25. 11. 2010

Koaliční dohoda

Převzato ze stránek www.zmenaprohranice.ic.cz

1. ČSSD, místní organizace Hranice, zastoupena níže podepsanými zvolenými
zastupiteli v Zastupitelstvu města Hranic
2. ODS, místní organizace Hranice, zastoupena níže podepsanými zvolenými
zastupiteli v Zastupitelstvu města Hranic
3. KDU-ČSL, místní organizace Hranice, zastoupena níže podepsaným
zvoleným zastupitelem v Zastupitelstvu města Hranic
4. Sdružení „NESTRANÍCI“ zastoupené níže podepsaným zvoleným
zastupitelem v Zastupitelstvu města Hranic
5. Sdružení „ZMĚNA PRO HRANICE“ zastoupené níže podepsaným zvoleným
zastupitelem v Zastupitelstvu města Hranic

vědomi si odpovědnosti před občany za plnění svých volebních programů, vedení zájmem
stability a akceschopnosti Zastupitelstva a Rady města Hranic, s cílem užší spolupráce na
správě města a pro jeho další rozvoj, vytvoření dobrého životního prostředí a podmínek pro
život se dohodli na vzájemné podpoře v Zastupitelstvu města Hranic a Radě města Hranic
po celé volební období 2010 – 2014
uzavírají společně tuto koaliční dohodu.

1. Účastníci smlouvy se zavazují, že budou prosazovat ve volebním období 2010-2014 tyto programové priority:

Pokračování:

Žádné komentáře: