10. 3. 2011

Radní se bojí kontrolního výboru, část druhá

Jarmila Žurmanová, předsedkyně KV při zastupitelstvu

Tímto příspěvkem navazuji na první část, zveřejněnou včera, tzn. 9.března. Popíši další část diskuze k návrhu plánu činnosti kontrolního výboru (KV) při zastupitelstvu města (ZM). Konkrétně se v této části jednalo o bod č.1, který zní:
Kontrola plnění smluvních vztahů mezi městem a a.s. Ekoltes

PhDr. V.Juračka (Hranice 2000) navrhl, aby finanční výbor (FV) při ZM při této kontrole úzce spolupracoval s KV.
Ing. J.Haša, předseda FV, nesouhlasil a zdůvodnil to takto:
„Návrh KV je tak neurčitý, smluvní vztah je tak široká oblast…“.

Ing. R.Ondriášová (starostka) položila přítomným zástupcům KV otázku, o jaké smlouvy se jedná.
Ing. Z.Špiřík, člen KV:
„Představenstvo Ekoltesu je koalice, žádný zástupce opozice. Dozorčí rada je koalice, žádný zástupce opozice. Valná hromada je rada města, žádný zástupce opozice. A vy se nás ptáte, jaké jsou smlouvy mezi městem a Ekoltesem? My se můžeme dohadovat. Já vím třeba o tom, že existuje nějaká rámcová smlouva, nebo existovala v minulém volebním období, když jsem tam prováděl kontrolu a zjistil jsem hrubé chyby. Nejen tedy ve formulaci té smlouvy, ale i v jejím plnění. A že město platilo úkony podle hodinových sazeb místo za čtvereční metry, jak to bylo v rámcové smlouvě a podobně.
Přičemž jaký je stav nyní já nevím a nemůže to vědět nikdo z opozice.“
Ing. R. Ondriášová:
„Já nerozumím tomu, že pokud tam byly takové hrubé věci, že v podstatě zastupitelstvo nedostalo z kontroly….
Ing. Z.Špiřík:
„Paní starostko mě to udivuje, protože jste dělala místostarostku a mohla jste si, pokud jste spala na zastupitelstvu, když jsem podával tuto informaci o té zprávě, mohla jste si to přečíst aspoň na internetu, kde jsme vyvěšovali pravidelně výsledky a protokoly ze všech kontrol. Všechny podklady jsme posílali cestou tajemnice KV do sekretariátu starosty s tím, že jsem si nechával tyto sporné protokoly podepisovat starostou, respektive místostarostou. Paní místostarostka mi některé protokoly podepsala také.“
Ing. R.Ondriášová. „Dobře“.

Žádné komentáře: