29. 11. 2012

„Transparentní“ usnesení Rady města

Rada města na svém zasedání 20.listopadu m.j. rozhodla o udělení veřejné zakázky následujícím způsobem, cituji:

„…v souladu se zákonem č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle §18 Obecné výjimky z působnosti zákona, odst. 1 písm. j) a schválila dle části 5.5 výjimku ze směrnice QS 74-01 o zadávání zakázek a veřejných zakázek, ve prospěch společnosti JOSLA Fitpark s.r.o., Hviezdoslavova 81/12, 405 02 Děčín, dle důvodové zprávy.
Předložila Ing. Radka Ondriášová“

Zmíněné písmeno j) v odstavci 1 v aktuálním znění tohoto zákona ale neexistuje! Původně se sice v uvedeném zákonu nacházelo, jak je ale níže patrno z původního textu, nevztahovala se tato formulace ani tehdy na případ našeho města (Hranice nejsou vůči vybrané firmě v popisovaném vztahu).

25. 11. 2012

Heslo Transparentní radnice v Hranicích už obrostlo mechem

Zdeněk Špiřík
Dovoluji si navázat na redakční článek z 11.října. Naleznete ho ZDE.
Již před víc jak rokem zastupitelstvo města usnesením 204/2011 jednomyslně schválilo tzv. Zásady transparentnosti města Hranice.
 
V úvodu zmíněných Zásad je uvedeno:
Zásady transparentnosti města Hranic (dále jen Zásady) jsou pravidla obsahující zásady
a principy průhledného a jasného rozhodovacího procesu orgánů města. Transparentnost činnosti a rozhodovacích procesů města posiluje jeho důvěryhodnost a odpovědnost vůči občanům a také snižuje riziko korupce. Zásady mají zejména za cíl ještě více se přiblížit veřejnosti, zvýšit přístup občanů k informacím a zvýšit odpovědnost za jednotlivá rozhodnutí.
Skutečně krásně napsáno…a jak bylo vážně myšleno porovnejme na následujícím příkladu.

23. 11. 2012

Heslo Transparentní radnice v našem městě hodně vybledlo

Zdeněk Špiřík
Už několik zasedání zastupitelstva města proběhlo od instalace hlasovacího zařízení. Možnost dohledat na webu města informaci, jak hlasuje každý jednotlivý zastupitel, byla jedním z hlavních argumentů pro pořízení tohoto zařízení. Zdá se však, že povolební aktivita volených představitelů města ve prospěch zvýšení průhlednosti dění na radnici mezitím ochabla. Zařízení bylo zakoupeno, instalováno, ale k tomu nejdůležitějšímu využíváno není. Právě naopak, v posledním zápisu ze zasedání konaného 15.listopadu nenaleznete už ani součty hlasů „proti“ a „pro“ usnesení.

13. 11. 2012

Trapná hra na transparentní radnici pokračuje

Transparence (průhlednost, průsvitnost) může nabývat hodnot od 0 do 1. Obdobně výraz „transparentní“ může vyjadřovat různý rozsah průhlednosti.

Podívejme se, jakou úroveň transparentnosti dosahují informace o činnosti rady města na příkladu typické formy zveřejňovaných usnesení z jejích zasedání: