27. 11. 2010

Nad koaliční dohodou


Přečetl jsem si text dohody koalice na naší radnici pro nastávající volební období a oceňuji v něm několik bodů. Například závazek udržení vyrovnaného rozpočtu města, zateplení nové budovy ZŠ Šromotovo a Domova seniorů,
podpora projektů škol, regenerace panelových sídlišť, urychlení realizace protipovodňových opatření, rekonstrukce páteřních komunikací Hwiezdoslavova a Skalní,…….
V dohodě však postrádám rozpracování několika dalších důležitých témat. Některá z nich uvedu:

Ø  Rozpracování protikorupčních opatření. Jedná se mi o prevenci, slušných lidí na radnici, ani v zastupitelstvu se nechci dotknout.

Jako příklad uvedu potřebu zavedení jmenovitého hlasování o usneseních zastupitelstva. Technicky je to vyřešeno elektronickými hlasovacími zařízeními, která již léta využívají i menší města. Takové zařízení mohlo být v minulém volebním období zaplaceno několikrát z úspor, které by přineslo. Každý zastupitel by nesl za svá rozhodnutí právní důsledky i morální zodpovědnost vůči voličům. To se to dnes hlasuje o použití peněz, ale i o řadě jiných vážných záležitostí města, když nikdo osobně za nic nezodpovídá! Současné hlasování, pokud není jednotné, je ve své podstatě anonymní. Evidují se pouze počty hlasů, neeviduje se, jak kdo hlasoval. Již druhý den po zasedání může každý interpretovat hlasování, jak se mu to hodí.
Díky jmenovité kontrole počínání každého zastupitele veřejností by se také bratrstvu kočičí pracky v pozadí obtížněji prosazovaly soukromé zájmy.

Svým způsobem korupcí (ikdyž zatím právně nepostižitelnou) je i praxe slepování koalic pomocí předem dohodnutých osobních výhod. Když přejdu členství v radě, je to například  jmenování do řídících a kontrolních orgánů firem s majetkovou účastí města. Za už naprosto normální je považováno bezostyšné obsazování takových placených míst funkcionáři stran místní koalice, kteří byli neúspěšní ve volbách a těmi zastupiteli, které koalice potřebuje pro správnou funkci své hlasovací mašinerie v zastupitelstvu. Jen se podívejme několik volebních období pozpátku. Městskou společnost Ekoltes tato praxe stála už miliony korun.  
Slepit koalici je však možné i poskytnutím jiných výhod. Zvlášť v situaci, kdy koalice potřebuje každý hlas.
Dohodla se koalice na opuštění této metody parazitování na obecním majetku? Pokud ano, byl by to nepochybně jeden z nejvýznamnějších bodů dohody.

Ø  O areálu bývalých kasáren Jaslo není v dohodě ani zmínka. Hodlá koalice pokračovat v politice mrtvého brouka?  A to i přesto, že rovněž nová starostka, aspoň verbálně, uznává závažnost tohoto projektu – cituji:
„Není to projekt na dva tři roky, ale spíš na 15 let, takže na dotace se spoléhat nedá. Přesto si myslím, že je to moc velký areál, který nemůže město nechat bez povšimnutí“?

Ø  V situaci, kdy řada objektů v obecním vlastnictví se postupně stává ostudou města postrádám zvýšenou pozornost péči o obecní majetek (budovy, zeleň, komunikace). Zpoždění v údržbě a opravách majetku města se podle závěrů analýzy zpracované v minulém volebním období pohybuje mezi 200 až 300 miliony korun. Očekával bych, že řádná péče o již existující majetek města by měla být základem činnosti jakéhokoli vedení města.

Ø  Vážným problémem Hranic je překračování limitů polétavého prachu a hluku ve velkých částech města a místních částí. Koaliční smlouva však neobsahuje ani náznak snahy o řešení.

          Zdeněk Špiřík

Žádné komentáře: