1. 11. 2010

Kotelny: úspora, nebo podvod?

Pohled z „druhé strany“
 
   Článek Magdaleny Gladišové zveřejněný 29.října 2010 v Hranickém týdnu splňuje všechny parametry článku,   napsaného tzv.:„na objednávku“.
   Největší prostor ve zmíněném článku dostal pan Hlavinka, předseda představenstva společnosti Ekoltes. Očekávat, že zástupce soukromé společnosti  bude podporovat vznik domovních kotelen a tím sebe připravovat vědomě o zisk,  je přece bláhové. Obecnými frázemi zpochybňuje výstavbu domovních kotelen, cituji: „ …ekonomické porovnání  neobsahovalo všechny položky, ….byly uvedeny nepravdivé údaje o ceně tepla z CZT, atd.“ Přitom stačilo málo,          u konkrétního domu porovnat náklady na teplo účtované společností Ekoltes a stávající náklady na teplo, vyrobené a dodané domácí kotelnou, přičemž nelze opomenout každoroční navyšování ceny za dodaný GJ Ekoltesem Hranice. Při srovnání cen s jinými městy se dostaneme k překvapujícímu zjištění. Cena za 1 GJ v roce 2008 účtovaný společností Ekoltes činila 612,- Kč, například v městě Jeseník činila cena za dodaný GJ jen 468,-Kč,-.   Zjednodušeně řečeno, za 10 let při trvalém nárůstu cen za 1 GJ nebude mít na zaplacení tepla v bytě celá řada občanů města, takže pravda je zjevně spíš na straně zřizovatelů domácích kotelen.
   Zajímavé informace přináší pan Ivo Holec. Proč Rada města Hranice odmítla prodat metr čtvereční pro stavbu komína?
Nabízí se mimo jiné i tato myšlenka. Ekoltes,a.s. provozuje mimo jiné ztrátový krytý bazén v Hranicích, který patří městu. Nové investice do domácích kotelen snižují společnosti Ekoltes zisk! Že by vedení města místo myšlenky snižování nákladů investicemi,  podporovalo skrytou formou soukromou společnost???
Kdo ví?
Milan Coufal


Žádné komentáře: