8. 11. 2010

Vážení spoluobčané,

chtěla bych reagovat na projevy nespokojenosti ohledně výsledků voleb.

ZMĚNA PRO HRANICE měla volební heslo: Volte č. 2 – volte slušnost a nové tváře. Jak výsledky voleb ukázaly, lidé si změnu příliš nepřejí. Jednak byla malá účast voličů a jednak 65% z nyní zvolených zastupitelů bylo v zastupitelstvu odcházejícím, někteří figurovali i v předešlých zastupitelstvech a tím se toto procento ještě zvyšuje.


I my jsme s výsledkem voleb zklamáni. Jeden mandát, i když je „jazýčkem na vahách“, neutvoří smysluplnou koalici. Čekali jsme, jak se projeví obratnost ve vyjednávání a smysl pro taktiku stran, které získali nejvíce mandátů a jak dopadnou jednání vítězných stran (5 mandátů). Kdyby koalice ODS a Hranice 2000 vydržela, byla by to velká změna?


Naše kroky, které začaly vyjednáváním s koalicí ČSSD a ODS, byly míněny vzhledem k občanům a jejich zájmům upřímně. Tato koalice nás oslovila jako první a přijímala návrhy z našeho volebního programu. Bez zařazení těchto návrhů a podmínek by koaliční dohoda ani nebyla možná. Během vyjednávání nás kontaktovala i druhá strana, ale bylo to spíše oťukávání a k žádné konstruktivní schůzce nedošlo (byl jen jeden návrh, ale již v závěru vyjednávání). Všechny mé kroky byly v souladu s názory uvnitř našeho sdružení a nebylo to mé osobní rozhodnutí, nýbrž názor většiny.


Chceme i nadále vnést do komunální politiky slušnost, chceme i nadále hájit především zájmy občanů, ne jednotlivců. Jsme připraveni pracovat na všech úrovních (ve výborech, komisích, radě) a informovat veřejnost o činnosti MěÚ Hranice. Možná se některým ostřílenějším kolegům ze zastupitelstva, i vám občanům, zdáme naivní, ale bereme to vážně a upřímně.


Chtěla bych poděkovat všem, kteří projevili důvěru v naše plány i k mé osobě. Jediným cílem pro nás je nezklamat. Pokud bychom se měli podílet na něčem, co by bylo v rozporu s naším přesvědčením, programem a koaliční dohodou, raději odstoupíme. Ale vždy bude platit zásada, že budeme informovat občany proč se tak stalo. Více aktuálních informací naleznete na našich webových stránkách
www.zmenaprohranice.ic.cz.

Pavla Tvrdoňová
Jen pro informaci:Dětský domov je zřizován Olomouckým krajem.

Žádné komentáře: