14. 9. 2011

Účtování a přebírání prací prováděných a.s. Ekoltes pro město

Zdeněk Špiřík

Kontrolní výbor při zastupitelstvu města (dále KV) předložil na zářijovém zasedání několik zpráv o provedených kontrolách. Jednou z nich byla 
Kontrola systému účtování a přebírání prací prováděných a.s. Ekoltes pro město na základě uzavřené Rámcové smlouvy. 
Součástí závěrů z kontroly je mimo jiné upozornění, že Rámcová smlouva neobsahuje technické podmínky k prováděným činnostem. Tato skutečnost je podle názoru kontrolního výboru i jednou z příčin poškození pravděpodobně stovek stromů vysazených v posledních letech. Několik desítek z nich kontrolní výbor zdokumentoval. 

Na nedostatky v Rámcové smlouvě jsme upozornili již v minulém volebním období. Odpověď Ing.R.Ondriášové z počátku roku 2010 zněla: 
„Správce je odborně způsobilý a zodpovídá za řádné provedení prací, sám posuzuje vhodný způsob jejich provedení.“

Podívejme se tedy na jeden z mnoha příkladů uplatňování vhodného způsobu provedení sečení trávy kolem nově vysazených stromů.


Lokalita: stromořadí naproti Sokolovny
Žádné komentáře: