24. 11. 2010

K dění kolem kasáren Jaslo


V minulém roce jsme se od představitelů města dozvídali, co všechno by mělo, nebo mohlo, v areálu bývalých kasáren v budoucnu být. Po tomto údobí krásného snění nastalo dlouhé hrobové ticho. Trvá dodnes. Za korektní vůči občanům města bych považoval, pokud by autoři informovali, jak to následně s jejich nápady dopadlo.

Ing. Ondriášová nebo Ing. Kutý například mluvili o pobočce lesnické fakulty. Jak se tato jednání vyvíjejí? Jaké má vůbec nyní vedení města s Jaslem alternativní plány? Jakou má strategii k jejich dosažení? S čím v areálu aktuálně počítá pro komunální účely a s čím pro sféru podnikatelskou? Jak je vedení města daleko v hledání zdrojů financování, jak vychází jeho koncepce ekonomicky, v jakém stádiu jsou jednání s potenciálními partnery pro využití areálu,  …….?

Po marných ústních dotazech jsem tyto otázky 6.července položil tehdejšímu starostovi Mgr.Wildnerovi písemně. Z odpovědi jsem se pouze dozvěděl, že „…v současné době žádná jednání s podnikateli týkající se budoucího využití kasáren Jaslo neprobíhají….“

Nová starostka se před několika dny na toto téma vyjádřila takto: „Jaslo - ideální by byl silný soukromý investor, který by dokázal akceptovat představy města, ale tak naivní nejsem, že budeme mít tolik štěstí. Není to projekt na dva tři roky, ale spíš na 15 let, takže na dotace se spoléhat nedá. Přesto si myslím, že je to moc velký areál, který nemůže město nechat bez povšimnutí.“ Z takového vyjádření lze vydedukovat pouze to, že sama neví, co chce. Z pozice místostarostky přitom byla celé minulé volební období zodpovědná za rozvoj města.

Na prvním zasedání nového zastupitelstva na to, že se mají vyjadřovat k nabídkové ceně za Jaslo, aniž jsou jim pro tak závažné rozhodování předloženy potřebné podklady, upozornili opoziční zastupitelé Mgr.Raindl a Ing.Hübl.

Představitelé města dnes nejsou schopni kvalifikovaně odpovědět ani na prostinkou otázku, při jaké ceně by byl odkup Jasla od státu pro město přijatelný. Bylo to už při ceně plus 100 mil.Kč (město by platilo státu), nebo by to bylo například při mínus 100 mil. Kč (stát by zaplatil za převzetí Jasla městu)?

Rezignovalo vedení města na roli dirigenta, pod jehož taktovkou by měl být areál Jasla adaptován na nové podmínky? V tom případě převezme kontrolu nad dalším vývojem někdo jiný. Jeho primárním cílem bude – a to mu nebude moci nikdo vyčítat – zmnožit vynaložený kapitál. A vedení města, zaštítěno územním plánem, by přihlíželo tomu, co se bude dít dál. Že však tento štít je spíš děravý cedník jsme byli poučeni již na příkladu kina.

Je možné si klást mnoho dalších otázek. Je to např. i dopravní napojení areálu, ve kterém dřív nebo později zakotví i subjekty, které při svém podnikání pracují např. s těžkou technikou. Ostatně s tím počítá i studie, jejíž zpracovatelé se vůbec nenamáhali rozpracovat možnosti širšího dopravního napojení na silnice 1.třídy, či dálnici. Přesto, že to Ing. Ondriášová slibovala a přesto, že to bylo součástí zadání. Takže tento areál by měl být napojen i v budoucnu na již nyní silně zatížené městské ulice Novou, Tovární, Nádražní atd. Tento problém za město soukromý kapitál, ani územní plán nevyřeší.

Zdeněk Špiřík

Žádné komentáře: