6. 11. 2010

Změny na radnici se odkládají


Byly komunální volby v Hranicích ztrátou času a peněz? Mnohé tomu nasvědčuje.

Přes řadu chyb v práci, kterých se starosta a místostarostka ve volebním období 2006 – 2010 dopustili, je výsledkem dohod místních šéfů ČSSD a ODS pouze to, že bychom od 10. listopadu měli mít starostku a místostarostu…….a zastupitele s největším počtem získaných hlasů od voličů (PhDr. Juračka, Mgr. Raindl, MUDr. Sumara, MUDr. Švarcová) v opozici.

Předpokládaný místostarosta Mgr. Wildner ve volbách skončil, podle počtu získaných hlasů, mezi 23 zvolenými zastupiteli až na 17. místě. Připomínání toho, co udělal a udělat neměl i toho, co neudělal a udělat měl, by bylo nošením dříví do lesa.

Zajímavějším tématem je případ inž. Ondriášové, která skončila mezi zastupiteli počtem hlasů na 5. místě za MUDr. Švarcovou. A to ani tak díky své práci v předchozích 4 letech, jako díky – jak sama říká – „lukrativní nabídce, která se neodmítá“ a která jí před volbami umožnila „přeskočit“ z doprava jedoucího vlaku o názvu Právo a spravedlnost na pozici mašinfíry protijedoucího rychlíku ČSSD. Kaskladérský kousek.

Za svůj úspěch by však inž. Ondriášová měla paradoxně poděkovat i odcházejícímu starostovi, který při své mnohomluvnosti tak rád plácal na jakékoli téma, že své kolegini umožnil mluvit málo, navíc na témata, která si sama vybrala – tedy populární. Tu o modernizaci skateparku, jindy zase o pobočce lesnické VŠ v areálu Jaslo. V pozadí za tímto krasořečněním zůstalo, že inž. Ondriášová nepohla ani prstem, aby zabránila odsouvání termínů stanovených Krajskou hygienou k řešení nadměrného hluku kolem hlavních průjezdních tepen Hranic – silnic I/35 a I/47, že obhajuje pro město nevýhodné způsoby účtování za práce od Ekoltesu, které jsou navíc v rozporu s uzavřenými smlouvami, že neplnila usnesení zastupitelstva, ani přísliby, které dávala, atd.

Před volbami však nelenila, jak je možno dokumentovat například časem, který „věnovala“ obyvatelům Domova seniorů 11.října, aby jim „nezištně“ 4 dny před volbami zpřijemnila tamní pobyt přednáškou o svých zážitcích z červnové cesty do Mongolska.

Inž. Ondriášová šla do voleb s tím, že „ví, co chce“….a jak se zdá, podařilo se jí „to“ realizovat.

Ne, bohužel, cílem šéfů ČSSD a ODS v našem městě nebyla změna na radnici, která by zpřetrhala mnohaleté vazby konkrétních komunálních politiků na úzká zájmová uskupení v Hranicích, ale naopak – zůstat v blízkosti radniční kasy co nejdéle. Není divu, že volby v Hranicích pak byly spíše soubojem zákulisních intrik, než soubojem idejí. Překvapilo mě, jak to sdělovacím prostředkům bezostyšně potvrdila sama nastávající starostka: „Prioritou složitých vyjednávání byla dohoda o obsazení vedení radnice i o obsazení rady“. A já si naivně myslel, že prioritu v povolebním vyjednávání má místo trhání kořisti práce - hledání shody na společném programu pro volební období.

A svým způsobem místní komunální stálice dosáhly jako bonus ještě něco navíc – většinu voličů utvrdili v tom, že chodit k volbám je ztráta času.
Cesta z tohoto marasmu a šance pro občany, kteří odmítají roli členů přihlížejícího stáda, spočívá v založení nového uskupení, které by vneslo do místní komunální politiky čerstvý vítr, nové zásady a jejich nositele - nové lídry. Mělo by vzniknout co nejdříve, aby v konfrontaci se staronovými představiteli města mohli členové takového uskupení své spoluobčany přesvědčit o tom, že komunální politiku lze skutečně dělat i jinak.

Zdeněk Špiřík

Žádné komentáře: