13. 9. 2011

Rada našeho města překypuje aktivitou

Zdeněk Špiřík
 Zastupitel ing.Karel Hübl na zasedání zastupitelstva města v červnu upozornil na velký vliv způsobu využívání orné půdy ve spádovém území Bezejmenného potoka. Radním ing.Miroslavem Kutým mu bylo sděleno, že město nemá nástroje, kterými by to mohlo ovlivnit. Starostka, místostarosta ani jiný radní nereagovali…  

Vzpomněl jsem si na tuto situaci nedávno, když jsem poslouchal informaci o případu, kdy se starostovi obce podařilo přimět družstvo pěstující kukuřici na spádových pozemcích směrem k obci, aby změnilo osevní plány a zaplatilo v rámci mimosoudního vyrovnání část vzniklé povodňové škody. Ten starosta asi nevěděl, že se to nedá „ovlivnit“. 

Evropská unie před časem pohrozila České republice sankcemi ve výši 180 miliónů korun za nedůsledné dodržování takzvaných zásad správné zemědělské praxe v uplynulém období. Erodované půdy mimo jiné zhoršují průběh povodní.  

Cestu k nápravě současné situace Ministerstvo zemědělství vidí v dobrém hospodaření a návratu krajiny do jejího dřívějšího stavu. Pravidla pro šetrnější hospodaření (známá pod zkratkou GAEC) mají být od 1. července rozšířena ze současného přibližně jednoho procenta na asi 15 procent orné půdy v ČR.  

Takže naši radní – stále trváte na tom, že nemá smysl hledat možnost snížení povodňových rizik v povodí Bezejmenného potoka i touto cestou?

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Obdivuji váš optimismus, že se s hloupostí a arogancí dá bojovat.
J.B.