1. 3. 2011

Boj s korupcí v Hranicích, aneb kozel zahradníkem

Zdeněk Špiřík

Nesouhlasím s paušálním podezříváním, popřípadě s obecným podsouváním obvinění z korupce či nehospodárného nakládání s veřejnými zdroji vůči pracovníkům Městského úřadu. Tím spíše, že na hraně takového jednání, v dosud známých případech, balancují spíše někteří dlouholetí představitelé volené části vedení města.
Pravdou ale je, že korupce veřejnou správu našeho státu prorostla jako rakovina. Je proto naší občanskou povinností učinit vše pro snížení rizik takového jednání i v našich podmínkách.
______________________________

Jeden z nejzajímavějších bodů posledního zasedání zastupitelstva měl název Zvýšení transparentnosti rozhodování zastupitelů při nakládání s veřejným majetkem, který předložil ing. Karel Hübl, zastupitel zvolený za Věci veřejné. Jak je patrno z celého materiálu, který je k dispozici ZDE, působnost 4 navržených opatření je širší, než vyjadřuje název.

Ne každý z předložených návrhů opatření bylo možno bezprostředně na zasedání zastupitelstva 17. února bez dalšího rozpracování schválit. Sám předkladatel to viděl takto: „…Je to běh na dlouhou trať a bylo by dobré začít. A kdyby se schválil aspoň jeden bod, byl by to malý krůček kupředu“. A pisatel tohoto příspěvku dodává, že už jedním takovým krůčkem bylo před nedávnem zahájené zveřejňování výsledků výběrových řízení dodavatelů na městské zakázky navržené stranou Změna pro Hranice.

Rozhodující pro další osud 4 předložených návrhů bylo zřejmě opakované negování ze strany starostky ing. Ondriášové. Ta zdůrazňovala potřebu vytvoření blíže nespecifikovaného SYSTÉMU. Jádro svých protiargumentů formulovala takto:

…Měla bych tu alternativní návrh na usnesení, ve kterém zastupitelstvo uloží radě města jednak opravdu udělat analýzu, sestavit souhrn těch stávajících protikorupčních opatření a zároveň a 2.bod, protože by to mělo být ve shodě celého zastupitelstva, uloží radě sestavit pracovní skupinu k vytvoření toho systému jako takového. Aby to opravdu bylo podle třeba deseti takového desatera, které vzniklo, na webových, nebo které je zveřejněno na webových stránkách Měst bez korupce a kde m.j. je to občanské sdružení o němž ví i pan ing. Hübl se tady pod todlencto desatero podepsal.

Takže to je můj návrh, abychom opravdu ten systém měli úplný a věděli jsme, nebo abysme ho měli v zásadách, tak jak je to i zde vytaženo ze státní strategie a abychom se věděli prostě, jak ten systém máme nastavený.“

Pokusím se to přeložit. Paní starostka považuje za důležité ustavit pracovní skupinu, která vypracuje nějaký „systém“, pokud možno s efektním názvem, a vyřeší otravný problém s korupcí. Proto bylo 17.února na návrh paní starostky přijato usnesení, že za tím účelem bude v termínu do 31.března na radnici ustavena komise. A až komise „systém“ vyřeší, bude třeba vypracovat harmonogram jeho postupné realizace. To dá přece rozum, že všechno nejde vyřešit najednou. Přičemž značná část tohoto harmonogramu protikorupčních opatření se stane nejdůležitější součástí volebního programu současných lídrů koalice na radnici pro příští volební období.

A abych dokončil překlad myšlenkového toku paní starostky - do doby, než ustavená komise pod laskavým dohledem rady města „systém“ vytvoří, paní starostka předpokládá, že nikdo nebude koalici na radnici zdržovat nějakými protikorupčními návrhy, které do rámce ještě neexistujícího „systému“ nemohou zapadat – to je přece logické!

Přesto mi vrtá hlavou, proč ale nemohlo být z třetího bodu návrhu ing.Hübla ihned schváleno opatření „…Město Hranice zajistí veřejně přístupnou evidenci jmenovitého hlasování v radě města Hranic na internetových stránkách města, jako nástroje pro kontrolu rozhodování a zvýšení osobní odpovědnosti politiků“

Paní starostka zapomněla vysvětlit, proč je k přijetí takových opatření třeba „systém“. A když už byl tedy návrh paní starostky na zřízení komise k vytvoření „systému“ schválen, doporučuji ho na příštím zasedání rozšířit o ustanovení doživotního členství v takové komisi, protože hledání možností eliminace prostoru pro korupční jednání je nikdy nekončící proces a jednorázové „desatero“, ať bude jeho obsah jakýkoliv, to nevyřeší.

Paní starostce ale rozumím, já jsem tuto konstruktivní metodu kdysi v minulosti, ještě za socialismu, používal také. Například když se nám ve fabrice nechtělo aplikovat Zlobinovu metodu. Než byla za tím účelem ustavena komise, než dokončila svoji práci, než jsme prodiskutovali harmonogram postupné realizace, než byly pro realizaci vytvořeny podmínky a než jsme zahájili zkušební ověřování účinnosti metody na jednom příkladu…… na Zlobinovu metodu se zapomnělo.

Žádné komentáře: