27. 3. 2011

Rekonstrukce Podzámecké zahrady možná bude.

Antonín Honysz

  V roce 2008 byla projednávána na MěÚ Hranice studie k rekonstrukci Podzámecké zahrady.  Rekonstrukce zahrady byla tehdy doporučena komisí pro rozvoj města i komisí pro životní prostředí. Schválená studie byla  předána k projednání radě města. Požádal jsem proto po uplynutí více jak dvou let starostku o poskytnutí informace jaký je stav příprav rekonstrukce a kdy bude předpoklad provedení rekonstrukce Podzámecké zahrady.

  Předkládám doslovnou odpověď starostky:
   - na základě zpracované a projednané projektové dokumentace bylo stavebním úřadem MěÚ Lipník nad Bečvou vydáno dne 11.5.2010 územní rozhodnutí pro celou stavbu. Následně bylo dne 14.2.2011 vydáno stavební povolení MěÚ Hranice - odborem dopravy - na dlážděné, štěrkové pěší komunikace, schodiště, dřevěnou lávku a dne 3.2.2011 bylo zahájeno vodoprávní řízení MěÚ Hranice - odborem životního prostředí na studnu a zavlažovací systém.
 Dne 19.1.2011 byla podána žádost  o stavební povolení na MěÚ Hranice - stavební úřad, následně Krajský úřad OK odbor strategického rozvoje pověřil k projednání a rozhodnutí v předmětné žádosti MěÚ Hranice Lipník - stavební úřad.
  Projekt Zámecké zahrady projednávala na své schůzi 8.3.2011 rada města a doporučila zastupitelstvu města podání žádosti o grant pro daný projekt z Nadace Proměny.

  Podle odpovědi paní starostky to vypadá, že se něco s projektem děje a že nezapadl do nějakého spodního šuplíku v kanceláři některého úředníka, jak se již jednou stalo.

  Málokterý občan města Hranic si pamatuje, že rekonstrukce Podzámecké zahrady se připravovala již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy měla proběhnout rekonstrukce částečně jako odpočinková zahrada a dětské hřiště pro mateřské školky.  Různé organizace již vkládaly příspěvky do této akce a připravovalo se zahájení prací. Bohužel euforie podzimu roku 1989 a nabubřelost nastoupivších tzv. nových funkcionářů OF na radnici tuto akci smetla se stolu. Kam se poděly sdružené příspěvky na tuto akci? Na to by nám ještě dnes mohli odpovědět někteří komunální politici hranicka, kteří se dodnes drží u "korýtek".
  
  Doufám, že rekonstrukce Podzámecké zahrady bude zahájena co nejdříve a že nebudou žádné žabomyší tahanice v zastupitelstvu města o konečné provedení a dokončení tohoto projektu.

Žádné komentáře: