27. 1. 2013

Jak získat informace od vedení města

Jedním z nejvážnějších témat řešených v současné době vedením města je rozdělení městské společnosti Ekoltes formou odštěpení provozu tepelného hospodářství. Protože však toto téma doprovází řada nezodpovězených otázek, zaujalo mě usnesení zveřejněné na webových stránkách města:

Rada města Hranic po projednání nepřijala usnesení k materiálu "Objasnění důsledků oddělení kotelen na hospodaření města a Ekoltesu Hranice as.“

Jak je z textu usnesení patrné, Rada města nevybočila ze svých zvyků a i v tomto případě zveřejnila něco, co samo o sobě, přes krasořečnění o „transparentní radnici“ žádnou relevantní informací není.

25. 1. 2013

Dotazníkové šetření k budoucnosti regionu už jen do konce ledna

Posledních několik dnů mají obyvatelé regionu Hranicko na vyjádření svých názorů k budoucnosti svých obcí i celého regionu. Dotazník pod názvem „Jak se daří, co se líbí, kde to skřípe, co tu chybí“ připravily rozvojové organizace Hranicka a jeho výsledky budou důležitým podkladem pro nastavení rozvojových oblastí a priorit v období let 2014 až 2020.
Dotazník existuje ve dvou verzích, vyplnit ho lze pohodlně na internetovém odkazu www.regionhranicko.cz/dotaznik, nebo ručně do předtištěných archů. Ideální příležitostí k vyplnění bude pro obyvatele obcí mimo město Hranice druhé kolo prezidentských voleb v pátek a sobotu 25. a 26. ledna, kdy budou prázdné dotazníky a sběrné boxy k dispozici přímo u volebních místností. V Hranicích platí nadále možnost odevzdávat vyplněné dotazníky ve dvoraně zámku. Vyplnění zabere zhruba 10 až 15 minut, uzávěrka pro sběr je 31. ledna 2013.
Dotazník je zaměřen na aktuální názory a přání obyvatel, zjišťuje (ne)spokojenost s kvalitou života v obcích, s dopravou, bezpečností, životním prostředím, možnostmi trávení volného času či nabídkou služeb.
S dotazy se obracejte na manažera MAS Hranicko Mgr. Františka Kopeckého, tel.: 773583020, e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

23. 1. 2013

Účel světí prostředky

Ekoltes provozuje i desítky let zastaralé, neefektivní kotelny. Navíc, jak se dodatečně dozvídáme, vysoký zisk zakalkulovaný do ceny tepla se stal i vítaným zdrojem prostředků ke krytí ztrát plovárny. Pokud se ale občané města předražené služby městské firmy rozhodnou odmítnout a postavit si ve svých bytových domech vlastní moderní kotelny, vedení Ekoltesu se jim v tom všemi možnými i nemožnými prostředky snaží zabránit. Nejdříve Ekoltes s podporou rady města napadl několik stavebních povolení  výstavby kotelen nezávislých na Ekoltesu vydaných Stavebním úřadem v Hranicích a když neuspěl u Krajského úřadu v Olomouci ani u Krajského soudu v Ostravě, podal údajně několik kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Nejvyšší správní soud rozhodl o jedné z kasačních stížnosti Ekoltesu dne 25.10.2012 takto:
„…kasační stížnost společnosti EKOLTES Hranice, a.s. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.5.2012, č.j. 22 A 26/2010-67 není opodstatněná, a proto ji zamítl (§110 odst. 1 poslední věta s.ř.s.)…  V Brně dne 25.října 2012“.
Rozhodnutí nabylo právní moci 29.11.2012.

Starostka města však ještě na mimořádném zasedání zastupitelstva 3.12.2012 svolaném k připravovanému prodeji provozu tepelného hospodářství Ekoltesu tvrdila – citace ze zápisu:
„Ing. Ondriášová – správní soud ještě nerozhodl v žádném sporu.

Zastupitelstvo nakonec hlasy koalice schválilo návrh usnesení, který Ing. Ondriášová předložila...a o to přece šlo.
JN

22. 1. 2013

"Struhlovsko - země Ekoltesem zapomenutá"

Většina obyvatel domu bydlí na tomto pěkném sídlišti již 40 let. Dříve jsme si kolem svého domu dokázali sníh uklidit sami, i přes to, že chodníky jsou města a měly by být uklízeny automaticky pracovníky Ekoltesu.
Zajímal by nás důvod, proč systematicky úklidové stroje končí u popelnic před naším domem. Přitom chodník před naším domem není delší jak 20m. Lidé z ostatních domů chodí kolem našeho domu s dětmi do školky nebo do centra města a pravidelně se brodí ve sněhu nebo se kloužou po umrzlém sněhu. Protože jsme na konci - nedokáže frézka, která jezdí po sídlišti, k našemu domu zajet? Bojí se nás? 

Obyvatelé domu Struhlovsko 1219, Hranice

15. 1. 2013

Ekoltes , kotelny a jiné

Dovolte, abych se touto cestou vyjádřil k postupu rady města ve věci řízení společnosti Ekoltes a.s. Hranice. Už dlouho sleduji informace o dění v této společnosti. Vyčleněním tepelného provozu ze základního majetku firmy Ekoltes a.s. Hranice vedení této společnosti jednoznačně potvrdilo, že požadavky občanů na své vlastní kotelně mají racionální podtext a že vedení Ekoltesu se situace vymkla z rukou. Díky jednání představenstva Ekoltesu se nelze divit, že občané z paneláků ztratili důvěru v tuto společnost. Je zarážející s jakým nasazením a jakými prostředky bojují zástupci Ekoltesu proti svým spoluobčanům, voličům a zákazníkům.
Pokud žadatel podá žádost o stavební povolení, Ekoltes  se ihned přihlašuje jako účastník stavební zřízení a ihned napadá stavební povolení. Přesto, že krajský soud rozhodne o správnosti postupu, neváhají zástupci  Ekoltesu podávat kasační stížnost. To, že kasační stížnost  a tudíž celé soudní řízení Ekoltes projel se nikdo mimo zúčastněných nedoví. Proč to všechno píšu? Zajímalo by mě, kdo tu „srandu“ zaplatí. Soudy stojí peníze a z vlastní kapsy to představitelé Ekoltesu neplatí - viz příloha.

8. 1. 2013

Mlžení kolem Ekoltesu

Po prostudování informačních zdrojů uvedených pod článkem jsme dospěli k názoru, že dění kolem kotelen Ekoltesu v mnohém připomíná scénář nyní probíhající amnestie.
Propuštění velkého počtu těch „malých“ v rámci nyní uskutečňované prezidentské amnestie je považováno velkou částí veřejnosti za mlhu, ve které se mělo skrýt to hlavní – zaručení beztrestnosti velkým tunelářům.
Mlha nejasností od počátku provázející přípravu prodeje kotelen Ekoltesu má také zakrýt to hlavní – důsledky systémové chyby při obsazování funkcí v dozorčí radě a představenstvu městské firmy.