20. 3. 2011

Hranický rozpočet na rok 2011 byl schválen

Zdeněk Špiřík

Na svém posledním zasedání naše zastupitelstvo schválilo rozpočet na letošní rok. Podívejme se, co na téma rozpočtových pravidel územních rozpočtů říká Zákon 250/2000 Sb.

Rozpočet územního samosprávného celku
§4, odst. 3: „…Při zpracování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu“.

Rozpočtový výhled
§3, odst. 1: „…Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet“.

Pokud na webu města nalistujete podklady, které při schvalování rozpočtu měli zastupitelé k dispozici, budete rozpočtový výhled Hranic marně hledat. Zřejmě se tak bude opakovat situace z minulého volebního období, kdy se nejdříve schválí roční rozpočet a teprve dodatečně se na tento rozpočet „napasuje“ rozpočtový výhled. Že by to mělo být obráceně, aby schválení chybně sestaveného rozpočtu nevedlo ke vzniku obtížně řešitelných finančních problémů v budoucnu? Ano, jeho dodatečné zpracování postrádá smysl.

Rada města zjevně "jede" ve starých kolejích. Ostatně její sestava se po posledních volbách změnila vesměs jen způsobem „škatule, škatule hejbejte se“. A opozice v zastupitelstvu po neschválení rozpočtu na prosincovém zasedání dala, zřejmě při pohledu na bezradnost koaličních představitelů města na radnici, přednost aspoň nějakému rozpočtu.

Žádné komentáře: