zajistil tímto zdrojem pro ODS, předsednictví v čele ODS. Zdroj svých informací neuvádím,neboť se jedná o veřejné zdroje. Vesměs se jedná o shrnutí všech dostupných informací. Je to můj náhled na věc.

Koalice se zklidnila, šéf policie končí
Já si hlavně cením to, jak koalice dodržuje své předsevzetí o průhlednosti a proto se občané nedovědí, co se na Hradě upeklo. Určitě je "dobrým" signálem, že šéfa superinspekce vybere ODS, jen nevím jestli vhodného kandidáta ve svých řadách najde (poslední Čistý se ukázal pěkně špinavý a neschopný). Mohl by se ale najít v zahraničí, hradní pán má určitě někde schovanou adresu na toho synka z ostrova Mauricius, ten by se určitě hodil. Proč se výběru nezůčastní komunisté, oni už nejsou parlamentní stranou?

Diktatura zlodějů
Policii neřídí John ani Martinů. Martinů ze strachu o flek chodil jen prášit Nečasovi a podepisoval co mu určitá "Langrohavěť" nosila na stůl. Hlavního aktéra Langra se to nedotklo, protože jeho listonoši v policii jedou dál. Mrázek zanechal Langrovo semeno a to se pěkně činí.

Loutková vláda
Z Nečase se stal politický Hurvajs a jeho vodičem táta Šmoula z Hradu.Ješita z Hradu ještě stačil se otřít o pana Michálka od kterého by se Odesmani měli učit poctivosti.

Vyšetřování skončilo,
zapomeňte !

21. 12. 2010

Zapomínáme?

 Ing. Ivo Holec

11.1.1930
Střelba do stávkujících sklářů v Dol. Rychnově. 5 těžce raněno. V kraji vyhlášen vyjímečný stav.
4.2.1931
Policie střelbou rozehnala pochod nezaměstnaných u Duchcovského viaduktu – 4 mrtví horníci.
20.7.1931
Stávka na úpravě řeky v Chrustu. Zastřelen 1 dělník.
25.11.1931
Hladový pochod nezaměstnaných do Frývaldova. Zabito 8 lidí i 14-ti leté děvče (šlo náhodou po ulici), přes 30 lidí těžce raněno.
31.3.1932
Horní Suchá na Těšínsku - 1 horník zabit, 2 těžce a několik lehce zraněno.
13.4.1932
 Mostecká stávka – zastřeleni 2 horníci, 5 horníků bylo těžce zraněno.
 8.6.1932
Stávka za vyšší mzdy na stavbě žel. trati u Margecan. 1 dělník zabit, 4 ranění.
9.11.1932
Rosicko-oslavanský uhelný revír, stávka proti snižování mezd. Zatčen 1 dělník, četníky zbit, podlehl zraněním.
16.11.1932
Při exekuci v Polance zastřeleni 2 zemědělci.
11.2.1933
Stávka proti uzavření závodu v Horkách. Zabit 1 dělník.

Toto jen tak namátkou, na co dnešní mocipáni rádi zapomínají a mnozí z nás s nimi…a vesele jim žereme to jejich překrucování historie. Celkem bylo za první republiky zabito 198 dělníků, přibližně 2000 bylo zraněno a 4000 odsouzeno za stávkování do vězení.

Také události 17.11.1939 probíhaly jinak, než nám hustí dnešní agitátoři do hlav. Při té „studentské“ stávce byl zastřelen dělník Václav Sedláček. Zůstal ležet na dlažbě. Ten student byl postřelen, zemřel druhý nebo třetí den v nemocnici. O dělníkovi se dnešní vládnoucí nezmíní, protože dělníka nepovažují za člověka.

Až půjdeme z hladu do ulic, zase do nás budou střílet jako do škodné. Fanatici se najdou všude…. Historie se opakuje, protože se z ní nedokážeme poučit.

20. 12. 2010

Fasáda o názvu Protikorupční Nečasova vláda se hroutí


……a s ní i důvěryhodnost této vlády. Rekapitulujme zveřejněné skutečnosti: 

Ředitel SFŽP Michálek se na konci léta obrátil na ministra vnitra Johna s podezřením na možné korupční jednání špiček ministerstva ŽP. John (nevěří své policii?) Michálkovi doporučil, ať důkazy zajistí pomocí odposlechů, např. ve spolupráci s novináři.

Michálek se pokoušel kontaktovat předsedu vlády Nečase (kvůli zapojení BIS), ten mu vzkázal, ať se obrátí na policii.

MF Dnes má k dispozici nahrávky důvěrných rozvohovorů, podle nichž se poradce ministra ŽP Drobila Knetig snažil o nezákonné dohazování veřejných zakázek spřáteleným firmám, aby Drobilovi obstaral financování jeho další politické kariéry. Knetig v nahrávce tvrdí, že "Pavel" o všem ví.

Premiér Nečas a prezident Klaus se zastávají Drobila.

Drobil odvolal Michálka (šéfa Státního fondu životního prostředí, odkud měly být peníze vyvedeny), který v duchu Johnovy příručky i jeho osobních rad obstaral ve spolupráci s novináři z MF Dnes ony důkazní nahrávky. Část těchto nahrávek je k dispozici za příspěvkem.

Premiér Nečas si vyžádal informace od policejního presidenta. S takto získanými informacemi seznámil na zvláštní schůzce koaliční partnery.

Dosud známý závěr?

Ten, kdo se podle zatím zveřejněných informací vzepřel odčerpání 500 milionů korun z veřejných zdrojů je propuštěný (Michálek).
Vedení VV se domáhá odstoupení policejního prezidenta s odvoláním na to, že poskytl premiérovi informace o kauze. Přitom jediné informace jsou ty, které zveřejnily sdělovací prostředky a Michálek.
….a protikorupční policie se tímto případem v posledních dnech začala zabývat z vlastní iniciativy sama.

Chybí něco pro naplnění názvu Kocourkov? Asi ne, až na to, že tento název je příliš slušný ve srovnání s tím bahnem, ve kterém se brodí česká politika od 90tých let.
A komunální politika je, až na výjimky, v podobném stavu. Jen v menším provedení.
___________________________________________________________


Drobil Michálkovi poté, co se dozvěděl, že si Michálek rozhovory s Knetigem nahrál: "Pokud něco takového existuje, tak jim to musíte dát. A ujistit je, jste katolík stejně jako já, křesťan, ujistit je, že jestli něco je, jestli tady něco bylo, tak že je to teď tady na tom stole, ta výpověď bude zničena a nic dalšího není.“

Nečas o Drobilovi: „Je to čestný a slušný člověk“.

Nečas o Michálkovi: „Michálek je nedůvěryhodný a běhal měsíce po ministerstvu s nahrávacím zařízením, místo aby šel na polici“.

Jiří Pehe, politolog: „Je to naprostý výsměch tomu takzvanému boji s korupcí, který mimo jiné vůbec nezačal. Co se stalo, je jen logickým výsledkem a ukazuje to, že korupce, tedy takové to přikrádání různých podnikatelů a politických stran ze státních zakázek, že je to systémová záležitost. Premiér s tím evidentně ani nic moc dělat nechce. To, že o tom konkrétním případu věděl od října, to už samo o sobě o něčem svědčí“.

Zdeněk Zbořil, politolog: „Rozum zůstává stát, že k něčemu takovému může dojít. Že někdo může být takový hlupák a pouštět se do takové akce – myslím tím pana Drobila – včetně té tolerantnosti, kterou projevil pan Nečas, ale i pan prezident. Nechci si připustit, že to takhle vlastně pokračuje z té minulosti počátku 90. let až do současnosti a není síla to nějak zastavit“.

Zdeněk Špiřík

19. 12. 2010

Druhé zasedání zastupitelstva města

 .

Ve čtvrtek 9. prosince se uskutečnilo 2. zasedání zastupitelstva města Hranice. Nejdůležitějším bodem na programu bylo schvalování Provozního rozpočtu na rok 2011. K tomuto bodu jsme důkladně nastudovali materiály předložené Radou a po delších úvahách jsme předložili návrhy změn v jednotlivých kapitolách. Snažili jsme se šetřit v položkách, které nejsou pro fungování města nezbytné a v ekonomicky horších obdobích se dají postrádat. Jednalo se o zejména o propagační předměty, družbu s partnerskými městy nebo nenárokové vyplácení ošatného pro zaměstnance. Kompletní znění návrhu je na těchto stránkách.

Tyto návrhy přednesla Pavla Tvrdoňová přímo na zasedání. Je s podivem, že, i když jsme návrh podali ve lhůtě uvedené v jednacím řádu k rukám starostky, neměl jej na stole ani jeden zastupitel. Tyto materiály jsme museli rozdávat sami. (Zda v této věci nedošlo k porušení jednacího řádu, právě analyzujeme a případně se po Novém roce obrátíme na příslušné orgány.) Zato náš návrh měl k dispozici snad celý městský úřad, jehož úředníci si na jednotlivé body připravili oponenturu. Většinou šlo ale jen o obecné proklamace o potřebnosti hrnků a propisek s logem města na propagaci Hranic atd., které nenesly téměř žádnou skutečnou argumentační hodnotu.

Naše návrhy byly seriózní body, které mohly zahájit diskusi o dalších případných úsporách. Nečekaně se ale na naše počínání snesla kritika ze strany koaličních partnerů. Nesrozumitelné vystoupení zastupitele Zimy bylo ukázkovým příkladem cimrmanovské neschopnosti udržet myšlenku. Pan zastupitel při vší úctě plácal naprosté nesmysly a v těch několika málo větách, které měly podmět a přísudek, nám navíc velmi nekorektně podsouval věci, které náš návrh vůbec neobsahoval. Např. že chceme zlikvidovat sport v Hranicích- navrhovali jsme přesunout finanční prostředky z položky Akce Sportovec roku na přímé příspěvky na sport pro mládež.

Ukázkově smutnou demagogii předvedl zastupitel Sedláček, který se podrážděně obul do všech, kteří chtěli v rozpočtu něco měnit. Obvinil je z neznalosti věci, rozpočet předložený Radou podle něj připravili odborníci, kteří věděli, co dělají. Tragikomičnost této situace se ukázala několik minut na to, kdy vystoupil Franta Konečný, který kandidoval za Hranice 2000. Tvrdil, že když si vzal do ruky kalkulačku a spočítal jednotlivé položky, tak některé součty v ,,rozpočtu připraveném odborníky“ nesedí, a to i několik set tisíc či dokonce o více než milión. Měl pravdu!

I přes toto všechno se část zastupitelů snažila tento stávající návrh rozpočtu schválit. Vzhledem k tomu, že nebyl zohledněn žádný z našich návrhů a navíc byly v rozpočtu výše zmíněné chyby, nemohla Pavla Tvrdoňová pro tento rozpočet hlasovat, a tak se stalo, že právě ten jeden hlas pro prosazení chyběl.

Proto bylo rozhodnuto o rozpočtovém provizoriu, během něhož bude na novém rozpočtu pracovat k tomu sestavená pracovní skupina. Budeme se snažit, aby naše návrhy byly diskutovány a do tohoto nového návrhu rozpočtu zapracovány. Pokud budou opět naprosto ignorovány, náš postoj se nemění a těžko pak někdo může počítat s naší podporou.

Ivo Macháček

Převzato z webových stránek Změny pro Hranice


17. 12. 2010

Kdy bude opraveno ohrázování Ludiny?


Redakce Hranických listů obdržela tento týden upozornění od pana A. Honysze na liknavý přístup vedení města k potřebě odstranění povodňové škody z června 2009 na ohrázování Ludiny u prodejny KROK.
Už na zasedání zastupitelstva 10. června 2010 vznesl A.Honysz dotaz tohoto znění: „Jak město tlačí na správce toku, aby opravil hráze na Ludině, konkrétně u obchodu firmy KROK?“.
Znění odpovědi tehdejšího starosty a současného místostarosty města Mgr. Wildnera, které nám pan Honysz poskytl, jsme nerozuměli. Vyžádali jsme si proto kopii originálu. Ukázalo se, že znění zaslané panem Honyszem je totožné s originálem. Přetiskujeme ho:

Vážený pane Honyszi,

   dovoluji si Vám poslat odpověď na Váš dotaz vznesený na Zastupitelstvu města  dne 10.6.2010 - Jak město tlačilo na správce toku, aby opravil hráze na Ludině?

Po povodni v měsíci červnu 2009 došlo k destrukci nové pravobřežní opěrné
zdi na drobném vodním toku Ludina v říčním  km 0,940 - 0,960,  v ulici
Komenského v lokalitě firmy Krok.
Správce toku ZVHS Přerov provedl prvotní zásah na zprůtočnění toku, celou
povodňovou škodu zadokumentoval a řádně provedl hlášení povodňové škody za
přítomnosti  zástupce OŽP.
Ohlášení odstranění povodňové škody a zároveň udržovacích pracích na vodním
díle pravobřežní opěrné zdi na drobném vodním toku Ludina v říčním  km 0,940
- 0,960,  provedl  správce toku dne 27.01.2010 v souladu se zákonem č
254/2001 Sb., o vodách.
OŽP telefonicky a na společných jednání opětovně upozorňoval správce toku na
tuto závadu a vyzýval k rychlé opravě poničené opěrné zdi..
 V současné době je ukončeno zpracování projektové dokumentace na tuto část
opěrných zdí a bude provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Finanční prostředky prozatím nejsou uvolněny.
Odstranění povodňové škody a zároveň udržovacích prací na vodním díle
pravobřežní opěrné zdi na Ludině u Kroku, dle ohlášení správce toku je
březen - prosinec  2010.

S pozdravem.
Pěkný den.

Mgr. Miroslav Wildner
starosta města Hranic

Názor na úroveň dopisu i vlastní práce vedení našeho města jsme si udělali. Čtenáři jistě také.
Pan Honysz svůj názor naformuloval takto:

„Závěrem lze konstatovat, že již uváděný prosinec pomalu proběhl, blíží se konec roku 2010 a práce na opravě hráze ani nezačaly. Vím, že OŽP jedná. To je ale málo! Co dělá pro to, aby povodňová rizika byla v této části města snížena co nejdříve, autor odpovědi pan Wildner? A jak pod jeho vedením využila své pravomoce dané Vodním zákonem Povodňová komise? Předpokládám, že podobně jako v jiných podobných případech, bude poukazovat na to, že potok Ludina nepatří městu.  Ale Ludina přece naším městem protéká a ohrožuje občany, jejichž starostou pan Wildner až donedávna byl!
Jsem zvědav, ve kterém dalším desetiletí bude oprava provedena. Možná, až další velká voda udělá ještě větší škody.“

Stávka

Tomio Okamura, podnikatel
Převzato z blog.iDNES.cz

 

Se stávkou zaměstnanců někdo souhlasí někdo nesouhlasí, každý z nás by se měl ovšem zamyslet nad pravým důvodem stávky. Tím rozhododně není jen protest proti snižování platu. Hlavní důvod přece je, že stávkující nevidí rozumné důvody pro jejich snižování.
Argumenty a fakta, která zazní nížeji, nejsou nová, ani objevná. Jen se  zdá, že hlavně na vládě, se nad nimi nechce nikdo zamýšlet.

Je krize.... 
Ano - ale, který z úředníků, lékařů nebo policistů ji zavinil ?  Celosvětovou krizi rozpoutaly chamtivé a nepoctivé finanční ústavy a  ratingové firmy. Do nepoctivých praktik byli namočeni světoví finanční hráči, někteří i s pobočkami či působností v České republice. V rámci  krize se mnohé banky po celém světě dostávaly do ztrát  - české pobočky  jsou ale v neustálém zisku, který posílají od počátku krize mateřským společnostem do zahraničí. Češi tak mj. pokrývají ztráty způsobené jinde  a jinými. Státní zaměstnanci se těžko smiří s tím, že oni budou platit  za podvody v nejbohatším podnikatelském oboru.

Stát má dluhy
Ano - otázka proč je má, je na knihu. Řekněme si poctivě, že tu jsou dvě  hlavní příčiny - rozkradení, v lepším případě téměř rozdávání stamiliardového majetku za vlády pravice. A neúsporné hospodaření. Neúsporné hospodaření i za vlády levice v dobách, kdy jsme mohli šetřit  na zlé časy. Případně sanování škod po minulých vládách a pokračování ve  "zlodějnách" u veřejných zakázek.  Školníci z Uherského Hradiště ztěží pochopí, proč politici, kteří  figurovali u rozkrádání majetku a příjmů státu, teď chtějí náhradu škody  po nich. Jejich názor má nepominutelnou logiku.
 

Pokračování:
http://prilohy-hl.blogspot.com/2010/12/stavka.html

16. 12. 2010

Když dva dělají totéž.

Ing. Ivo Holec

Z úst pana prezidenta Klause jsme se dozvěděli, že stávka zaměstnanců  8.12. prý byla neoprávněná a směšná. Nyní demonstrují lékaři a pan Klaus mlčí. Možná se dozvíme, že demonstrace formou výpovědi je správný postup. Jenže ti první demonstrovali za udržení své životní úrovně a lékaři požadují zvýšení svých platů. Určitě obě uskupení mají racionální důvod své akce pořádat.

Uvidíme, kdo dosáhne svých požadavků. Pokud jen  lékaři, pak byla stávka zaměstnaneckých odborů skutečně směšná a organizátoři by se měli zamyslet, zda hrát jen divadlo, nebo použijí jiného druhu nátlaku.

Hezké Vánoce v příštím roce.


V HT byl uveřejněn článek s postojem ředitele Ekoltesu v případu osvětlení vánočního stromu na místním náměstí. Omluvu za nepodařenou a zmařenou akci bych byl schopen pochopit, co však nechápu je arogantní změna omluvy ve výmluvu, že za to Ekoltes nemůže. Vážený pane řediteli, ano, Ekoltes za to nemůže. Je to ostuda řídících pracovníků Ekoltesu a jak to vypadá, tak asi i pana Jiříčka.Tedy všech, kteří se na osvětlení podíleli. Do dalších let doporučuji Radě města Hranice uložit řediteli Ekoltesu:

1/ Spočítat příkon a zatížení elektrické větve a přijmout opatření k odstranění nedostatků.
2/ Udělat generálku, např. jako v Lipníku.
3/ Mít v záloze náhradní zdroj.
4/ Zapamatovat si heslo „kdo je připravený není překvapený“.

Rýsuje se i jednodušší opatření....12 let na funkci ředitele je asi moc. Jenže pupeční šňůra s Radou města je asi nepřestřihnutelná.

Občan města (jméno je redakci známo).

15. 12. 2010

Neuvěřitelné nařčení: Půl miliardy bylo pro pana Langera.

Převzato z www.parlamentnilisty.cz 

Odvolaný ředitel Státního fondu životního prostředí Libor Michálek tvrdí, že "pan Langer" zařizuje "mimorozpočtové financování politické strany". Rovněž také prohlašuje, že na něj ministr životního prostředí Pavel Drobil zprostředkovaně vyvíjel nátlak, aby podpořil výstavbu pražské čističky.

Pokračování:

Hraničtí úředníci a stávka.

 Ing. Ivo Holec
 
V HT byl rozhovor s tajemníkem města, který hodnotil kladně, že úředníci města se stávky nezúčastnili. Postrádám důvod proč. Situace v platové sféře je u státních zaměstnanců všude stejná. Osobně se nedomnívám, že by hraničtí úředníci jásali nad snížením platu a děkovali za to státu. Spíš než jejich uvědomění a servilnost vůči státu spočívá důvod ve strachu se ozvat. Jsme malé provinční město a  je těžké sehnat práci, když je člověk na indexu. Mohu se i mýlit, v tom případě se omlouvám a gratuluji tajemníkovi k souhře s odbory. Otázka taky je, zda odbory na radnici jsou:-))

Nepodporoval jsem stávku proto, že bych si myslel, že státní zaměstnanci mají nejhorší pracovní podmínky, ale podpořil jsem ji proto, že jsou už poslední skupinou lidí v tomto státě, kteří jsou schopni se sjednotit a postavit se proti mocenské zvůli. Zbytek lidí je zcela atomizovanou masou neschopnou jakéhokoli odporu.

Ruce pryč od důchodců! Na své stáří si poctivě vydělali!

Ing. Ivo Holec

Stát prý musí sehnat 33 miliard na vyplacení důchodů. Ještě před dvěma lety bylo v sociálním fondu na důchody 70 miliard. Kam se ty peníze poděly? Dnešní důchodci si na svůj důchod vydělali poctivou prací a neexistovalo, aby se někdo vyhnul placení, protože všichni pracovali a tudíž všichni si na důchod platili.
  
    Tón médií směrem k tomuto problému je šokující. Doslova se roztrhl pytel s názory, že dnešní důchodci si vlastně mohou za svízelnou situaci sami. Že sklízejí plody svého přitakávání minulému režimu.  A že by důchody měly být vlastně sníženy na polovinu. Že nikdo vlastně za minulého režimu pořádně nepracoval, a že si tedy důchod nezaslouží.

    To jsou naprosto nehorázné názory. Důchodový systém byl ve chvíli převratu 1989-1990 naprosto přebytkový, a to natolik, že až do minulého roku na něm bylo dle zdroje z Rady seniorů ČR - časopis Doba seniorů 70 miliard Kč. Podle téhož zdroje si v minulém roce Topolánkova vláda z tohoto fondu půjčila 23 miliard a slíbila, že je do konce roku vrátí.

    Nevrátila nic. Pokud ano, nikde o tom nebyla ani zmínka. Současná úřednická vláda by měla v rámci své detektivní práce při odhalování černých děr, kudy mizí peníze ze státní kasy, zaměřit svůj zrak i na to, kam zmizely peníze ze sociálního fondu na důchody. Kdyby se totiž peníze, právem náležející důchodcům současným i budoucím, nerozkradly a nepoužily na různá porcování medvědů, mohlo být v systému při stávajícím stavu důchodců, i každoročním nárůstu, peněz dost až do roku 2040 i při pravidelném valorizování.

    Od sametového převratu slibovaly všechny vlády, že oddělí sociální fond od státního rozpočtu. Dodnes tak žádná z nich neučinila. Nebylo by totiž dostatek peněz na různé „kamarádičky“, zlaté padáky a další nekonečný odtok peněz z hromady, na kterou si dnešní a částečně i budoucí důchodci poctivě vydělali.

    Je třeba, aby někdo řekl pravdu a přestal mladé lidi štvát proti důchodcům. Ti si totiž na svůj důchod vydělali. Ono to ani jinak nešlo. Protože pracovat bylo povinností, takže pracovat musel každý, a tudíž dostával mzdu, ze které musel odvádět na důchodové zabezpečení určitou částku podle výše svých příjmů. Takže dnešní přemoudřelí a přemoudřelí mladí diskutéři, včetně těch nejuvědomělejších šplhající se na Top – ruce pryč od důchodců!  Za současný stav na důchodovém účtu rozhodně nemohou oni.

13. 12. 2010

Jak dlouho si může starosta města dělat z občana srandu a lhát?

 Antonín Honysz
 Starostu města pana Wildnera jsem v červnu 2010 požádal, aby mi ve smyslu zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odpověděl na následující podnět:
„V roce 2009 v listopadu vytrhali a odvezli pracovníci firmy Ekoltes okrasné křoviny z Alešovy ulice. Jednalo se o místa, kde byla trasa prováděných výkopů rekonstrukce plynového vedení a přípojek k jednotlivým domům prováděna firmou GAMA G=V s.r.o. Olomouc a montáž společností Plynmont s.r.o. Tato akce měla být v listopadu podle rozpisu již ukončena a ne zahájena. Rekonstrukční práce byly ukončeny až v polovině  dubna 2010. Dnes je již druhá polovina června a nikoho ještě nenapadlo dát záhony s okrasnými keři do pořádku. Do kdy to bude provedeno?“ 
Starostova odpověď z 23.června 2010:  
„Na ul. Alšově prováděla rekonstrukci plynu společnost Plynomont.Tato společnost  má objednávku u společnosti Ekoltes  Hranice a.s. na navrácení keřů na místa, odkud byly v roce 2009 vyjmuty a uloženy ve společnosti Ekoltes Hranice a.s.. V objednávce od společnosti Plynomont na navrácení keřů má společnost Ekoltes  Hranice a.s.uveden termín plnění dle dohody – t.j. v červenci 2010.“
Termín splněn nebyl a proto následoval tento můj dotaz:  
„Dnes, 6.srpna 2010, nejsou Vámi uváděné práce  uskutečněny.  Myslím si, a nejen já, že firma Ekoltes by měla zajistit kvalitní práce, když má s nějakou firmou smlouvu. Předpokládám, že město má povinnost provádět kontroly plnění smluv své firmy.                                                                            
Odpověď starosty:
„Výsadba těchto keřů byla naplánována a dohodnuta mezi firmou EKOLTES Hranice, a.s. a MěÚ Hranice na druhou polovinu měsíce července 2010. Dřívější výsadba keřů nebyla možná z kapacitních důvodů, neboť pracovníci zeleně  prováděli sečení trávy ve městě Hranice a místních částech. Bohužel v době termínu výsadby okrasných keřů na Alešově ulici nás opět zaskočilo počasí. Přišla velká vedra, kdy teplota vzduchu dosahovala až 37 stupňů Celsia a tedy podmínky pro výsadbu keřů byly naprosto nevyhovující.
 Odpovědný pracovník EKOLTES Hranice, a.s., mistrová úseku veřejné zeleně pí. Jamborová se proto ihned spojila s pracovníkem MěÚ Hranice, odboru ŽP ing. Kornelovou a bylo dohodnuto oběma stranami, že výsadba se z výše uvedeného důvodu v daném termínu neuskuteční a bude vyčkáno příhodnějšího počasí, příznivého pro výsadbu keřů. Pevný termín nebyl stanoven. Vzhledem k vývoji počasí a k dlouhodobým předpovědím počasí však lze předpokládat, že výsadba keřů na Alešově ulici v Hranicích bude uskutečněna s největší pravděpodobností do konce měsíce srpna 2010 tedy asi s měsíčním zpožděním.  Byl jsem zároveň vedením úseku zeleně ujištěn, že toto posunutí termínu nebude mít žádný vliv na kvalitu výsadby ve vztahu k plnohodnotnému vývoji keřů.“
 Delší dobu se nic nedělo, až jednoho dne na přelomu srpna a září přijeli dva pracovníci fy. Ekoltes. A začali sázet do mezer po rekonstrukci keře. Jaké ? Ve velmi zuboženém stavu, také většina zaschla, protože pracovníci nepřipravili pro výsadbu podmínky. Keře doslova nastrkali do suché jalové hlíny bez přihnojení a nikoho nenapadlo tyto keře zalévat, aby se ujaly. Proto to dopadlo, jak dopadlo.
 V polovině září jsem se proto opět obrátil na starostu:
„Do mezer v záhonech na Alešové ulici  sázeli pracovníci firmy keře ve velmi špatném stavu a některé jsou již dnes suché, protože je nikdo nezalil. Také některé záhony vypadají jak noty pro buben – samá pauza. V jednom záhonu dodnes chybí větší množství keřů a nikdo se neobtěžovat je doplnit. Kde pracuje kontrolní prvek MěÚ Hranice, který by měl být garantem, že firma provede svoji práci kvalitně, kdo za kontrolu konkrétně zodpovídá.“
Do dnešních dnů jsem odpověď tehdejšího starosty Wildnera neobdržel, i když by si měl být vědom, že porušuje zákon ČR. Asi již neměl čas, protože se blížily volby a měl mnoho starostí, jak zůstat na další čtyři roky u koryta. 
Koncem září jsem požadavek o informaci ohledně keřů už po několikáté v opakovaném znění zaslal panu Wildnerovi. Odpověď zněla:
„Po konzultaci s ředitelem Ekoltesu Vám sděluji, že pokud  bude sadbový materiál, zatím bohužel není,  budou do konce října 2010 dosazeny chybějící keře a práce v dané lokalitě ukončeny. Zatím, podle sdělení ředitele Ekoltesu  nebyly provedeny práce  proto, že na trhu chybí potřebný sortiment keřů.“
Počátkem listopadu jsem již několikrát opakovanou otázku položil, tentokrát už místostarostovi, panu Widnerovi. Održel jsem tuto odpověď:
„Vážený pane,
na základě konzultace s místostarostou města Mgr. Wildnerem vám zasílám k vašemu dotazu následující sdělení. Keře, které mají býti v dané lokalitě vysazeny bohužel nejsou stále na trhu k mání. Dle našich dodavatelů však by se v pozdních zimních měsících objevit měly. Výsadba v tomto případě přichází tedy v úvahu až v jarních měsících roku 2011. Je mi líto, že vám nemohu podat příznivější zprávu a věřte, že ani nám není vzniklá situace lhostejná. Jakmile seženeme rostlinný materiál budu vás o tom informovat s tím, že se pokusím, samozřejmě s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám, stanovit i termín výsadby. Pokud jsou mé informace kompletní sdělí vám své stanovisko i p. místostarosta.
S pozdravem Vinkler.“

Stejná okopírovaná odpověď přišla o dva dny později s podpisem místostarosty.
 Za osm měsíců nejsou schopni dát do pořádku pracovníci fy. Ekoltes pár záhonů. Jak nazvat neschopnost řešit takovou celkem banální věc? B…….? Nebo nekompetentním přístupem, nezájmem…. Jak? Jak pak vedení města a fy. Ekoltes řeší složitější problémy na území města Hranic?
To nejhorší na závěr. Protože mám rád informace z více míst, tak jsem obtelefonoval několik firem, které se zabývají prodejem okrasných keřů. Odpověď byla překvapující. V regionu Hranic mi odpověděly tři firmy, že požadovaný sortiment je na skladě, ale že již není vhodná doba pro výsadbu. Takže ze strany představitelů města a městské firmy opět samé lži.
 „Děkuji“ panu starostovi, pardon místostarostovi, za většinou vymyšlené a lživé informace, poskytované po dobu osmi měsíců. Doufám jen, že na jaře bude výsadba provedena.
   P.s.: Veškerou korespondenci jsem schopen doložit.
Vývoj teplot v červenci 2010
Příspěvek byl redakcí HL zkrácen. Nedalo nám to však a také jsme namátkou prověřili jednu z informací poskytnutých panem místostarostou Wildnerem a ředitelem Ekoltesu Vinklerem. Přikládáme graf vývoje nejvyšších a nejnižších teplot v červenci 2010, který jsme na internetu našli přibližně za 2 minuty. Z přiloženého grafu vyplývá, že třetí dekáda července byla naopak mimořádně chladná a když už někdo do července ???? sázení dřevin naplánoval, byly nízké teploty naopak výhodné. Najdou jmenovaní pánové, zastávající úctyhodné funkce zaměřené na výkon veřejné služby, aspoň nyní dostatek slušnosti, aby se omluvili?

12. 12. 2010

Mrtvý kůň


Jsem podnikatel, který podpořil odboráře při stávce, a to proto, že mi neskutečně vadí, jak vláda rozděluje lidi podle profesí a postavení, aby nebyla jednota.

Jen ta má možnost zvolit jinou demokracii, ve které je velice málo místa na korupci jednotlivců jako dnes. Stát dovolil rozkrást naši zem a neustále ji vědomě rozkrádá a bude dále, dokud my budeme tolerantní… Vládnou nám podělaní poserové a prodávají naše hlasy a svobodu a důvěru za své teplé místo a žvaní a žvaní… Mám toho mnohem více a rád budu mluvit, nemám co ztratit a je nutné ukázat politikům, že dnešní systém demokracie přes podvodníky je mrtvý kůň.

11. 12. 2010, Miloš CACH, HALÓ noviny

11. 12. 2010

Fiasko


Zdeněk Špiřík

Fiaskem skončilo projednávání návrhu provozního rozpočtu na rok 2011 (běžné, opakované příjmy a výdaje) na zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 9.prosince. Přes několik dílčích vystoupení opozičních zastupitelů nejvýraznějšími osobnostmi při diskuzi o návrhu rozpočtu byli Mgr.P.Tvrdoňová (Změna pro Hranice) a F.Konečný (student, vystoupil z pléna).

Paní Tvrdoňová předložila návrh úprav rozpočtu připravený skupinou členů strany Změna pro Hranice. Návrh zahrnoval snížení plánovaných výdajů v některých položkách (propagační předměty, pohoštění, věcné dary, MKZ....) a převedení úspor ve prospěch podpory mládežnického sportu, oprav komunikací, protipovodňových opatření a podobně.

Tvrdé jádro koalice, zabydlené na radnici již řadu let a zvyklé proto na spartakiádní vystupování koaličního šiku při potírání jakéhokoli podnětu ze strany opozice, se zjevně jen obtížně vzpamatovávalo z překvapení, že tentokrát s náměty na zkvalitnění rozpočtu vystoupila dokonce radní - paní Tvrdoňová. Rozruch kolem této skutečnosti nechápu. Je naopak sympatické, že zmíněná zastupitelka přenesla do diskuze na zastupitelstvu kultivovanou formou i dodatečné náměty vzešlé od členů strany, kterou zastupuje.


Jen za zmínku proto stojí květnaté vystoupení ve prospěch schválení předloženého rozpočtu J.Sedláčka (Sdružení nestraníků), který je schopný mluvit kdykoli a o čemkoli. A rovněž podrážděné vystoupení radního V.Zimy, který konstruktivní a relativně poklidnou diskuzi na téma rozpočet označil za „kacířské řeči“.
Definitivní kříž nad předloženým rozpočtem učinil student F.Konečný, který upozornil na řadu součtových chyb v předloženém návrhu.


Zastupitelstvo se nakonec shodlo na rozpočtovém provizoriu na leden a únor s tím, že na únorové zasedání ZM bude předložen rozpočet přepracovaný. Uvedené řešení je dokonce lepší než upachtěná snaha po schválení něčeho, co ve skutečnosti plave na vodě. Viz např. velké výkyvy ve výběru daní a z toho vyplývající velmi diskutabilní „přesnost“ odhadů vývoje v závěru roku.

7. 12. 2010

Už jsme si to vybrečeli, už jsme si to vyřvali.


Tak tu máme bordel nový, říkáme mu sametový.
Začali to velmi něžně, pak už lhali zcela běžně.

Národ neměl potuchy, že jde volit zloduchy.
Snad nevěděl koho volí, teď ho z toho hlava bolí.

Do voleb nám slibovali, že prý cosi zanedbali.  
Že si budeme dobře žít, jak se budeme dobře mít.
Že bude i práce dost – jenže to je pitomost.

Po volbách nám hovno dali, zato úspory nám vzali.
Jsou to blázni bláznivý, stokrát všechno zdražili.

Jestli to tak půjde dál, tak aby se člověk bál.
Co budeme jíst a pít, za co děti šatit, jestli a jak budeme žít.

Zda-li umřem v nemocnici nebo někde na ulici,
Nespadne-li na nás strom, či snad do nás píchne RÓM??
Zabije nás trolejbus, nebo zase přijde RUS…….??

A tak naše snažení je nám k hovnu vážení.
Máme malou naději, když nám vládnou zloději.

Teď už národ jenom vzdychá, na Hradě cpou si břicha.
V podhradí však zle lid žije, hraje se s ním komedie.

Je to pravda nebo trik????
To ví jenom DRAMATIK.

Zasláno od našeho čtenáře. Jméno je redakci známo.

5. 12. 2010

Demokracii na špíně, rozkrádání a zlodějně, nepostavíš !


Jiří Čumpelík, blog.iDNES.cz

Není demokracie, jako demokracie. U nás je špinavá demokracie. Rvačka o moc, bezohlednost, hrubost, slibování i strašení občanů a to vše bez jakýchkoliv vizí sledujících budoucnost Českého národa. Kdo má moc prosazuje své zájmy a zisky, bez ohledu na ostatní. Nehledí na chudé, slabé, či ztracené. Chybí pocit bratrství, rovnosti, vlastenectví. Chybí úcta předkům, pokora před národem a jeho nelehkou historií.

                Vše co bylo, bylo špatné.
                Teď vládneme my ! Moc znamená přístup k bohatství a majetku. Bohatství, protekce a úplatky jsou cestou k osobní budoucnosti. Urvi co můžeš a nekoukej vlevo, ani vpravo. Nacpi se sám, dej kamarádům, příbuzným i přátelům. Krade soused, známý, spolustraník, proč bys nekradl taky ? Za komunismu kradli téměř všichni. Kradlo se odshora, či zezdola, zkrátka ze všech stran. Nikde nic nechybělo. Dnes to sice chybí, ale nikdo to už ani nehledá. Brodíme se tady ve špíně.

                Komunismus skončil,
                Privatizovalo se, kradlo, přeplácelo. Úplatky lítaly ze všech stran. Platy si státní oligarchové, poslanci, funkcionáři, soudci i úředníci přidělovali sami a přitom vůbec nešetřili. Nebylo proč. Peněz bylo na rozdávání. Rozebrat, rozkrást a zprivatizovat takový balík státního majetku, nebylo nic jednoduchého. Transformační náklady rostly do stovek miliard a dodnes se u nás nenašel ekonom, který by to byl schopný vyúčtovat.

                Nebylo proč účtovat.
                Moc z toho státního majetku nezbylo a nebyl tu nikdo, kdo by to účtování chtěl vidět. Vykulený národ ještě tleskal. I president by mohl vyprávět. Banky vykradené přesto, že tam seděla komunisty schválená elita. Fabriky v úpadku a zařízení ve šrotu. Noví skvělí manažéři podniků i původem z STB, dostávali vysoká ocenění.

                Zvykli si na vysoký standart.
                Státní majetek téměř zmizel. Tak se jede na dluh. Financujeme ze svých daní přeplacené státní oligarchy, přetloustlou státní byrokracii, neefektivní veřejnou správu, státní, krajské, obecní podniky a přeplněné instituce. Nejde jen o předražené státní zakázky, přátelské grandy a dotace, ale ze státního rozpočtu živíme spoustu soukromých firem a podnikatelů na plnění zakázek, které mohou zajišťovat státní i veřejné instituce, či líná a neschopná byrokracie. Daně nestačí. Státní dluh stále narůstá.

                Není kdo by tu špínu vyčistil.
                Slušní podnikatelé, kteří poctivě bohatnou, jsou uráženi a řazeni mezi ty, kteří tu špínu, rozkrádání a zlodějnu způsobili a udělali. Nelze se divit, že mezi občany vládne nedůvěra, zloba, nenávist, kritika a odpor. Občané se začínají probouzet z krásného snu do špinavé reality. Poctiví pracovníci, živnostníci, ani podnikatelé nechtějí tu špínu, ani dluhy platit! Tady nejde o politickou, ale o reálnou odpovědnost poslanců a politiků. K té špíně a osobní odpovědnosti, se nikdo z nich nehlásí.

                Musí přijít zcela nová politika.
                Politika postavená na slušnosti, otevřenosti, pravdě a poctivosti. Politika postavená na bratrství, rovnosti a skutečné demokracii. Politika postavená na vlastenectví, vzájemné pomoci a na poctivé práci. Politika, která konečně vyúčtuje transformaci, vymete špínu, rozkrádání a zlodějnu. Politika, která vytvoří z naší země skutečnou vlast a domov pro všechny naše občany. 

  
                                       Teprve potom budeme mít demokracii !