11. 11. 2010

První zasedání nového zastupitelstva proběhlo v režii ČSSD a ODS


Průběh zasedání nového ZM 10. listopadu nepřinesl žádné překvapení. Týká se to jak volby představitelů města, tak metody práce staronové koalice. Výsledkem povolebních dohod představitelů ČSSD a ODS je prohození funkce mezi M. Wildnerem a R. Ondriášovou. V radě svého spolustraníka J. Úlehlu nahradil  V.Zíma a skutečná změna je jen jedna – P. Tvrdoňová ze Změny pro Hranice nahradila J. Sedláčka. Ani ten však lůno koalice neopustil a bude za to jistě „odměněn“ jinou formou.  „Nová“ starostka tak mohla se zjevným uspokojením konstatovat: „Budeme tak alespoň moci pokračovat v práci, kterou jsme před čtyřmi lety započali, bez nějakých větších změn“. Tím jistě udělala velkou radost velké části místních, kteří právě naopak po změně toužili …..

Starostka ve svém úvodním vystoupení dojatě ocenila pozitivní vliv bývalého starosty R. Nováka na utváření a další průběh její komunální kariéry. Škoda, že se přitom od něj nepoučila v tom nejvýznamnějším, čím se dotyčný odlišil: nechal, jak říkával, „odložit stranická trička“ a nebál se radu navrhnout tak, aby ze zvolených zastupitelů sestavil po odborné stránce co nejlepší tým. Takový postup je jistě přínosný pro město, protože umožňuje využít skutečně nejlepší mozky, resp. z hlediska týmové práce nejužitečnější ze zvolených zastupitelů. Realizovat ho ale může jen skutečná osobnost.

Toto vedení města však opět rozdělilo zastupitelstvo na koalici a opozici a za tím účelem ještě před vlastním zahájením práce zastupitelstva vyhloubilo napříč zastupiteli hluboký příkop. Ten zjevně nemá za úkol usnadnit prosazení nějakých superdůležitých koaličních opatření, ale spíše opět „uklidit z cesty“ část osobností před tím, co bude následovat. A „ono“ už to začalo – do rady města se vešlo jen 7 tzv. koaličních zastupitelů (z celkových 12) a mezi 11 tzv. opozičními nenašli vhodného ani jediného.

Překvapení nepřinesl ani průběh následující pracovní části zasedání. Nesl se v duchu „válcování“ jakékoli myšlenky, která vzešla od tzv. opozičního zastupitele Ing. Hübla. K těm se ještě vrátím jiným příspěvkem. Písemně zpracované návrhy Ing. Hübl předložil zastupitelům, v souladu s jednacím řádem ZM, několik dnů předem. Nové vedení města s většinou návrhů nesouhlasilo. Zpracovalo proto svá doplňující písemná stanoviska. Potud je vše vpořádku. 
Za vrchol neslušnosti a pohrdání opozicí však bylo roznášení zmíněných doplňujících písemných podkladů vždy až v průběhu projednávání konkrétního bodu. Tato metoda, která byla jistě velmi „přínosná“ pro zkvalitnění diskuze o návrhu opozičního zastupitele, nebyla tzv. koalicí použita ani v minulém, jinak velmi podobně se vyvíjejícím volebním období.

Zdeněk Špiřík.

Žádné komentáře: