9. 3. 2011

Radní se bojí kontrolního výboru, část první

Jarmila Žurmanová

Pocit vyjádřený v nadpisu příspěvku si asi ze zasedání zastupitelstva odnesla většina přítomných. Pro lepší orientaci čtenářů doplňuji, že kontrolní výbor při zastupitelstvu se na svém prvním zasedání dohodl na zásadách své činnosti a s úmyslem smysluplně a poctivě naplnit své kontrolní povinnosti vyplývající z platné legislativy navrhl zastupitelstvu ke schválení následující plán činnosti na rok 2011:


 1. Kontrola plnění smluvních vztahů mezi městem a a.s. Ekoltes
 2. Kontrola plnění podmínek u namátkově zvolených poskytnutých dotací
 3. Kontrola úplnosti protikorupčních opatření města v porovnání s jinými obcemi
 4. Kontrola použití mimořádného příspěvku města, poskytnutého a.s. Ekoltes v roce 2010 ve výši 2 mil. Kč na provoz plaveckého areálu
 5. Kontrola činnosti příspěvkových organizací se zaměřením na DDM a MKZ
 6. Kontrola plnění mandátních smluv
 7. Kontrola vyúčtování grantů
 8. Kontroly plnění namátkově zvolených usnesení RM a ZM
 9. Kontroly dodržování právních předpisů (předem namátkově kontrolujícím zvolených) finančním výborem a městským úřadem na úseku samostatné působnosti
 10. Kontrolní úkoly, kterými bude KV pověřen ZM
 11. Řešení podnětů vznesených občany města na KV při respektování pravidel pro vyřizování stížností a peticí.

Protože se zřejmě několik koaličních představitelů města leklo, že KV chce skutečně něco reálně kontrolovat, byla diskuze k návrhu téměř nekonečná - zveřejním ji proto po částech.

Ing. R.Ondriášová, starostka města:
„Můžete mi vysvětlit tu devítku – dodržování právních předpisů finančním výborem?“
Ing. Z.Špiřík, člen kontrolního výboru:
„Paní starostko, to se mě ptáte Vy? Starostka města? Přečtěte si Zákon o obcích. Uvádí pouze 3 úkoly, obecné úkoly kontrolního výboru. Toto je opsaný jeden z těch 3 úkolů uvedených v Z. o obcích. Je to §19, odst. 3b).“
(Pro úplnost informace uvádím plné znění uvedeného paragrafu 119, odst.3):
„b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,“ )
J. Sedláček, člen koalice na radnici:
Já si myslím, že jestliže je to v zákonu, tak tady to nemá co dělat. Tady by mělo být v plánu to, co v zákonu není. Protože zákon je vyšší právní síly jako usnesení zastupitelstva. Je to zákon? Je to zákon. Já neříkám, že je to v rozporu, ale rozumíte, my se tady nadřazujem nad zákon. Je to v zákonu, je!
No já tomu rozumím, já jenom chci říct, že jestli je tady deklarováno, že je to v zákonu, my se nemůžem nadřazovat nad zákon. Zastupitelstvo není nad zákonem, zákon je nad zastupitelstvem.“ 
PhDr. V.Juračka, Hranice 2000, opozice:
Jardo, při vší úctě, ty to strašně pleteš dohromady. Ty si pleteš problematiku právní síly různých právních norem, ale tady se jedná o plán práce, takže pro pořádek – to tam musí býti uvedeno… Takže naprosto nemáš pravdu.“
Mgr. M.Wildner, ODS, místostarosta:
„Já mám technickou. Zbytečně se trápíme. Udělejme to tak, že příští zastupitelstvo a tím chci požádat kontrolní výbor ten plán práce rozpracuje jako daleko podrobněji a budeme mít víc času se na to podívat, ať tady zbytečně potom neuzavřem nějaké usnesení, které bude k ničemu. To je můj návrh, takhle to zpracujme a můžem jít dál.“

Žádné komentáře: