14. 6. 2011

Omluva Presbetonu

 Karel Hübl, klub Věci veřejných v Hranicích.

Dne 10. června 2011 jsem obdržel od advokátní kanceláře zastupující Presbeton Drahotuše s.r.o. předžalobní výzvu se žádostí o omluvu za své výroky v článku ze dne 27. 3. 2011.

 Svým článkem jsem především chtěl nabídnout  řešení stížností obyvatel z okolí provozovny Presbetonu v Drahotuších. Upozornil jsem na možnost vybudování modernizace výroby Presbetonu v nevyužívané lokalitě kasáren Jaslo. Při dobré spolupráci s městem Hranice, bylo možno na revitalizaci nevyužívaných objektů kasáren získat dotaci až 75 % investičních nákladů. Tato jedinečná příležitost nebyla však přijata a tím pro mne celá záležitost skončila. Úspěšných podnikatelů si vážím, a pokud jsem v článku skutečně použil nepravdivých slov a úsudků, tak toho lituji. Bohužel jen nevím, která to byla. Rozhodně jsem nechtěl nikoho poškodit. Pouze jsem se snažil najít řešení výhodné pro všechny.

Žádné komentáře: