22. 6. 2011

Hospodaření s obecními prostředky

Zdeněk Špiřík

Pavel Kohout, Hospodářské noviny: "Pokud by se zakázky
(veřejné) lépe vypisovaly a organizovaly, ušetřené peníze by smazaly
většinu schodku státního rozpočtu."

Uvedená slova platí přeneseně i pro naše město. Jen s tím rozdílem, že by se za stejné peníze z městského rozpočtu dalo pořídit mnohem více. Vysvětlím to na příkladech.
Studie proveditelnosti na kasárna Jaslo stála 1,125 mil. korun, zpracovatel studie byl vybrán pouze ze dvou nabídek (druhá nabídka byla přibližně za polovinu ceny té vybrané). Tehdejší paní místostarostka a dnešní starostka ing. Ondriášová v komisi pro výběr nejlepší nabídky tvrdila, že více možných zpracovatelů takové studie se nepodařilo zajistit! Studie nepřinesla nic, co nebylo možno předpokládat. Tatáž rada města, která zpracování studie za tuto částku zastupitelstvu doporučila, posléze neprojevila o koupi kasáren prakticky žádný zájem.

V rozporu s městskou směrnicí Zadávání veřejných zakázek rada města v srpnu 2010 bez výběrového řízení (i bez udělení výjimky) rozhodla o zpracování dokumentace řešící rekonstrukci zaklenutí BP v Partyzánské ulici firmou JV Projekt (334.800,-) . Rozhodnutí RM ve svých důsledcích znamenalo m.j. časovou ztrátu dvou měsíců, protože nabídku společnosti Voding Hranice měla rada města k dispozici  (zpracovanou dle zadání tehdejšího starosty města Mgr. Wildnera) o dva měsíce dříve. Přitom nabídka hranického Vodingu byla pro město cenově výhodnější.

Za příklad, jaký vliv na cenu zakázek města má i zjednodušené výběrové řízení, může sloužit to, co se rovněž dělo kolem Bezejmenného potoka. Rada města direktivně rozhodla, že studie úprav otevřené části Bezejmenného potoka od železnice po Partyzánskou ulici má být bez výběrového řízení zadána společnosti Lesostavby Frýdek-Místek. Přesto, že vedení této společnosti reagovalo informací, že nemá vlastní projekční složku a sdělilo, kterému projektantovi zadává podobné projekty, byl ještě vypracován návrh smlouvy a předán ke kontrole smluvnímu právníkovi. Byla to zbytečná práce a ztráta 2 měsíců času. Lesostavby smlouvu odmítly.  Nakonec ve výběrovém řízení vybraná hranická firma VODAM tytéž práce, na které rada uvolnila pro Lesostavby 72 000,-, provedla k plné spokojenosti za 28 tisíc korun. 

Bylo by možné uvést další podobné příklady. Když si položíme otázku, proč k těmto případům může docházet, vyrojí se okamžitě množství dalších otázek. Některým z nich by mohli zabránit i členové komisí pro výběr nejvýhodnějších nabídek. To by ale například museli mít k dispozici potřebné státní a obecní právní předpisy a směrnice. Je možno se ptát dál: Proč je tolik tajností kolem obecní směrnice pro výběr nejvýhodnější nabídky? Proč není volně k dispozici? Proč s nejdůležitějšími pasážemi nejsou prokazatelně seznamováni členové výběrových komisí? Atd., atd….
Výsledek práce komise zabývající se na radnici od počátku tohoto volebního období tématem Transparentní radnice je téměř nulový. A z pohledu vnějšího pozorovatele je patrné, že brzdou je volená část vedení radnice. To je ale již téma na jiný příspěvek.

Žádné komentáře: